Kukuļošanas, korupcijas noziegumu likumi un sodi AAE

Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir stingri likumi un noteikumi, lai apkarotu kukuļošanu un korupciju. Ievērojot nulles neiecietības politiku pret šiem nodarījumiem, valsts piemēro bargus sodus personām un organizācijām, kas atzītas par vainīgām šādās nelikumīgās darbībās. AAE pretkorupcijas centienu mērķis ir saglabāt pārredzamību, ievērot tiesiskumu un veicināt godīgu uzņēmējdarbības vidi visām ieinteresētajām personām. Ieņemot stingru nostāju pret kukuļošanu un korupciju, AAE cenšas vairot uzticību, piesaistīt ārvalstu investīcijas un nostiprināties kā vadošais globālais biznesa centrs, kura pamatā ir atbildības un ētiskas rīcības principi.

Kāda ir kukuļošanas definīcija saskaņā ar AAE tiesību aktiem?

Saskaņā ar AAE tiesību sistēmu kukuļošana ir plaši definēta kā darbība, kas piedāvā, sola, dod, pieprasa vai pieņem nepamatotu priekšrocību vai pamudinājumu tieši vai netieši apmaiņā pret to, ka persona rīkojas vai atturas no darbības, veicot savus pienākumus. Tas ietver gan aktīvus, gan pasīvus kukuļdošanas veidus, iesaistot valsts amatpersonas, kā arī privātpersonas un juridiskas personas. Kukuļošana var izpausties dažādos veidos, ieskaitot skaidras naudas maksājumus, dāvanas, izklaidi vai jebkāda cita veida apmierināšanu, kuras mērķis ir neatbilstoši ietekmēt saņēmēja lēmumu vai darbības.

AAE federālais kriminālkodekss un citi attiecīgie likumi nodrošina visaptverošu sistēmu dažādu kukuļošanas veidu definēšanai un novēršanai. Tas ietver tādus pārkāpumus kā valsts darbinieku kukuļošana, kukuļošana privātajā sektorā, ārvalstu valsts amatpersonu kukuļošana un veicināšanas maksājumi. Likumi attiecas arī uz saistītiem nodarījumiem, piemēram, piesavināšanos, varas ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un tirgošanos ar ietekmi, kas bieži vien krustojas ar kukuļošanas un korupcijas lietām. Proti, AAE kukuļošanas apkarošanas tiesību akti attiecas ne tikai uz privātpersonām, bet arī uz korporācijām un citām juridiskām personām, liekot tām atbildēt par koruptīvām darbībām. Tā mērķis ir arī saglabāt integritāti, pārredzamību un atbildību visās nozarēs, veicinot godīgu un ētisku uzņēmējdarbības vidi, vienlaikus veicinot labu pārvaldību un tiesiskumu.

Kādi dažādi kukuļdošanas veidi ir atzīti AAE?

Kukuļošanas veidsApraksts
Valsts amatpersonu kukuļošanaKukuļu piedāvāšana vai pieņemšana, lai ietekmētu valdības amatpersonu, tostarp ministru, tiesnešu, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku un valsts ierēdņu, rīcību vai lēmumus.
Kukuļošana privātajā sektorāKukuļu piedāvāšana vai pieņemšana saistībā ar komercdarījumiem vai biznesa darījumiem, kuros iesaistītas privātpersonas vai juridiskas personas.
Ārvalstu valsts amatpersonu kukuļošanaKukuļošana ārvalstu valsts amatpersonām vai starptautisku publisku organizāciju amatpersonām, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai nepamatotas priekšrocības.
Veicināšanas maksājumiNelieli neoficiāli maksājumi, kas veikti, lai paātrinātu vai nodrošinātu kārtējo valdības darbību vai pakalpojumu izpildi, uz kuriem maksātājam ir likumīgas tiesības.
Ietekmes tirdzniecībaNepamatotu priekšrocību piedāvāšana vai pieņemšana, lai ietekmētu valsts amatpersonas vai iestādes lēmumu pieņemšanas procesu.
PiesavināšanāsKādas personas aprūpē uzticēta īpašuma vai līdzekļu nelikumīga piesavināšanās vai nodošana personiska labuma gūšanai.
Varas ļaunprātīga izmantošanaNepareiza dienesta stāvokļa vai pilnvaru izmantošana personiska labuma vai citu personu labā.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijasNelegāli iegūtas naudas vai aktīvu izcelsmes slēpšanas vai maskēšanas process.

