Ábyrgð einkamálalögmanns

Einkamál í Dubai eða Sameinuðu arabísku furstadæmunum er lagalegur ágreiningur milli tveggja eða fleiri aðila þar sem einn aðili (stefnandi) leitar bóta eða annars konar réttaraðstoðar frá öðrum aðila (stefnda). Einkamál snúast um einkadeilur um lagalegar skyldur og ábyrgð sem þessir aðilar skulda hver öðrum. Sönnunarbyrðin í einkamálum er almennt „yfirgnæfandi sönnunargagna“ sem þýðir að stefnandi verður að sanna að kröfur þeirra séu líklegri en ekki.

Úrræðin, sem leitað er eftir í einkamálum, fela venjulega í sér peningabætur (skaðabætur), en geta einnig falið í sér ófjárhagsleg úrræði eins og lögbann (dómsúrskurðir um að gera eða hætta að gera eitthvað), tiltekna efndir (skipa aðila að uppfylla samningsbundna skyldu) eða lýsandi dómar (yfirlýsingar dómstóla um réttarstöðu aðila).

Borgararéttur í UAE

Sameinuðu arabísku furstadæmin (UAE) státa af einstöku réttarkerfi sem sameinar hefðbundin íslömsk lög við þætti nútíma borgararéttarkerfa. Borgaraleg lög í Sameinuðu arabísku furstadæmunum stjórna ýmsum málum sem ekki eru sakamál, þar á meðal persónuleg staða, eignarréttur og samningsbundnar skyldur. Þessi hluti laganna er lykilatriði þar sem hann hefur bein áhrif á daglegt líf íbúa og rekstrarvirkni fyrirtækja innan UAE. 

Heimildir einkamálaréttar

Borgaraleg lög í UAE eru undir áhrifum frá ýmsum heimildum, þar á meðal stjórnarskrá þjóðarinnar, sambandslögum og alþjóðlegum sáttmálum. Sharia-lögin gegna einnig mikilvægu hlutverki, sérstaklega í persónulegum málum. Að auki hafa borgaraleg lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna verið undir áhrifum af lagahefðum víðsvegar að úr heiminum, þar á meðal frönskum, rómverskum og egypskum réttarkerfum, sem leiðir til samræmds lagabálks sem er bæði yfirgripsmikið og aðlögunarhæft. Þessi sameining áhrifa tryggir að réttarkerfi Sameinuðu arabísku furstadæmanna er öflugt, fær um að takast á við flóknar lagalegar áskoranir í nútíma samhengi.

Helstu meginreglur einkamálaréttar

Almannaréttarkerfi Sameinuðu arabísku furstadæmanna er byggt á nokkrum lykilreglum sem leiðbeina lagatúlkunum og dómum. Meginreglan um samningsfrelsi veitir aðilum heimild til að gera samninga á þeirra forsendum, enda brjóti þeir ekki gegn allsherjarreglu eða siðferði. Eignarrétturinn er tryggður af festu og tryggir að einstaklingar og aðilar eigi öruggan og skýran rétt á eignum sínum. Á sviði skaðabótaréttar fylgja Sameinuðu arabísku furstadæmunum meginreglum um skaðabótaábyrgð og skaðabætur og tryggja að tjón af völdum rangra athafna sé bætt við á fullnægjandi hátt. 

Einkamál og málsmeðferð

Lög um meðferð einkamála, sett með sambandsúrskurði nr. 42 frá 2022, setur ramma fyrir meðferð einkamála og viðskiptadeilu. Það kynnir tvær meginréttarleiðir fyrir aðila til að hefja málsmeðferð fyrir staðbundnum dómstólum: með efnislegum kröfum eða með stuttum málsmeðferð. Dómstólar leggja ríka áherslu á sönnunargögn þar sem ætlast er til þess að aðilar rökstyðji fullyrðingar sínar með skýrum og trúverðugum gögnum, sem skiptir sköpum í málum þar sem vinnustaðaslysabætur.

