Hegningarlög UAE: Leiðbeiningar um refsilög UAE

Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa komið sér upp víðtækum hegningarlögum sem þjóna sem grunnur að refsilögum þeirra. Þessi lagarammi gegnir mikilvægu hlutverki við að viðhalda lögum og reglu innan landsins en endurspeglar menningarleg gildi og hefðir UAE samfélagsins. Skilningur á hegningarlögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna er nauðsynlegur fyrir íbúa, gesti og fyrirtæki sem starfa í landinu til að tryggja að farið sé að og forðast lagalegar afleiðingar. Þessi grein miðar að því að veita yfirgripsmikla leiðbeiningar um refsilög Sameinuðu arabísku furstadæmanna, kanna helstu þætti og ákvæði sem lýst er í hegningarlögum.

Hver eru helstu refsilögin sem gilda í UAE?

Hegningarlög Sameinuðu arabísku furstadæmanna, opinberlega þekkt sem alríkislög nr. 3 frá 1987 um útgáfu almennra hegningarlaga, nýlega uppfærð árið 2022 með alríkislögum nr. 31 frá 2021, eru byggð á blöndu af sharia (íslamskum lögum) meginreglum og samtímareglum. réttarvenjur. Auk íslamskra meginreglna er sakamálaferlið í Dúbaí sótt í reglugerðir frá lögum um meðferð sakamála nr. 35 frá 1991. Þessi lög miða að því að leggja fram sakamál, sakamálarannsóknir, réttarhöld, dóma og áfrýjun.

Helstu leikmenn sem taka þátt í glæpaferli Sameinuðu arabísku furstadæmanna eru fórnarlambið/kvartandi, ákærði/sakborningur, lögregla, ríkissaksóknari og dómstólar. Sakamál hefjast venjulega þegar fórnarlambið leggur fram kæru á hendur sakborningi á lögreglustöð á staðnum. Lögreglu ber skylda til að rannsaka meint brot en ríkissaksóknari ákærir ákærða fyrir dómstólum.

Dómskerfið í UAE inniheldur þrjá aðaldómstóla:

 • Dómstóllinn í fyrsta lagi: Þegar nýlögð er, koma öll sakamál fyrir þennan dómstól. Dómstóllinn samanstendur af einum dómara sem fer með málið og kveður upp dóm. Þrír dómarar taka hins vegar fyrir og ákveða málið í réttarhöldunum um glæpi (sem hefur þung viðurlög). Það er engin heimild fyrir dómnefnd á þessu stigi.
 • Áfrýjunardómstóll: Eftir að dómstóll fyrsta dómstóls hefur kveðið upp dóm sinn getur hvor aðili áfrýjað til áfrýjunardómstólsins. Athugið að þessi dómstóll fjallar ekki um málið að nýju. Það þarf aðeins að skera úr um hvort um mistök hafi verið að ræða í dómi undirréttar.
 • Dómstóll: Hver sá sem er óánægður með dóm áfrýjunardómstólsins getur áfrýjað frekar til gjaldeyrisdómstólsins. Niðurstaða þessa dóms er endanleg.

Ef þú ert fundinn sekur um glæp, að skilja Sakamálaáfrýjunarferli í UAE er ómissandi. Reyndur sakamálalögfræðingur getur hjálpað til við að finna ástæður fyrir áfrýjun dómsins eða dómsins.

Hver eru helstu meginreglur og ákvæði hegningarlaga UAE?

Hegningarlög Sameinuðu arabísku furstadæmanna (sambandslög nr. 3 frá 1987) eru byggð á samsetningu Sharia (íslamskra laga) meginreglna og samtíma lagahugtaka. Það miðar að því að viðhalda lögum og reglu á sama tíma og menningar- og trúargildi Sameinuðu arabísku furstadæmanna samfélagsins, samkvæmt almennum meginreglum sem lýst er í 1. gr.

