Օրենքներ և տույժեր ԱՄԷ-ում յուրացման դեմ

Հափշտակությունը լուրջ հանցագործություն է, որը ներառում է ակտիվների կամ միջոցների խարդախ յուրացում կամ չարաշահում մեկ այլ կողմի կողմից, օրինակ՝ գործատուի կամ հաճախորդի կողմից: Արաբական Միացյալ Էմիրություններում յուրացումները խստիվ արգելված են և կարող են հանգեցնել ծանր իրավական հետևանքների՝ համաձայն երկրի համապարփակ իրավական դաշտի: ԱՄԷ-ի Դաշնային Քրեական օրենսգիրքը նախանշում է հստակ օրենքներ և տույժեր՝ կապված յուրացման հետ՝ արտացոլելով երկրի հանձնառությունը ֆինանսական և առևտրային գործարքներում ազնվության, թափանցիկության և օրենքի գերակայության պահպանման հարցում: ԱՄԷ-ի՝ որպես գլոբալ բիզնես կենտրոնի աճող կարգավիճակով, յուրացումների իրավական հետևանքների ըմբռնումը շատ կարևոր է իր սահմաններում գործող անհատների և կազմակերպությունների համար:

Ո՞րն է յուրացումների իրավական սահմանումը ԱՄԷ օրենքների համաձայն:

Արաբական Միացյալ Էմիրություններում դաշնային քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածով յուրացումը սահմանվում է որպես ակտիվների, դրամական միջոցների կամ գույքի յուրացում, չարաշահում կամ ապօրինի փոխակերպում, որոնք անհատին վստահվել են մեկ այլ կողմի, օրինակ՝ գործատուի կողմից: հաճախորդ կամ հաստատություն: Այս սահմանումը ներառում է սցենարների լայն շրջանակ, երբ վստահության կամ հեղինակության դիրքում գտնվող ինչ-որ մեկը միտումնավոր և անօրինական կերպով տիրապետում կամ վերահսկում է իրեն չպատկանող ակտիվները:

Հիմնական տարրերը, որոնք ԱՄԷ օրենսդրությամբ յուրացում են կազմում, ներառում են հավատարմագրային հարաբերությունների առկայությունը, երբ մեղադրյալ անձին վստահվել է այլ կողմին պատկանող ակտիվների կամ դրամական միջոցների խնամակալությունը կամ կառավարումը: Բացի այդ, պետք է ապացույցներ լինեն այդ ակտիվների դիտավորյալ յուրացման կամ չարաշահման մասին անձնական շահի կամ շահի համար, այլ ոչ թե դրամական միջոցների պատահական կամ անզգույշ սխալ օգտագործման:

Հափշտակությունը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, օրինակ՝ աշխատակիցը ընկերության միջոցները ուղղում է անձնական օգտագործման համար, ֆինանսական խորհրդատուն՝ չարաշահում է հաճախորդի ներդրումները կամ պետական ​​պաշտոնյան յուրացնում է պետական ​​միջոցները: Դա համարվում է գողություն և վստահության խախտում, քանի որ մեղադրյալը խախտել է իր վրա դրված հավատարմության պարտականությունը՝ չարաշահելով ակտիվները կամ միջոցները, որոնք իրավամբ իրենցը չեն եղել:

Արդյո՞ք յուրացումն այլ կերպ է սահմանվում արաբական և իսլամական իրավական համատեքստում:

Արաբերենում յուրացում տերմինը «իխտիլաս» է, որը թարգմանվում է որպես «յուրացում» կամ «ապօրինի վերցնել»: Թեև արաբական տերմինը նույն իմաստն ունի անգլերեն «յուրացում» բառի հետ, այս հանցագործության իրավական սահմանումը և վերաբերմունքը կարող է փոքր-ինչ տարբերվել իսլամական իրավական համատեքստում: Իսլամական շարիաթի օրենքների համաձայն՝ յուրացումը համարվում է գողություն կամ «սարիկա»: Ղուրանը և Սուննան (Մուհամեդ մարգարեի ուսմունքներն ու գործելակերպը) դատապարտում են գողությունը և հատուկ պատիժներ են սահմանում այս հանցագործության մեջ մեղավոր ճանաչվածների համար: Այնուամենայնիվ, իսլամական իրավաբանները և իրավագետները լրացուցիչ մեկնաբանություններ և ուղեցույցներ են տրամադրել յուրացումները գողության այլ ձևերից տարբերելու համար:

