Местни закони на ОАЕ: разбиране на правния пейзаж на Емирствата

местните закони на ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат динамична и многостранна правна система. С комбинация от федерални закони, приложими в цялата страна, и местни закони, специфични за всяко от седемте емирства, разбирането на пълния обхват на законодателството на ОАЕ може да изглежда обезсърчително.

Тази статия има за цел да предостави преглед на ключовите местни закони в ОАЕ, за да помогне жителибизнеса, и посетители оценяват богатството на правната рамка и своите права и отговорности в нея.

Крайъгълните камъни на хибридния правен пейзаж на ОАЕ

Няколко ключови принципа са в основата на уникалната правна тъкан на ОАЕ, изтъкана от различни влияния. Първо, конституцията закрепва ислямския шериат като основен законодателен източник. Въпреки това, конституцията също така създаде Федерален върховен съд, чиито решения са правно обвързващи в емирствата.

Освен това всяко отделно емирство може или да асимилира местни съдилища към федералната система, или да очертае свой независим съдебен курс като Дубай и Рас Ал Хайма. Освен това избрани свободни зони в Дубай и Абу Даби прилагат принципите на общото право за търговски спорове.

Следователно разкриването на законодателните йерархии между федералните власти, местните емирски съвети и полуавтономните съдебни зони изисква значително усърдие както от юристите, така и от неспециалистите.

Федералните закони имат власт над местните закони

Докато конституцията дава правомощия на емирствата да обнародват закони относно местните въпроси, федералното законодателство има предимство в критични области, прилагани чрез дубайска съдебна система като труд, търговия, граждански сделки, данъчно облагане и наказателно право. Нека разгледаме по-отблизо някои основни федерални разпоредби.

Трудовото законодателство гарантира правата на служителите

В центъра на федералното трудово законодателство е Законът за труда от 1980 г., който урежда работното време, отпуските, отпуските по болест, непълнолетните работници и условията за прекратяване на трудовите правоотношения в частните предприятия. Държавните служители са обект на Федералния закон за човешките ресурси от 2008 г. Свободните зони формулират отделни разпоредби за заетост, съобразени с техния търговски фокус.

Строги правила за злоупотреба с наркотици и ДСИ

Заедно със съседните държави от Персийския залив, ОАЕ налага строги наказания за консумация или трафик на наркотици, вариращи от депортиране до екзекуция в екстремни случаи. Законът за борба с наркотиците предоставя изчерпателни насоки относно употребата на наркотици и очертава точното наказания за случаи на наркотици в ОАЕ, а в наказателния кодекс са посочени точни срокове на наказанията.

По същия начин шофирането в нетрезво състояние води до сериозни правни санкции като затвор, лишаване от книжка и тежки глоби. Уникално измерение е, че редки емирски семейства могат да си набавят лицензи за алкохол, докато хотелите се грижат за туристи и чужденци. Но има нулева толерантност към общественото пиянство.

Финансови закони, съобразени с глобалните стандарти

Строги регулации управляват банковия и финансовия сектор на ОАЕ, фокусирани върху глобалното привеждане в съответствие чрез счетоводни стандарти IFRS и строг мониторинг на AML. Новият Закон за търговските дружества също изисква засилено финансово отчитане за публично регистрирани фирми. Тези финансови разпоредби се пресичат с законите на ОАЕ за събиране на дългове в области като процедури по несъстоятелност.

Що се отнася до данъчното облагане, 2018 г. приветства преломния 5% данък върху добавената стойност за укрепване на държавните приходи извън износа на въглеводороди. Като цяло, акцентът е върху изработването на благоприятно за инвеститорите законодателство, без да се прави компромис с регулаторния надзор.

Какви социални закони трябва да знаете?