 1. Meginreglur fengnar úr Sharia lögum
 • Bann við athöfnum eins og fjárhættuspil, áfengisneyslu, ólögleg kynferðisleg samskipti
 • Hudud glæpir eins og þjófnaður og framhjáhald eiga við Sharia-ávísaðar refsingar, td aflimun, grýtingu
 • Hefndandi „auga fyrir auga“ réttlæti fyrir glæpi eins og morð og líkamsmeiðingar
 1. Lögfræðilegar meginreglur samtímans
 • Staðfesting og stöðlun laga yfir furstadæmin
 • Skýrt skilgreind glæpi, viðurlög, lögbundin takmörkun
 • Réttláta málsmeðferð, forsenda sakleysis, réttur til ráðgjafar
 1. Helstu ákvæði
 • Glæpir gegn öryggi ríkisins – landráð, hryðjuverk o.s.frv.
 • Glæpir gegn einstaklingum – morð, líkamsárásir, ærumeiðingar, heiðursglæpi
 • Fjármálaglæpir – svik, trúnaðarbrot, fölsun, peningaþvætti
 • Netglæpir – reiðhestur, netsvik, ólöglegt efni
 • Almannaöryggi, siðferðisglæpir, bönnuð starfsemi

Hegningarlögin blanda saman sjaría og samtímareglum, þó að sum ákvæði standi fyrir mannréttindagagnrýni. Mælt er með því að ráðfæra sig við staðbundna lögfræðinga.

Refsilög vs sakamálalöggjöf í UAE

Refsilög skilgreina efnisreglur sem ákvarða hvað teljist glæpur og mæla fyrir um refsingu eða refsingu sem beita skal fyrir sönnuð brot. Það fellur undir hegningarlög Sameinuðu arabísku furstadæmanna (sambandslög nr. 3 frá 1987).

Helstu þættir:

 • Flokkar og flokkanir glæpa
 • Atriði sem þarf að sanna til að verknaður teljist glæpur
 • Refsing eða refsing sem samsvarar hverjum glæp

Sem dæmi má nefna að í hegningarlögum er morð skilgreint sem refsivert brot og tilgreint er refsing fyrir þann sem er dæmdur fyrir morð.

Lög um meðferð sakamála setja aftur á móti réttarfarsreglur og ferla til að framfylgja efnisrefsilögum. Það er lýst í lögum um meðferð sakamála í UAE (sambandslög nr. 35 frá 1992).

Helstu þættir:

 • Vald og takmarkanir löggæslu í rannsóknum
 • Málsmeðferð við handtöku, gæsluvarðhald og ákæru ákærða
 • Réttindi og vernd sem ákærða er veitt
 • Að halda réttarhöld og réttarhöld
 • Áfrýjunarferli eftir dóm

Til dæmis setur það reglur um söfnun sönnunargagna, ferlið við að ákæra einhvern, framkvæma sanngjarna réttarhöld og áfrýjunarkerfi.

Þó að refsilög skilgreini hvað glæpur er, tryggja sakamálalöggjöf að þessi efnislög séu innleidd á réttan hátt með staðfestu réttarferli, frá rannsókn til saksóknar og réttarhalda.

Hið fyrra lýsir lagalegum afleiðingum, hið síðara gerir kleift að framfylgja þessum lögum.

  Flokkun afbrota og glæpa í refsilögum UAE

  Áður en kæra er lögð fram er mikilvægt að kynna sér tegundir brota og glæpa samkvæmt lögum UAE. Það eru þrjár megingerðir brota og viðurlög þeirra:

  • Brot (brot): Þetta er minnst harkalegur flokkur eða minniháttar brot af UAE-brotum. Þau fela í sér hvers kyns athöfn eða athafnaleysi sem kallar á refsingu eða refsingu sem nemur ekki meira en 10 daga fangelsi eða hámarkssekt upp á 1,000 dirham.
  • Misvísanir: Misgjörð er refsing með innilokun, sekt upp á 1,000 til 10,000 dirham að hámarki eða brottvísun. Brotið eða refsingin getur einnig laðað að Diyyat, íslamsk greiðslu á „blóðpeningum“.
  • Afbrot: Þetta eru hörðustu glæpir samkvæmt lögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna, og þeim er refsað með lífstíðarfangelsi, dauða eða Diyyat.