Apvienoto Arābu Emirātu kukuļošanas apkarošanas likumi aptver plašu korupcijas veidu klāstu, nodrošinot, ka dažādi kukuļošanas un ar to saistītie nodarījumi tiek risināti un attiecīgi sodīti neatkarīgi no konteksta vai iesaistītajām pusēm.

Kādi ir galvenie AAE kukuļošanas likuma noteikumi?

Šeit ir minēti galvenie AAE kukuļošanas likuma noteikumi:

 • Visaptveroša definīcija, kas aptver valsts un privāto kukuļdošanu: Likumā ir sniegta plaša kukuļošanas definīcija, kas aptver gan publisko, gan privāto sektoru, nodrošinot, ka tiek vērsta pret koruptīvām darbībām jebkurā kontekstā.
 • Par krimināli sodāmu aktīvo un pasīvo kukuļdošanu, tostarp ārvalstu amatpersonām: Likums nosaka kriminālatbildību gan par kukuļa piedāvāšanu (aktīva kukuļošana), gan par kukuļa pieņemšanu (pasīvā kukuļošana), paplašinot tās darbības jomu, iekļaujot gadījumus, kuros iesaistītas ārvalstu valsts amatpersonas.
 • Aizliedz atvieglojumus vai “eļļošanas” maksājumus: Likums aizliedz maksāt nelielas neoficiālas summas, kas pazīstamas kā atvieglojoši vai “ieeļļoti” maksājumi, ko bieži izmanto, lai paātrinātu ikdienas valdības darbības vai pakalpojumus.
 • Bargi sodi, piemēram, cietumsods un lieli naudas sodi: Likums paredz bargus sodus par kukuļņemšanas nodarījumiem, tostarp ilgus cietumsodus un ievērojamus naudas sodus, kas kalpo kā spēcīgs preventīvs līdzeklis pret šādu koruptīvu darbību.
 • Korporatīvā atbildība par darbinieku/aģentu kukuļošanas pārkāpumiem: Likums nosaka, ka organizācijas ir atbildīgas par kukuļošanas nodarījumiem, ko izdarījuši to darbinieki vai aģenti, nodrošinot, ka uzņēmumi uztur stingras kukuļošanas apkarošanas atbilstības programmas un veic pienācīgu rūpību.
 • Ekstrateritoriālā sasniedzamība AAE pilsoņiem/iedzīvotājiem ārvalstīs: Likums paplašina tā jurisdikciju, iekļaujot kukuļņemšanas noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši AAE pilsoņi vai rezidenti ārpus valsts, ļaujot saukt pie atbildības pat tad, ja noziedzīgais nodarījums noticis ārvalstīs.
 • Trauksmes cēlēju aizsardzība, lai veicinātu ziņošanu: Likumā ir iekļauti noteikumi, lai aizsargātu trauksmes cēlējus, kuri ziņo par kukuļošanas vai korupcijas gadījumiem, mudinot personas sniegt informāciju, nebaidoties no atriebības.
 • Kukuļošanas rezultātā iegūto līdzekļu konfiskācija: Likums ļauj konfiscēt un atgūt jebkādus ieņēmumus vai īpašumus, kas iegūti no kukuļošanas nodarījumiem, nodrošinot, ka koruptīvās darbībās iesaistītās personas nevar gūt labumu no saviem nelikumīgajiem ieguvumiem.
 • Obligātās atbilstības programmas AAE organizācijām: Likums nosaka, ka organizācijām, kas darbojas AAE, ir jāievieš spēcīgas kukuļošanas apkarošanas atbilstības programmas, tostarp politikas, procedūras un apmācība, lai novērstu un atklātu kukuļošanu.
 • Starptautiskā sadarbība kukuļdošanas izmeklēšanā/apsūdzībā: Likums atvieglo starptautisko sadarbību un savstarpējo juridisko palīdzību kukuļdošanas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, ļaujot pārrobežu sadarbību un informācijas apmaiņu, lai efektīvi apkarotu starpvalstu kukuļošanas lietas.

Kādi ir sodi AAE par kukuļošanas pārkāpumiem?

Apvienotie Arābu Emirāti ievēro nulles tolerances pieeju kukuļošanai un korupcijai, paredzot stingrus sodus, kas izklāstīti 31. gada federālajā dekrētlikumā Nr. 2021 par noziegumu un sodu izdošanu, jo īpaši AAE Kriminālkodeksa 275.–287. . Kukuļošanas nodarījumu sekas ir smagas un atšķiras atkarībā no noziedzīgā nodarījuma rakstura un iesaistītajām pusēm.