 

Efniskrafa er hefðbundin málshöfðun sem stefnandi hefur hafið sem leggur fram beiðni til dómstóls sem hæfir lögsögu. Í þessari beiðni er gerð grein fyrir smáatriðum um átökin og hjálpina sem leitað er gegn gagnaðilanum, þekktur sem stefndi. Við framlagningu kröfu ber stefnda að bregðast við og verja afstöðu sína. Um efniskröfur fer samkvæmt 16. grein ríkisstjórnarákvörðunar nr. 57 frá 2018. Reglugerð þessi kveður á um að stefnandi skuli skrá kröfu sína hjá málastjórn.

einkamálalögfræðingur er lögfræðingur sem kemur fram fyrir hönd viðskiptavina í borgaraleg deilur sem fela ekki í sér sakamál. Meginábyrgð þeirra er að gæta hagsmuna viðskiptavina sinna í gegnum málaferli. Þetta felur í sér allt frá endurskoðun ræða, skráning mál, stjórnandi uppgötvun, semja uppgjör, hvernig á að búa sig undir dómsuppkvaðningus, og fulltrúi viðskiptavina fyrir dómstólum ef málið fer til rannsókn.

Ábyrgð einkamálalögmanns

Civil málflutningslögfræðingar hafa margþætt hlutverk sem felur í sér sérhæfða lagaþekkingu, hnífskarpar greiningarhæfileikar, nákvæmir athygli á smáatriðum, og framúrskarandi samskiptahæfileika. Kjarnaskyldur þeirra eru meðal annars:

Upphafleg skoðun og mat á málum

 • Fundaðu með væntanlegum viðskiptavinum fyrir samráð að skilja hlið þeirra á ágreiningur og safna viðeigandi staðreyndum og skjölum
 • Greindu kosti málsins, ákvarða gildi lagakröfur, auðkenna viðeigandi lögum og fordæmum
 • Þróa lagalega stefnu að hámarka möguleika á hagstæðri niðurstöðu fyrir viðskiptavininn
 • Ráðleggja viðskiptavini um hvort halda eigi áfram málsókn eða íhuga valkosti eins og gerðardóm eða sátt

Undirbúningur fyrir prufu

 • Drög og skrá byrjunar kvörtun eða svar sem sýnir rök viðskiptavinarins og lagagrundvöll málsins
 • Koma fram fyrir hönd viðskiptavina í sáttaviðræðum til að forðast dýrt rannsókn málsmeðferð
 • Framkvæma ítarlega rannsókn máls í gegnum viðtöl, bakgrunnsrannsóknir og fara yfir sönnunargögn
 • Stjórna uppgötvun verklagsreglur eins og brottrekstur vitni, gefa út stefnur og skoða skjöl
 • Rannsakaðu lagaleg atriði, þróaðu sannfærandi rök, og auðkenna stuðning sönnunargögn til prufa
 • Undirbúa viðskiptavini og sérfróðir vitni að bera skilvirkan vitnisburð

Málflutningur fyrir dómstólum

 • Settu fram upphafs- og lokarök draga saman helstu ágreiningsatriði
 • Skoðaðu og krossa vitni til að draga fram staðreyndir sem eru hagstæðar fyrir viðskiptavininn
 • Er á móti spurningar og sönnunargögn fram af gagnaðila þegar við á
 • Útskýrðu flókið greinilega lagaleg atriði og rök fyrir dómurum og dómnefndum
 • Svaraðu tillögum höfðað af gagnaðila
 • Semja um sátt ef hægt er að leysa ágreining án fullnustu rannsókn

Greining eftir rannsókn

 • Ráðleggja viðskiptavinum hvort á að samþykkja uppgjör og skilmála
 • Látið viðskiptavin vita af úrskurður og útskýrðu dóminn/refsinguna sem dæmd var
 • Ræddu valkosti eins og áfrýjun eða samningaviðræður ef niðurstaðan er óhagstæð

Á heildina litið starfa lögfræðingar í einkamálum sem traustir ráðgjafar, málastjórar, sönnunarsöfnunaraðilar, lögfræðingar, samningamenn og réttarsalar. Hvert mál hefur í för með sér nýjar áskoranir, svo þeir verða að beita stefnumótandi hugsun til að sérsníða nálgun sína.