  Hvernig er refsilögum framfylgt í UAE?

  Sakamálalögum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er framfylgt með sameinuðu átaki löggæslustofnana, ríkissaksóknara og réttarkerfisins, eins og lýst er í lögum um meðferð sakamála í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Ferlið hefst venjulega með rannsókn lögregluyfirvalda eftir að hafa fengið upplýsingar um hugsanlegan glæp. Þeir hafa vald til að kalla saman einstaklinga, safna sönnunargögnum, handtaka og vísa málum til ríkissaksóknara.

  Ríkissaksóknari fer síðan yfir sönnunargögnin og ákveður hvort ákæra skuli formlega eða málinu vísað frá. Ef ákæra er lögð fram heldur málið áfram til meðferðar hjá viðkomandi dómstóli - dómstóll fyrsta dómstóls fyrir glæpi og misferli, og dómstóll um misdemeanors fyrir vægari brot. Dómarar hafa umsjón með réttarhöldum sem leggja mat á sönnunargögn og vitnisburð sem ákæruvaldið og verjendur leggja fram.

  Eftir að dómstóllinn hefur kveðið upp dóm áskilja sér bæði dómþoli og ákæruvaldið rétt til að áfrýja til æðri dómstóla eins og áfrýjunardómstólsins og síðan gjaldeyrisdómstólsins. Fullnustu endanlegra dóma og dóma fer fram í gegnum lögregluna, opinbera saksóknara og fangelsiskerfið í UAE.

  fórnarlamb glæps uae
  lögreglumál Dubai
  Uae dómstólakerfi

  Hvert er ferlið við að tilkynna glæp í UAE?

  Þegar glæpur á sér stað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er fyrsta skrefið að leggja fram kvörtun til lögreglunnar á næstu stöð, helst nálægt þeim stað sem atvikið átti sér stað. Þetta er hægt að gera hvort sem er munnlega eða skriflega, en í kærunni þarf að gera grein fyrir þeim atvikum sem teljast til meints refsiverðs brots.

  Lögreglan mun láta kvartanda leggja fram skýrslu sína sem er skráð á arabísku og þarf að undirrita. Að auki leyfa lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna kvartendum að kalla fram vitni sem geta staðfest frásögn þeirra og veitt ásakanirnar trúverðugleika. Að láta vitni veita viðbótarsamhengi getur hjálpað mjög til við síðari sakamálarannsókn.

  Þegar kvörtun hefur verið lögð fram hefja viðkomandi yfirvöld rannsókn til að sannreyna kröfurnar og reyna að bera kennsl á og finna hugsanlega grunaða. Það fer eftir eðli glæpsins, þar gæti verið um að ræða lögfræðinga frá lögreglunni, útlendingaeftirlitsmönnum, strandvörðum, eftirlitsmönnum sveitarfélaga, landamæraeftirliti og öðrum löggæslustofnunum.

  Lykilatriði í rannsókninni er að yfirheyra alla grunaða og taka skýrslutökur þeirra. Hinir grunuðu eiga einnig rétt á að leggja fram eigin vitni til að styðja sína útgáfu af atburðum. Yfirvöld safna og greina öll tiltæk sönnunargögn eins og skjöl, myndir/myndbönd, réttarrannsóknir og vitnisburð.

  Ef rannsóknin leiðir í ljós nægar sannanir um refsiverðan verknað tekur ríkissaksóknari síðan ákvörðun um hvort höfða eigi formlega ákæru. Ef ákæra er lögð fram fer málið fyrir dómstóla í UAE samkvæmt lögum um meðferð sakamála.

