Нарушение на доверието и измама

Освен страхотните бизнес стимули, включително необлагаем доход, централното местоположение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и близостта до основните световни пазари ги правят привлекателна дестинация за световната търговия. Топлото време на страната и разрастващата се икономика я правят привлекателна за имигрантите, особено за чуждестранните работници. По същество ОАЕ е земя на възможности.

Въпреки това, уникалността на ОАЕ като място с големи бизнес възможности и отлични стандарти на живот привлича не само трудолюбиви хора от цял ​​свят, но престъпници както добре. От нечестни служители до нечестни бизнес партньори, доставчици и сътрудници, злоупотребата с доверие се превърна в често срещано престъпление в ОАЕ.

професионални адвокати в Дубай
бизнес измама
адвокат по измами при нарушения

Какво е нарушение на доверието?

Измамата и злоупотребата с доверие са криминални престъпления в ОАЕ съгласно Федерален закон № 3 от 1987 г. и неговите изменения (Наказателния кодекс). Съгласно член 404 от Наказателния кодекс на ОАЕ нарушаването на закона за доверие включва престъпления за присвояване на движимо имущество, включително пари.

Като цяло престъпното злоупотреба с доверие включва ситуация, при която лице, поставено в позиция на доверие и отговорност, се възползва от позицията си, за да присвои имуществото на своя принципал. В бизнес среда извършителят обикновено е служител, бизнес партньор или доставчик/доставчик. В същото време жертвата (доверителят) обикновено е собственик на фирма, работодател или бизнес партньор.

Федералните закони на ОАЕ позволяват на всеки, включително работодатели и партньори в съвместни предприятия, които са жертви на присвояване от техните служители или бизнес партньори, да съдят нарушителите в наказателно дело. Освен това законът им позволява да възстановят обезщетение от виновната страна чрез образуване на производство в граждански съд.

Изисквания за злоупотреба с доверие в наказателно дело

Въпреки че законът позволява на хората да съдят други за нарушения на доверието, случай за нарушаване на доверие трябва да отговаря на някои изисквания или условия, елементи на престъплението за нарушаване на доверието: включително:

 1. Нарушение на доверието може да възникне само ако присвояването включва движимо имущество, включително пари, документи и финансови инструменти като акции или облигации.
 2. Нарушение на доверието се случва, когато обвиняемият няма законно право върху имуществото, за което е обвинен за присвояване или незаконно присвояване. По същество нарушителят нямаше законови правомощия да действа по начина, по който са го правили.
 3. За разлика от кражбата и измамата, нарушаването на доверието изисква жертвата да понесе вреди.
 4. За да се случи злоупотреба с доверие, обвиняемият трябва да владее имота по един от следните начини: като лизинг, доверие, ипотека или пълномощник.
 5. При акционерно правоотношение акционер, който забранява на други акционери да упражняват законните си права върху техните акции и взема тези акции в тяхна полза, може да бъде преследван с нарушаване на доверието.

Наказание за нарушаване на доверието в ОАЕ

За да възпре хората да извършват престъпления за нарушаване на доверието, федералният закон на ОАЕ криминализира злоупотребата с доверие съгласно член 404 от Наказателния кодекс. Съответно, злоупотребата с доверие е престъпление и всеки, който бъде признат за виновен, подлежи на:

 • Присъда затвор (задържане), или
 • Глоба

Съдът обаче има право да определи продължителността на задържането или размера на глобата, но според разпоредбите на Наказателния кодекс. Докато съдилищата са свободни да налагат наказание в зависимост от тежестта на престъплението, член 71 от Федералния наказателен кодекс № 3 от 1987 г. предвижда максимална глоба от 30,000 XNUMX AED и максимална присъда лишаване от свобода не повече от три години.

В някои случаи индивидите могат да бъдат Фалшиво обвинен в ОАЕ злоупотреба с доверие или престъпления за присвояване. Наличието на опитен адвокат по наказателни дела е от съществено значение, за да защитите правата си, ако се сблъскате с потенциално неверни обвинения.

нарушение измама щети
злоупотреба с доверие
адвокат ОАЕ съд

Нарушение на закона за доверието на ОАЕ: Технологични промени

Подобно на други области, новата технология промени начина, по който ОАЕ преследва някои случаи на нарушаване на доверието. Например, в ситуации, при които нарушителят е използвал компютър или електронно устройство, за да извърши престъплението, съдът може да ги преследва съгласно Закона за киберпрестъпността на ОАЕ (Федерален закон № 5 от 2012 г.).