Իսլամական շատ իրավաբան գիտնականների կարծիքով՝ յուրացումն ավելի ծանր հանցագործություն է համարվում, քան սովորական գողությունը, քանի որ այն ենթադրում է վստահության խախտում: Երբ անհատին վստահված են ակտիվներ կամ դրամական միջոցներ, ակնկալվում է, որ նրանք կպահպանեն հավատարմության պարտականությունը և կպաշտպանեն այդ ակտիվները: Հետևաբար, յուրացումը դիտվում է որպես այս վստահության դավաճանություն, և որոշ գիտնականներ պնդում են, որ այն պետք է ավելի խիստ պատժվի, քան գողության այլ ձևերը:

Կարևոր է նշել, որ թեև իսլամական օրենքը տրամադրում է յուրացումների հետ կապված ուղեցույցներ և սկզբունքներ, հատուկ իրավական սահմանումները և պատիժները կարող են տարբեր լինել տարբեր մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկրներում և իրավասություններում: ԱՄԷ-ում յուրացումները սահմանելու և հետապնդելու օրենսդրության առաջնային աղբյուրը Դաշնային քրեական օրենսգիրքն է, որը հիմնված է իսլամական սկզբունքների և ժամանակակից իրավական պրակտիկայի համակցության վրա:

Ի՞նչ պատիժներ են նախատեսված ԱՄԷ-ում յուրացումների համար.

Արաբական Միացյալ Էմիրություններում յուրացումը համարվում է լուրջ հանցագործություն, և պատիժները կարող են տարբերվել՝ ելնելով գործի կոնկրետ հանգամանքներից: Ահա հիմնական կետերը, որոնք վերաբերում են յուրացման համար նախատեսված պատիժներին.

Ընդհանուր յուրացման գործԱՄԷ Քրեական օրենսգրքի համաձայն՝ յուրացումը սովորաբար դասվում է որպես զանցանք: Պատիժը կարող է նախատեսել ազատազրկում մինչև երեք տարի ժամկետով կամ ֆինանսական տույժ: Սա կիրառվում է, երբ ֆիզիկական անձը ավանդի, վարձակալության, հիփոթեքի, վարկի կամ գործակալության հիման վրա ստանում է շարժական ակտիվներ, ինչպիսիք են փողը կամ փաստաթղթերը և ապօրինի կերպով յուրացնում է դրանք՝ վնաս պատճառելով օրինական սեփականատերերին:

Կորցրած կամ սխալ գույքի ապօրինի տիրապետումԱՄԷ Քրեական օրենսգիրքը նաև անդրադառնում է այն իրավիճակներին, երբ անհատը տիրում է ուրիշին պատկանող կորցրած գույքին՝ այն իր համար պահելու մտադրությամբ, կամ գիտակցաբար տիրում է սխալմամբ կամ անխուսափելի հանգամանքների պատճառով: Նման դեպքերում անհատին կարող է սպառնալ մինչև երկու տարի ազատազրկում կամ նվազագույնը 20,000 AED տուգանք։

Գրավադրված գույքի յուրացումԵթե ​​անհատը յուրացնում է շարժական գույքը կամ փորձում է հափշտակել այն շարժական գույքը, որը գրավ է դրել պարտքի դիմաց, նա ենթակա է պատժի, որը նախատեսված է կորցրած կամ սխալմամբ գույքը ապօրինի տիրապետելու համար:

Պետական ​​հատվածի աշխատակիցներԱՄԷ-ում պետական ​​հատվածի աշխատակիցների կողմից յուրացումների համար պատիժներն ավելի խիստ են։ Համաձայն դաշնային հրամանագրի No. 31 թվականի 2021-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած պետական ​​աշխատող, ով բռնվում է իր աշխատանքի կամ հանձնարարության ժամանակ դրամական միջոցներ հափշտակելիս, ենթակա է նվազագույնը հինգ տարվա ազատազրկման։