  Á þessu stigi ættu þeir sem hyggjast reka sakamál gegn öðrum aðila að grípa til ákveðinna aðgerða til viðbótar við lögreglukæruna:

  • Fáðu læknisskýrslu sem sýnir hvers kyns meiðsli
  • Safnaðu öðrum sönnunargögnum eins og tryggingargögnum og vitnaskýrslum
  • Ráðfærðu þig við reyndan sakamálalögfræðing

  Ef saksóknari heldur áfram með ákærur gæti kvartandi þurft að höfða einkamál til að fá sakamálið tekið fyrir fyrir dómstólum.

  Hvaða tegundir glæpa er hægt að tilkynna?

  Eftirfarandi glæpi má tilkynna til lögreglunnar í UAE:

  • Murder
  • Homicide
  • Nauðgun
  • Kynferðislegt árás
  • Innbrot
  • þjófnaður
  • Myrkvi
  • Umferðartengd mál
  • Fölsun
  • Fölsun
  • Fíkniefnabrot
  • Sérhver annar glæpur eða athöfn sem brýtur í bága við lög

  Fyrir atvik tengd öryggi eða áreitni er hægt að ná í lögregluna beint í gegnum Aman þjónustuna í síma 8002626 eða með SMS í 8002828. Auk þess geta einstaklingar tilkynnt um glæpi á netinu í gegnum Vefsíða lögreglunnar í Abu Dhabi eða í hvaða útibúi sem er af rannsóknardeild lögreglunnar (CID) í Dubai.

  Hverjar eru verklagsreglur vegna sakamálarannsókna og réttarhalda í UAE?

  Sakamálarannsóknir í Sameinuðu arabísku furstadæmunum lúta lögum um meðferð sakamála og undir eftirliti ríkissaksóknara. Þegar tilkynnt er um glæp framkvæmir lögreglan og aðrar löggæslustofnanir frumrannsókn til að afla sönnunargagna. Þetta getur falið í sér:

  • Yfirheyrslur grunaðra, fórnarlamba og vitna
  • Að safna líkamlegum sönnunargögnum, skjölum, upptökum o.s.frv.
  • Framkvæma húsleitir, gripdeildir og réttarrannsóknir
  • Vinna með sérfræðingum og ráðgjöfum eftir þörfum

  Niðurstöðurnar eru kynntar ríkissaksóknara sem fer yfir sönnunargögnin og ákveður hvort ákæra skuli eða vísa málinu frá. Ríkissaksóknari mun bjóða og taka sérstaklega viðtal við kvartanda og grunaða til að komast að sögu þeirra. Á þessu stigi getur hvor aðili framvísað vitnum til að sannreyna frásögn sína og aðstoða ríkissaksóknara við að ákvarða hvort ákæra sé nauðsynleg. Yfirlýsingar á þessu stigi eru einnig gefnar eða þýddar á arabísku og undirritaðar af báðum aðilum. Ef ákæra er lögð fram undirbýr ákæruvaldið málið fyrir dóm.

  Sakamálarannsóknir í UAE fara fram fyrir dómstólum undir valdsviði dómara. Ferlið felur venjulega í sér:

  • Ákæruatriðin eru lesin upp af ákæruvaldinu
  • Ákærði játar sekt eða sakleysi
  • Ákæruvaldið og verjendur leggja fram sönnunargögn sín og rök
  • Skoðun vitna frá báðum hliðum
  • Lokaskýrslur frá ákæruvaldi og verjendum

  Dómarinn/dómararnir ræða síðan í einrúmi og kveða upp rökstuddan dóm - sýkna sakborninginn ef hann er ekki sannfærður um sekt hafið yfir skynsamlegan vafa eða gefa út sakfellingu og dóm ef þeir telja sakborninginn sekan á grundvelli sönnunargagna.

