Līgumu pārbaude un sastādīšana

Līgumi veido fonds no lielākās daļas biznesa partnerības un darījumiem. Tomēr daudzi uzņēmumi pievērš uzmanību tikai tiem būtiskas juridiskas vienošanās kad rodas problēmas. Proaktīvi pārbaude un uzmanīgi sagatavošana agri novērš problēmas un aizsargā jūsu intereses ilgtermiņā.

Mūsu ceļvedī ir apskatīta līgumu izveides un pārskatīšanas nozīmība, process, paraugprakse un rīki. Mēs arī uzskatām, ka sekas ir neefektīvas pārbaude un sagatavošana, ar reāliem piemēriem dārgi strīdi. Racionalizētas pieejas pieņemšana, kas balstīta uz labāko praksi, nodrošina, ka jūsu līgumi ir skaidri definēti termini, atbilstoši līdzsvarojiet riskus un ievērojiet visus likumi un noteikumi.

1 līguma pārbaude un izstrāde
2 līguma pārbaude
3 Proaktīva pārbaude un rūpīga projektu izstrāde

Kāpēc līgumu pārbaude un sastādīšana ir svarīga

Rūpīga līgumu pārbaude un sagatavošana var šķist nogurdinoši papildu soļi pirms ķerties pie lietas. Tomēr ieguldījumi, kas veikti līguma darbības cikla sākumā, daudz ko novērš laiks un nauda izšķērdēta tālāk pa līniju. Šeit ir 10 priekšrocības, kas saistītas ar šo procesu pareizu veikšanu:

 1. Tiesiskā aizsardzība: Potenciāla identificēšana nepilnībasneskaidrības, un negodīgi noteikumi, veicot rūpīgu pārbaudi, aizsargā jūsu intereses, ja a strīds notiek.
 2. Skaidrība un precizitāte: Izmantojot precīzu, nepārprotamu valodu, tiek novērsta neskaidrība, nesaskaņas un strīdi par līgumu interpretēšana.
 3. Riska mazināšana: Atbildības noteikšana un risināšana, izbeigšana un citi risks faktori jau iepriekš sniedz jums lielāku kontroli.
 4. Sarunu svira: Profesionalitātes, sagatavotības un līdzsvara demonstrēšana nostiprina jūsu pozīcijas līguma sarunu laikā.
 5. Normatīvā atbilstība: Līgumu ievērošanas nodrošināšana likumi un noteikumi samazina neatbilstību soda naudas vai iejaukšanās.
 6. Elastība: Pārbaude un sagatavošana līgumi, kas pielāgoti katram darījumam, saglabā elastību, lai aizsargātu intereses atkarībā no apstākļiem.
 7. Izmaksu ietaupījumi: Sākotnējās investīcijas mazina dārgi juridiski strīdi un problēmas, kas saistītas ar pārraudzības nepilnībām vai negodīgiem noteikumiem, kas var izmaksāt miljoniem, ja lietas virzīsies uz dienvidiem.
 8. Efektivitāte: Skaidri definēti pienākumi, termiņi un procedūras īsos līgumos nodrošina raitāku biznesa darījumu un darbību veikšanu.
 9. Attiecības: Taisnīgi, līdzsvaroti līgumi veicina pušu uzticēšanos un sadarbību, liekot pamatu tālākai darbībai partnerattiecības.
 10. Mierīgs prāts: Zinot, ka jums ir aizsargātas intereses un skaidras iespējas izmantot iespēju, varat koncentrēt resursus pamatdarbības izaugsmei un inovācijām.

"Skaidri līgumi novērš pārpratumus, nesaskaņas un tiesas prāvas." – Braiens Treisijs

Rūpīga līgumu pārbaude un sastādīšana šķiet nogurdinoša, taču atmaksājas, izmantojot preventīvu aizsardzību. Risku identificēšana, skaidrības nodrošināšana un ārkārtas pasākumu izstrāde nodrošina drošības tīklu, ja partnerattiecības nedarbojas vai sabrūk. Uztveriet to kā savu apdrošināšanas polisi gadījumos, kad biznesa attiecības neizbēgami tiek pakļautas stresa testiem.

