Zakoni i publikacije o kriminalu za otmicu i otmicu u UAE

Otmica i otmica su teška krivična djela prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata, jer krše temeljno pravo pojedinca na slobodu i ličnu sigurnost. Federalni zakon UAE br. 3 iz 1987. o Krivičnom zakonu navodi posebne definicije, klasifikacije i kazne u vezi sa ovim zločinima. Država zauzima strog stav protiv ovakvih prekršaja, sa ciljem da zaštiti svoje građane i stanovnike od traume i potencijalne štete povezane sa nezakonitim zatvaranjem ili transportom protiv nečije volje. Razumijevanje pravnih posljedica otmice i otmice je ključno za održavanje sigurnog okruženja i održavanje vladavine prava u različitim zajednicama UAE.

Koja je pravna definicija otmice u UAE?

Prema članu 347 Saveznog zakona UAE br. 3 iz 1987. o Krivičnom zakonu, kidnapovanje se definiše kao čin hapšenja, pritvaranja ili lišavanja lične slobode osobe bez pravnog opravdanja. Zakon precizira da ovo protivpravno lišavanje slobode može nastupiti upotrebom sile, obmanom ili prijetnjom, bez obzira na trajanje ili sredstva koja su upotrijebljena za izvršenje djela.

Pravna definicija otmice u UAE obuhvata širok spektar scenarija i okolnosti. To uključuje prisilno otmicu ili zatvaranje pojedinca protiv njegove volje, kao i namamljivanje ili obmanu u situaciji u kojoj je lišen slobode. Upotreba fizičke sile, prisile ili psihološke manipulacije za ograničavanje kretanja ili slobode osobe kvalifikuje se kao otmica prema zakonu UAE. Djelo otmice je potpuno bez obzira na to da li je žrtva premještena na drugu lokaciju ili zadržana na istom mjestu, sve dok joj je lična sloboda protivpravno ograničena.

Koje su različite vrste krivičnih djela otmice priznate zakonima UAE?

Krivični zakon UAE prepoznaje i kategorizira zločine otmice u različite vrste na osnovu specifičnih faktora i okolnosti. Evo različitih vrsta zločina otmice prema zakonu UAE:

 • Jednostavna kidnapovanja: To se odnosi na osnovnu radnju protivpravnog lišenja slobode putem sile, obmane ili prijetnje, bez ikakvih dodatnih otežavajućih okolnosti.
 • Teška otmica: Ova vrsta uključuje otmicu praćenu otežavajućim faktorima kao što su upotreba nasilja, mučenja ili nanošenja fizičke povrede žrtvi ili učešće više počinilaca.
 • Kidnapovanje radi otkupnine: Ovo krivično djelo se događa kada se otmica izvrši s namjerom da se dobije otkupnina ili drugi oblik finansijske ili materijalne koristi u zamjenu za oslobađanje žrtve.
 • Otmica roditelja: Ovo uključuje da jedan roditelj nezakonito uzima ili zadržava svoje dijete od drugog roditelja ili brige, lišavajući potonjeg njihova zakonska prava nad djetetom.
 • Kidnapovanje maloletnika: To se odnosi na otmicu djece ili maloljetnika, koja se zbog ranjivosti žrtava tretira kao posebno teško djelo.
 • Kidnapovanje javnih funkcionera ili diplomata: Otmica vladinih službenika, diplomata ili drugih osoba sa službenim statusom smatra se posebnim i ozbiljnim prekršajem prema zakonu UAE.

Svaka vrsta zločina otmice može sadržavati različite kazne i kazne, pri čemu su najteže posljedice rezervirane za slučajeve koji uključuju otežavajuće faktore, nasilje ili ciljanje ranjivih pojedinaca kao što su djeca ili službena lica.

Koja je razlika između otmice i otmice u UAE?