  Bæði hinn dæmdi og ákærandi hafa rétt til að áfrýja dómnum eða dómnum til æðri dómstóla. Áfrýjunardómstólar fara yfir gögn málsins og geta staðfest eða ógilt niðurstöðu undirréttar.

  Í gegnum ferlið verður að halda uppi ákveðin réttindi eins og sakleysisályktun, aðgangur að lögfræðiráðgjöf og staðla um sönnunargögn og sönnun samkvæmt lögum UAE. Sakadómstólar meðhöndla mál, allt frá minniháttar brotum til alvarlegra glæpa eins og fjármálasvik, netglæpi og ofbeldi.

  Er hægt að reka sakamál ef ekki er hægt að finna gerandann?

  Já, það er hægt að reka sakamál í sumum tilfellum, jafnvel þótt ekki sé hægt að finna geranda. Segjum sem svo að fórnarlambið hafi safnað sönnunargögnum sem skjalfesta hvernig það slasaðist og geti veitt skýr skjöl um hvenær og hvar atvikið átti sér stað. Í því tilviki verður hægt að reka sakamál.

  Hver eru lagaleg réttindi fórnarlamba samkvæmt refsilögum UAE?

  Sameinuðu arabísku furstadæmin gera ráðstafanir til að vernda og viðhalda réttindum fórnarlamba glæpa meðan á réttarfarinu stendur. Helstu réttindi sem fórnarlömbum eru veitt samkvæmt lögum um meðferð sakamála í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og öðrum reglugerðum eru:

  1. Réttur til að leggja fram sakamál Fórnarlömb hafa rétt til að tilkynna glæpi og hefja málssókn gegn gerendum
  2. Réttindi meðan á rannsókn stendur
  • Réttur til að kvartanir verði rannsakaðar tafarlaust og ítarlega
  • Réttur til að leggja fram sönnunargögn og vitna
  • Réttur til þátttöku í ákveðnum rannsóknaraðgerðum
  1. Réttindi meðan á réttarhöldum stendur
  • Réttur til aðgangs að lögfræðiráðgjöf og umboði
  • Réttur til að sækja dómþing nema það sé útilokað af ástæðum
  • Réttur til yfirferðar/athugasemda við framlögð sönnunargögn
  1. Réttur til að krefjast skaðabóta/bóta
  • Réttur til að krefja gerendur um bætur vegna skaðabóta, meiðsla, sjúkrakostnaðar og annars metanlegs tjóns
  • Þolendur geta einnig leitað endurgreiðslu vegna ferðakostnaðar og annars kostnaðar en ekki vegna launa/tekna sem tapast vegna tíma sem fer í að mæta í réttarhöld.
  1. Réttindi sem tengjast friðhelgi einkalífs, öryggi og stuðningi
  • Réttur til að fá auðkenni verndað og haldið trúnaði ef þess er krafist
  • Réttur til verndaraðgerða fyrir fórnarlömb glæpa eins og mansals, ofbeldis o.s.frv.
  • Aðgangur að stuðningsþjónustu fyrir fórnarlömb, athvarf, ráðgjöf og fjárhagsaðstoðarsjóði

  Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa komið á fót aðferðum fyrir fórnarlömb til að krefjast skaðabóta og skaðabóta í gegnum einkamál gegn gerendum. Auk þess eiga þolendur rétt á lögfræðiaðstoð og geta skipað lögfræðinga eða fengið lögfræðiaðstoð. Stuðningsaðilar veita einnig ókeypis ráðgjöf og ráðgjöf.

  Á heildina litið miða lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna að því að vernda rétt fórnarlamba til friðhelgi einkalífs, koma í veg fyrir endurupptöku fórnarlambs, tryggja öryggi, gera bótakröfur kleift og veita endurhæfingarþjónustu meðan á refsiferli stendur.

  Hvert er hlutverk verjenda í sakamálum?