Ո՞րն է տարբերությունը ԱՄԷ-ում յուրացումների և ֆինանսական այլ հանցագործությունների միջև, ինչպիսիք են խարդախությունը կամ գողությունը:

ԱՄԷ-ում յուրացումները, խարդախությունը և գողությունը տարբեր իրավական հանցագործություններ են՝ տարբեր իրավական սահմանումներով և հետևանքներով: Ահա աղյուսակային համեմատություն՝ տարբերություններն ընդգծելու համար.

ՀանցանքսահմանումըՀիմնական տարբերությունները
ՅուրացումԳույքի կամ դրամական միջոցների ապօրինի յուրացում կամ փոխանցում, որոնք օրինականորեն վստահված են ինչ-որ մեկի խնամքին, բայց ոչ սեփական գույքը:– Ներառում է վստահության խախտում կամ լիազորությունների չարաշահում ուրիշի գույքի կամ դրամական միջոցների նկատմամբ: – Գույքը կամ միջոցները սկզբնապես ձեռք են բերվել օրինական ճանապարհով: – Հաճախ կատարվում է վստահելի պաշտոններում գտնվող աշխատակիցների, գործակալների կամ անհատների կողմից:
ԽարդախությունԴիտավորյալ խաբեություն կամ խեղաթյուրում անարդար կամ անօրինական շահ ստանալու կամ մեկ այլ անձի փողից, գույքից կամ օրինական իրավունքներից զրկելու նպատակով:– Ներառում է խաբեության կամ խեղաթյուրման տարր: – Հանցագործը կարող է կամ չունենալ օրինական մուտք դեպի գույք կամ դրամական միջոցներ ի սկզբանե: – Կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, ինչպիսիք են ֆինանսական խարդախությունը, ինքնության խարդախությունը կամ ներդրումային խարդախությունը:
ԳողությունՄեկ այլ անձի կամ կազմակերպությանը պատկանող գույքի կամ դրամական միջոցների ապօրինի յուրացում կամ յուրացում՝ առանց նրանց համաձայնության և նրանց սեփականությունից մշտապես զրկելու մտադրությամբ։– Ներառում է գույքի կամ միջոցների ֆիզիկական յուրացում կամ յուրացում: – Հանցագործը չունի օրինական մուտք կամ լիազորություն գույքի կամ դրամական միջոցների նկատմամբ: – Կարող է կատարվել տարբեր միջոցներով, ինչպիսիք են գողությունը, կողոպուտը կամ խանութի գողությունը:

Թեև բոլոր երեք հանցագործությունները ներառում են գույքի կամ միջոցների ապօրինի ձեռքբերում կամ չարաշահում, հիմնական տարբերությունը կայանում է ակտիվների սկզբնական հասանելիության և իրավասության մեջ, ինչպես նաև կիրառվող միջոցների մեջ:

Հափշտակությունը ներառում է վստահության խախտում կամ լիազորությունների չարաշահում ուրիշի գույքի կամ դրամական միջոցների նկատմամբ, որոնք օրինականորեն վստահված են եղել հանցագործին: Խարդախությունը ներառում է խաբեություն կամ խեղաթյուրում` անարդար շահույթ ստանալու կամ ուրիշներին իրենց իրավունքներից կամ ունեցվածքից զրկելու համար: Մյուս կողմից, գողությունը ներառում է գույքի կամ դրամական միջոցների ֆիզիկական յուրացում կամ յուրացում՝ առանց սեփականատիրոջ համաձայնության և առանց օրինական մուտքի կամ լիազորության:

Ինչպե՞ս են վարվում ԱՄԷ-ում արտագաղթածների հետ կապված յուրացումների գործերը:

Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ունի ամուր իրավական համակարգ, որը վերաբերում է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ երկրում բնակվող արտագաղթողների վրա: Երբ խոսքը գնում է արտագաղթողների հետ կապված յուրացումների մասին, ԱՄԷ իշխանությունները դրանք վարում են նույն լրջությամբ և օրենքին հավատարիմ մնալով, ինչպես վարվում են Էմիրաթի քաղաքացիների դեպքում:

Նման դեպքերում իրավական վարույթը սովորաբար ներառում է համապատասխան մարմինների, օրինակ՝ ոստիկանության կամ դատախազության հետաքննություն: Եթե ​​բավարար ապացույցներ հայտնաբերվեն, արտագաղթյալին կարող են մեղադրանք առաջադրվել ԱՄԷ Քրեական օրենսգրքի համաձայն յուրացման մեջ: Այնուհետև գործը կշարունակվի դատական ​​համակարգով, իսկ արտագաղթյալը դատվելու է դատական ​​կարգով:

ԱՄԷ-ի իրավական համակարգը խտրականություն չի դնում ազգության կամ բնակության կարգավիճակի վրա: Հափշտակության մեջ մեղավոր ճանաչված արտագաղթողները կարող են ենթարկվել նույն պատիժներին, ինչ Էմիրաթի քաղաքացիները՝ ներառյալ բանտարկությունը, տուգանքները կամ երկուսն էլ՝ կախված գործի առանձնահատկություններից և կիրառելի օրենքներից:

Ավելին, որոշ դեպքերում հափշտակության գործը կարող է նաև լրացուցիչ իրավական հետևանքներ ունենալ արտագաղթյալների համար, ինչպես օրինակ՝ նրանց կացության թույլտվության չեղարկումը կամ ԱՄԷ-ից արտաքսումը, հատկապես, եթե հանցագործությունը համարվում է հատկապես լուրջ կամ եթե անհատը համարվում է սպառնալիք: հանրային անվտանգությունը կամ երկրի շահերը։

Որո՞նք են ԱՄԷ-ում յուրացումների զոհերի իրավունքներն ու օրինական տարբերակները:

Արաբական Միացյալ Էմիրություններում յուրացումների զոհերն ունեն որոշակի իրավունքներ և օրինական տարբերակներ։ ԱՄԷ իրավական համակարգը ճանաչում է ֆինանսական հանցագործությունների ծանրությունը և նպատակ ունի պաշտպանել անհատների և կազմակերպությունների շահերը, որոնք տուժում են նման իրավախախտումներից: Նախ, յուրացումից տուժածներն իրավունք ունեն պաշտոնական բողոք ներկայացնել համապատասխան մարմիններին, ինչպիսիք են ոստիկանությունը կամ դատախազությունը: Բողոք ներկայացնելուց հետո իշխանությունները պարտավոր են մանրակրկիտ հետաքննել հարցը և ապացույցներ հավաքել: Եթե ​​բավարար ապացույցներ հայտնաբերվեն, գործը կարող է անցնել դատաքննության, և տուժողին կարող են կանչել ցուցմունքներ տալու կամ համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու:

Ի լրումն քրեական դատավարության, ԱՄԷ-ում յուրացումից տուժածները կարող են նաև քաղաքացիական իրավական հայցեր վարել՝ յուրացման հետևանքով առաջացած ցանկացած ֆինանսական կորուստների կամ վնասների փոխհատուցում ստանալու համար: Դա կարող է իրականացվել քաղաքացիական դատարանների միջոցով, որտեղ տուժողը կարող է հայց ներկայացնել հանցագործի դեմ՝ պահանջելով փոխհատուցում կամ վնասի հատուցում յուրացված միջոցների կամ գույքի համար: ԱՄԷ իրավական համակարգը մեծ ուշադրություն է դարձնում զոհերի իրավունքների պաշտպանությանը և իրավական գործընթացի ընթացքում նրանց արդար և արդար վերաբերմունքի ապահովմանը: Տուժողները կարող են նաև իրավաբանների կամ զոհերի աջակցության ծառայություններից դիմելու իրավական ներկայացուցչություն և աջակցություն՝ ապահովելու իրենց իրավունքները և նրանց շահերը պաշտպանելու հնարավորություն:

Ոլորել դեպի սկիզբ