Lögfræðingaþjónusta einkamálaréttarins

Almannalögfræðingar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum annast fjölbreytt úrval lagalegra mála sem ekki eru refsiverð sem taka þátt í einstaklingum, fyrirtækjum og öðrum aðilum. Sumir af algengustu starfssviðum einkamálaréttarins eru:

 • Samningar: Samning, yfirferð og málflutningur samningsbrot.
 • Eignaréttur: Leyst fasteignir, leigusala-leigjandi, eignaréttardeilur og nokkrir tegundir byggingardeilna.
 • Fyrirtækjaréttur: Ráðgjöf um félagaskipti, samruna, yfirtökur og stjórnarhætti.
 • Viðskiptamál: Framfylgja viðskiptaréttindum og leysa deilur um viðskipti.
 • Atvinnulög: Leiðbeinandi um vinnulöggjöf, uppsagnir, mismunun og áreitni.
 • Fjölskylduréttur: Umsjón með skilnaði, forsjá barna og forsjármálum, erfðaskrá og erfðum.
 • Tryggingamál: Uppgjör hafnaði kröfum, ásökunum um slæma trú og bótadeilur.
 • Persónuleg meiðsl: Málarekstur vegna slysa, læknisfræðilegra vanrækslu og vöruábyrgðarmála.

Fyrir utan málarekstur veita borgaralegir lögfræðingar einnig lögfræðilega ráðgjöf, gerð og endurskoðun skjala, fylgni við reglur, leiðbeiningar um hugverkaréttindi, val ágreiningsmál og önnur þjónusta sem spannar fjölbreytt lögfræðisvið. Hringdu í okkur eða Whatsapp núna fyrir brýn tíma á 971506531334 + 971558018669 +

Stig einkamálaferlis

Málsmeðferð einkamála samanstendur af nokkrum aðskildum áföngum sem byggja hver á annan:

1. Upphafsfundur viðskiptavinar og skoðun mála

Fyrst og fremst byrjar einkamál á því að skilja ítarlega hlið viðskiptavinarins á deilunni í upphafi endurskoðun máls og samráð. Reyndir lögfræðingar spyrja stefnumótandi spurninga, fara yfir bakgrunnsskjöl og greina mál til að veita trausta lögfræðiráðgjöf.

Þeir ákvarða réttmæti fullyrðinga, möguleika á árangri og byrja að móta heildartilvikskenningu og stefnu byggða á tilfellum verðskuldar. Það er mikilvægt fyrir viðskiptavini að gefa upp allar viðeigandi upplýsingar fyrirfram svo lögfræðingar geti tekið upplýstar ákvarðanir þegar þeir höfða mál.

2. Bygging málsins og skráningar

Þegar lögmaður ákveður að koma fram fyrir hönd skjólstæðings í borgaralegum lmálssókn, hefst undirbúningsáfangi fyrir rannsókn. Þetta felur í sér starfsemi eins og:

 • Ítarlegar lagarannsóknir á viðeigandi samþykktirdómaframkvæmdlagakenningar o.fl.
 • Uppsláttur upphafs málsvörn og kvartanir þar sem gerð er grein fyrir málsatvikum, lagagrundvelli krafna, varnir og úrlausn sem leitað er eftir
 • Safnar líkamlegum sönnunum og skjalfestum sönnunargögn
 • Að bera kennsl á viðeigandi sérfróðir vitni
 • Rætt við vitni til að skilja mismunandi sjónarmið
 • Rannsókn á aðstæðum og málflutningi gagnaðila

Rétt málsbygging og framlagning tillaga gefur tóninn fyrir restina af málarekstrinum svo borgaralegir lögfræðingar leggja sig fram umtalsvert meðan á réttarhöldunum stendur.

3. Uppgötvunarfasi

Uppgötvunarferlið gerir báðum aðilum kleift að skiptast á viðeigandi upplýsingum og sönnunargögnum um málefnin sem deilt er um. Hæfir einkamálalögfræðingar nota uppgötvun fyrir:

 • Að afhjúpa saknæm sönnunargögn
 • skilningur andstæð rök til að vinna betur gegn þeim
 • Greina sönnun til að ákvarða uppgjör möguleiki

Algengar uppgötvunaraðferðir fela í sér beiðnir um skjöl, skriflegar yfirheyrslur, svarið skrifað vitnisburður og útfellingar. Umfang, heimildir og samskiptareglur sem um ræðir fer að miklu leyti eftir málsmeðferðarlögum lögsagnarumdæmisins.

Árásargjarn framsetning á háþróaðri uppgötvun getur veitt stefnumótun kostir. Það er mikilvægt málaferli.

4. Uppgjör og samningaviðræður

Helst, borgaraleg ágreiningur leysist í gegn gagnkvæmum samningaviðræðum og vel unnin uppgjör samningar milli aðila. Þrátt fyrir að valkostir eins og gerðardómur, sáttamiðlun eða samvinnulög séu að ná tökum á sér, eru sáttir utan dómstóla sem lögfræðingar semja um enn vinsæla valkostina.