  Verjandi ber ábyrgð á að verja brotamanninn fyrir dómi. Þeir geta mótmælt sönnunargögnum sem saksóknari hefur lagt fram og haldið því fram að sleppa beri brotamanni eða dæma refsingu.

  Hér eru nokkrar af þeim skyldum sem sakamálalögmaður gegnir í sakamálum:

  • Verjandi getur talað fyrir hönd brotamanns í dómsfundum.
  • Ef málið endar með sakfellingu mun lögmaðurinn vinna með sakborningi að því að ákveða viðeigandi refsingu og leggja fram mildandi aðstæður til að draga úr refsingu.
  • Þegar samið er um mál við ákæruvaldið getur verjandi lagt fram tilmæli um refsingu.
  • Verjandi ber ábyrgð á að koma fram fyrir hönd stefnda við dómsuppkvaðningu.

  Hvert er hlutverk réttarfræðilegra sönnunargagna í sakamálum?

  Réttar sönnunargögn eru oft notuð í sakamálum til að staðfesta staðreyndir atviks. Þetta getur falið í sér DNA sönnunargögn, fingraför, ballistic sönnunargögn og aðrar tegundir vísindalegra sönnunargagna.

  Hvert er hlutverk lögreglunnar í sakamálum?

  Þegar kæra er tilkynnt mun lögregla vísa henni til hlutaðeigandi deilda (réttarlækningadeild, rafeindadeild o.fl.) til skoðunar.

  Lögreglan mun síðan vísa kærunni til ríkissaksóknara þar sem saksóknari verður falið að fara yfir hana samkvæmt hegningarlögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna.

  Lögreglan mun einnig rannsaka kæruna og afla sönnunargagna málinu til stuðnings. Þeir geta einnig handtekið og kyrrsett hinn brotlega.

  Hvert er hlutverk saksóknara í sakamálum?

  Þegar kæru er vísað til ríkissaksóknara er saksóknari falið að fara yfir hana. Þá mun saksóknari ákveða hvort ákært verði í málinu eða ekki. Þeir geta einnig valið að fella málið niður ef ekki eru nægar sannanir til að styðja það.

  Saksóknari mun einnig vinna með lögreglunni að rannsókn á kærunni og afla sönnunargagna. Þeir geta einnig handtekið og kyrrsett hinn brotlega.

  Hvert er hlutverk lögmanns fórnarlambsins í sakamálum?

  Í sumum tilvikum getur brotamaður verið sakfelldur og dæmdur til að greiða fórnarlambinu bætur. Lögmaður fórnarlambsins mun vinna með dómstólnum við refsingu eða síðar að því að safna sönnunargögnum til að ákvarða hvort brotamaðurinn hafi fjárhagslega getu til að bæta fórnarlambinu skaðabætur.

  Lögmaður fórnarlambsins getur einnig komið fram fyrir hönd þeirra í einkamálum gegn brotamönnum.

  Ef þú hefur verið sakaður um að fremja glæp er nauðsynlegt að leita til sakamálalögfræðings. Þeir munu geta ráðlagt þér um réttindi þín og komið fram fyrir hönd þín fyrir dómstólum.

  sakamáladómstóls
  refsiréttur uae
  opinbera ákæru

  Hvernig meðhöndlar refsilög Sameinuðu arabísku furstadæmanna málum sem tengjast útlendingum eða gestum?

  Sameinuðu arabísku furstadæmin framfylgja víðtæku réttarkerfi sínu jafnt á borgara sem ekki ríkisborgara fyrir hvers kyns refsivert brot sem framin eru innan landamæra þess. Erlendir ríkisborgarar, erlendir íbúar og gestir eru allir háðir refsilögum og réttarfari UAE án undantekninga.