Kukuļošana, iesaistot valsts amatpersonas

 1. Ieslodzījuma termiņš
  • Dāvanu, labumu vai solījumu pieprasīšana, pieņemšana vai saņemšana apmaiņā pret dienesta pienākumu pildīšanu, nepildīšanu vai pārkāpšanu var izraisīt īslaicīgu brīvības atņemšanu no 3 līdz 15 gadiem (275.–278. pants).
  • Ieslodzījuma ilgums ir atkarīgs no nodarījuma smaguma pakāpes un iesaistīto personu ieņemamā amata.
 2. Finanšu sodi
  • Papildus brīvības atņemšanai vai kā alternatīva tai var uzlikt ievērojamus naudas sodus.
  • Šos naudas sodus bieži aprēķina, pamatojoties uz kukuļa vērtību vai kā kukuļa summas reizinājumu.

Kukuļošana privātajā sektorā

 1. Aktīva kukuļošana (kukuļa piedāvāšana)
  • Kukuļa piedāvāšana privātajā sektorā ir sodāms nodarījums, par kuru var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem (283.pants).
 2. Pasīvā kukuļošana (kukuļa pieņemšana)
  • Par kukuļa pieņemšanu privātajā sektorā var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem (284.pants).

Papildu sekas un sodi

 1. Aktīvu konfiskācija
  • AAE iestādēm ir tiesības konfiscēt jebkādus aktīvus vai īpašumus, kas iegūti vai izmantoti kukuļdošanas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā (285. pants).
 2. Izslēgšana un iekļaušana melnajā sarakstā
  • Personas un uzņēmumi, kas atzīti par vainīgiem kukuļošanā, var tikt liegti piedalīties valdības līgumos vai tikt iekļauti melnajā sarakstā no uzņēmējdarbības veikšanas AAE.
 3. Korporatīvie sodi
  • Kukuļošanas nodarījumos iesaistītajiem uzņēmumiem var draudēt bargs sods, tostarp uzņēmējdarbības licenču apturēšana vai atsaukšana, likvidācija vai nodošana tiesas uzraudzībā.
 4. Papildu sodi personām
  • Personām, kas notiesātas par kukuļošanas nodarījumiem, var tikt piespriesti papildu sodi, piemēram, civiltiesību zaudēšana, aizliegums ieņemt noteiktus amatus vai izraidīšana personām, kas nav AAE pilsoņi.

AAE stingrā nostāja pret kukuļošanas nodarījumiem uzsver, cik svarīgi ir saglabāt ētisku uzņēmējdarbības praksi un ieviest stingru pretkorupcijas politiku un procedūras. Personām un organizācijām, kas darbojas AAE, ir ļoti svarīgi meklēt juridisku padomu un ievērot augstākos integritātes standartus.

Kā AAE veic kukuļošanas lietu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu?

Apvienotie Arābu Emirāti ir izveidojuši specializētas pretkorupcijas vienības tiesībaizsardzības aģentūrās, piemēram, Dubaijas prokuratūrā un Abū Dabī Tiesu departamentā, kas ir atbildīgas par kukuļošanas apsūdzību izmeklēšanu. Šajās nodaļās strādā apmācīti izmeklētāji un prokurori, kuri cieši sadarbojas ar finanšu izlūkošanas vienībām, regulatīvajām iestādēm un citām valdības struktūrām. Viņiem ir plašas pilnvaras vākt pierādījumus, arestēt aktīvus, iesaldēt bankas kontus un iegūt attiecīgus dokumentus un ierakstus.

Kad ir savākti pietiekami pierādījumi, lieta tiek nodota prokuratūrai, kas izskata pierādījumus un lemj par kriminālapsūdzības izvirzīšanu. AAE prokurori ir neatkarīgi, un viņiem ir tiesības iesniegt lietas tiesā. AAE tiesu sistēma ievēro stingras juridiskas procedūras, ievērojot pienācīgas tiesas un taisnīgas tiesas principus, apsūdzētajiem ir tiesības uz juridisku pārstāvību un iespēju iesniegt savu aizstāvību.

Turklāt Valsts revīzijas iestādei (VRI) ir izšķiroša loma valsts aģentūru uzraudzībā un revīzijā un valsts līdzekļu pareizas izmantošanas nodrošināšanā. Ja tiek atklāti kukuļošanas vai valsts līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, ARI var nodot šo lietu attiecīgajām iestādēm turpmākai izmeklēšanai un iespējamai kriminālvajāšanai.

Kādi ir aizsardzības līdzekļi saistībā ar apsūdzībām par kukuļošanu saskaņā ar AAE tiesību aktiem?

