Zločin provale: prekršaji i kazne u UAE

Provala, koja uključuje nezakonit ulazak u zgradu ili stan s namjerom da se počini krivično djelo, predstavlja ozbiljan prekršaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Federalni zakon UAE br. 3 iz 1987. o Krivičnom zakoniku navodi posebne definicije, klasifikacije i kazne koje se odnose na provaljivanje i ulazak u krivična djela kao što je provala. Ovi zakoni imaju za cilj zaštitu sigurnosti i imovinskih prava pojedinaca i preduzeća u zemlji. Razumijevanje pravnih posljedica provala je ključno za stanovnike i posjetitelje kako bi održali red i zakon u različitim zajednicama UAE.

Koja je pravna definicija provale u UAE?

Prema članu 401. Saveznog zakona UAE br. 3 iz 1987. o Krivičnom zakonu, provala je precizno definisana kao radnja ulaska u stan, stan ili bilo koju prostoriju namijenjenu za stanovanje, rad, skladištenje, obrazovanje, zdravstvenu njegu ili bogoslužje putem prikrivenim sredstvima ili upotrebom sile protiv objekata ili osoba sa namjerom da počine teško ili prekršajno djelo kao što je krađa, napad, uništavanje imovine ili neovlašteni posjed. Pravna definicija je sveobuhvatna i obuhvata nezakonit ulazak u širok spektar zgrada i objekata, ne samo u stambene objekte.

Zakon propisuje različite okolnosti koje predstavljaju provalu. To uključuje provalu u posjed putem metoda prisilnog ulaska kao što su razbijanje prozora, vrata, branje brava ili korištenje alata za zaobilaženje sigurnosnih sistema i dobivanje neovlaštenog pristupa. Provala se također primjenjuje na slučajeve u kojima pojedinac uđe u prostorije putem obmane, kao što je lažno predstavljanje legitimnog posjetitelja, pružaoca usluga ili dobijanjem ulaska pod lažnim izgovorom. Najvažnije je da je namjera da se izvrši naknadno krivično djelo unutar prostorija, kao što je krađa, vandalizam ili bilo koje drugo krivično djelo, odlučujući faktor koji odvaja provalu od drugih imovinskih krivičnih djela kao što je neovlašteno posjedovanje. UAE vrlo ozbiljno shvataju provalu jer narušava svetost i sigurnost privatnih i javnih prostora.

Koje su različite vrste krivičnih djela provale prema krivičnom zakonu UAE?

Krivični zakon Ujedinjenih Arapskih Emirata kategorizira krivična djela provale u nekoliko vrsta, svaka sa različitim stepenom težine i odgovarajućim kaznama. Klasifikacija uzima u obzir faktore kao što su upotreba sile, umešanost oružja, prisustvo pojedinaca u prostorijama, doba dana i broj uključenih počinilaca. Evo tabele koja rezimira glavne vrste provala:

Vrsta prekršajaOpis
Jednostavna provalaProtivpravni ulazak u nekretninu sa namjerom da se počini krivično djelo, bez upotrebe sile, nasilja ili oružja protiv osoba koje se nalaze u objektu.
Teška provalaNezakonit ulazak koji uključuje upotrebu sile, nasilje ili prijetnju nasiljem protiv pojedinaca prisutnih u prostorijama, kao što su vlasnici kuća, stanari ili osoblje obezbjeđenja.
Oružana provalaProtivpravan ulazak u posjed sa oružjem ili vatrenim oružjem, bez obzira da li se koristi ili ne.
Provala noćuProvala počinjena u noćnim satima, obično između zalaska i izlaska sunca, kada se očekuje da će prostorije biti zauzete od strane stanara ili zaposlenih.
Provala sa saučesnicimaProvala koju su počinile dvije ili više osoba koje djeluju zajedno, često uključuju viši nivo planiranja i koordinacije.

Koje su optužbe i kazne za pokušaj provale u UAE?

Krivični zakon UAE tretira pokušaj provale kao odvojeno djelo od završene provale. U članu 35. Krivičnog zakona navodi se da je pokušaj izvršenja krivičnog djela kažnjiv, čak i ako namjeravano djelo nije dovršeno, pod uslovom da je pokušaj predstavljao početak izvršenja krivičnog djela. Konkretno, član 402. Krivičnog zakona govori o pokušaju provale. Propisuje da će se lice koje pokuša da izvrši provalu, a ne dovrši djelo, kazniti zatvorom do pet godina. Ova kazna se primjenjuje bez obzira na vrstu pokušaja provale (jednostavna, teška, oružana ili noću).

Važno je napomenuti da se kazna za pokušaj provale može povećati ako je pokušaj uključivao upotrebu sile, nasilja ili oružja. Član 403. kaže da ako je pokušaj provale uključivao upotrebu sile protiv pojedinaca ili nošenje oružja, kazna će biti zatvorom od najmanje pet godina. Nadalje, ako je pokušaj provale uključivao primjenu nasilja nad licima koja se nalaze u objektu, uz nanošenje tjelesne povrede, kazna se može povećati na kaznu zatvora u trajanju od najmanje sedam godina, prema članu 404.

