პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

მომსახურების პირობები

გთხოვთ, შეამოწმოთ ეს შეთანხმება. ამ მომსახურების პირობები განსაზღვრავს იმ პირობებს, რაც AMAL KHAMIS გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას მისი ვებ-გვერდის მეშვეობით WWW.LAWYERSUAE.COM (ამიერიდან ამ დოკუმენტში მოხსენიებული "AMAL KHAMIS" "ადვოკატები UAE" "ჩვენ", "ჩვენ")

სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი იქნებით ქვემოთ ჩამოყალიბებული მომსახურების პირობებით. თუ არ გსურთ, იყოთ შებოჭილი ამ მომსახურების პირობებით, თქვენ შეიძლება არ შეხვიდეთ ან არ გამოიყენოთ სერვისი. ამ ვებსაიტს ეკუთვნის და მართავს AMAL KHAMIS ადვოკატი და იურიდიული კონსულტანტი.

თქვენ გესმით, რომ ამალ ხამისის ადვოკატებს და იურიდიულ კონსულტანტებს შეუძლიათ შეცვალონ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს და ასეთი ცვლილებები ძალაში შევა ცვლილებების გამოქვეყნებისთანავე. თქვენ ეთანხმებით პერიოდულად გადახედოთ ხელშეკრულებას, რათა იცოდეთ ასეთი ცვლილებების შესახებ და თქვენი სერვისით წვდომა ან სარგებლობა შეცვლილი შეთანხმების თქვენს საბოლოო მიღებად ჩაითვლება

შესავალი

LawyersUAE.com არის ონლაინ პლატფორმა იურიდიული ინფორმაციისა და თვითდახმარებისთვის. ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებული ჩვენი ვებ-გვერდის შინაარსთან ერთად („იურიდიული ინფორმაცია“) მოწოდებულია თქვენი პირადი ინფორმაციისთვის და არ წარმოადგენს იურიდიულ რჩევას. ჩვენ არ განვიხილავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას იურიდიული სიზუსტისთვის ან საკმარისობისთვის, არ გამოვიტანთ იურიდიულ დასკვნებს, არ ვაძლევთ მოსაზრებებს თქვენს მიერ შერჩეული ფორმების შესახებ და არ გამოვიყენებთ კანონს თქვენი სიტუაციის ფაქტებზე.

ჩვენ არ ვართ იურიდიული ფირმა და თქვენ მიერ ამ სერვისით სარგებლობა არ წარმოადგენს ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობას. თქვენ გესმით, რომ მხოლოდ ლიცენზირებულ ადვოკატს შეუძლია იურიდიული კონსულტაციის გაცემა. არც ამალ ხამისი და არც LawyersUAE.com-ის მიერ მოწოდებული რაიმე იურიდიული ინფორმაცია არ არის შემცვლელი კვალიფიციური ადვოკატისგან, რომელიც ლიცენზირებულია შესაბამის იურისდიქციაში.

თუ სხვაგვარად არ არის წარმოდგენილი ადვოკატი, მათ შორის, ჩამოთვლილი ადვოკატი, თქვენ თავად წარმოგიდგენთ ნებისმიერ იურიდიულ საკითხებს ჩვენს სამსახურში.

LawyersUAE.com ან Lawyers UAE არ არის „ადვოკატის რეფერალური სერვისი“. ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ადვოკატთა დირექტორია საზოგადოებას მიეწოდება უფასოდ და მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა განკუთვნილი. LawyersUAE.com არ უჭერს მხარს და არ ურჩევს რომელიმე ადვოკატს და არ იძლევა რაიმე გარანტიას რომელიმე ადვოკატის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესახებ.