Saskaņā ar AAE tiesisko regulējumu fiziskām vai juridiskām personām, kurām izvirzītas apsūdzības par kukuļošanu, var būt pieejami vairāki aizsardzības līdzekļi atkarībā no konkrētajiem lietas apstākļiem. Šeit ir daži iespējamie aizsardzības līdzekļi, kurus varētu paaugstināt:

 1. Nodomu vai zināšanu trūkums
  • Apsūdzētais var iebilst, ka viņam nebija vajadzīgā nodoma vai zināšanu, lai veiktu kukuļošanas nodarījumu.
  • Šī aizstāvība varētu būt piemērojama, ja atbildētājs var pierādīt, ka ir rīkojies, neizprotot darījuma patieso būtību vai ka nav zinājis par kukuļa esamību.
 2. Piespiešana vai piespiešana
  • Ja apsūdzētais var pierādīt, ka ir bijis piespiests vai spiests pieņemt vai piedāvāt kukuli, tas varētu kalpot kā aizstāvība.
  • Tomēr piespiedu vai piespiešanas noteikšanas pierādīšanas pienākums parasti ir augsts, un atbildētājam ir jāsniedz pārliecinoši pierādījumi, lai pamatotu šo apgalvojumu.
 3. Iekļaušana
  • Gadījumos, kad tiesībsargājošās iestādes vai valdības amatpersonas pamudināja atbildētāju veikt kukuļņemšanas nodarījumu vai to ir ieslodzīja, var tikt piemērota aizsardzība pret ieslodzījumu.
  • Atbildētajam ir jāpierāda, ka viņam nebija noslieces uz nodarījumu un ka viņi ir pakļauti nepamatotam varas iestāžu spiedienam vai pamudinājumam.
 4. Fakta vai likuma kļūda
  • Atbildētājs var iebilst, ka ir pieļāvis patiesu kļūdu faktos vai tiesību aktos, liekot viņiem domāt, ka viņu darbības nebija nelikumīgas.
  • Šo aizsardzību ir grūti noteikt, jo AAE kukuļošanas apkarošanas likumi ir plaši reklamēti un labi zināmi.
 5. Jurisdikcijas trūkums
  • Lietās, kas saistītas ar pārrobežu elementiem, atbildētājs var apstrīdēt AAE jurisdikciju saistībā ar iespējamo nodarījumu.
  • Šī aizstāvība varētu būt svarīga, ja kukuļdošanas nodarījums ir noticis ārpus AAE teritoriālās jurisdikcijas.
 6. Ierobežojumu statūti
  • Atkarībā no konkrētā kukuļošanas nodarījuma un piemērojamā noilguma saskaņā ar AAE tiesību aktiem apsūdzētais var iebilst, ka kriminālvajāšanai ir noilgums un tā nevar turpināties.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šo aizsardzības līdzekļu pieejamība un panākumi būs atkarīgi no katras lietas konkrētajiem apstākļiem un iesniegtajiem pierādījumiem. Apsūdzētajiem, kuriem AAE izvirzītas apsūdzības par kukuļņemšanu, ieteicams meklēt juristu pie pieredzējušiem advokātiem, kuri pārzina AAE kukuļošanas apkarošanas likumus un tiesību sistēmu.

Kā AAE pretkukuļošanas likums attiecas uz korporācijām un uzņēmumiem AAE?

AAE pretkukuļošanas likumi, tostarp 31. gada federālais dekrēts-likums Nr. 2021 par noziegumu un sodu likuma izdošanu, attiecas uz korporācijām un uzņēmumiem, kas darbojas valstī. Uzņēmumus var saukt pie kriminālatbildības par kukuļņemšanas nodarījumiem, ko izdarījuši to darbinieki, aģenti vai pārstāvji, kas rīkojas uzņēmuma vārdā.

Korporatīvā atbildība var iestāties, ja kukuļdošanas nodarījums ir izdarīts uzņēmuma labā, pat ja uzņēmuma vadība vai vadība nav zinājusi par nelikumīgu rīcību. Korporācijām var draudēt bargi sodi, tostarp ievērojami naudas sodi, uzņēmējdarbības licenču apturēšana vai atsaukšana, likvidācija vai nodošana tiesas uzraudzībā.

Lai mazinātu riskus, AAE uzņēmumiem ir jāīsteno stingra pretkukuļošanas un korupcijas politika, jāveic trešās puses starpnieku uzticamības pārbaude un regulāri jāsniedz darbiniekiem apmācība par kukuļošanas apkarošanas likumu ievērošanu. Nespēja nodrošināt atbilstošu iekšējo kontroli un preventīvos pasākumus var pakļaut uzņēmumus nozīmīgām juridiskām un reputācijas sekām.

Ritiniet uz augšu