Ieguldiet laiku, noslēdzot necaurlaidīgus līgumus, lai ilgtermiņā ietaupītu naudu un saprātu.

Galvenie soļi līguma pārbaudes procesā

Pārbaude līgums paredz visu nosacījumu rūpīgu pārbaudi pirms parakstīšanas, lai identificētu riskus un nepieciešamās izmaiņas. Kādi jautājumi būtu jāuzdod, pārskatot līgumus? Mēs sadalām līgumu pārbaudi septiņos galvenajos posmos:

1. Verificējiet identitātes un akreditācijas datus

Pirms paša līguma novērtēšanas, veicot pienācīgu rūpību, apstipriniet visus darījuma partnera akreditācijas datus un atsauces. Vai viņiem ir zināšanas un pieredze, lai pildītu līgumsaistības?

 • Pārbaudiet uzņēmumu reģistrāciju un sertifikātus
 • Pārskatiet vadības pieredzi
 • Pieprasiet klientu atsauksmes
 • Meklējiet cienījamu uzņēmumu datubāzēs

2. Noskaidrojiet mērķi

Katram līgumam ir pamatmērķis un vēlamie rezultāti.

 • Kādas konkrētas preces, pakalpojumi vai vērtība tiks apmainīta?
 • Kā šī līguma izpilde atbilst plašākiem uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem? Stratēģiskās saskaņošanas trūkums norāda uz nevajadzīgu risku.
 • Vai vēlamos rezultātus varētu labāk sasniegt ar citiem līdzekļiem?

3. Analizēt galvenos terminus un darbības jomu

Līguma nosacījumi nosaka darbības procedūras, ierobežojumus un neparedzētas situācijas. Rūpīgi analizējiet šīs detaļas:

 • Maksājumu summas, grafiki un mehānismi
 • Materiāli, resursi vai darbaspēks, ko nodrošina katra puse
 • Darbības, ziņošanas un komunikācijas prasības
 • Ierobežojumi saistībā ar intelektuālo īpašumu, datu izmantošanu un konfidencialitāti
 • Atbildības klauzulas ierobežojot nākotnes riskus
 • Strīdu risināšana procedūras, ja rodas konflikti

4. Novērtējiet atbilstības prasības

Pārbaudiet, vai līgums atbilst attiecīgajiem normatīvajiem un atbilstības standartiem, pamatojoties uz jūsu jurisdikciju un nozari. Finanšu partnerībām ir jāievēro, piemēram, centrālās bankas un vērtspapīru komisijas noteikumi par ziņošanas standartiem un revīzijām.

5. Aprēķiniet finanšu riskus

Veiciet detalizētu finanšu modelēšanu un riska novērtējumu pirms līgumu parakstīšanas, kas ietver lielas partnerības, aktīvu iegādi vai projektu investīcijas. Šeit cieši sadarbojieties ar juristiem un grāmatvežiem.

 • Kādi apstākļi var izraisīt naudas zaudējumus vai citus zaudējumus?
 • Cik labi līgums aizsargā mūsu intereses sliktākajā gadījumā?
 • Vai līgums ieslēdz jūs neizdevīgos ilgtermiņa nosacījumos?

6. Pārskats sadaļā Sadarbība

Noslēdz līgumus starp funkcijām un departamentiem, tādējādi atvieglojot kopīgās pārskatīšanas sesijas. Tie nodrošina holistisku pārbaudi no atbilstības, finanšu, darbības un juridiskā viedokļa.