Престъпленията срещу злоупотреба с доверие съгласно Закона за киберпрестъпленията носят по-сурово наказание от тези, които се преследват само съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. Престъпления, предмет на Закона за киберпрестъпленията включват тези, включващи:

 • Ковашки документ, използващ електронни/технологични средства, включително общи видове фалшификации като цифрово фалшифициране (манипулиране на цифрови файлове или записи). 
 • умишлен употреба на подправен електронен документ
 • Използване на електронни/технологични средства за получи имущество незаконно
 • незаконен достъп към банкови сметки чрез електронни/технологични средства
 • неупълномощен достъп до електронна/технологична система, особено на работа

Често срещан сценарий на нарушаване на доверието чрез технология в ОАЕ включва неоторизиран достъп до счетоводни или банкови данни на лице или организация с цел измамно прехвърляне на пари или кражба от тях.

Нарушаването на доверието в бизнеса в ОАЕ може да възникне по множество начини, включително:

Присвояване на средства: Това се случва, когато физическо лице използва парите на бизнеса за свои лични нужди без необходимите одобрения или правни обосновки.

Злоупотреба с поверителна информация: Това може да се случи, когато дадено лице споделя частна или поверителна бизнес информация с неоторизирани лица или конкуренти.

Неспазване на фидуциарните задължения: Това се случва, когато дадено лице не действа в най-добрия интерес на бизнеса или заинтересованите страни, често за лична изгода или облага.

Измама: Човек може да извърши измама, като предостави невярна информация или умишлено измами компанията, често за да се облагодетелства финансово.

Неразкриване на конфликти на интереси: Ако дадено лице е в ситуация, в която личните му интереси са в конфликт с интересите на бизнеса, от него се очаква да разкрие това. Неспазването на това е нарушение на доверието.

Неправилно делегиране на отговорности: Поверяването на някого на отговорности и задачи, които той не е в състояние да управлява, също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако води до финансови загуби или щети за бизнеса.

Неподдържане на точни записи: Ако някой съзнателно позволи на бизнеса да поддържа неточни записи, това е нарушение на доверието, тъй като може да доведе до правни проблеми, финансови загуби и накърнена репутация.

небрежност: Това може да се случи, когато дадено лице не изпълнява задълженията си с грижата, която разумен човек би проявил при подобни обстоятелства. Това може да доведе до увреждане на операциите, финансите или репутацията на бизнеса.

Неупълномощени решения: Вземането на решения без необходимото одобрение или пълномощия също може да се счита за злоупотреба с доверие, особено ако тези решения водят до негативни последици за бизнеса.

Използване на бизнес възможности за лична изгода: Това включва възползване от бизнес възможности за лична изгода, вместо да предава тези възможности на бизнеса.

Това са само няколко примера, но всякакви действия, които нарушават доверието, оказано на дадено лице от страна на бизнеса, могат да се считат за злоупотреба с доверие.

Престъпленията за злоупотреба с доверие, често срещани в ОАЕ

ОАЕ е земя на възможности за много хора, включително престъпници. Въпреки че уникалната позиция на страната прави нарушенията на доверието често срещани, Наказателният кодекс на ОАЕ и няколко други разпоредби на федералните закони са ефективни при справянето с тези престъпления. Въпреки това, като жертва или дори предполагаем нарушител в случай за нарушаване на доверието, имате нужда от квалифициран адвокат по наказателна защита, който да ви помогне да се ориентирате в често сложния правен процес.

Наемете опитен и професионален правен консултант в Дубай

Ако подозирате, че е извършено злоупотреба с доверие, най-добре е да потърсите съвет от наказателен адвокат в ОАЕ. Ние сме една от водещите кантори за наказателно право в ОАЕ, занимаваща се с наказателното право за злоупотреба с доверие.

Когато наемете нашата адвокатска кантора да ви представлява в случай за нарушаване на доверието, ние ще се погрижим съдът да разгледа делото ви и че правата ви са защитени. Нашият адвокат за нарушаване на доверието в Дубай, ОАЕ ще ви даде цялата помощ, от която се нуждаете. Ние разбираме колко важен е вашият случай за вас и правим всичко възможно, за да защитим вашите права и интереси.

Предлагаме правни консултации в нашата адвокатска кантора в ОАЕ, За спешни обаждания +971506531334 +971558018669

Преминете към Top