Отвъд търговията, ОАЕ постановяват важни социални законодателства около етични ценности като почтеност, толерантност и скромно обществено поведение според арабския културен етос. Въпреки това, протоколите за прилагане се изпълняват дискретно, за да се поддържа космополитната тъкан на ОАЕ. Осигуряване безопасност на жените в ОАЕ е важен аспект от тези социални закони. Нека проучим някои ключови области:

Ограничения около взаимоотношенията и PDA

Всякакви романтични връзки извън официалния брак са законово забранени и могат да доведат до тежки присъди, ако бъдат разкрити и докладвани. По същия начин неженените двойки не могат да споделят лично пространство, докато видимите публични прояви като целувки са табу и се налагат глоби. Жителите трябва да бъдат внимателни по отношение на романтичните жестове и избора на облекло.

Медии и фотография

Има ограничения относно фотографирането на правителствени учреждения и военни обекти, докато споделянето на изображения на местни жени онлайн без тяхното съгласие е забранено. Излъчването на критика на държавната политика в обществени платформи също е опасно от правна гледна точка, въпреки че премерените колони са разрешени.

Зачитане на местните културни ценности

Въпреки лъскавите небостъргачи и отпуснатия начин на живот, населението на Емирството поддържа традиционните ислямски ценности около скромността, религиозната толерантност и семейните институции. Като такива, всички жители трябва да избягват публичен обмен по спорни въпроси като политика или сексуалност, които могат да обидят местната чувствителност.

Кои местни закони трябва да следвате?

Докато федералните власти правилно улавят заглавията, много важни аспекти около условията на живот и правата на собственост са кодифицирани чрез местните закони във всяко емирство. Нека анализираме някои области, в които регионалните законодателства са в сила:

Лицензите за алкохол са валидни само на местно ниво

Получаването на лиценз за алкохол изисква валидни разрешителни за наем, доказващи пребиваване в това конкретно емирство. Туристите получават временни едномесечни разрешения и трябва да спазват стриктни протоколи относно пиенето на определени места и шофирането в трезво състояние. Властите на емирството могат да налагат санкции за нарушения.

Корпоративни разпоредби на сушата и офшорките

Континенталните компании в Дубай и Абу Даби отговарят на федералните закони за собственост, ограничаващи чуждестранните дялове на 49%. Междувременно специалните икономически зони осигуряват 100% задгранична собственост, но забраняват търговията на местно ниво без местен партньор, притежаващ 51% собствен капитал. Разбирането на юрисдикциите е ключово.

Местни закони за зониране за недвижими имоти

Всяко емирство разграничава зони за търговски, жилищни и индустриални имоти. Чужденците не могат да купуват сгради със собствена собственост на места като Burj Khalifa или Palm Jumeirah, докато избрани градски проекти се предлагат на 99-годишен лизинг. Потърсете професионален съвет, за да избегнете правни клопки.

Местни закони в ОАЕ

ОАЕ има дуалистична правна система, с разпределени правомощия между федерални и местни институции. Докато федерални закони издадени от законодателната власт на ОАЕ обхващат области като наказателно правогражданско правоТърговско право намлява имиграция, отделните емирства имат правомощията да разработват местни закони, отнасящи се до социални, икономически и общински въпроси, уникални за това емирство.

Като такъв, местните закони варират през Абу Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Ум Ал Куейн, Рас Ал Хайма и Фуджейра – седемте емирства, които съставляват ОАЕ. Тези закони засягат аспекти от ежедневния живот като семейни отношения, собственост върху земя, бизнес дейности, финансови транзакции и гражданско поведение.

Достъп до местните закони

Официалният вестници и правните портали на съответните емирства предоставят най-актуалните версии на законите. Много вече имат налични английски преводи. както и да е Текстът на арабски остава правно обвързващият документ при спорове относно тълкуването.

Професионалните правни съвети могат да ви помогнат да се ориентирате в нюансите, особено за големи начинания като установяване на бизнес.

