Престъпления в ОАЕ: Тежки престъпления и техните последствия

Обединените арабски емирства имат стабилна правна система, която заема строга позиция срещу сериозни престъпления, класифицирани като престъпления. Тези углавни престъпления се считат за най-явните нарушения на законите на ОАЕ, застрашаващи безопасността и сигурността както на гражданите, така и на жителите. Последствията от присъдите за углавни престъпления са тежки, вариращи от дълги присъди затвор до солидни глоби, депортиране за емигранти и потенциално дори смъртно наказание за най-ужасните деяния. Следното очертава основните категории престъпления в ОАЕ и свързаните с тях наказания, като подчертава непоколебимия ангажимент на нацията за поддържане на закона и реда.

Какво представлява престъпление в ОАЕ?

Според законодателството на ОАЕ престъпленията се считат за най-тежката категория престъпления, които могат да бъдат преследвани. Престъпленията, които обикновено се класифицират като престъпления, включват предумишлено убийство, изнасилване, държавна измяна, тежко нападение, причиняващо трайно увреждане или обезобразяване, трафик на наркотици и злоупотреба или злоупотреба с публични средства над определена парична сума. Престъпленията като цяло водят до тежки наказания като продължителни присъди затвор над 3 години, значителни глоби, които могат да достигнат до стотици хиляди дирхама, и в много случаи депортиране за емигранти, законно пребиваващи в ОАЕ. Наказателноправната система на ОАЕ разглежда престъпленията като изключително тежки нарушения на закона, които подкопават обществената безопасност и социалния ред.

Други тежки престъпления като отвличане, въоръжен грабеж, подкуп или корупция на държавни служители, финансови измами над определени прагове и определени видове киберпрестъпления, като хакване на правителствени системи, също могат да бъдат преследвани като престъпления в зависимост от конкретните обстоятелства и тежестта на престъпното деяние. ОАЕ са въвели строги закони, свързани с престъпленията, и прилагат строги наказания, включително смъртно наказание за най-явните престъпления, които включват действия като предумишлено убийство, бунт срещу управляващото ръководство, присъединяване към терористични организации или извършване на терористични актове на територията на ОАЕ. Като цяло, всяко престъпление, включващо тежки телесни повреди, нарушения на националната сигурност или действия, които грубо пренебрегват законите и социалната етика на ОАЕ, потенциално може да бъде повдигнато до обвинение за престъпление.

Какви са видовете престъпления в ОАЕ?

Правната система на ОАЕ признава различни категории тежки престъпления, като всяка категория носи свой собствен набор от наказания, които са строго определени и се прилагат въз основа на тежестта и обстоятелствата на престъплението. Следното очертава основните видове престъпления, които се преследват енергично в правната рамка на ОАЕ, като подчертава позицията на нулева толерантност на страната към такива тежки престъпления и нейния ангажимент за поддържане на закона и реда чрез сурови наказания и строга съдебна практика.

Убийство

Отнемането на друг човешки живот чрез предумишлено и умишлено действие се счита за най-сериозното от тежките престъпления в ОАЕ. Всяко действие, което води до незаконно убийство на човек, се преследва като убийство, като съдът взема предвид фактори като степента на използвано насилие, мотивите зад акта и дали е воден от екстремистки идеологии или омразни вярвания. Присъдите за предумишлено убийство водят до изключително тежки наказания, включително доживотен затвор, който може да продължи до няколко десетилетия зад решетките. В най-явните случаи, когато убийството се разглежда като особено отвратително или заплаха за националната сигурност, съдът може също така да постанови смъртна присъда на осъденото лице. Твърдата позиция на ОАЕ по отношение на убийствата произтича от основните вярвания на нацията в запазването на човешкия живот и поддържането на социалния ред.

Влизане с взлом

Разбиването и незаконното влизане в жилищни домове, търговски обекти или други частни/обществени имоти с намерението да се извърши кражба, повреда на имущество или друго престъпно деяние представлява углавно престъпление като кражба с взлом съгласно законите на ОАЕ. Обвиненията за кражба с взлом могат да бъдат допълнително утежнени въз основа на фактори като въоръжение със смъртоносни оръжия по време на извършване на престъплението, нанасяне на физически наранявания на обитатели, насочване към обекти от национално значение като правителствени сгради или дипломатически мисии и рецидивист с предишни присъди за кражба с взлом. Наказанията за присъди за кражби с взлом са сурови, като минималните присъди затвор започват от 5 години, но често надхвърлят 10 години за по-тежки случаи. Освен това чуждестранните жители, осъдени за кражба с взлом, са изправени пред гарантирано депортиране от ОАЕ след изтичане на присъдите си в затвора. ОАЕ гледат на кражбата с взлом като на престъпление, което не само ограбва собствеността и неприкосновеността на личния живот на гражданите, но също така може да ескалира в насилствени сблъсъци, които заплашват живота.