INTERACTIONS ATTORNEYS

როდესაც იყენებთ ჩვენს პლატფორმას, გექნებათ შესაძლებლობა დაიწყოთ კონტაქტი ადვოკატთან („ჩამოთვლილი ადვოკატი“). ჩამოთვლილი ადვოკატები არ არიან არც LawyersUAE.com-ის ან Lawyers UAE-ის თანამშრომლები და აგენტები. ჩამოთვლილი ადვოკატები არიან დამოუკიდებელი კონტრაქტორები, რომლებიც ახორციელებენ საკუთარ იურიდიულ პრაქტიკას და შეთანხმდნენ, უზრუნველყონ ონლაინ პასუხები, შეზღუდული კონსულტაციები ან სხვა ძირითადი იურიდიული მომსახურება LawyersUAE.com-ის ან Lawyers UAE-ის მომხმარებლებისთვის. ჩამოთვლილ ადვოკატთან კომუნიკაცია ამალ ხამისის ადვოკატებისა და იურიდიული კონსულტანტების მეშვეობით არ არის საჭირო. თუმცა, თუ თქვენ გადაწყვეტთ კომუნიკაციას ჩამოთვლილ ადვოკატთან Lawyers UAE-ის მეშვეობით, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი (ა) როდესაც თქვენ დაუკავშირდებით ჩამოთვლილ ადვოკატს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, მან შეიძლება მოგაწოდოთ პირველადი კონსულტაცია, თქვენი ფორმების ან დოკუმენტების სამართლებრივი განხილვა. , ან პასუხები თქვენს იურიდიულ კითხვებზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი ასეთი ურთიერთქმედება გამიზნულია საწყის წერტილად იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით ან ძირითადი სამართლებრივი კითხვების გადასაჭრელად და ნებისმიერი ადვოკატი-კლიენტი ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ ურთიერთობის დროს, მკაცრად არის თქვენსა და ჩამოთვლილ ადვოკატს შორის (ბ) როდესაც თქვენ დაუკავშირდით ჩამოთვლილ ადვოკატს იურისტების UAE-ის მეშვეობით, მან შეიძლება მოგთხოვოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენთან და თქვენს იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით, რათა სათანადოდ მოაგვაროს თქვენი შეკითხვები. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ თანახმა ხართ გაუზიაროთ ასეთი პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია იურიდიული კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად როგორც მომთხოვნ ადვოკატთან, ასევე Lawyers UAE-თან. ადვოკატებს UAE ექნებათ წვდომა ჩვენი პლატფორმის საშუალებით წარდგენილ ნებისმიერ კომუნიკაციაზე შესრულების და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით (c) როდესაც თქვენ დაუკავშირდებით ჩამოთვლილ ადვოკატს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, თქვენ აკონტროლებთ ურთიერთქმედების ხანგრძლივობას და სიღრმეს. ნებისმიერი ადვოკატი-კლიენტი ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ ურთიერთქმედების დროს, შეიძლება, თქვენი სურვილისამებრ, ან (i) დასრულდეს ჩამოთვლილ ადვოკატთან ურთიერთობის დასრულებისას, ან (ii) გაგრძელდეს, თუ გსურთ ჩამოთვლილი ადვოკატის ჩართვა შემდგომ იურიდიულ მომსახურებაზე. (დ) თუ გსურთ შექმნათ ადვოკატ-კლიენტთან ურთიერთობა ჩამოთვლილ ადვოკატთან, რომელიც სცილდება თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, ეს ურთიერთობა იქნება ნებისმიერი პირობებით, რომელსაც თქვენ დაამყარებთ მოცემულ ადვოკატთან. ეს პირობები არ ეხება UAE-ს იურისტებს და, გარდა ჩვენი წევრებისთვის სპეციალური ფასდაკლებების წინასწარი მოლაპარაკებისა, ჩვენ არ ვაყენებთ, არ ვაკონტროლებთ და არ ვმოქმედებთ მათზე. მაგალითად, ჩამოთვლილმა ადვოკატმა შეიძლება მოგთხოვოთ ხელი მოაწეროთ ოფიციალურ წარმომადგენლობით შეთანხმებას სამუშაოს მოცულობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი შეასრულებენ, იურიდიული მომსახურების ღირებულებას და ნებისმიერი ჯიბიდან დახარჯული ხარჯების გატარებას. (ე) ჩამოთვლილ ადვოკატებს შეუძლიათ მიიღონ კომპენსაცია Lawyers UAE-ს მიერ თქვენი სახელით შესრულებული მომსახურებისთვის, თუმცა, Lawyers UAE არ იღებს რაიმე წილს ჩვენს ქსელში არსებული ნებისმიერი ადვოკატის მიერ შეგროვებული იურიდიული გადასახადებიდან. ყველა შემთხვევაში, იურისტები UAE არ მოახდენენ გავლენას ან ჩაერევიან ნებისმიერი ადვოკატის დამოუკიდებელ პროფესიულ გადაწყვეტილებაზე. ჩამოთვლილი ადვოკატები იტოვებენ უფლებას უარი თქვან თქვენი სახელით იურიდიული მომსახურების შესრულებაზე მათი შეხედულებისამებრ.