Ключови области, регулирани от местните закони

Въпреки че специфичните разпоредби се различават, някои общи теми се появяват в местните закони в седемте емирства:

Търговия и финанси

Свободните зони в Дубай и Абу Даби имат свои собствени разпоредби, но местните закони във всяко емирство покриват основните изисквания за лицензиране и работа на бизнеса. Например, Указ № 33 от 2010 г. уточнява специалната рамка за фирмите в свободните финансови зони на Дубай.

Местните закони също разглеждат аспекти на защитата на потребителите. Закон № 4 на Аджман от 2014 г. определя правата и задълженията както за купувачите, така и за продавачите при търговски сделки.

Собственост върху имоти и земя

Като се има предвид сложността на установяването на право на собственост в ОАЕ, специализираните закони за регистрация на собственост и управление на земята помагат за рационализиране на процеса. Например, Закон № 13 от 2003 г. създаде поземления отдел на Дубай, за да наблюдава централно тези въпроси.

Местните закони за наем също предоставят механизми за разрешаване на спорове за наемодатели и наематели. Както Дубай, така и Шарджа са издали специални разпоредби, защитаващи правата на наемателите.

Семейни въпроси

ОАЕ позволява на всяко емирство да определи правила, уреждащи въпроси, свързани с личния статус, като брак, развод, наследяване и попечителство над деца. Например Закон № 2 на Аджман от 2008 г. урежда браковете между граждани на Емирството и чужденци. Тези закони се прилагат за граждани и жители.

Медии и публикации

Защитата на свободата на словото съгласно местните закони балансира създаването на отговорни медии с ограничаването на фалшивите доклади. Например Указ № 49 от 2018 г. в Абу Даби позволява на властите да блокират цифрови сайтове за публикуване на неподходящо съдържание.

Развитие на инфраструктурата

Няколко северни емирства като Рас ал Хайма и Фуджейра приеха местни закони, за да позволят мащабни инвестиции в туристически проекти и индустриални зони. Те предоставят целенасочени стимули за привличане на инвеститори и предприемачи.

Дешифриране на местните закони: културен контекст

Въпреки че текстовият анализ на местните закони може да разкрие техническата буква на закона, истинското оценяване на тяхната роля изисква разбиране на културния етос, който ги подкрепя.

Като дом на предимно традиционни ислямски общества, подложени на бързо икономическо развитие, ОАЕ въвеждат местни закони, за да калибрират и двете цели. Крайната цел е създаването на сплотен социално-икономически ред, който балансира модерността с наследството.

Например законите на Дубай позволяват консумацията на алкохол, но стриктно регулират лицензирането и поведението в нетрезво състояние поради религиозни ограничения. Кодексите на поведение запазват местната културна чувствителност, дори когато емирствата се интегрират с глобалната общност.

Така местните закони кодират социалния договор между държавата и жителите. Спазването им демонстрира не само спазване на закона, но и взаимно уважение. Пренебрегването им рискува да подкопае хармонията, която държи заедно това многообразно общество.

Местни закони: Извадка от емирствата

За да илюстрираме разнообразието от местни закони в седемте емирства, ето извадка от високо ниво:

Дубай

Закон № 13 от 2003 г – Създава специализирания отдел за земя в Дубай и свързаните с него процеси за трансгранични сделки с имоти, регистрация и разрешаване на спорове.

Закон № 10 от 2009 г – Справяне с нарастващите спорове между наематели и наемодатели чрез създаване на център за жилищни спорове и специализиран съд. Също така очертани основания за изгонване и защита срещу незаконно изземване на имущество от наемодатели, наред с други разпоредби.

Закон № 7 от 2002 г – Консолидирани разпоредби, регулиращи всички аспекти на използването на пътищата и контрола на трафика в Дубай. Обхваща шофьорски книжки, техническа изправност на превозни средства, нарушения на пътя, наказания и правораздаващи органи. RTA установява допълнителни насоки за изпълнение.