Lögfræðingar einkamála hafa sérhæfða samningahæfileika og reynslu af lagalegum rökum sem gerir þeim kleift að tryggja sér hámarksbætur fyrir viðskiptavini sína. Sanngjarnt uppgjör forðast einnig óvissu sem tengist langdreginn dómsmeðferð eða réttarhöld hjá kviðdómi.

Sem sagt, flókin einkamál þar sem háar fjárhæðir eða viðurlög eru í húfi krefjast stundum íhlutunar dómstóla þegar samningaviðræður mistakast.

5. Tillögur og undirbúningur fyrir réttarhöld

Þegar líður á málaferli geta lögfræðingar lagt fram mikilvægar upplýsingar tillögum fyrir réttarhöld um málefni eins og:

 • Beiðni dómsins að úrskurða um hæfi ákveðinna sönnunargagna eða vitnisburðar
 • Óskað er eftir úrskurði eða brottvísun mála sem þegar hafa verið afgreidd
 • Að undanskildum skaðlegum upplýsingum eða vitni frá því að hafa áhrif á réttinn

Að auki undirbúa þeir ákaft rök, æfa viðskiptavini og sérfræðing vitnisburður, safna saman sönnunargögnum og sýningargögnum, leggja drög að spurningalista fyrir val dómnefndar, tryggja að frestir dómstóla séu uppfylltir og taka á öllum áfrýjunum eða breytingum á síðustu stundu.

Ítarlegur undirbúningur fyrir prufu veitir merkingu Kosturinn meðan á málaferlum stendur svo það er mikilvægur áfangi.

6. Réttarhöldin

Þrátt fyrir bestu sáttatilraunir lenda flóknar borgaralegar deilur í réttarsalnum. Stig málareksturs lögmanns af reynsla með prófunum verður nú í fyrirrúmi. Þetta er þar sem þeir sérhæfðu sig málsvörn prufa hæfileikar koma við sögu þegar þeir rökræða ástríðufullar tillögur, leggja fram sönnunargögn, yfirheyra vitni, gefa upphafs- og lokaskýrslur og fleira.

Vanir einkamálalögfræðingar eru meistarar í að einfalda flókin mál í sannfærandi frásagnir fyrir dómara og dómnefndir meðan á réttarhöldum stendur. Þeir eru kröftuglega fulltrúar viðskiptavina á meðan þeir vafra um flóknar málsmeðferðarreglur.

7. Málflutningur eftir réttarhöld

Deilunum lýkur ekki endilega þegar dómur hefur verið kveðinn upp. Lögfræðingar eftir réttarhöld greina dóminn, miðla niðurstöðum til viðskiptavina, ráðleggja um valkosti eins og áfrýjun ef við á og tryggja að réttarstaða skjólstæðings þeirra sé tryggð í kjölfar ákvörðunar dómstólsins.

Að sækja hljóð lögfræðiráðgjöf strax eftir réttarhöld getur skipt miklu máli fyrir síðari aðferðir þegar tekist er á við óhagstæðan dóm.

Hringdu í okkur núna til að fá bráðan tíma kl 971506531334 + 971558018669 +

Hvernig efstu borgaralegir lögfræðingar auðvelda lausn deilumála í UAE

Einkamál og lausn deilumála utan dómstóla eru enn flókin í eðli sínu. Gæði Lögfræðingar eru áfram ómissandi við mótun samningaviðræðna, koma á sáttum, byggja upp málflutning í réttarsal, stjórna uppgötvunarferlum á skilvirkan hátt og veita ráðgjöf um staðbundnar ranghala fylgni. Lagaspeki þeirra eimar flókið einkaréttarlegt ferli.

Faglegir borgaralegir lögfræðingar í UAE sturtu einnig stuðning með persónulegri ráðgjöf, stöðugum samskiptum og einlægri samkennd við skattlagningu lagalegra vandræða. Val þeirra á stjórnskipunarreglum, siðareglum og blæbrigðum einkamálaréttar er óviðjafnanlegt. Að finna og vinna með áreiðanlegum borgaralegum lögfræðingum frá Emirati sem bera stjörnu orðspor í iðnaði auðveldar því löglega úrlausn einkamáls þíns. Hringdu í okkur eða Whatsapp núna fyrir brýn tíma á 971506531334 + 971558018669 +

Flettu að Top