Закони та покарання проти розкрадання в ОАЕ

Розкрадання – це серйозний службовий злочин, який передбачає шахрайське привласнення або нецільове використання активів чи коштів, довірених комусь іншою стороною, наприклад роботодавцем або клієнтом. В Об’єднаних Арабських Еміратах розкрадання суворо заборонено та може призвести до серйозних юридичних наслідків відповідно до законодавчої бази країни. Федеральний кримінальний кодекс ОАЕ містить чіткі закони та покарання, пов’язані з розкраданням, що відображає зобов’язання країни підтримувати чесність, прозорість і верховенство права у фінансових і комерційних операціях. У зв’язку зі зростаючим статусом ОАЕ як глобального бізнес-центру, розуміння юридичних наслідків розкрадання має вирішальне значення для окремих осіб і організацій, які працюють на території країни.

Яке юридичне визначення розкрадання згідно із законодавством ОАЕ?

В Об’єднаних Арабських Еміратах розтрата визначається згідно зі статтею 399 Федерального кримінального кодексу як акт неправомірного привласнення, зловживання або незаконної конвертації активів, коштів або майна, які були довірені особі іншою стороною, наприклад роботодавцем, клієнт або установа. Це визначення охоплює широкий спектр сценаріїв, коли хтось із довіреної чи владної посади навмисно та незаконно отримує право власності або контроль над активами, які йому не належать.

Ключові елементи, які становлять розкрадання відповідно до законодавства ОАЕ, включають наявність довірчих відносин, коли обвинуваченій особі довірено опіку чи управління активами чи коштами, що належать іншій стороні. Крім того, повинні бути докази навмисного незаконного привласнення або нецільового використання цих активів для особистої вигоди чи вигоди, а не випадкового чи недбалого зловживання коштами.

Розкрадання може набувати різних форм, наприклад, якщо працівник перенаправляє кошти компанії на особисті потреби, фінансовий консультант зловживає інвестиціями клієнтів або державний службовець привласнює державні кошти. Це вважається формою крадіжки та зловживання довірою, оскільки обвинувачена особа порушила покладений на неї фідуціарний обов’язок шляхом нецільового використання активів або коштів, які не належали їй по праву.

Чи розтрата визначається по-різному в арабському та ісламському правових контекстах?

Арабською мовою розтрата називається «іхтілас», що перекладається як «привласнення» або «незаконне захоплення». Хоча арабський термін має схоже значення з англійським словом «розкрадання», юридичне визначення та трактування цього злочину можуть дещо відрізнятися в ісламському правовому контексті. Відповідно до ісламського закону шаріату, розкрадання вважається формою крадіжки або «саріка». Коран і Сунна (вчення і практика пророка Мухаммеда) засуджують крадіжку і передбачають конкретні покарання для тих, хто визнаний винним у цьому злочині. Однак ісламські вчені-правознавці та юристи надали додаткові тлумачення та вказівки для того, щоб відрізнити розкрадання від інших форм крадіжки.

На думку багатьох ісламських правознавців, розкрадання вважається більш серйозним злочином, ніж звичайна крадіжка, оскільки воно передбачає зловживання довірою. Коли особі довіряють активи або кошти, очікується, що вона буде підтримувати фідуціарний обов’язок і охороняти ці активи. Таким чином, розкрадання розглядається як зрада цієї довіри, і деякі вчені стверджують, що воно має каратися суворіше, ніж інші форми крадіжки.

Важливо зауважити, що хоча ісламське право містить вказівки та принципи, пов’язані з розкраданням, конкретні юридичні визначення та покарання можуть відрізнятися в різних країнах і юрисдикціях з мусульманським населенням. В ОАЕ основним джерелом законодавства для визначення та переслідування розкрадання є Федеральний кримінальний кодекс, який базується на поєднанні ісламських принципів і сучасної юридичної практики.

Які покарання за розкрадання в ОАЕ?

Розкрадання в Об’єднаних Арабських Еміратах вважається серйозним правопорушенням, і покарання можуть відрізнятися залежно від конкретних обставин справи. Ось основні моменти щодо покарання за розкрадання:

Загальна справа про розкрадання: Відповідно до Кримінального кодексу ОАЕ, розкрадання зазвичай класифікується як проступок. Покарання може передбачати позбавлення волі на строк до трьох років або грошове стягнення. Це стосується випадків, коли фізична особа отримує рухомі активи, як-от гроші чи документи, на основі депозиту, оренди, іпотеки, позики чи агентства та незаконно привласнює їх, завдаючи шкоди законним власникам.

Незаконне володіння втраченим або помилково отриманим майном: Кримінальний кодекс ОАЕ також стосується ситуацій, коли особа заволодіває втраченим майном, що належить комусь іншому, з наміром зберегти його для себе, або свідомо заволодіває майном, яке утримується помилково чи через неминучі обставини. У таких випадках особі може загрожувати позбавлення волі на строк до двох років або мінімальний штраф у розмірі 20,000 XNUMX дирхамів ОАЕ.

Розкрадання заставного майна: Якщо особа привласнює або намагається привласнити рухоме майно, яке вона передала як заставу боргу, вона підлягає покаранню, передбаченому за незаконне володіння втраченим або помилковим майном.