Iako su kidnapovanje i otmica povezana krivična djela, postoje neke ključne razlike između njih prema zakonu UAE. Evo tabele koja ističe razlike:

aspektotmicaOtmica
definicijaProtivpravno lišavanje slobode osobe putem sile, obmane ili prijetnjeProtivpravno odvođenje ili premještanje lica iz jednog mjesta u drugo, protiv njegove volje
pokretNije nužno potrebnoUključuje kretanje ili transport žrtve
trajanjeMože biti na bilo koji period, čak i privremenoČesto podrazumijeva duži period zatočeništva ili pritvora
namjeraMože biti u različite svrhe, uključujući otkupninu, štetu ili prinuduČesto se povezuje s određenim namjerama kao što su uzimanje talaca, seksualna eksploatacija ili nezakonito zatvaranje
Starost žrtveOdnosi se na žrtve bilo koje dobiNeke odredbe se posebno odnose na otmicu maloljetnika ili djece
kazneKazne se mogu razlikovati u zavisnosti od otežavajućih faktora, statusa žrtve i okolnostiObično nosi strože kazne od obične otmice, posebno u slučajevima koji uključuju maloljetnike ili seksualnu eksploataciju

Važno je napomenuti da iako Krivični zakon UAE pravi razliku između otmice i otmice, ova krivična djela se često preklapaju ili se dešavaju istovremeno. Na primjer, otmica može uključivati ​​početni čin otmice prije nego što se žrtva premjesti ili transportuje. Konkretne optužbe i kazne određuju se na osnovu okolnosti svakog slučaja i primjenjivih odredbi zakona.

Koje mjere sprječavaju zločine otmice i otmice u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati su poduzeli različite mjere za sprječavanje i borbu protiv zločina otmica i otmica unutar svojih granica. Evo nekih od ključnih mjera:

 • Strogi zakoni i kazne: UAE imaju stroge zakone koji nameću stroge kazne za prekršaje otmice i otmice, uključujući duge zatvorske kazne i novčane kazne. Ove stroge kazne služe kao sredstvo odvraćanja od takvih zločina.
 • Sveobuhvatno provođenje zakona: Agencije za provođenje zakona UAE, poput policije i sigurnosnih snaga, dobro su obučene i opremljene da brzo i efikasno odgovore na incidente otmica i otmica.
 • Napredni nadzor i praćenje: Zemlja je uložila u napredne sisteme nadzora, uključujući CCTV kamere i tehnologiju za praćenje, kako bi se pratili i uhapsili počinioci zločina kidnapovanja i otmice.
 • Kampanje podizanja javne svijesti: Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata i nadležni organi redovno provode kampanje podizanja svijesti javnosti kako bi educirali građane i stanovnike o rizicima i mjerama prevencije u vezi s otmicama i otmicama.
 • Međunarodna saradnja: Ujedinjeni Arapski Emirati aktivno sarađuju s međunarodnim agencijama za provođenje zakona i organizacijama u borbi protiv slučajeva prekogranične otmice i otmice, kao i da bi se olakšao siguran povratak žrtava.
 • Usluge podrške žrtvama: UAE pružaju usluge podrške i resurse žrtvama otmice i otmice, uključujući savjetovanje, pravnu pomoć i programe rehabilitacije.
 • Savjetodavne i sigurnosne mjere prilikom putovanja: Vlada izdaje savjete o putovanju i sigurnosne smjernice za građane i stanovnike, posebno kada posjećuju područja ili zemlje visokog rizika, kako bi podigla svijest i promovirala mjere predostrožnosti.
 • Angažman u zajednici: Organi za provođenje zakona blisko sarađuju sa lokalnim zajednicama kako bi podstakli budnost, prijavljivanje sumnjivih aktivnosti i saradnju u sprečavanju i rješavanju slučajeva otmica i otmica.

Implementacijom ovih sveobuhvatnih mjera, UAE nastoje stvoriti sigurno okruženje i odvratiti pojedince od upuštanja u takve gnusne zločine, na kraju štiteći sigurnost i dobrobit svojih građana i stanovnika.

Koje su kazne za otmicu u UAE?