თქვენი დოკუმენტების მფლობელობა და გაფრთხილება

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აცხადებს საკუთრებას რაიმე დოკუმენტზე, რომელსაც თქვენ ქმნით ან ატვირთავთ და ინახავთ ჩვენი სერვისების („დოკუმენტები“) გამოყენებით. თქვენ აძლევთ ნებართვას ამალ ხამისის ადვოკატებსა და იურიდიულ კონსულტანტებს ან იურისტებს UAE, გამოიყენონ თქვენი დოკუმენტები თქვენთვის სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით.

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE შეიძლება შეინარჩუნონ ეს დოკუმენტები და ასევე გაამჟღავნონ ისინი, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან კეთილსინდისიერად რწმენით, რომ ასეთი შენარჩუნება ან გამჟღავნება გონივრულად აუცილებელია რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან. : (1) შეასრულოს სამართლებრივი პროცესი, მოქმედი კანონები ან მთავრობის მოთხოვნები; (2) ამ პირობების აღსრულება; (3) უპასუხოს პრეტენზიებს, რომ ნებისმიერი შინაარსი არღვევს მესამე მხარის უფლებებს; ან (4) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, მისი მომხმარებლებისა და საზოგადოების უფლებების, საკუთრების ან პირადი უსაფრთხოების დასაცავად. თქვენ გესმით, რომ სერვისის ტექნიკური დამუშავება და გადაცემა, მათ შორის თქვენი კონტენტი, შეიძლება მოიცავდეს გადაცემებს სხვადასხვა ქსელებზე და ცვლილებებს, რათა შეესაბამებოდეს და მოერგოს დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებლობა სერვისების მიერ შენახული ან ატვირთული ნებისმიერი შინაარსის წაშლის ან შენახვაზე.

თანხმობა

ანგარიშის შექმნით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ ელფოსტით კომუნიკაციები Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-სგან, როგორიცაა საინფორმაციო ბიულეტენი, სპეციალური შეთავაზებები, შეხსენებები და განახლებები. თქვენ ასევე გესმით, რომ შეგიძლიათ წაშალოთ თავი ამ კომუნიკაციებიდან ფაქტობრივი ელ. ფოსტის ქვედა ბოლოში ბმულზე „გამოწერის გაუქმება“ დაწკაპუნებით.

ხელსაყრელი გამოყენება.

ჩვენს სერვისებში შედის დიდი რაოდენობით, რასაც ერთობლივად უწოდებენ "კომუნიკაციის მომსახურებებს". ეს მოიცავს სერვისებს, როგორიცაა კომენტარის თემა, ბლოგის შეტყობინებები, კითხვა-პასუხის პროდუქტები, მომხმარებელთა მომსახურების საკომუნიკაციო ფორუმები და შეტყობინებების სხვა სერვისები. თქვენ ეთანხმებით საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენებას მხოლოდ კონკრეტული კომუნიკაციის სამსახურის შესაბამისი და მასთან დაკავშირებული შეტყობინებების გასაგზავნად, გასაგზავნად და მისაღებად. საკომუნიკაციო სერვისის გამოყენებისას, ეთანხმებით, რომ არ გააკეთებთ შემდეგს:

