4-те вида фалшификации, които ще ви поставят в затруднение: как да ги избегнете

4 вида фалшификации, които ще ви поставят в безизходица

Светът на бизнеса е пълен с измама. Според работната група за борба с фишинг само през 1.5 г. са регистрирани над 2012 милиарда долара загуби от фишинг. Не винаги можете да се доверите на хората, с които имате работа, и има много начини, по които безскрупулни хора могат да навредят на бизнеса ви. Тази статия ще обсъди четирите (4) вида фалшификация да внимавам.

ОАЕ са известни като страната на решителните хора. Предприемачите и инвеститорите биха рискували инвестициите си, за да създадат бизнес заведения за по-екологичен Пастьор. Въпреки това, рискуването и инвестирането в бизнес в ОАЕ може да бъде тромаво. Така голяма част от тях стават жертва на фалшифициране на документи.

Въпреки че от време на време се случва бизнес фалшифициране, все пак е важно бизнес лидерите да се подготвят как да го предотвратят и да се справят с него, след като се случи. Фалшифицирането има пряка връзка с бизнес регистрите, което може да доведе до измама. На първо място злосторникът може да създаде фалшива или фалшива документация, която по-късно да бъде използвана за измама на компанията.

Като цяло, ако извършите фалшификация в ОАЕ, може да се сблъскате с някои сериозни наказателни обвинения. Това е така, защото личната информация е от изключителна стойност и важност за правителството. Наказанието за фалшифициране на официални документи в ОАЕ е лишаване от свобода от шест месеца до три години, последвано от депортиране от страната. Фалшифицираните документи включват паспорти, документи за земя и брачни записи.

Какво е фалшификация?

Фалшификацията е намерение за измама на друг и съзнателно производство, притежаване или издаване на променено копие на документ или подпис.

Съгласно член 216 от Федерален закон № 3/1987, фалшификацията е действие или бездействие, променящо всеки инструмент по различни начини, за да замени фалшивия документ с оригинала.

Фалшификацията се категоризира на две: материална и морална. Материалната фалшификация е значителна промяна на документ, независимо дали добавя, изтрива или модифицира оригиналния документ или създава изцяло нов документ, който може да бъде възприет със сетива, особено с очите.

Докато, от друга страна, моралната фалшификация се отнася до случаите, когато фалшификатор променя значението или съдържанието, но не и материалния предмет на документа.

Фалшификацията може да бъде очертана по следния начин:

Фалшификация——- 1. Намерение за промяна или фабрикуване;

  1. Всеки писмен инструмент;
  2. Да причиняваш предразсъдъци на друг.

Според закона обвиняемият може да получи максимум пет или десет години затвор в зависимост от случая.

При фалшив документ само фалшивият подпис се счита за неработещ, инструментът и всички истински подписи все още се считат за валидни.

С две думи, физическо лице извършва престъпление фалшифициране чрез поставяне на фалшив подпис върху прехвърляем инструмент без предварителното съгласие на упълномощеното лице.

Някои наказания съгласно Федерален декрет-закон № 5/2012

  1. Лишаване от свобода и глоба не по-малко от 150 000 AED и не повече от 750 000 AED за всяко действие или бездействие, представляващо фалшифициране, извършено върху документ на федерално или местно правителство или федерални или местни институции; и
  2. Лишаване от свобода и глоба от 150 000 AED и не повече от 300 000 AED за действие или бездействие, представляващо фалшифициране на всеки друг документ, освен споменатия.
4-те вида фалшификация, обяснение
  1. Държавен фалшификат

Фалшифицирането се превръща в престъпление на държавно ниво, когато всяко лице го извърши, за да измами друго лице, като направи фалшив официален документ или съзнателно представи или издаде фалшив документ. Освен това човек, който притежава променен документ с намерение да измами някого, също е виновен за фалшификация.

Освен това използването на нечий друг подпис, код, устройство или частен ключ също представлява фалшифициране на държавно ниво, което, ако бъде осъдено, може да доведе до лишаване от свобода до 5 години и глоба от 25,000 XNUMX AED.

  1. Фалшифициране и подправяне

Фалшифициране чрез фалшифициране се извършва от всяко лице, което би откраднало от сметки чрез подправен документ, съдържащ подписа на лице, като по този начин създава нови кредитни линии или получава бизнес документи.

  1. Фалшифициране на документи

Документи, свързани с бизнес, могат да бъдат подправени и по-късно да бъдат използвани за взаимосвързани незаконни дейности. Извършителят променя нещо в документите, за да го използва като оригинално копие, за да измами друг.

Друг начин е да се придобият пари с помощта на фалшиви или фалшиви документи, като се използват валидни преди това данни.

  1. Подправяне на официални бизнес документи

Когато фалшифицира официален бизнес документ, злоумышленникът обикновено сменя издадената от държавата лична карта на място и издадена на служител или ръководител.

Обратно, в бизнеса подправянето на официални бизнес документи се извършва с намерението на лицето да придобие пари и директно да открадне ценно имущество или данни. Това често се прави, когато престъплението е свързано с бизнес документи, но бизнес регистрите остават валидни в непроменени версии.

Дискусия по казус във връзка с фалшификация

Прибягването до незаконни средства, като фалшифициране на писмен документ или използване на фалшифициран документ за лична изгода, може да коства живота на човек.

Фалшификацията е сериозно престъпление, което причинява щети на друг, когато фалшификаторът променя документ, за да получи пари от трета страна, които той/тя не може да получи законно. Съгласно закона лицето, което твърди, че е фалшифицирано, е длъжно да докаже същото, а ответникът има право на отказ.

Неплатени гарантирани банкови улеснения

 Касационният съд е приел, че ако фактите и документите по делото не са достатъчни, за да убедят в истинността на документа, съдът трябва да основава решението си на оспорвания документ.

Първоинстанционният съд следва да разчита на доказателствата, които счете за най-разумни и полезни за разбиране на основателността на делото. Освен това съдът е имал право да прецени дали експертното заключение е достатъчно изчерпателно, надлежно обосновано и добре мотивирано.

И накрая, документите, издадени на чужд език, са валидни дори и да не са преведени на арабски, стига да са представени и прегледани от експерт.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *

грешка: Съдържанието е защитено !!
Преминете към Top