Kidnapovanje se smatra teškim zločinom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kazne za takva djela su navedene u federalnom dekretu-zakonu br. 31 iz 2021. o izdavanju Zakona o zločinima i kaznama. Kazna za otmicu varira u zavisnosti od okolnosti i specifičnih faktora uključenih u slučaj.

Prema članu 347 Krivičnog zakona UAE, osnovna kazna za otmicu je kazna zatvora do pet godina. Međutim, ako otmica uključuje otežavajuće okolnosti, kao što je upotreba nasilja, prijetnja ili obmana, kazna može biti znatno stroža. U takvim slučajevima počinitelju prijeti kazna zatvora do deset godina, a ako otmica rezultira smrću žrtve, kazna može biti doživotni zatvor ili čak smrtna kazna.

Osim toga, ako je u otmici uključeno maloljetno lice (mlađe od 18 godina) ili osoba sa invaliditetom, kazna je još stroža. Član 348. Krivičnog zakona UAE kaže da je za otmicu maloljetnog lica ili osobe sa invaliditetom predviđena kazna zatvora od najmanje sedam godina. Ako otmica dovede do smrti žrtve, počinitelj se može suočiti sa doživotnim zatvorom ili smrtnom kaznom.

Vlasti su posvećene osiguravanju sigurnosti i sigurnosti svih pojedinaca u zemlji, a svaki oblik otmice ili otmice smatra se teškim krivičnim djelom. Osim zakonskih kazni, oni koji su osuđeni za otmicu mogu se suočiti i s dodatnim posljedicama, kao što su deportacija za nedržavljane Ujedinjenih Arapskih Emirata i konfiskacija bilo koje imovine ili imovine u vezi sa zločinom.

Koje su pravne posljedice za otmicu roditelja u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju posebne zakone koji se odnose na otmicu roditelja, što se tretira kao posebno djelo od općih slučajeva otmice djece. Otmica roditelja je regulisana odredbama Saveznog zakona br. 28 iz 2005. o ličnom statusu. Prema ovom zakonu, roditeljska otmica se definiše kao situacija u kojoj jedan roditelj oduzme ili zadrži dijete kršeći starateljska prava drugog roditelja. Posljedice takvih radnji mogu biti teške.

Prvo, roditelj prekršilac može se suočiti sa krivičnim prijavama za otmicu roditelja. Član 349. Krivičnog zakona UAE kaže da se roditelj koji otme ili sakrije svoje dijete od zakonitog staratelja može biti kažnjen kaznom zatvora do dvije godine i novčanom kaznom. Osim toga, sudovi UAE mogu izdati naloge za trenutni povratak djeteta zakonitom staratelju. Nepoštivanje takvih naredbi može rezultirati dodatnim pravnim posljedicama, uključujući potencijalnu kaznu zatvora ili novčane kazne za nepoštovanje suda.

U slučajevima otmice roditelja koji uključuju međunarodne elemente, UAE se pridržava principa Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece. Sudovi mogu naložiti vraćanje djeteta u zemlju uobičajenog boravišta ako se utvrdi da je otmica prekršila odredbe konvencije.

Koje su kazne za zločine otmice djece u UAE?

Otmica djece je težak prekršaj u UAE, kažnjiv strogim kaznama prema zakonu. Prema članu 348 Krivičnog zakona UAE, kidnapovanje maloljetnog lica (mlađeg od 18 godina) je kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od najmanje sedam godina. Ako otmica rezultira smrću djeteta, počinitelj se može suočiti sa doživotnim zatvorom ili smrtnom kaznom.

Osim toga, oni koji su osuđeni za otmicu djece mogu biti podvrgnuti visokim novčanim kaznama, konfiskaciji imovine i deportaciji za nedržavljane UAE. Ujedinjeni Arapski Emirati usvajaju pristup nulte tolerancije prema zločinima nad djecom, što odražava njihovu posvećenost zaštiti sigurnosti i dobrobiti maloljetnika.

