Likumi pret nodokļu krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu AAE

Apvienotie Arābu Emirāti ieņem stingru nostāju pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot vairākus federālos likumus, kas apzināti nepatiesu finanšu informācijas sniegšanu vai izvairīšanos no nodokļu un nodevu maksāšanas nosaka par noziedzīgu nodarījumu. Šo likumu mērķis ir atbalstīt AAE nodokļu sistēmas integritāti un novērst nelikumīgus centienus slēpt ienākumus, īpašumus vai ar nodokli apliekamus darījumus no iestādēm. Pārkāpējiem var draudēt ievērojami sodi, tostarp lieli naudas sodi, cietumsods, iespējama emigrantu izraidīšana un papildu sodi, piemēram, ceļošanas aizliegumi vai jebkādu ar nodokļu pārkāpumiem saistītu līdzekļu un īpašuma arests. Ieviešot stingras juridiskās sekas, AAE cenšas atturēt no nodokļu nemaksāšanas un krāpšanas, vienlaikus veicinot pārredzamību un atbilstību saviem nodokļu noteikumiem visās privātpersonās un uzņēmumos, kas darbojas Emirātos. Šī bezkompromisa pieeja uzsver, cik liela nozīme ir pareizai nodokļu administrācijai un ieņēmumiem, lai finansētu sabiedriskos pakalpojumus.

Kādi likumi attiecas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas AAE?

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir smags noziedzīgs nodarījums, ko regulē visaptverošs tiesiskais regulējums, kurā ir izklāstīti dažādi nodarījumi un attiecīgie sodi. Primārais tiesību akts, kas attiecas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ir AAE Kriminālkodekss, kas īpaši aizliedz tīšu izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas, kas jāmaksā federālajām vai vietējām varas iestādēm. Kriminālkodeksa 336. pants paredz šādu rīcību kriminalizēt, uzsverot valsts apņemšanos uzturēt godīgu un caurskatāmu nodokļu sistēmu.

Turklāt AAE 7. gada federālais dekrēts-likums Nr. 2017 par nodokļu procedūrām nodrošina detalizētu tiesisko regulējumu, lai risinātu nodokļu nemaksāšanas pārkāpumus. Šis likums aptver plašu ar nodokļiem saistītu pārkāpumu klāstu, tostarp nereģistrēšanos piemērojamo nodokļu, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vai akcīzes nodokļa maksāšanai, precīzu nodokļu deklarāciju neiesniegšanu, ierakstu slēpšanu vai iznīcināšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu un palīdzības sniegšanu. vai veicināt citu personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Lai efektīvi cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, AAE ir ieviesuši dažādus pasākumus, piemēram, informācijas apmaiņu ar citām valstīm, stingras ziņošanas prasības, kā arī uzlabotas revīzijas un izmeklēšanas procedūras. Šie pasākumi ļauj iestādēm identificēt un saukt pie atbildības personas vai uzņēmumus, kas iesaistīti nodokļu nemaksāšanas praksē. Uzņēmumiem un privātpersonām, kas darbojas AAE, ir juridisks pienākums uzturēt precīzu uzskaiti, ievērot nodokļu likumus un noteikumus un, ja nepieciešams, meklēt profesionālu padomu, lai nodrošinātu atbilstību. Par šo juridisko prasību neievērošanu var tikt piemēroti bargi sodi, tostarp naudas sodi un brīvības atņemšana, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos.

AAE visaptverošais tiesiskais regulējums attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uzsver valsts apņemšanos veicināt pārredzamu un godīgu nodokļu sistēmu, veicināt ekonomisko izaugsmi un aizsargāt sabiedrības intereses.

Kādi ir sodi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas AAE?

AAE ir noteikuši bargus sodus personām vai uzņēmumiem, kas atzīti par vainīgiem nodokļu nemaksāšanā. Šīs sankcijas ir izklāstītas dažādos likumos, tostarp AAE Kriminālkodeksā un 7. gada federālajā dekrētlikumā Nr. 2017 par nodokļu procedūrām. Sodu mērķis ir atturēt no nodokļu nemaksāšanas prakses un nodrošināt nodokļu likumu un noteikumu ievērošanu.

 1. Ieslodzījums: Atkarībā no nodarījuma smaguma par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas notiesātajām personām var draudēt brīvības atņemšana no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem. Saskaņā ar AAE Kriminālkodeksa 336. pantu par tīšu izvairīšanos no nodokļu vai nodevu nomaksas var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz trim gadiem.
 2. Naudas sodi: Par nodokļu nemaksāšanu tiek uzlikti ievērojami naudas sodi. Saskaņā ar Kriminālkodeksu naudas sodi var būt no 5,000 AED līdz 100,000 1,360 AED (aptuveni 27,200–XNUMX XNUMX USD) par tīšu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
 3. Sodi par konkrētiem nodarījumiem saskaņā ar 7. gada federālo dekrētu-likumu Nr. 2017:
  • Ja nereģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vai akcīzes nodokļa maksāšanai, kad tas ir nepieciešams, var tikt piemērots sods līdz 20,000 5,440 AED (XNUMX ASV dolāri).
  • Par nodokļu deklarāciju neiesniegšanu vai neprecīzu deklarāciju iesniegšanu var tikt piemērots sods līdz AED 20,000 5,440 ($ XNUMX) un/vai brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam.
  • Par apzinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, piemēram, ierakstu slēpšanu vai iznīcināšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, var tikt piemērots sods līdz trīskāršām izvairītās nodokļu summas apmērā un/vai brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
  • Par palīdzības sniegšanu vai veicināšanu citu personu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas var tikt piemērots sods un ieslodzījums.
 4. Papildu sodi: Papildus naudas sodiem un ieslodzījumam personām vai uzņēmumiem, kas atzīti par vainīgiem nodokļu nemaksāšanā, var rasties citas sekas, piemēram, tirdzniecības licenču apturēšana vai atsaukšana, iekļaušana valsts līgumu melnajā sarakstā un ceļošanas aizliegumi.

