Poticanje nemira i pobuna u UAE

Održavanje nacionalne sigurnosti, javnog reda i društvene stabilnosti je od najveće važnosti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Kao takva, zemlja je uspostavila sveobuhvatan pravni okvir za rješavanje radnji koje ugrožavaju ove vitalne aspekte društva, uključujući podsticanje nemira i pobuna. Zakoni UAE osmišljeni su da zaštite interese nacije i zaštite prava i sigurnost svojih građana i stanovnika kriminalizirajući aktivnosti kao što su širenje lažnih informacija, podsticanje mržnje, sudjelovanje u neovlaštenim protestima ili demonstracijama i uključivanje u druge radnje koje bi mogle narušiti javni red. ili potkopavati autoritet države. Ovi zakoni nose oštre kazne za one koji su proglašeni krivima, što odražava nepokolebljivu posvećenost UAE održavanju reda i zakona uz očuvanje vrijednosti, principa i društvene kohezije zemlje.

Koja je pravna definicija pobune prema zakonima UAE?

Koncept pobune je jasno definisan i obrađen u okviru pravnog sistema UAE, odražavajući posvećenost zemlje održavanju nacionalne bezbednosti i socijalne stabilnosti. Prema Krivičnom zakonu UAE, pobuna obuhvata niz krivičnih djela koja uključuju podsticanje protivljenja ili neposlušnosti autoritetu države ili pokušaj potkopavanja legitimiteta vlade.

Buntovna djela prema zakonu UAE uključuju promoviranje ideologija koje imaju za cilj rušenje vladajućeg sistema, raspirivanje mržnje protiv države ili njenih institucija, javno vrijeđanje predsjednika, potpredsjednika ili vladara emirata i širenje lažnih informacija ili glasina koje bi mogle ugroziti javni red. . Osim toga, učešće ili organiziranje nedozvoljenih protesta, demonstracija ili okupljanja koji bi mogli narušiti javnu sigurnost ili ugroziti društvene interese smatraju se pobunjeničkim prekršajima.

Pravna definicija pobune u UAE je sveobuhvatna i obuhvata različite radnje koje bi potencijalno mogle destabilizirati društveno tkivo zemlje ili potkopati njene principe upravljanja. Ovo odražava nepokolebljiv stav nacije protiv bilo kakvih aktivnosti koje predstavljaju prijetnju njenoj nacionalnoj sigurnosti, javnom poretku i dobrobiti njenih građana i stanovnika.

Koje radnje ili govor se mogu smatrati podsticanjem na pobunu ili pobunom u UAE?

Zakoni UAE definiraju širok spektar radnji i govora koji se mogu smatrati zločinima za pobunu ili podsticanjem na pobunu. To uključuje:

 1. Promoviranje ideologija ili uvjerenja koja imaju za cilj rušenje vladajućeg sistema, podrivanje državnih institucija ili osporavanje legitimiteta vlasti.
 2. Javno vrijeđanje ili klevetanje predsjednika, potpredsjednika, vladara Emirata ili članova Vrhovnog vijeća govorom, pisanjem ili drugim sredstvima.
 3. Širenje lažnih informacija, glasina ili propagande koje bi mogle ugroziti javni red, društvenu stabilnost ili interese države.
 4. Podsticanje mržnje, nasilja ili sektaške nesloge protiv države, njenih institucija ili segmenata društva na osnovu faktora kao što su religija, rasa ili etnička pripadnost.
 5. Učestvovanje ili organizovanje nedozvoljenih protesta, demonstracija ili javnih skupova koji bi mogli narušiti javnu bezbednost ili ugroziti društvene interese.
 6. Objavljivanje ili distribucija materijala, bilo u štampi ili na internetu, koji promovišu pobunjeničke ideologije, podstiču opoziciju protiv države ili sadrže lažne informacije koje bi mogle ugroziti nacionalnu sigurnost.

Važno je napomenuti da su zakoni UAE o pobuni sveobuhvatni i mogu obuhvatiti širok spektar radnji i govora, kako na mreži tako i van mreže, za koje se smatra da ugrožavaju stabilnost, sigurnost ili socijalnu koheziju zemlje.

Koje su kazne za zločine vezane za pobunu u UAE?

UAE zauzimaju strog stav protiv zločina povezanih s pobunom, izričući oštre kazne onima koji su proglašeni krivima za takva djela. Kazne su navedene u Krivičnom zakonu UAE i drugim relevantnim zakonima, kao što je federalni dekret-zakon br. 5 iz 2012. o borbi protiv sajber kriminala.