7. Apspriediet nepieciešamās izmaiņas

Pat šķietami vienkāršiem līgumiem ir nepieciešamas izmaiņas, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību un līdzsvaru starp pusēm. Uzziniet, kādi ir nepieciešamie nosacījumi un alternatīvas iespējas vienpusīgu vai neskaidru klauzulu atcelšanai. Prasmīgs juridiskais konsultants pie sarunu galda ir svarīgākais kāpēc biznesam vajadzīgs juridiskais konsultants zināšanas, lai aizsargātu intereses.

Visaptveroša līgumu pārbaudes veikšana stiprina jūsu riska mazināšanu, sarunu nostāju un ilgtermiņa intereses. Varat pielāgot un racionalizēt šo procesu, izmantojot līgumu dzīves cikla pārvaldības platformas.

Tagad apskatīsim paraugpraksi skaidri formulētu, juridiski pamatotu līgumu izveidei, rūpīgi izstrādājot tos.

Līgumu izstrādes labākā prakse

Mutisku vienošanos pārvēršana par izpildāmiem juridiskiem līgumiem šķiet maldinoši vienkārša. Tomēr ir sarežģīti panākt abpusēji pieņemamus noteikumus rakstiski, kas saskaņoti ar ikviena interesēm. Rūpīga projektēšana optimizē šo procesu.

Veidojot līgumus:

Laicīgi iesaistiet profesionāļus

Agrīna norādes no juridiskajiem resursiem palīdz izveidot līgumus, kas atspoguļo jaunākos noteikumus un tiesu praksi. Tie nodrošina arī veidnes, kas pārbaudītas neskaitāmos darījumos, no kurām strādāt, nevis sākt no nulles.

Dodiet priekšroku skaidrībai un precizitātei

Novērsiet visas neskaidrības, izmantojot skaidru, precīzu valodu un definīcijas saistībā ar pienākumiem, neparedzētiem gadījumiem un termiņiem. Paviršs formulējums vēlāk var radīt pārpratumus un strīdus.

Pielāgojiet apstākļiem

Pretojieties kārdinājumam pārstrādāt līgumus, nepielāgojot terminoloģiju un klauzulas konkrētajai situācijai. Nodrošiniet, lai noteikumi, riska kontroles un ārkārtas rīcības plāni būtu saskaņoti ar iesaistītajām pusēm un sarežģījumiem.

Struktūra Loģiski

Ar grupu saistītie noteikumi un klauzulas. Tas atvieglo lasāmību līguma sarežģītības apstākļos. Izmantojot sagremojamus formatēšanas elementus, piemēram:

 • Numurētas sadaļas un apakšnodaļas
 • Tabulas saistību salīdzināšanai
 • Diagrammas, kurās apkopoti laika periodi
 • Definīcijas lodziņi galvenajai terminoloģijai
 • Satura rādītāji, kas palīdz lasītājiem

Iestatiet mērķa metriku un etalonus

Nevis neskaidras cerības, bet objektīvi definējiet veiktspējas standartus, piemēram, piegādes termiņus vai minimālās kvalitātes rādītāju kartes. Tie sniedz skaidrību par pienākumiem un nodrošina, ka neatbilstība tiek pamanīta ātri, nevis pēc gadiem, kad tiek iesniegta prasība par līguma pārkāpumu.

Limit Legalese

Atrodiet līdzsvaru starp lasāmību un juridisko izpildāmību. Pārmērīgs žargons un novecojusi terminoloģija rada neskaidrības, ja vien tas nav absolūti nepieciešams, lai pierādītu precedentus un juridisko derīgumu iespējamos strīdos. Sniedziet apkopotu apkrāptu lapu, ja tas ir neizbēgams.

Paredzēt “Ko darīt, ja” scenārijus

Apsveriet iespēju pievienot ārkārtas klauzulas vai scenārijus, kas pārsniedz katras puses apmaiņu pamatprincipus. Šī nākotne pierāda līgumus pret neparedzētiem notikumiem.

 • Kas ir pieņemami piegādes grafiku kavējumi vai izņēmumi?
 • Ar kādiem nosacījumiem līgumus var atjaunot, grozīt vai lauzt?
 • Kādi līgumi vai ierobežojumi paliek spēkā pēc izbeigšanas?

