Իրավաբանական խորհրդատվության կարևորությունը ԱՄԷ-ի Դուբայում ձեռնարկատիրական պայմանագրերում

Բիզնես պայմանագրեր Դուբայում, ԱՄԷ

«Օրվա վերջում յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր պայմանագրերի համար: Ոչ ոք մեզ չի ստիպել ստորագրել նրանց »: -Մաթս Հումելս

Մեծ գործարար պայմանագրեր ցանկացած բիզնեսի ձեռքբերման համար կարևորագույն նշանակություն ունեն, և ակնկալվում է, որ խնամքը կերաշխավորի, որ նրանք համաձայն են տարբեր համապատասխան ժամանակակից օրենքների հետ: Բիզնես պայմանագիրը, ինչպես ցանկացած այլ պայմանագիր, ձեռնարկության և ներկայացուցչի միջև ստանձնած պարտավորություն է, որը սահմանում է յուրաքանչյուր կողմի պարտավորություններն ու արտոնությունները:

Այս համաձայնագիրը կարող է հակասել տարբեր կառույցների ՝ հիմնվելով բիզնեսի գաղափարի, կողմերի կապի և յուրաքանչյուր հավաքույթի ստանձնած պարտավորությունների ու իրավունքների վրա: Անկախ նրանից ՝ չկան հաստատուն ժամկետներ, օրենքը եզրակացնում է մեկը:

Հետևաբար, պայմանագիրը կնքվում է պայմանագիր ունենալու համար, որը սահմանում է հստակ պայմաններ, որոնք հարմար են ձեր պայմանագրի անհրաժեշտությանը: Ամենակարևորը, որոշակի պայմաններ պետք է լիովին բավարարվեն, որպեսզի գործարար պայմանագիրը համաձայնեցվի և ընկալվի օրենքով:

Իրավաբանական խորհրդատվություն գործարար պայմանագրի վերաբերյալ
Բիզնես պայմանագրի վերաբերյալ իրավական խորհրդատվություն ունենալը կարող է երաշխավորել համապատասխան խնդրի լուծումը:

Ինչու՞ է իրավաբանական խորհրդատվությունը կարևոր, երբ խոսքը վերաբերում է պայմանագրերին:

Կան բազմաթիվ բաղադրիչներ, որոնց զբաղվածությունը և ներկայացուցիչները պետք է հաշվի առնեն, որ իրենք ապահովվեն: Պայմանագրի համար իրավաբանական խորհրդատվությամբ ստուգված համաձայնագիրը ունենալը ամենաարդյունավետ մոտեցումն է `ապահովելու համար ամեն ինչ ներառված:

  1. Փաստաբանը հնարավորություն կունենա տարբերակել ցանկացած պայման, որը կարող է բացասական լինել   Պատճառն օրինական բարբառի պատճառն այն է, որ դուք ի վիճակի չեք լինի անվերապահորեն տարբերակել, երբ համաձայնագրի մի մասը խորտակվում է մյուս կողմի համար: Փաստաբանը կարող է հանդես գալ, երբ համաձայնագիրը չի տալիս բավարար երաշխիքներ ձեր շահերին և կարող է ձեզ խրախուսել չհամաձայնվել այդ պայմանների հետ:
  2. Երաշխավորող նվազագույն ստանդարտները բավարարված ենԲիզնես պայմանագիրը պետք է համաձայնեցվի conditionsբաղվածության ստանդարտներում սահմանված հիմնական պայմաններին, որոնք նախանշում են 10 նվազագույն որակավորումները, որոնք պետք է տրվեն ազգային համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին: Համաձայնագիրը նույնպես պետք է համաձայնություն տա դրամաշնորհներին, վենչուրային համաձայնագրերին կամ գրանցված այլ պնդումներին, որոնք կիրառվում են: Գործատուն պետք է երաշխավորի, որ նրանք գիտեն իրենց իրավական պարտավորությունների մասին: Մասնավորապես, կարևոր է իմանալ, թե արդյոք ներկայացուցիչն ապահովված է ազգային կամ WA դրամաշնորհով և երաշխավորել համապատասխանությունը վարձատրության տոկոսադրույքների և տարբեր պարտավորությունների, որոնք պահանջում են համապատասխան վճիռը:
  3. Գրագետ ստուգում

Համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը պետք է կազմվի ՝ հաշվի առնելով կողմերի անհրաժեշտությունները և նվազագույն պահանջները բավարարելու պահանջները:

Գործատուներն ու աշխատակիցները հաճախ վտանգում են իրենց ՝ համացանցից ներբեռնված սխալ, ոչ բացառիկ պայմանագրային ձևաչափերով: Դրանք կարող են հնացած լինել և բացառել էական բաղադրիչները աշխատանքային հարաբերությունների պայմանները ստեղծելու համար: Կողմերի հատուկ կարիքների համար պատշաճ պայմանագիրն անփոխարինելի է պայմանագրի ձեռքբերման և ընդհանուր առմամբ փոխադարձ գործարար հարաբերությունների համար:

