Zakoni i kazne protiv pronevjere u UAE

Pronevjera je ozbiljan kriminalni rad koji uključuje lažno prisvajanje ili zloupotrebu imovine ili sredstava koje je nekome povjerila druga strana, kao što je poslodavac ili klijent. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pronevjera je strogo zabranjena i može rezultirati teškim pravnim posljedicama prema sveobuhvatnom zakonskom okviru zemlje. Federalni krivični zakon UAE navodi jasne zakone i kazne vezane za pronevjeru, odražavajući posvećenost nacije očuvanju integriteta, transparentnosti i vladavine prava u finansijskim i komercijalnim poslovima. Uz rastući status UAE kao globalnog poslovnog čvorišta, razumijevanje pravnih posljedica pronevjere je ključno za pojedince i organizacije koje djeluju unutar njihovih granica.

Koja je pravna definicija pronevjere prema zakonima UAE?

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pronevjera je definirana članom 399. Federalnog krivičnog zakona kao djelo prisvajanja, zloupotrebe ili nezakonitog pretvaranja imovine, sredstava ili imovine koju je nekom pojedincu povjerila druga strana, kao što je poslodavac, klijenta ili institucije. Ova definicija obuhvata širok spektar scenarija u kojima neko na poziciji od povjerenja ili autoriteta namjerno i nezakonito preuzima vlasništvo ili kontrolu nad imovinom koja mu ne pripada.

Ključni elementi koji predstavljaju pronevjeru prema zakonu UAE uključuju postojanje fiducijalnog odnosa, gdje je optuženom licu povjereno čuvanje ili upravljanje imovinom ili sredstvima koja pripadaju drugoj strani. Pored toga, moraju postojati dokazi o namjernom otuđivanju ili zloupotrebi te imovine za ličnu dobit ili korist, a ne slučajnog ili nemarnog pogrešnog rukovanja sredstvima.

Pronevjera može imati različite oblike, kao što je zaposlenik koji preusmjerava sredstva kompanije za ličnu upotrebu, finansijski savjetnik koji zloupotrebljava ulaganja klijenata ili državni službenik koji zloupotrebljava javna sredstva. Smatra se oblikom krađe i kršenjem povjerenja, jer je optužena osoba prekršila povjereničku dužnost koja im je postavljena zloupotrebom imovine ili sredstava koja nisu pripadala s pravom.

Da li je pronevjera različito definirana u arapskom i islamskom pravnom kontekstu?

Na arapskom, izraz za pronevjeru je “ihtilas”, što se prevodi kao “pronevjera” ili “protupravno oduzimanje”. Iako arapski izraz ima slično značenje kao engleska riječ “pronevjera”, pravna definicija i tretman ovog kaznenog djela mogu se neznatno razlikovati u islamskim pravnim kontekstima. Prema islamskom šerijatskom zakonu, pronevjera se smatra oblikom krađe ili "sariqah". Kur'an i Sunnet (učenje i praksa proroka Muhameda) osuđuju krađu i propisuju posebne kazne za one koji su proglašeni krivima za ovaj zločin. Međutim, islamski pravni učenjaci i pravnici dali su dodatna tumačenja i smjernice za razlikovanje pronevjere od drugih oblika krađe.

Prema mnogim islamskim pravnim učenjacima, pronevjera se smatra težim prekršajem od obične krađe jer uključuje povredu povjerenja. Kada se pojedincu povjeri imovina ili sredstva, od njega se očekuje da poštuje fiducijarnu dužnost i čuva tu imovinu. Pronevjera se, stoga, smatra izdajom ovog povjerenja, a neki naučnici tvrde da bi to trebalo strožije kažnjavati od drugih oblika krađe.

Važno je napomenuti da, iako islamski zakon pruža smjernice i principe u vezi s pronevjerom, specifične zakonske definicije i kazne mogu varirati u različitim zemljama i jurisdikcijama s muslimanskom većinom. U UAE, primarni izvor zakona za definiranje i krivično gonjenje pronevjera je Federalni krivični zakon, koji je zasnovan na kombinaciji islamskih principa i moderne pravne prakse.

Koje su kazne za pronevjeru u UAE?

Pronevjera se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima smatra ozbiljnim prekršajem, a kazne se mogu razlikovati ovisno o specifičnim okolnostima slučaja. Evo ključnih tačaka u vezi sa kaznama za pronevjeru:

Opći slučaj pronevjere: Prema Krivičnom zakonu UAE, pronevjera se obično klasifikuje kao prekršaj. Kazna može uključivati ​​kaznu zatvora do tri godine ili novčanu kaznu. Ovo se primjenjuje kada pojedinac primi pokretnu imovinu poput novca ili dokumenata na osnovu depozita, zakupa, hipoteke, zajma ili agencije i nezakonito ih prisvoji, nanoseći štetu zakonitim vlasnicima.

Nezakonito posjedovanje izgubljene ili pogrešne imovine: Krivični zakon UAE također se odnosi na situacije u kojima pojedinac preuzima u posjed izgubljenu imovinu koja pripada nekom drugom, s namjerom da je zadrži za sebe, ili svjesno preuzima imovinu koja se drži greškom ili zbog neizbježnih okolnosti. U takvim slučajevima, pojedinac se može suočiti sa kaznom zatvora do dvije godine ili minimalnom novčanom kaznom od 20,000 AED.

Pronevjera imovine pod hipotekom: Ako pojedinac pronevjeri ili pokuša da pronevjeri pokretnu imovinu koju je založio kao zalog za dug, podliježe kažnjavanju za nezakonito posjedovanje izgubljene ili pogrešne imovine.