подкупничество

Участието в каквато и да е форма на подкупване, независимо дали чрез предлагане на незаконни плащания, подаръци или други облаги на публични служители и държавни служители или чрез приемане на такива подкупи, се счита за сериозно престъпление съгласно строгите антикорупционни закони на ОАЕ. Това включва парични подкупи, целящи да повлияят на официални решения, както и непарични услуги, неразрешени бизнес сделки или предоставяне на специални привилегии в замяна на неправомерни облаги. ОАЕ има нулева толерантност към подобни подкупи, които подкопават почтеността в правителствените и корпоративните отношения. Наказанията за подкуп включват срокове лишаване от свобода, които могат да надхвърлят 10 години въз основа на фактори като включените парични суми, нивото на подкупените служители и дали подкупът е позволил други съпътстващи престъпления. Тежки глоби, достигащи до милиони дирхами, се налагат и на осъдените по обвинения в подкуп.

отвличане

Незаконният акт на отвличане, насилствено преместване, задържане или лишаване от свобода на дадено лице против неговата воля чрез използване на заплахи, сила или измама представлява углавното престъпление на отвличане според законите на ОАЕ. Такива нарушения се възприемат като грубо посегателство върху личните свободи и сигурност. Случаите на отвличане се третират като още по-тежки, ако включват деца жертви, включват искания за плащания на откуп, мотивирани са от терористични идеологии или водят до тежки физически/сексуални наранявания на жертвата по време на плен. Наказателноправната система на ОАЕ налага строги наказания за присъди за отвличане, вариращи от минимум 7 години лишаване от свобода до доживотни присъди и смъртно наказание в най-тежките случаи. Не е проявена снизходителност дори за относително по-краткосрочни отвличания или отвличания, при които жертвите в крайна сметка са освободени безопасно.

Сексуални престъпления

Всяко незаконно сексуално действие, вариращо от изнасилване и сексуално посегателство до сексуална експлоатация на непълнолетни, сексуален трафик, детска порнография и други извратени престъпления от сексуален характер, се считат за престъпления, които водят до изключително тежки наказания съгласно вдъхновените от шариата закони на ОАЕ. Нацията е възприела политика на нулева толерантност към такива морални престъпления, които се разглеждат като оскърбление срещу ислямските ценности и обществената етика. Наказанията за углавни присъди за сексуални престъпления могат да включват продължителни срокове затвор, вариращи от 10 години до доживотни присъди, химическа кастрация на осъдени за изнасилване, публично бичуване в определени случаи, конфискация на всички активи и депортиране за осъдени в чужбина след изтърпяване на присъдите им в затвора. Твърдата правна позиция на ОАЕ има за цел да действа като възпиращ фактор, да защити моралната структура на нацията и да гарантира защитата на жените и децата, които са сред най-уязвимите към такива отвратителни действия.

Нападение и батерия

Докато случаите на обикновено нападение без утежняващи фактори могат да се третират като престъпления, ОАЕ класифицира актове на насилие, които включват използване на смъртоносни оръжия, насочване към уязвими групи като жени, деца и възрастни хора, нанасяне на трайни телесни повреди или обезобразяване и нападение от групи като тежки престъпления. Такива случаи на утежнено нападение и побой, водещи до тежки наранявания, могат да доведат до присъди със затвор от 5 години до 15 години въз основа на фактори като намерение, степен на насилие и трайно въздействие върху жертвата. ОАЕ разглежда подобни непредизвикани насилствени действия срещу други като сериозно нарушение на обществената сигурност и заплаха за закона и реда, ако не се третират строго. Нападението, извършено срещу служители на реда или държавни служители, изисква по-строги наказания.

Домашно насилие

ОАЕ има строги закони, защитаващи жертвите на домашно малтретиране и насилие в домакинствата. Актове на физическо нападение, емоционално/психологическо изтезание или всяка друга форма на жестокост, извършена срещу съпрузи, деца или други членове на семейството, представляват углавно престъпление като домашно насилие. Това, което го отличава от обикновеното нападение, е нарушаването на семейното доверие и неприкосновеността на домашната среда. Осъдените извършители могат да получат затвор от 5-10 години в допълнение към глоби, загуба на права за попечителство/посещение за деца и депортиране за емигранти. Правната система има за цел да защити семейните единици, които са основата на обществото на ОАЕ.