 1. zatvor: U zavisnosti od prirode i težine krivičnog djela, osobe osuđene za zločine vezane za pobunu mogu se suočiti sa dugotrajnim zatvorskim kaznama. Prema članu 183 Krivičnog zakona UAE, svako ko osnuje, vodi ili se pridruži organizaciji koja ima za cilj rušenje vlade ili podrivanje državnog sistema upravljanja može biti osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili privremenu kaznu zatvora od najmanje 10 godina.
 2. Smrtna kazna: U nekim izuzetno ozbiljnim slučajevima, kao što su oni koji uključuju akte nasilja ili terorizam u ime pobune, može se izreći smrtna kazna. Član 180. Krivičnog zakona kaže da svako ko bude proglašen krivim za činjenje pobune koja je rezultirala smrću drugog lica može biti osuđena na smrtnu kaznu.
 3. novčane kazne: Uz ili umjesto zatvorske kazne mogu se izreći značajne novčane kazne. Na primjer, član 183. Krivičnog zakona predviđa novčanu kaznu u određenom rasponu za svakoga ko javno vrijeđa predsjednika, potpredsjednika ili vladare Emirata.
 4. deportacija: Državljani koji nisu državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata osuđeni za zločine vezane za pobunu mogu se suočiti sa deportacijom iz zemlje, uz druge kazne kao što su zatvor i novčane kazne.
 5. Kazne za sajber kriminal: Federalni dekret-zakon br. 5 iz 2012. o borbi protiv sajber kriminala navodi posebne kazne za prekršaje u vezi sa pobunom počinjenim elektronskim putem, uključujući privremeni zatvor i novčane kazne.

Ključno je napomenuti da vlasti UAE imaju diskreciono pravo da izreknu odgovarajuće kazne na osnovu specifičnih okolnosti svakog slučaja, uzimajući u obzir faktore kao što su težina prekršaja, potencijalni uticaj na nacionalnu sigurnost i javni red, i pojedinca nivo uključenosti ili namjere.

Kako zakoni Ujedinjenih Arapskih Emirata razlikuju kritiku/neslaganje i pobunjeničke aktivnosti?

Kritika/NeslaganjePodmetničke aktivnosti
Izraženo mirnim, zakonitim i nenasilnim sredstvimaOsporavanje legitimiteta vlasti
Izražavanje mišljenja, izražavanje zabrinutosti ili uključivanje u debate s poštovanjem o pitanjima od javnog interesaPromoviranje ideologija usmjerenih na rušenje vladajućeg sistema
Općenito zaštićena kao sloboda izražavanja, sve dok ne podstiče mržnju ili nasiljePodsticanje nasilja, sektaške nesloge ili mržnje
Doprinos rastu i razvoju društvaŠirenje lažnih informacija koje bi mogle ugroziti nacionalnu sigurnost ili javni red
Dozvoljeno u granicama zakonaSmatra se nezakonitim i kažnjivim prema zakonima UAE
Namjera, kontekst i potencijalni uticaj procijenjeni od strane nadležnih organaPredstavlja prijetnju stabilnosti i socijalnoj koheziji zemlje

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata razlikuju legitimne oblike kritike ili neslaganja, koji se generalno tolerišu, i pobunjeničke aktivnosti, koje se smatraju nezakonitim i podliježu pravnim mjerama i odgovarajućim kaznama. Ključni faktori koji se razmatraju su namjera, kontekst i potencijalni uticaj dotičnih radnji ili govora, kao i da li oni prelaze granicu u podsticanje nasilja, podrivanje državnih institucija ili ugrožavanje nacionalne sigurnosti i javnog reda.

Koju ulogu igra namjera u određivanju da li nečiji postupci predstavljaju pobunu?

Namjera igra ključnu ulogu u određivanju da li postupci ili govor pojedinca predstavljaju pobunu prema zakonima UAE. Vlasti procjenjuju osnovnu namjeru iza radnji ili izjava da naprave razliku između legitimne kritike ili neslaganja i pobunjeničkih aktivnosti koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost i javni red.

Ako se namjera smatra mirnim izražavanjem mišljenja, izazivanjem zabrinutosti ili uključivanjem u debate s poštovanjem o pitanjima od javnog interesa, to se općenito ne smatra pobunom. Međutim, ako je namjera da se podstakne nasilje, promovišu ideologije koje imaju za cilj rušenje vlasti ili podriva državne institucije i društvenu stabilnost, to se može klasificirati kao zločin za pobunu.

Pored toga, kontekst i potencijalni uticaj radnji ili govora se takođe uzimaju u obzir. Čak i ako namjera nije eksplicitno buntovna, ako akcije ili izjave mogu rezultirati javnim nemirima, sektaškim razdorom ili podrivanje nacionalne sigurnosti, oni se i dalje mogu smatrati pobunjeničkim aktivnostima prema zakonima UAE.

Postoje li posebne odredbe u zakonima UAE u vezi s pobunama koje se vrše putem medija, online platformi ili publikacija?

Da, zakoni UAE imaju posebne odredbe u vezi sa krivičnim djelima u vezi s pobunom počinjenim putem medija, online platformi ili publikacija. Vlasti prepoznaju mogućnost da se ovi kanali zloupotrebe za širenje buntovnog sadržaja ili podsticanje nemira. Federalni dekret-zakon UAE br. 5 iz 2012. o borbi protiv kibernetičkih zločina navodi kazne za prekršaje u vezi sa pobunom počinjenim elektronskim putem, kao što su privremeni zatvor i novčane kazne u rasponu od 250,000 AED (68,000 USD) do 1,000,000 AED (272,000 AED).

Osim toga, Krivični zakon UAE i drugi relevantni zakoni također pokrivaju pobunjeničke aktivnosti koje uključuju tradicionalne medije, publikacije ili javna okupljanja. Kazne mogu uključivati ​​zatvor, velike novčane kazne, pa čak i deportaciju za državljane koji nisu UAE osuđeni za takva krivična djela.

Dođite na vrh