Zaposleni u javnom sektoru: Kazne za pronevjeru zaposlenih u javnom sektoru u UAE su strože. Prema saveznom dekretu-zakonu br. 31. iz 2021. godine, svaki javni službenik koji je uhvaćen u pronevjeri novčanih sredstava tokom svog posla ili zaduženja podliježe minimalnoj zatvorskoj kazni od pet godina.

Koja je razlika između pronevjere i drugih finansijskih zločina poput prijevare ili krađe u UAE?

U UAE, pronevjera, prevara i krađa su različiti finansijski zločini s različitim pravnim definicijama i posljedicama. Evo tabelarnog poređenja kako biste istakli razlike:

zločindefinicijaKljučne razlike
PronevjeraProtivpravno prisvajanje ili prijenos imovine ili sredstava koja su zakonski povjerena nečijoj brizi, ali ne i vlastite imovine.– Uključuje povredu povjerenja ili zloupotrebu ovlaštenja nad tuđom imovinom ili sredstvima. – Imovina ili sredstva su prvobitno stečeni legalno. – Često ih čine zaposleni, agenti ili pojedinci na pozicijama od povjerenja.
PrevaraNamjerna obmana ili lažno predstavljanje kako bi se stekla nepravedna ili nezakonita dobit, ili da bi se druga osoba lišila novca, imovine ili zakonskih prava.– Uključuje element obmane ili lažnog predstavljanja. – Prekršilac u početku može, ali ne mora imati zakonski pristup imovini ili sredstvima. – Može imati različite oblike, kao što su finansijska prevara, prevara sa identitetom ili prevara u vezi sa investicijama.
krađaProtivpravno oduzimanje ili prisvajanje imovine ili sredstava koja pripadaju drugom licu ili subjektu, bez njihovog pristanka i sa namjerom da se oni trajno liše vlasništva.– Uključuje fizičko uzimanje ili prisvajanje imovine ili sredstava. – Prekršilac nema legalan pristup ili ovlašćenje nad imovinom ili sredstvima. – Može se izvršiti na različite načine, kao što su provala, pljačka ili krađa iz prodavnice.

Dok sva tri krivična djela uključuju nezakonito sticanje ili zloupotrebu imovine ili sredstava, ključna razlika leži u početnom pristupu i ovlaštenju nad imovinom, kao i korištenim sredstvima.

Pronevjera uključuje povredu povjerenja ili zloupotrebu ovlaštenja nad tuđom imovinom ili sredstvima koja su zakonski povjerena počiniocu. Prevara uključuje obmanu ili lažno predstavljanje kako bi se stekla nepravedna dobit ili se drugi lišili njihovih prava ili imovine. Krađa, s druge strane, uključuje fizičko oduzimanje ili prisvajanje imovine ili sredstava bez pristanka vlasnika i bez legalnog pristupa ili ovlaštenja.

Kako se rješavaju slučajevi pronevjere koji uključuju iseljenike u UAE?

Ujedinjeni Arapski Emirati imaju snažan pravni sistem koji se primjenjuje i na građane i na strance koji borave u zemlji. Kada su u pitanju slučajevi pronevjere u koje su uključeni stranci, vlasti UAE postupaju s njima s istom ozbiljnošću i poštovanjem zakona kao što bi to radile sa državljanima Emirata.

U takvim slučajevima, pravni postupci obično uključuju istragu od strane relevantnih organa, poput policije ili javnog tužilaštva. Ako se pronađe dovoljno dokaza, strano lice može biti optuženo za pronevjeru prema Krivičnom zakonu UAE. Slučaj bi potom prošao kroz pravosudni sistem, a strancu bi se sudilo pred sudom.

Pravni sistem UAE ne diskriminiše na osnovu nacionalnosti ili statusa boravka. Iseljenici koji su proglašeni krivim za pronevjeru mogu se suočiti s istim kaznama kao i državljani Emirata, uključujući zatvorsku kaznu, novčane kazne ili oboje, ovisno o specifičnostima slučaja i važećim zakonima.

Nadalje, u nekim slučajevima, slučaj pronevjere može uključivati ​​i dodatne pravne posljedice za stranca, kao što je ukidanje njihove boravišne dozvole ili deportacija iz UAE, posebno ako se djelo smatra posebno teškim ili ako se pojedinac smatra prijetnjom za javnu sigurnost ili interese zemlje.

Koja su prava i pravne mogućnosti za žrtve pronevjere u UAE?

Žrtve pronevjere u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imaju određena prava i zakonske mogućnosti na raspolaganju. Pravni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata prepoznaje težinu finansijskih zločina i ima za cilj da zaštiti interese pojedinaca i entiteta pogođenih takvim krivičnim djelima. Prvo, žrtve pronevjere imaju pravo da podnesu zvaničnu žalbu nadležnim organima, kao što su policija ili javno tužilaštvo. Nakon podnošenja pritužbe, vlasti su dužne da detaljno istraže stvar i prikupe dokaze. Ako se pronađe dovoljno dokaza, slučaj se može nastaviti na suđenje, a žrtva se može pozvati da svjedoči ili podnese relevantna dokumenta.

Osim krivičnog postupka, žrtve pronevjere u UAE također mogu pokrenuti građansku tužbu da traže kompenzaciju za sve finansijske gubitke ili štetu nastalu kao rezultat pronevjere. To se može učiniti putem građanskih sudova, gdje žrtva može podnijeti tužbu protiv počinitelja, tražeći restituciju ili naknadu štete za pronevjerena sredstva ili imovinu. Pravni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata stavlja snažan naglasak na zaštitu prava žrtava i osigurava da se prema njima postupa pošteno i pravedno tokom pravnog procesa. Žrtve takođe mogu imati mogućnost da zatraže pravno zastupanje i pomoć od advokata ili službi za podršku žrtvama kako bi osigurale poštovanje svojih prava i zaštitu njihovih interesa.

Dođite na vrh