  Ef þeir eru sakaðir um glæp í Sameinuðu arabísku furstadæmunum munu útlendingar ganga í gegnum handtöku, ákæru og saksókn fyrir staðbundnum dómstólum þar sem meint brot átti sér stað. Málsmeðferð fer fram á arabísku, með þýðingu ef þörf krefur. Sömu staðlar um sönnunargögn, ákvæði laga um fyrirsvar og refsiviðmiðunarreglur gilda óháð þjóðerni eða búsetu.

  Það er mikilvægt fyrir útlendinga að skilja að aðgerðir sem eru ásættanlegar annars staðar geta verið glæpir í UAE vegna mismunandi laga og menningarlegra viðmiða. Vanþekking á lögum afsakar ekki glæpsamlega hegðun.

  Sendiráð geta boðið ræðisaðstoð, en Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa fullt vald yfir saksókn erlendra sakborninga. Að virða staðbundin lög er nauðsyn fyrir gesti jafnt sem íbúa.

  Jafnframt ættu útlendingar að hafa í huga að þeir gætu átt yfir höfði sér farbann meðan á rannsókn stendur, með málsmeðferð fyrir réttarhöld og rétt til að skilja. Dómsmál geta einnig orðið fyrir miklum töfum sem hafa áhrif á dvöl manns. Sérstaklega, meginreglur um tvöfalda hættu frá öðrum þjóðum eiga ekki við - Sameinuðu arabísku furstadæmin gætu dæmt aftur einhvern fyrir brot sem þeir stóðu frammi fyrir ákæru fyrir annars staðar áður.

  Hvað ef fórnarlambið er í öðru landi?

  Ef fórnarlambið er ekki staðsett í Sameinuðu arabísku furstadæmunum gæti það samt lagt fram sönnunargögn til að styðja sakamál. Þetta er hægt að gera með því að nota myndbandsfundi, framlagningu á netinu og öðrum aðferðum til að safna sönnunargögnum.

  Hvernig getur maður athugað stöðu sakamáls eða lögreglukvörtunar í UAE?

  Aðferðin til að fylgjast með framvindu sakamáls eða lögreglukæru sem lögð er fram í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er mismunandi eftir því hvaða furstadæmi málið átti upptök sín. Tvö fjölmennustu furstadæmin, Dubai og Abu Dhabi, hafa mismunandi nálgun.

  Dubai

  Í Dúbaí geta íbúar notað netgátt sem búin var til af lögreglunni í Dúbaí sem gerir kleift að athuga stöðu mála með því einfaldlega að slá inn tilvísunarnúmerið. Hins vegar, ef þessi stafræna þjónusta er óaðgengileg, eru aðrir tengiliðavalkostir eins og:

  • Símamiðstöð lögreglunnar
  • Tölvupóstur
  • Vefsíða/app í beinni spjalli

  Abu Dhabi

  Aftur á móti fer Abu Dhabi aðra leið með því að bjóða upp á sérstaka málaleitarþjónustu í gegnum vefsíðu Abu Dhabi dómsmálaráðuneytisins. Til að nota þetta verður maður fyrst að skrá sig fyrir reikning með því að nota Emirates kennitölu og fæðingardag áður en hann fær aðgang að upplýsingum um mál á netinu.

  Almennar ráð

  Sama hvaða furstadæmi á í hlut, það er mikilvægt að halda tilteknu tilvísunarnúmeri málsins fyrir allar fyrirspurnir á netinu um stöðu þess og framvindu.

  Ef stafrænu valkostirnir eru ekki tiltækir eða lenda í tæknilegum erfiðleikum getur beint samband við annað hvort upphaflegu lögreglustöðina þar sem kvörtunin var lögð fram eða dómsmálayfirvöld sem hafa eftirlit með málinu veitt nauðsynlegar uppfærslur.

  Það er mikilvægt að hafa í huga að á meðan þessar rekningarþjónustur á netinu miða að því að auka gagnsæi eru þær enn að þróast kerfi sem gætu lent í takmörkunum reglulega. Hefðbundnar samskiptaleiðir við löggæslu og dómstóla eru áfram áreiðanlegir kostir.