Працівники державного сектору: Покарання за розкрадання державними службовцями в ОАЕ більш суворі. Відповідно до Федерального декрету-закону №. 31 від 2021 року, будь-який державний службовець, спійманий у розкраданні коштів під час роботи або призначення, підлягає мінімальному покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Яка різниця між розкраданням та іншими фінансовими злочинами, такими як шахрайство чи крадіжка в ОАЕ?

В ОАЕ розкрадання, шахрайство та крадіжка є різними фінансовими злочинами з різними юридичними визначеннями та наслідками. Ось табличне порівняння, щоб підкреслити відмінності:

ЗлочинВизначенняКлючові відмінності
РозтратаНезаконне привласнення або передача майна чи коштів, законно ввірених комусь, але не їхньої власної власності.– Включає зловживання довірою або зловживання повноваженнями щодо чужої власності чи коштів. – Майно або кошти спочатку були отримані законним шляхом. – Часто вчиняються працівниками, агентами або особами, які займають довірені посади.
ШахрайствоНавмисне введення в оману або введення в оману з метою отримання несправедливої ​​чи незаконної вигоди або для позбавлення іншої особи грошей, власності чи законних прав.– Містить елемент обману або введення в оману. – Спочатку правопорушник може мати або не мати законного доступу до власності чи коштів. – Може приймати різні форми, такі як фінансове шахрайство, шахрайство з ідентифікацією або інвестиційне шахрайство.
КрадіжкаНезаконне заволодіння або привласнення майна чи коштів, що належать іншій фізичній чи юридичній особі, без її згоди та з наміром остаточно позбавити їх права власності.– передбачає фізичне захоплення або привласнення власності чи коштів. – Правопорушник не має законного доступу або повноважень щодо власності чи коштів. – Може бути вчинено різними способами, такими як крадіжка зі зломом, пограбування або крадіжка в магазині.

Хоча всі три злочини пов’язані з незаконним придбанням або неправомірним використанням майна чи коштів, ключова відмінність полягає в початковому доступі та владі над активами, а також у використаних засобах.

Розкрадання передбачає зловживання довірою або зловживання повноваженнями щодо чужого майна чи коштів, які були законно довірені правопорушнику. Шахрайство передбачає обман або введення в оману з метою отримання несправедливої ​​вигоди або позбавлення інших їхніх прав чи активів. Крадіжка, з іншого боку, передбачає фізичне заволодіння або привласнення майна чи коштів без згоди власника та без законного доступу чи повноважень.

Як розглядаються справи про розкрадання за участю експатріантів в ОАЕ?

Об’єднані Арабські Емірати мають надійну правову систему, яка поширюється як на громадян, так і на іноземців, які проживають у країні. Коли справа доходить до справ про розкрадання за участю експатріантів, влада ОАЕ розглядає їх з такою ж серйозністю та дотриманням закону, як і до громадян ОАЕ.

У таких випадках судове провадження зазвичай передбачає розслідування відповідними органами, такими як поліція чи прокуратура. Якщо буде знайдено достатні докази, експатріант може бути звинувачений у розтраті відповідно до Кримінального кодексу ОАЕ. Далі справа буде передана через судову систему, а експатріант постане перед судом.

Правова система ОАЕ не передбачає дискримінації за національністю чи статусом проживання. Експатріанти, визнані винними в розтраті, можуть загрожувати тими ж покараннями, що й громадяни ОАЕ, включаючи тюремне ув'язнення, штрафи або те й інше, залежно від особливостей справи та чинного законодавства.

Крім того, у деяких випадках справа про розкрадання може також включати додаткові правові наслідки для іноземця, наприклад анулювання його дозволу на проживання або депортацію з ОАЕ, особливо якщо правопорушення вважається особливо серйозним або якщо особа вважається загрозою для громадська безпека чи інтереси країни.

Які права та правові можливості мають жертви розкрадання в ОАЕ?

Жертви розкрадання в Об’єднаних Арабських Еміратах мають певні права та юридичні можливості. Правова система ОАЕ визнає тяжкість фінансових злочинів і спрямована на захист інтересів фізичних та юридичних осіб, які постраждали від таких злочинів. По-перше, жертви розкрадання мають право подати офіційну скаргу до відповідних органів, таких як поліція чи прокуратура. Після подання скарги органи влади зобов’язані ретельно розслідувати справу та зібрати докази. Якщо буде знайдено достатні докази, справа може бути передана до суду, а потерпілий може бути викликаний для надання свідчень або надання відповідних документів.

Крім кримінального провадження, жертви розкрадання в ОАЕ також можуть подати цивільний позов, щоб отримати компенсацію за будь-які фінансові втрати або збитки, понесені в результаті розкрадання. Це можна зробити через цивільні суди, де жертва може подати позов проти кривдника, вимагаючи відшкодування або відшкодування збитків за розкрадені кошти чи майно. Правова система ОАЕ приділяє значну увагу захисту прав жертв і забезпеченню справедливого ставлення до них протягом судового процесу. Жертви також можуть мати можливість звернутися за юридичним представництвом і допомогою до адвокатів або служб підтримки потерпілих, щоб забезпечити дотримання їхніх прав і захист їхніх інтересів.

Прокрутка до початку