Սահմանված է, որ փաստաբանները լավ տիրապետում են պայմանագրերի հարցում: Գիտելիքներով հագեցած ՝ նրանք ի վիճակի են առանձնացնել և մանրամասնորեն բացատրել կողմերի կողմից կնքված գործարար պայմանագրի համատեքստը: Փաստաբանը կարող է ձեզ բացատրել, թե ինչ պայմաններ պետք է ներառվեն համաձայնության ձեր հատուկ հանգամանքի համար, և ուսումնասիրի յուրաքանչյուր տող `ապահովելու համար, որ դա սարսափելի հետևողական է:

  1. Ավելորդություն և դադարեցում

Դատարանները, խորհուրդները կամ հանձնաժողովները պարբերաբար ուսումնասիրում են աշխատանքային պայմանագիրը `որոշելով, թե արդյոք ավարտվել կամ կրկնությունը պայմանավորված է ըստ գործարար պայմանագրի, և արդյոք դա խելամիտ է: Կողմերը պետք է ապահովեն իրենց ՝ երաշխավորելով վերջի և ավելցուկի մասին պայմանների հստակ շարադրումը և խելամիտ լինելը:

Employmentբաղվածության իրավաբանական գրասենյակը կարող է ձեզ պարզաբանումներ տալ `երաշխավորելու համար, որ այս պայմանները ողջամտորեն կազմված են` հաշվի առնելով ամեն ինչ:

        5. Վերանայելով առևտրի դրույթը

Բիզնեսի աշխատակիցները պարբերաբար տիրապետում են օգուտի և ուժի դիրքի իրենց գերազանցության շնորհիվ `բիզնեսի 'դասակարգված տվյալների, ձևերի, մեթոդաբանության, հաճախորդների տվյալների, ներքին գաղտնի փաստերի և մտավոր սեփականության փոխանակման մեջ ընկալելու պատճառով: Դա կարող է առաջարկել աշխատողի նկատմամբ հավատարմագրային պարտավորությունների վերելք:

Դրանից բացի, ոչ մրցակցային կամ ոչ վաճառքի պայմաններն ու առևտրի զսպվածությունը փորձում են ներկայացուցիչներին զերծ պահել հաճախորդներից ու տարբեր աշխատողներ խնդրող և որսագող լինելուց, ինչպես նաև խուսափել զգայուն տվյալների բացահայտումից:

Որոշ դեպքերում ՝ հատուկ դեպքերում, օրինակ, երբ աշխատողը հանդիսանում է բիզնեսի էությունը, սահմանափակումները կարող են նաև նրանց հետ պահել իրենց աշխատանքից հետո բիզնեսին մրցակցելուց: Այնուամենայնիվ, միայն որոշակի պայմաններում ոչ բովանդակային դրույթը կիրարկելի կլինի:

Բոլոր դեպքերում, զսպող կետերը պետք է ճշգրտորեն համապատասխանեցվեն օրինական բիզնես շահերի անվտանգությանը, հակառակ դեպքում դրանք չեն կիրառվում: Այն դեպքում, երբ սահմանափակումները չափազանց լայնորեն են նետվում, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք կարող են ծածկել օրինական շահի ազնիվ լինելը, դրանք կարող են անթույլատրելի համարվել և անվտանգություն չկա: Դա է պատճառը, որ իրավաբանական խորհրդատվությունն այդքան կարևոր է:

Առևտրային դրույթ

Առևտրային կետերի սահմանափակման մասին օրենքը չափազանց անկանխատեսելի է: Մի տեսակ սահմանափակումները, որոնք պետք է ստեղծվեն, և թե ինչպես կ թարգմանվի և կբավարարվի դրույթի վրա, կախված կլինի բիզնեսից և աշխատողի կողմից պահվող մասից: Իրավաբանական խորհրդատվությունը կարևոր է, որպեսզի գործարար պայմանագրի այս մասը ճիշտ ստանա և հետագայում հեռու մնա խնդիրներից:

եզրափակում

Փաստաբանին վերանայելով ձեր համաձայնությունը, կարող եք երաշխավորել, որ նա կանդրադառնա յուրաքանչյուր համապատասխան խնդրի: Պայմանագրերը ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործարքներ, որոնք հաճախ կարող են խճճված լինել բազում պատկերացնող բարդություններով կամ զարմանալի արդյունքներով: Համաձայնագիրը պետք է ամբողջությամբ սահմանի, թե ինչ է տեղի ունենում և որոնք են ձեր իրավունքները նման պայմաններում, և նաև, թե ինչպես պետք է կարգավորվի ցանկացած բանավեճ:

Բիզնեսի իրավախորհրդատուը, ով ղեկավարել է տարբեր պայմանագրեր, կարող է պատշաճ կերպով կանխատեսել հնարավոր բարդությունները և երաշխավորել, որ ձեր համաձայնությունը հակված է այս հանգամանքների հավանականությանը, որպեսզի ձեր առավելություններն ամբողջությամբ ապահովվեն: Սա նկատի ունենալով, եթե բիզնես պայմանագրում առկա անհամապատասխանությունները չլուծվեն, փաստաբանները կարող են դիմել Դուբայի դատարաններ միջնորդության համար:

Թողնել Մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով *

Ոլորել դեպի սկիզբ