  Hvernig meðhöndlar refsilög Sameinuðu arabísku furstadæmanna gerðardóma eða aðra úrlausn deilumála?

  Sakamálakerfi UAE fjallar fyrst og fremst um saksókn vegna hegningarlaga í gegnum dómskerfið. Hins vegar gerir það ráð fyrir gerðardómi og öðrum aðferðum til úrlausnar ágreiningsmála í vissum tilvikum áður en formlegar ákærur eru lagðar fram.

  Fyrir minniháttar sakamál geta lögregluyfirvöld fyrst reynt að leysa málið með milligöngu hlutaðeigandi aðila. Náist sátt er hægt að ljúka málinu án þess að fara fyrir dóm. Þetta er almennt notað fyrir málefni eins og skoppaðar ávísanir, minniháttar líkamsárásir eða aðrar misgjörðir.

  Bindandi gerðardómur er einnig viðurkenndur fyrir tiltekin einkamál sem hafa refsiverð áhrif, svo sem vinnudeilur eða viðskiptaátök. Skipaður gerðardómur getur tekið ákvörðun sem er lagalega aðfararhæf. En fyrir alvarlegri sakamálaásakanir mun málið fara í gegnum hefðbundnar ákæruleiðir í UAE dómstólum.

  Hvers vegna þarftu staðbundinn sérhæfðan og reyndan sakamálalögfræðing

  Að standa frammi fyrir sakamálum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum krefst sérfræðiþekkingar á lögfræði sem aðeins staðbundinn, vanur sakamálalögfræðingur getur veitt. Einstakt réttarkerfi Sameinuðu arabísku furstadæmanna, sem blandar saman borgaralegum lögum og sharia-lögum, krefst ítarlegrar þekkingar sem kemur frá margra ára reynslu af því að vinna innan dómsferla þess. Lögfræðingur með aðsetur í Emirates skilur blæbrigðin sem alþjóðlegir sérfræðingar gætu litið fram hjá.

  Meira en bara að skilja lögin, staðbundinn sakamálalögfræðingur þjónar sem ómetanlegur leiðarvísir til að sigla um dómstóla UAE. Þeir eru vel að sér í samskiptareglum, verklagi og gangverki réttarkerfisins. Málkunnátta þeirra í arabísku tryggir nákvæma þýðingu skjala og skýr samskipti við yfirheyrslur. Þættir sem þessir geta verið mikilvægir kostir.

  Að auki búa UAE lögfræðingar með rótgróinn feril oft yfir tengingum, orðspori og djúpum menningarskilningi - eignir sem geta gagnast málastefnu viðskiptavinarins. Þeir átta sig á því hvernig siðir og gildi samfélagsins spila saman við lögin. Þetta samhengi upplýsir hvernig þeir byggja upp lagalegar varnir og semja um hagstæðar úrlausnir við yfirvöld.

  Frá því að stjórna mismunandi sakamálum til að meðhöndla sönnunargögn á réttan hátt, hefur sérhæfður staðbundinn sakamálalögfræðingur skerpt á aðferðum sem eru sértækar fyrir dómstóla UAE. Stefnumótandi framsetning þeirra byggir á beinni reynslu sem er einstaklega viðeigandi fyrir aðstæður þínar. Þó að öll lögfræðiráðgjöf sé mikilvæg þegar ákærð er, getur það skipt sköpum að hafa talsmann sem er djúpt tryggður í refsilögum í UAE.

  Hvort sem þú hefur verið rannsakaður, handtekinn eða ákærður fyrir refsiverðan verknað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þá er nauðsynlegt að hafa lögfræðing sem skilur lög landsins. Löglegur þinn samráði við okkur mun hjálpa okkur að skilja aðstæður þínar og áhyggjur. Hafðu samband til að skipuleggja fund. Hringdu í okkur núna til að fá Brýn skipun og fundur í +971506531334 +971558018669

  Flettu að Top