Закон № 3 от 2003 г – Ограничава лицензите за алкохол до хотели, клубове и определени зони. Забранява сервирането на алкохол без лиценз. Също така забранява купуването на алкохол без лиценз или пиенето на обществени места. Налага глоби (до 50,000 6 AED) и затвор (до XNUMX месеца) за нарушения.

Абу Даби

Закон № 13 от 2005 г – Създава система за регистрация на собственост за документиране на документи за собственост и сервитути в емирството. Позволява електронно архивиране на документи, улеснявайки по-бързи транзакции като продажби, подаръци и наследяване на недвижими имоти.

Закон № 8 от 2006 г – Дава насоки за зониране и използване на парцелите. Класифицира парцелите като жилищни, търговски, индустриални или със смесено предназначение. Определя процес на одобрение и стандарти за планиране за строителство и развитие на инфраструктурата в тези зони. Помага за формулирането на генерални планове, отразяващи желаните икономически приоритети.

Закон № 6 от 2009 г – Създава Висш комитет за защита на потребителите със задачата да разпространява осведомеността относно правата на потребителите и търговските задължения. Също така упълномощава комисията да принуждава изтеглянето на дефектни стоки, да гарантира прозрачност на търговската информация като етикети на артикули, цени и гаранции. Укрепва защитата срещу измами или дезинформация.

Sharjah

Закон № 7 от 2003 г – Ограниченията за максимален наем се увеличават със 7% годишно, ако наемът е под 50k AED на година, и 5%, ако е над 50k AED. Наемодателите трябва да предоставят 3 месеца предизвестие преди всяко увеличение. Също така ограничава причините за изгонване, като гарантира на наемателите 12 месеца удължено обитаване дори след прекратяване на договора от наемодателя.

Закон № 2 от 2000 г – Забранява на предприятията да работят без лиценз за търговия, обхващащ специфични дейности, които извършват. Изброява разрешените дейности за всяка категория лиценз. Забранява издаването на лицензи за бизнеси, които се считат за нежелателни от властите. Налага глоби до 100 XNUMX AED за нарушения.

Закон № 12 от 2020 г – Класифицира всички пътища в Шарджа на главни магистрали, колекторни пътища и местни пътища. Включва технически стандарти като минимални ширини на пътя и протоколи за планиране въз основа на прогнозирания обем на трафика. Помага за посрещане на бъдещите изисквания за мобилност.

Ajman

Закон № 2 от 2008 г – Очертава предпоставки мъжете от Емирството да се женят за допълнителни съпруги, а жените от Емирството да се женят за неграждани. Изисква се осигуряване на жилище и финансова сигурност за съществуващата съпруга, преди да се поиска съгласие за допълнителен брак. Задава възрастови критерии.

Закон № 3 от 1996 г – Позволява на общинските власти да принуждават собствениците на занемарени парцели земя да ги застроят в рамките на 2 години, в противен случай позволява на властите да поемат попечителство и права на търг за парцела чрез публичен търг, започвайки от резервна цена, равна на 50% от прогнозната пазарна стойност. Генерира данъчни приходи и подобрява гражданската естетика.

Закон № 8 от 2008 г – Оправомощава общинските власти да забраняват продажбата на стоки, считани за обидни за обществения ред или местните ценности. Обхваща публикации, медии, облекла, артефакти и изпълнения. Глоби за нарушения до 10,000 XNUMX AED в зависимост от тежестта и повторните нарушения. Помага за оформянето на търговската среда.

Ум Ал Кувейн

Закон № 3 от 2005 г – Изисква наемодателите да поддържат имотите годни за обитаване. Наемателите трябва да помагат за поддръжката на оборудването. Максимален гаранционен депозит в размер на 10% от годишния наем. Ограничава увеличението на наема до 10% от съществуващата ставка. Гарантира наемателите за подновяване на договора, освен ако наемодателят не изисква собственост за лична употреба. Осигурява бързо разрешаване на спорове.