Ir svarīgi atzīmēt, ka AAE iestādēm ir rīcības brīvība noteikt sodus, pamatojoties uz katra gadījuma īpašajiem apstākļiem, ņemot vērā tādus faktorus kā izvairītā nodokļu summa, pārkāpuma ilgums un likumpārkāpēja sadarbības līmenis. .

AAE stingrie sodi par nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem atspoguļo valsts apņemšanos uzturēt godīgu un caurskatāmu nodokļu sistēmu un veicināt nodokļu likumu un noteikumu ievērošanu.

Kā AAE risina pārrobežu nodokļu nemaksāšanas gadījumus?

AAE izmanto daudzpusīgu pieeju, lai risinātu pārrobežu nodokļu nemaksāšanas gadījumus, kas ietver starptautisku sadarbību, tiesisko regulējumu un sadarbību ar globālām organizācijām. Pirmkārt, AAE ir parakstījuši dažādus starptautiskus līgumus un konvencijas, kas atvieglo nodokļu informācijas apmaiņu ar citām valstīm. Tie ietver divpusējus nodokļu līgumus un Konvenciju par savstarpēju administratīvo palīdzību nodokļu jautājumos. Apmainoties ar attiecīgajiem nodokļu datiem, AAE var palīdzēt izmeklēt un saukt pie atbildības nodokļu nemaksāšanas gadījumus, kas aptver vairākas jurisdikcijas.

Otrkārt, AAE ir ieviesuši stingrus valsts tiesību aktus, lai cīnītos pret pārrobežu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 7. gada federālajā dekrētlikumā Nr. 2017 par nodokļu procedūrām ir izklāstīti noteikumi par informācijas apmaiņu ar ārvalstu nodokļu iestādēm un sodu uzlikšanu par nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem, kas saistīti ar ārvalstu jurisdikcijām. Šis tiesiskais regulējums ļauj AAE iestādēm veikt pasākumus pret fiziskām vai juridiskām personām, kas izmanto ārzonas kontus, fiktīvus uzņēmumus vai citus līdzekļus, lai slēptu ar nodokli apliekamus ienākumus vai aktīvus ārvalstīs.

Turklāt AAE ir pieņēmuši kopējo ziņošanas standartu (CRS), kas ir starptautisks regulējums automātiskai finanšu kontu informācijas apmaiņai starp iesaistītajām valstīm. Šis pasākums uzlabo pārredzamību un apgrūtina nodokļu maksātājiem iespēju slēpt ārzonu aktīvus un izvairīties no nodokļu nomaksas pāri robežām.

Turklāt AAE aktīvi sadarbojas ar tādām starptautiskām organizācijām kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Globālais forums par pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu vajadzībām. Šīs partnerības ļauj AAE pielāgoties pasaules labākajai praksei, izstrādāt starptautiskos standartus un koordinēt centienus, lai efektīvi cīnītos pret pārrobežu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgām finanšu plūsmām.

Vai Dubaijā ir piespriests cietumsods par nodokļu nemaksāšanu?

Jā, personām, kuras Dubaijā atzītas par vainīgām nodokļu nemaksāšanā, saskaņā ar AAE tiesību aktiem var tikt piemērots cietumsods. AAE Kriminālkodekss un citi attiecīgie nodokļu tiesību akti, piemēram, 7. gada federālais dekrēts-likums Nr. 2017 par nodokļu procedūrām, paredz iespējamos cietumsodus par nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem.

Saskaņā ar AAE Kriminālkodeksa 336. pantu ikvienam, kurš tīši izvairās no nodokļu vai nodevu nomaksas, kas pienākas federālajai vai vietējai valdībai, var tikt sodīts ar cietumsodu uz laiku no trim mēnešiem līdz trim gadiem. Turklāt 7. gada Federālais dekrēts-likums Nr. 2017 par nodokļu procedūrām nosaka brīvības atņemšanu kā iespējamo sodu par noteiktiem nodokļu nemaksāšanas pārkāpumiem, tostarp:

 1. Par nodokļu deklarāciju neiesniegšanu vai neprecīzu deklarāciju iesniegšanu var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam.
 2. Par apzinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, piemēram, ierakstu slēpšanu vai iznīcināšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
 3. Par palīdzības sniegšanu vai veicināšanu citu personu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas var tikt piespriests arī cietumsods.

Ir svarīgi atzīmēt, ka cietumsoda ilgums var atšķirties atkarībā no konkrētajiem lietas apstākļiem, piemēram, izvairītā nodokļu summas, noziedzīgā nodarījuma ilguma un likumpārkāpēja sadarbības līmeņa.

Ritiniet uz augšu