Koja podrška je dostupna žrtvama otmice i njihovim porodicama u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati prepoznaju traumatičan uticaj otmice na žrtve i njihove porodice. Kao takve, dostupne su razne usluge podrške i resursi koji im pomažu tokom i nakon takvih iskušenja.

Prvo, vlasti UAE daju prioritet sigurnosti i dobrobiti žrtava kidnapovanja. Agencije za provođenje zakona rade brzo i marljivo na lociranju i spašavanju žrtava, koristeći sve raspoložive resurse i stručnost. Jedinice za podršku žrtvama u okviru policijskih snaga pružaju hitnu pomoć, savjetovanje i smjernice žrtvama i njihovim porodicama tokom istrage i procesa oporavka.

Nadalje, UAE ima nekoliko vladinih i nevladinih organizacija koje nude sveobuhvatne usluge podrške žrtvama kriminala, uključujući otmicu. Ove usluge mogu uključivati ​​psihološko savjetovanje, pravnu pomoć, finansijsku pomoć i dugoročne programe rehabilitacije. Organizacije poput Dubai fondacije za žene i djecu i Ewa'a skloništa za žrtve trgovine ljudima pružaju specijaliziranu njegu i podršku prilagođenu jedinstvenim potrebama žrtava otmice i njihovih porodica.

Koja prava imaju pojedinci optuženi za otmicu u UAE?

Pojedinci optuženi za otmicu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imaju određena zakonska prava i zaštitu prema zakonima i ustavu UAE. Ova prava uključuju:

 1. Pretpostavka nevinosti: Pojedinci optuženi za otmicu smatraju se nevinim dok im se ne dokaže krivica na sudu.
 2. Pravo na pravno zastupanje: Optuženi imaju pravo da ih zastupa advokat po svom izboru ili da ih imenuje država ako ne mogu priuštiti pravno zastupanje.
 3. Pravo na propisani postupak: Pravni sistem UAE garantuje pravo na pravilan proces, što uključuje pravo na pravično i javno suđenje u razumnom vremenskom okviru.
 4. Pravo na tumačenje: Optuženi koji ne govore ili ne razumiju arapski imaju pravo na tumača tokom sudskog postupka.
 5. Pravo na izvođenje dokaza: Optuženi imaju pravo da tokom suđenja iznesu dokaze i svjedoke svoje odbrane.
 6. Pravo na žalbu: Osobe osuđene za otmicu imaju pravo žalbe na presudu i kaznu višem sudu.
 7. Pravo na humano postupanje: Optuženi imaju pravo da se prema njima postupa humano i dostojanstveno, bez podvrgavanja mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.
 8. Pravo na privatnost i porodične posjete: Optuženi imaju pravo na privatnost i pravo na posjete članova porodice.

Optuženi bi trebali biti svjesni svojih prava i tražiti pravnog savjetnika kako bi osigurali da njihova prava budu zaštićena tokom pravnog postupka.

Kako UAE rješavaju slučajeve međunarodne otmice u koje su uključeni državljani UAE?

Savezni zakon UAE br. 38 iz 2006. o ekstradiciji optuženih i osuđenih osoba pruža pravni osnov za postupke ekstradicije u slučajevima međunarodne otmice. Ovaj zakon dozvoljava UAE da zatraže izručenje osoba optuženih ili osuđenih za otmicu državljanina UAE u inostranstvu. Pored toga, član 16. Krivičnog zakona UAE daje nadležnost UAE za zločine počinjene nad njegovim državljanima izvan zemlje, omogućavajući krivično gonjenje u okviru pravnog sistema UAE. UAE su također potpisnik nekoliko međunarodnih konvencija, uključujući Međunarodnu konvenciju protiv uzimanja talaca, koja olakšava saradnju i pravnu pomoć u slučajevima prekogranične otmice. Ovi zakoni i međunarodni sporazumi ovlašćuju vlasti UAE da poduzmu brze mjere i osiguraju da se počinioci međunarodne otmice suoče s pravdom.

Dođite na vrh