Закон № 2 от 1998 г – Забранява вноса и консумацията на алкохол в емирството в съответствие с местните културни норми. Нарушителите са заплашени от до 3 години затвор и значителни парични глоби. Помилването е възможно за първо нарушение, ако е чуждестранно. Продава конфискуван алкохол в полза на държавната хазна.

Закон № 7 от 2019 г – Позволява на общинските власти да предоставят временни едногодишни лицензи за търговски дейности, считани за полезни от емирството. Обхваща професии като мобилни доставчици, продавачи на занаяти и автомивки. Може да бъде подновен при спазване на условията на лиценза около разрешените времена и места. Улеснява микропредприятието.

Рас Ал Хайм

Закон № 14 от 2007 г – Очертава организацията на системата за защита на заплатите, включително изисквания като електронен превод на заплатите и записване на трудовите договори в системите на Министерството на човешките ресурси и Емирството. Осигурява прозрачност на заплатите на работниците и ограничава трудовата експлоатация.

Закон № 5 от 2019 г – Позволява на Министерството на икономическото развитие да отменя или спира търговски лицензи, ако лицензополучателите са осъдени за престъпления, свързани с честта или честността. Включва финансово присвояване, експлоатация и измама. Поддържа почтеност в бизнес отношенията.

Закон № 11 от 2019 г – Задава ограничения на скоростта на различни пътища, като максимум 80 км/ч на пътища с две ленти, 100 км/ч на главни магистрали и 60 км/ч в зони за паркиране и тунели. Уточнява нарушения като спиране на задната част и прескачане на ленти. Налага глоби (до 3000 AED) и черни точки за нарушения с потенциално спиране на лиценза.

Фуджейра

Закон № 2 от 2007 г – Осигурява стимули за хотели, курорти, жилища и развитие на обекти за наследство, включително разпределяне на държавна земя, улесняване на финансирането и облекчаване на мита върху вносни приспособления и инструменти. Катализира туристическата инфраструктура.

Закон № 3 от 2005 г – Забранява транспортирането или съхраняването на над 100 литра алкохол без лиценз. Налага глоби от 500 AED до 50,000 XNUMX AED в зависимост от нарушенията. Затвор до една година при повторно престъпление. Водачите под въздействие ги грози лишаване от свобода и конфискация на МПС.

Закон № 4 от 2012 г – Защитава правата на агент дистрибутор в емирството. Забранява на доставчиците да заобикалят договорените местни търговски агенти чрез маркетинг директно на местни клиенти. Подпомага местните търговци и осигурява контрол на цените. Нарушенията водят до обезщетение, постановено от съда.

Дешифриране на местните закони: Ключови изводи

В обобщение, докато навигирането в обхвата на законодателството на ОАЕ може да изглежда предизвикателство, обръщането на внимание на местните закони разкрива богатството на тази федерална система:

  • Конституцията на ОАЕ упълномощава всяко емирство да издава разпоредби, насочени към уникалните социални обстоятелства и бизнес среди, открити на територията му.
  • Централните теми включват рационализиране на собствеността върху земята, лицензиране на търговски дейности, защита на правата на потребителите и финансиране на развитието на инфраструктурата.
  • Разбирането на взаимодействието между целите на модернизацията и запазването на социокултурната идентичност е от ключово значение за декодирането на обосновката, която е в основата на конкретни местни закони.
  • Жителите и инвеститорите трябва да проучат законите, специфични за емирството, в което възнамеряват да работят, вместо да приемат еднакво законодателство в цялата страна.
  • Официалните правителствени вестници предоставят авторитетни текстове на закони и изменения. Все пак правна консултация е препоръчителна за правилно тълкуване.

Местните закони на ОАЕ остават непрекъснато развиващ се инструмент, насочен към изграждането на справедливо, сигурно и стабилно общество, закотвено около арабските обичаи, но интегрирано в глобалната икономика. Докато федералното законодателство определя цялостната рамка, оценяването на тези местни нюанси обогатява разбирането за тази динамична нация.

За автора

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *

Преминете към Top