фалшификация

Престъпното действие на измамно изработване, промяна или възпроизвеждане на документи, валута, официални печати/печати, подписи или други инструменти с намерението да се подведат или измамят физически и юридически лица се класифицира като углавно престъпление фалшификация съгласно законите на ОАЕ. Често срещаните примери включват използване на фалшиви документи за получаване на заеми, изготвяне на фалшиви сертификати за образование, фалшифициране на пари/чекове и т.н. Присъдите за фалшифициране изискват строги наказания, вариращи от 2 до 10 години лишаване от свобода въз основа на измамената парична стойност и дали публичните органи са били измамени. Фирмите трябва също така да поддържат щателна документация, за да избегнат корпоративни такси за фалшификация.

Кражба

Докато дребната кражба може да се третира като престъпление, прокуратурата на ОАЕ ескалира обвиненията за кражба до ниво на престъпление въз основа на паричната стойност на откраднатото, използване на сила/оръжия, насочване към обществена/религиозна собственост и повторни нарушения. Престъплението кражба носи минимални присъди от 3 години, които могат да достигнат до 15 години за мащабни кражби или грабежи, включващи организирани престъпни групи. За емигранти депортирането е задължително при осъждане или излежаване на затвора. Строгата позиция защитава правата на частна и публична собственост.

незаконно присвояване

Незаконното присвояване или прехвърляне на средства, активи или имущество от някого, на когото са законно поверени, се квалифицира като престъпление присвояване. Това престъпление с бели якички обхваща действия на служители, длъжностни лица, попечители, изпълнители или други с фидуциарни задължения. Присвояването на обществени средства или активи се счита за още по-тежко престъпление. Наказанията включват дълги присъди затвор от 3-20 години въз основа на присвоената сума и дали е позволила допълнителни финансови престъпления. Прилагат се също парични глоби, конфискации на активи и доживотни забрани за работа.

киберпрестъпления

Тъй като Обединените арабски емирства настояват за дигитализация, те същевременно въведоха строги закони за киберпрестъпления, за да защитят системите и данните. Основните престъпления включват хакване на мрежи/сървъри за предизвикване на смущения, кражба на чувствителни електронни данни, разпространение на зловреден софтуер, електронни финансови измами, онлайн сексуална експлоатация и кибертероризъм. Наказанията за осъдените киберпрестъпници варират от 7 години лишаване от свобода до доживотни присъди за действия като нарушаване на банкови системи или национални настройки за киберсигурност. Обединените арабски емирства смятат опазването на своята цифрова среда за решаващо за икономическия растеж.

Изпирането на пари

ОАЕ са приели всеобхватни закони за борба с дейностите по пране на пари, които позволяват на престъпниците да легитимират своите незаконно придобити печалби от престъпления като измами, трафик на наркотици, злоупотреби и т.н. Всеки акт на прехвърляне, укриване или прикриване на истинския произход на средства, получени от незаконни източници, представлява престъплението пране на пари. Това включва сложни методи като търговия с над/ниско фактуриране, използване на фиктивни компании, сделки с недвижими имоти/банкови операции и контрабанда на пари в брой. Присъдите за пране на пари предвиждат сурови наказания от 7-10 години лишаване от свобода, в допълнение към глоби до размера на изпраната сума и възможна екстрадиция на чужди граждани. ОАЕ е член на глобалните органи за борба с прането на пари.

Укриване на данъци

Въпреки че ОАЕ исторически не са налагали данъци върху доходите на физическите лица, те облагат бизнеса и налагат строги разпоредби върху корпоративните данъчни декларации. Умишленото укриване чрез измамно занижаване на приходите/печалбите, невярно представяне на финансови записи, нерегистриране за данъци или извършване на неразрешени удръжки се класифицира като престъпление съгласно данъчните закони на ОАЕ. Укриването на данъци над определена прагова сума води до потенциален затвор от 3-5 години, заедно със санкции до утрояване на укрития данъчен размер. Правителството също поставя в черен списък осъдените компании, забранявайки им бъдещи операции.

хазарт

Всички форми на хазарт, включително казина, състезателни залагания и онлайн залагания, са строго забранени дейности в ОАЕ според принципите на шариата. Управлението на каквато и да е форма на незаконен рекет или място за хазарт се счита за престъпление, което се наказва с до 2-3 години лишаване от свобода. По-строги присъди от 5-10 години се прилагат за тези, които са хванати да управляват по-големи организирани хазартни групи и мрежи. Депортирането е задължително за чуждестранни престъпници след затвора. Само някои обществено приети дейности като томболи за благотворителни каузи са освободени от забраната.