Šo gumiju veidojot līgumos, tiek nodrošināta sliktākā gadījuma apdrošināšana. Advokāti īpaši palīdz izstrādāt hipotēzes, kuru pamatā ir precedenti, kurus jūs varat nepamanīt.

Sadarbība ar juridiskajiem ekspertiem un galvenajām ieinteresētajām personām projekta izstrādes laikā optimizē līdzsvaru, izpildāmību un aizsardzību. Ja attiecības pasliktināsies, notiekošās pārskatīšanas kļūst vienkāršākas, izmantojot palīgmateriālus, piemēram, pārkāpumu ietekmes aprēķinus un pārtraukšanas kontrolsarakstus. Ne tikai iestatiet un aizmirstiet!

4 atbildības noteikšana un risināšana
5 finanšu riski
6 demonstrējot profesionalitāti

Neefektīvu līgumu sekas

Kas patiesībā notiek, ja līguma pārbaude un izstrāde tiek izmainīta? Zemāk mēs aplūkojam trīs reālus piemērus, kas izceļ “juridiskās juridiskās prasības”.

1. gadījums: neskaidra veiktspējas metrika

Globālais mazumtirgotājs parakstīja piegādātāja līgumu ar Ēģiptes kokvilnas vairumtirgotāju, lai katru gadu nodrošinātu 20,000 XNUMX tonnu augstas kvalitātes produktu. Diemžēl līgumā nebija skaidri definētu kvalitātes specifikāciju. Kad vienā sezonā tika piegādāta standartiem neatbilstoša zemākas cenas kokvilna, mazumtirgotājs sūtījumu noraidīja kā neatbilstošu.

Vairumtirgotājs apgalvoja, ka kvantitatīvās metrikas trūkums ļāva viņam izvēlēties produktu kategorijas. Izraisījās sarežģīta tiesvedība par “augstākās kvalitātes kokvilnas” interpretāciju ar argumentiem par nozares standartiem. Pēc dažādām apelācijām 18 mēnešu laikā, kas izmaksāja gandrīz 3 miljonus ASV dolāru juridiskās nodevas, tiesas beidzot lēma par labu mazumtirgotājam, taču radās ievērojamas izmaksas un zīmola bojājumi.

Taustiņu izņemšana: Neviennozīmīgi veiktspējas rādītāji rada dārgu strīdu un kavēšanās risku. Iepriekš definējiet kvalitatīvās un kvantitatīvās kvalitātes specifikācijas un ieviesiet pārbaudes kontroles.

2. gadījums: Nepietiekama riska mazināšana

Kad mājas piederumu ražotājs noslēdza līgumu ar Indonēzijas keramikas ražotāju, lai piegādātu pielāgotus dizaina traukus, līgumā tika uzsvērta ātra prototipu izstrāde, inovācijas un dizaina elastība. Taču tai trūka ierobežojumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma īpašumtiesībām.

Kad keramikas pārdevējs savas 5 gadu partnerības sākumā sāka pārdot ļoti līdzīgus dizainus par pusi lētāk, izcēlās pretrunas. Pārdevējs apgalvoja, ka līgums atstāja IĪ tiesības atvērtas, un tiesas tam piekrita. Ieilgušais juridiskais strīds un produktu klonēšana iznīcināja zīmola ekskluzivitāti un peļņu, kas nodrošināja augstākās kvalitātes dizaina mājas piederumu klāstu.

Taustiņu izņemšana: Dodiet priekšroku intelektuālā īpašuma, dizainparaugu un sensitīvu datu īpašumtiesību un lietošanas ierobežojumu noteikšanai, izmantojot nekonkurēšanas, konfidencialitātes un ekskluzivitātes klauzulas.