Ukratko, dok pokušaj provale nosi blaže kazne od završene provale, on se i dalje smatra ozbiljnim prekršajem prema zakonu UAE. Optužbe i kazne zavise od konkretnih okolnosti, kao što su upotreba sile, nasilja ili oružja, i prisustvo pojedinaca u prostorijama tokom pokušaja zločina.

Koja je tipična kazna ili zatvorska kazna za osude za provalu u UAE?

Tipična kazna ili zatvorska kazna za osude za provalu u UAE varira u zavisnosti od vrste i težine prekršaja. Obična provala bez otežavajućih faktora može dovesti do kazne zatvora u rasponu od 1 do 5 godina. Za tešku provalu koja uključuje upotrebu sile, nasilja ili oružja, kazna zatvora može biti od 5 do 10 godina. U slučajevima oružane provale ili provale koja je rezultirala fizičkim ozljedama, kazna može biti i do 15 godina zatvora ili više.

Koja pravna odbrana se može koristiti za optužbe za provalu u UAE?

Kada se suočite s optužbama za provalu u UAE, može se primijeniti nekoliko pravnih odbrana, ovisno o specifičnim okolnostima slučaja. Evo nekih potencijalnih pravnih odbrana koje bi se mogle koristiti:

  • Nedostatak namjere: Da bi bilo osuđeno za provalu, tužilaštvo mora dokazati da je okrivljeni imao umišljaj da počini krivično djelo protivpravnim ulaskom. Ako optuženi može dokazati da nije imao takvu namjeru, to bi mogla biti valjana odbrana.
  • Pogrešan identitet: Ako okrivljeni može da dokaže da je pogrešno identifikovan ili pogrešno optužen da je počinio provalu, to bi moglo dovesti do odbacivanja optužbe ili odbacivanja.
  • Prinuda ili prisila: U slučajevima kada je okrivljeni bio prisiljen ili prinuđen da izvrši provalu pod prijetnjom nasilja ili povrede, može se primijeniti odbrana prinudom ili prinudom.
  • intoksikacija: Iako dobrovoljno opijanje generalno nije valjana odbrana, ako optuženi može dokazati da je bio nehotično opijan ili da je njegovo psihičko stanje značajno narušeno, to bi se potencijalno moglo koristiti kao olakšavajući faktor.
  • Saglasnost: Ako je okrivljeni imao dozvolu ili pristanak da uđe u prostorije, čak i ako je dobijen obmanom, to bi moglo poništiti element nezakonitog ulaska u optužbi za provalu.
  • Zamka: U rijetkim slučajevima kada su okrivljenog naveli ili uvjerili da izvrši provalu od strane organa za provođenje zakona, može se pokrenuti odbrana zarobljavanja.
  • Ludilo ili mentalna nesposobnost: Ako je optuženi patio od utvrđene mentalne bolesti ili nesposobnosti u vrijeme navodne provale, to bi se potencijalno moglo koristiti kao odbrana.

Važno je napomenuti da primjenjivost i uspjeh ove pravne odbrane zavise od konkretnih činjenica i okolnosti svakog slučaja, kao i od mogućnosti pružanja potkrepljujućih dokaza i pravnih argumenata.

Koje su ključne razlike između provala, pljačke i krađe prema zakonima UAE?

prekršajdefinicijaKljučni elementikazne
krađaProtivpravno oduzimanje i protjerivanje tuđe imovine s namjerom zadržavanja bez pristankaOduzimanje imovine, Bez saglasnosti vlasnika, Namjera zadržavanja imovineZatvor od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, Novčane kazne, Moguća kazna doživotnog zatvora u teškim slučajevima
ProvalaProtivpravan ulazak u nekretninu sa namjerom da se počini krađa ili druge nezakonite radnjeProtivpravan ulazak, namjera da se počini krivično djelo nakon ulaskaZatvor od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, Novčane kazne, Moguća kazna doživotnog zatvora u teškim slučajevima
PljačkaKrađa počinjena uz upotrebu nasilja ili prinudeKrađa imovine, upotreba nasilja ili prinudeZatvor od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, Novčane kazne, Moguća kazna doživotnog zatvora u teškim slučajevima

Ova tabela naglašava ključne definicije, elemente i potencijalne kazne za krađu, provalu i pljačku prema zakonu UAE. Kazne se mogu razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su težina prekršaja, vrijednost ukradenih predmeta, upotreba sile ili oružja, vrijeme počinjenja zločina (npr. noću), umiješanost više počinitelja i konkretna meta. zločina (npr. prostori za bogosluženje, škole, prebivališta, banke).

Dođite na vrh