Трафик на наркотици

ОАЕ прилагат стриктна политика на нулева толерантност към трафика, производството или разпространението на всякакъв вид незаконни наркотични вещества и психотропни вещества. Това углавно престъпление налага тежки наказания, включително минимум 10 години затвор и глоби, достигащи милиони дирхами въз основа на трафикираното количество. За значителни търговски количества осъдените могат дори да получат доживотен затвор или екзекуция, освен конфискация на активи. Смъртното наказание е задължително за наркобосове, заловени да управляват големи международни мрежи за контрабанда на наркотици през летищата и пристанищата на ОАЕ. Депортирането се прилага за емигранти след присъдите им.

съучастието

Съгласно законите на ОАЕ актът на умишлено подпомагане, улесняване, насърчаване или съдействие при извършване на престъпление носи отговорност за обвинения в склоняване. Това престъпление се прилага независимо дали подбудителят е участвал пряко в престъпното деяние или не. Подстрекателските присъди могат да доведат до наказания, равни или почти толкова сурови, колкото за главните извършители на престъплението, въз основа на фактори като степен на участие и изиграна роля. За тежки престъпления като убийство, подстрекателите потенциално могат да получат доживотен затвор или смъртно наказание в екстремни случаи. ОАЕ разглежда подстрекателството като позволяване на престъпни дейности, които нарушават обществения ред и безопасност.

размирици

Всяко действие, което подбужда омраза, презрение или недоволство към правителството на ОАЕ, неговите управници, съдебните институции или опити за подбуждане към насилие и обществени безредици, представлява углавно престъпление като бунт. Това включва провокация чрез речи, публикации, онлайн съдържание или физически действия. Нацията има нулева толерантност към подобни дейности, разглеждани като заплахи за националната сигурност и стабилност. При осъждане наказанията са строги – вариращи от 5 години лишаване от свобода до доживотни присъди и смъртно наказание за най-сериозни случаи на бунт, включващи тероризъм/въоръжено въстание.

Антитръст

ОАЕ има антитръстови разпоредби за насърчаване на свободната пазарна конкуренция и защита на интересите на потребителите. Престъпленията включват престъпни бизнес практики като картели за фиксиране на цени, злоупотреба с господстващо положение на пазара, сключване на антиконкурентни споразумения за ограничаване на търговията и актове на корпоративни измами, които изкривяват пазарните механизми. Компаниите и физическите лица, осъдени за тежки антитръстови престъпления, са изправени пред тежки финансови санкции до 500 милиона дирхама заедно със затвор за главните извършители. Регулаторът на конкуренцията също има правомощия да разпорежда разпадането на монополни образувания. Корпоративното отстраняване от държавни поръчки е допълнителна мярка.

закони в ОАЕ за тежки престъпления

ОАЕ са приели изчерпателен набор от закони съгласно Федералния наказателен кодекс и други закони за стриктно определяне и наказване на престъпленията. Това включва Федерален закон № 3 от 1987 г. относно наказателно-процесуалното право, Федерален закон № 35 от 1992 г. относно борбата с наркотиците и психотропните вещества, Федерален закон № 39 от 2006 г. относно борбата с прането на пари, Федералният наказателен кодекс, обхващащ престъпления като убийство , кражба, нападение, отвличане и наскоро актуализирания Федерален указ Закон № 34 от 2021 г. за борба с киберпрестъпленията.

Няколко закона също извличат принципи от шариата за криминализиране на моралните престъпления, считани за престъпления, като Федералния закон № 3 от 1987 г. за издаване на Наказателния кодекс, който забранява престъпления, свързани с общественото благоприличие и чест, като изнасилване и сексуално посегателство. Правната рамка на ОАЕ не оставя неяснота при определянето на тежкия характер на престъпленията и налага решения на съдилищата въз основа на подробни доказателства, за да се гарантира справедливо наказателно преследване.

Може ли лице с криминално досие да пътува до или да посети Дубай?

Лицата с криминално досие могат да се сблъскат с предизвикателства и ограничения, когато се опитват да пътуват до или да посетят Дубай и други емирства в ОАЕ. Нацията има строги изисквания за влизане и извършва щателни проверки на миналото на посетителите. Осъдените за тежки престъпления, особено престъпления като убийство, тероризъм, трафик на наркотици или всякакви престъпления, свързани с държавната сигурност, може да получат завинаги забрана за влизане в ОАЕ. За други престъпления влизането се оценява за всеки отделен случай, като се вземат предвид фактори като вида на престъплението, времето, изминало от присъдата, и дали е дадено президентско помилване или подобна отсрочка. Посетителите трябва да бъдат откровени за всяко криминално минало по време на визовия процес, тъй като укриването на факти може да доведе до отказ за влизане, съдебно преследване, глоби и депортиране при пристигането в ОАЕ. Като цяло наличието на значително досие за престъпления значително намалява шансовете ви да получите разрешение да посетите Дубай или ОАЕ.

Преминете към Top