3. gadījums: Slikts strīdu izšķiršanas process

Apgabala valdība parakstīja 50 miljonu ASV dolāru līgumu uz 5 gadiem, lai būvniecības firma uzbūvētu jaunu tiesas namu un apgabala administrācijas kompleksu. 300 lappušu garajā līgumā bija sīki izstrādāti arhitektūras plāni, izpildes garantijas, zonējuma apstiprinājumi un pabeigšanas termiņi, taču tajā nebija iekļauti nekādi norādījumi par strīdu izšķiršanas mehānismiem, izņemot vēršanos valsts komerctiesā.

Kad sākās ievērojamas būvniecības aizkavēšanās materiālu trūkuma un atļauju izsniegšanas problēmu dēļ, konstruktīvas problēmu risināšanas vietā ātri vien tika pavērti pirksti. Drīzumā tika ierosināta tiesvedība, pieprasot līguma izbeigšanu, pat pirms mediācijas mēģinājuma. Miljoniem nodokļu maksātāju dolāru tika izšķiesti, strīdoties jau tā iestrēgušā tiesu sistēmā.

Taustiņu izņemšana: Pirms oficiālas tiesvedības izveidojiet starpposma strīdu izšķiršanas mehānismus, piemēram, šķīrējtiesu, starpniecību un ekspertu novērtējumu. Šo strukturēto saziņas procesu mērķis ir ātrāk un lētāk atrisināt problēmas.

Lai gan šie piemēri ir ārkārtēji, tie parāda miljonus lielu zaudējumu atlīdzību, ko radījusi līguma neievērošana. Stingra pārbaude un projektu izstrāde nav tikai birokrātija, tā ir jūsu apdrošināšanas polise, kad lietas pagriežas uz sāniem.

Galvenie ieteikumi un nākamās darbības

Šajā plašajā rokasgrāmatā tika apskatīts, kāpēc ir jāveic sākotnējie ieguldījumi līgumu pārbaudē un izstrādes jautājumos, veicamie soļi, nepilnību sekas un rīki, lai optimizētu pārraudzību. Mēs izpētījām daudzus aspektus, bet kopsavilkumā:

Rūpīgi pārbaudot līgumus, tiek identificēti riski. Izšķiršanas mehānismi tiek definēti, vienlaikus radot inovācijas mērķu sasniegšanai.

Rūpīga sastādīšana novērš neskaidrības pa straumi. Definētie termini nodrošina raitāku darbību un sabalansētas intereses.

Tehnoloģiju platformas centralizē līgumu darbplūsmas. Automatizētā maršrutēšana, izsekošana un analīze nodrošina uzraudzību plašā mērogā.

Lai gan katrs darījums atšķiras, ievērojiet galveno paraugpraksi saistībā ar skaidrību, sadarbību un ārkārtas situāciju plānošanu savos līguma procesos. Mērķtiecīgi izveidota līgumu programmatūra arī palīdz uzņēmumiem standartizēt procedūras no maziem pārdevējiem līdz lielākajiem partneriem.

Tagad ir pienācis laiks pārskatīt esošās līguma darbplūsmas. Apsveriet, kur pastāv ievainojamības attiecībā uz pārbaudes stingrību, noformējuma precizitāti vai vispārējo redzamību. Izmantojiet juridiskos resursus, izstrādājot efektīvas veidnes, rokasgrāmatas un apstiprināšanas standartus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām. Un izpētiet līguma dzīves cikla pārvaldības rīkus, lai panāktu procesa konsekvenci ar mazākām administratīvajām izmaksām.

Nelielas sākotnējās investīcijas, optimizējot līguma pamatus, novērš ļoti dārgus remontdarbus. Esiet aktīvs un kontrolējiet savu darījumu likteni, izmantojot spēcīgas partnerības, kuras nodrošina rūpīga pārbaude, rūpīga projektu izstrāde un mērķtiecīga pastāvīga sadarbība.

Steidzamiem zvaniem un WhatsApp +971506531334 +971558018669

Ritiniet uz augšu