Hvað eru byggingardeilur og hvernig á að leysa þær

Byggingardeilur eru í auknum mæli algengar í nútíma byggingar- og mannvirkjaiðnaði. Með flóknum verkefni sem tekur til margra aðilar og hagsmunir, ágreiningur og átök oft koma. Óleyst deilumál geta orðið dýr löglegur bardaga eða jafnvel afvegaleiða verkefni með öllu.

1 greiðsluágreiningur og framúrkeyrsla á fjárhagsáætlun
2 deilur
3 sem leiðir til ruglings um ábyrgð

Hvað eru byggingardeilur

Byggingardeilur vísa til hvers kyns ágreiningur or átök sem kemur upp á milli tveggja eða fleiri aðila sem koma að byggingarframkvæmdum. Þeir snúast venjulega um lykilatriði eins og:

 • Samningur skilmála og skyldur
 • Greiðslur
 • Framkvæmdir tafir
 • Gæði og vinnubrögð
 • hönnun breytingar og galla
 • Skilyrði vefsvæða
 • Breytingar á umfang verkefnis

Deilur geta komið upp á milli ýmissa hagsmunaaðila í verkefni, þar á meðal:

 • Eigendur
 • Verktakar
 • Undirverktakar
 • Birgjar
 • arkitektar og hönnuðir
 • Engineers
 • Framkvæmdastjórar
 • vátryggjendum
 • Jafnvel ríkisstofnanir

Algengar orsakir byggingardeilna

Það eru margar hugsanlegar kveikjur fyrir deilum í byggingarframkvæmdum:

 • Illa gerðir eða óljósir samningar – Leiðir til ruglings um ábyrgð og skyldur
 • Óvæntar breytingar að hönnun, uppdráttum eða lóðarskilyrðum
 • Villur og aðgerðaleysi í frumkönnunum eða tækniforskriftum
 • Tafir í efnisflutningi, vinnuframboði eða slæmu veðri
 • Gölluð smíði eða ófullnægjandi gæði vinnu
 • Greiðsluágreiningur og umfram fjárveitingar
 • Bilun að skrá breytingar á verksviði á réttan hátt
 • Samskiptabilanir milli hlutaðeigandi aðila

Þessir og margir aðrir þættir geta fljótt stigmagnast í alvarlegar árekstra og kröfur milli hagsmunaaðila.

Afleiðingar óleystra byggingardeilna

Það getur haft mikil áhrif að skilja átök eftir ómeðhöndluð fjármálalöglegur og áætlunaráhrif:

 • Seinkun verkefnis – Leiðir til lausafjár og óvirkrar auðlindakostnaðar
 • Aukinn heildarkostnaður verkefna – Frá breytingum á verksviði, töfum, lögfræðikostnaði o.fl.
 • Skemmdir á viðskiptasamböndum – Vegna rofs á trausti milli aðila
 • Fullkomið samningsdeilur eða jafnvel uppsögn
 • Málflutningur, gerðardómur og önnur réttarfar

Þess vegna er mikilvægt að greina og leysa vandamál snemma í gegnum rétta aðferðir við úrlausn ágreiningsmála, jafnvel í málum sem varða a Fasteignaframleiðandi í bága við samning.

Tegundir byggingardeilna

Þó að hver byggingardeila sé einstök, falla flestir í nokkra algenga flokka:

1. Töf kröfur

Ein algengasta byggingardeilan snýst um framkvæmdir tafir. Algeng dæmi eru:

 • Kröfur fyrir lenging tímans af verktökum vegna tafa eiganda/skjólstæðings
 • Hröðun krafa um að endurheimta kostnaðaráhrif af áætlunarbreytingum
 • Skipt tjón kröfur eigenda á hendur verktökum vegna síðbúnings

Rekja og skrá tafir á verkefnum skiptir sköpum við úrlausn slíkra krafna.

2. Greiðsludeilur

Ágreiningur um greiðslu eru líka alls staðar nálægar, svo sem:

 • Vanmat af kröfum verktaka sem eru í vinnslu
 • Vanskil eða seint greiðsla viðskiptavina og aðalverktaka
 • Bakgjöld og skuldajöfnun á hendur undirverktökum

Vandað mat á fullgerðum verkum og skýrt greiðsluskilmála í samningum getur dregið úr greiðsluvanda.

3. Gallað verk

Deilur um gæði og vinnu eru algengar þegar bygging er ekki samkvæmt samningslýsingu:

 • Viðbótarverk að laga galla
 • Bakgjöld gegn undirverktökum
 • Ábyrgð í og gallabótakröfur

Skýrir gæðastaðlar og öflugir gæðaeftirlitskerfi eru nauðsynlegar til að forðast deilur um gallað verk.

4. Breyta pöntunum og afbrigðum

Þegar verkefni hönnun eða forskriftir breytast miðjan byggingu leiðir það oft til deilna, þar á meðal:

 • Verð fyrir fjölbreytt eða aukaverk
 • Áhrif afbrigða á verkáætlun
 • Umfang skrið vegna lélegs breytingaeftirlits

Breyta pöntunarferlum og skýrt umfangsbreytingu áætlanir í samningi hjálpa til við að stjórna þessari helstu uppsprettu deilna.

5. Faglegt gáleysi

Stundum hönnunargalla, villur or aðgerðaleysi neistadeilur um:

 • Kostnaður við úrbætur fyrir gallaða hönnun
 • Tafir frá endurvinnslu
 • Fagleg ábyrgð kröfur á hendur hönnuðum

Sterkur Gæðatrygging og jafningjagagnrýni hönnunar lágmarkar vanræksludeilur.

4 tafir á verkefnum sem leiða til lausafjár og óvirkrar auðlindakostnaðar
5 leysa þau
6 óvæntar breytingar á hönnunaráætlunum eða lóðarskilyrðum

Áhrif byggingardeilna

Án tímabærra lausna geta byggingardeilur breyst í mun stærri vandamál, þar á meðal:

Fjárhagsleg áhrif

 • Verulegur ófyrirséðum kostnaði frá töfum, breytingum á vinnu
 • Meiriháttar útgjöld tengd ágreiningsmál
 • Umtalsverður lögfræði- og sérfræðilaun
 • Takmarkanir í sjóðstreymi til verkefna

Áhrif á áætlun

 • Seinkun verkefnis frá vinnustöðvun
 • Fresta kröfum og lagfæringar
 • Endurröðun og hröðun kostnaður

Viðskiptaáhrif

 • Skemmdir á viðskiptasamböndum og traust milli aðila
 • Orðsporsáhætta fyrir fyrirtæki sem hlut eiga að máli
 • Takmarkanir á atvinnutækifæri í framtíðinni

Það gerir skjóta lausn deilumála ómissandi.

Aðferðir til úrlausnar byggingardeilna

Til að takast á við margbreytilegt eðli byggingardeilna þarf sérsniðnar aðferðir, þar á meðal:

1. Samningaviðræður

Beinar samningaviðræður milli aðila auðveldar skjótar og ódýrar lausnir.

2. Sáttaumleitun

Óhlutdrægur sáttasemjari aðstoðar aðila í samskiptum við að ná sameiginlegum vettvangi.

3. Ágreiningsnefndir (DRB)

Óháðir sérfræðingar veita óskuldbindandi mat á ágreiningi, halda verkefnum gangandi.

4. Gerðardómur

Bindandi ákvarðanir um ágreiningsmál eru veitt af gerðarmanni eða gerðardómi.

5. Málflutningur

Sem síðasta úrræði, dómsmál getur leitt til aðfararhæfra dóma.

Gerðardómur og sáttamiðlun eru almennt valin fram yfir málaferli vegna minni kostnaðar og hraðari úrlausnar.

Bestu starfsvenjur til að koma í veg fyrir ágreining

Þó að búist sé við deilum í byggingu, varkár Áhættustýring og forðast átök aðferðir hjálpa til við að lágmarka þær:

 • Skýrir, alhliða samningar sem nær yfir alla þætti verkefnisins
 • Opnaðu rásir fyrir hvetja samskipti
 • Snemma þátttöku allra aðila í samstarfi áætlanagerð
 • Ítarlegur verkefnisskjöl málsmeðferð
 • Fjölþætt ákvæði um úrlausn ágreiningsmála í samningum
 • Samtök Menning miðar að samböndum

Sérfræðingar í byggingardeilu

Sérfræðiráðgjafar í lögfræði og málefnasérfræðinga styðja oft úrlausnarferli í gegnum mikilvæga þjónustu eins og:

 • Samningsgerð og áhættuúthlutun
 • Hreinsa samningsstjórn málsmeðferð
 • Kröfugerð, mat og andmæla
 • Hönnun ágreiningskerfis
 • Sérfræðiráðgjöf um lausnaraðferðir og málþing
 • Leiðbeiningar um öflun tæknilegra sönnunargagna
 • Réttartöf, skammtafræði og efnisgreiningar
 • Miðlun, gerðardómur og stuðningur við málarekstur

Sérfræðiþekking þeirra skiptir miklu við að forðast eða leysa byggingardeilur.

Framtíðarúrlausn byggingardeilu

Framúrskarandi nýjungar í stafrænni tækni lofar að umbreyta stjórnun byggingardeilna:

 • Netkerfi til lausnar deilumála mun gera hraðari, ódýrari miðlun, gerðardóm og jafnvel AI-aðstoð ákvörðunarstuðning.
 • Blockchain-knúnir snjallsamningar getur veitt óbreytanleg verkefnisgögn sem þarf til að leysa ágreining.
 • Stafrænir tvíburar byggingarframkvæmda mun hjálpa til við að meta áhrif breytinga og tafa heildstætt með uppgerðum.
 • Ítarleg gagnagreining mun auðvelda fyrirbyggjandi áhættustýringu sem knúin er af innsýn í verkefni.

Þar sem brautryðjandi tækni fjölgar um byggingariðnaðinn mun hún bjóða upp á ómetanleg tæki til að stemma stigu við deilum, en tryggja jafnframt hraðari og ódýrari lausn.

Niðurstaða - Fyrirbyggjandi nálgun er lykilatriði

 • Deilur um byggingarmál eru alls staðar nálægur, miðað við hversu flókið greinin er
 • Óleyst ágreiningsmál geta haft alvarleg áhrif á fjárhagsáætlun, tímaáætlun og samskipti hagsmunaaðila
 • Fjölbreytt úrval úrlausnaraðferða frá samningaviðræðum til málaferla er til
 • Öflugar forvarnir með áhættustýringu og bestu starfsvenjum í samningum eru mest varkár
 • Tímabær sérfræðiaðstoð getur verið ómetanleg hvort sem er til að forðast eða leysa ágreining
 • Nýting nýrrar tækni lofar hámarksstjórnun deilumála

Með fyrirbyggjandi nálgun í samvinnu Með forvarnir í deilumálum geta fyrirtæki hjálpað til við að hlúa að byggingarframkvæmdum þar sem afhending á réttum tíma, innan fjárhagsáætlunar, er venjan – ekki undantekningin sem truflanir eru frá átökum.

Hringdu í okkur núna til að fá bráðan tíma kl 971506531334 + 971558018669 +

Flettu að Top