 • შეურაცხყოფა, ბოროტად, ავიწროვებენ, საფრთხეს, სხვათა სამართლებრივი უფლებების დარღვევას ან სხვაგვარად არღვევს.
 • გამოქვეყნების, გამოქვეყნების, ატვირთვის, გავრცელება ან გავრცელება ნებისმიერი სახელები, მასალები ან ინფორმაცია, რომელიც ითვლება შეუსაბამო, არაკეთილსინდისიერი, ცილისმწამებლური, დარღვევის, უცენზურო, უხამსი ან უკანონო.
 • შექმენით ცრუ იდენტურობა, წარმოადგინოთ საკუთარი თავი, როგორც სხვისი, ან ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ვინმესთვის ან სხვა სახელით ან სხვაგვარად გაყალბება ან წაშლა ატვირთული ფაილში რაიმე მნიშვნელოვან ატრიბუტებს ან შეტყობინებებს.
 • ატვირთეთ ფაილები, რომლებიც შეიცავს პროგრამული ან სხვა მასალებს, რომლებიც დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით ან კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
 • თქვენ ფლობენ ან აკონტროლებენ საჭირო უფლებებს, ან
 • თქვენ მიიღებთ ყველა საჭირო თანხმობას.
 • ატვირთეთ დაზიანებული ფაილები, ფაილები, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს, ან ნებისმიერი სხვა ფაილი, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სხვისი კომპიუტერის მუშაობას.
 • რეკლამირება, შეთავაზება გაყიდვას ან შეთავაზებას ყიდულობს ბიზნეს მიზნებისთვის, გარდა შეზღუდული მოცულობით, კონკრეტული საკომუნიკაციო სერვისი სპეციალურად ამგვარი საქმიანობის საშუალებას იძლევა.
 • შეზღუდოს ან ზღუდავს ნებისმიერ სხვა მომხმარებელს კომუნიკაციის სერვისების გამოყენებასა და სარგებლობაში.
 • მოსავლის აღების ან სხვაგვარად შეგროვება პირადად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია სხვების შესახებ, მათი თანხმობის გარეშე.
 • დაარღვიოს ნებისმიერი ქცევის კოდექსი ან სხვა სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას რომელიმე კონკრეტული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის.
 • დაარღვიე ნებისმიერი მოქმედი კანონები ან წესები.

მიუხედავად იმისა, რომ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს არ აქვს ვალდებულება გააკონტროლოს საკომუნიკაციო სერვისები, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, გადავხედოთ და წავშალოთ საკომუნიკაციო სამსახურში განთავსებული მასალები მთლიანად ან ნაწილობრივ. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE იტოვებს უფლებას გაამჟღავნოს გამოქვეყნებული ნებისმიერი მასალა, ინფორმაცია ან აქტივობა, როგორც ეს აუცილებელია ნებისმიერი მოქმედი კანონის, რეგულაციის, სამართლებრივი პროცესის ან სამთავრობო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

არასანქცირებული ან აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ან არღვევს თქვენი იურისდიქციის კანონებს. ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობა თქვენს იურისდიქცია(ებ)ში არ არის მოწვევა ან შეთავაზება Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მიერ ჩვენს ვებსაიტზე ან სერვისებზე წვდომისთვის ან გამოსაყენებლად. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ იღებთ ერთპიროვნულ პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ ან ოჯახის რომელიმე წევრის მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენება ან წვდომა არ არღვევს თქვენს იურისდიქცია(ებ)ის მოქმედ კანონებს. ამ დებულების აღსასრულებლად, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE იტოვებს უფლებას უარი თქვას წევრობაზე, ან შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში დაუყოვნებლივ და წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი შეხედულებისამებრ.

კონკრეტულად გამორიცხულია ან აკრძალულია:

 • გამოყენება ნებისმიერ იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის არასერიოზული, არამატერიალური ან უკანონო ბუნებით, როგორც ეს განსაზღვრულია Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ან ჩამოთვლილი ადვოკატის მიერ მათი შეხედულებისამებრ;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხით, რომელიც დაკავშირებულია სავარაუდო ძალადობრივ დანაშაულთან;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხით, რომელიც დაკავშირებულია გაერთიანებულ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ან მის ქვედანაყოფებთან დაკავშირებული იურისდიქციის კანონებს;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომლისთვისაც თქვენ ამჟამად ხართ ან იურიდიული კონსულტაციით არის წარმოდგენილი.
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც, როგორც ეს განსაზღვრულია ადვოკატის მიერ, თავისი შეხედულებისამებრ, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დასამყარებლად გამოიტანოს სათანადო დაუმთავრებელი ან დაუსაბუთებელი რაოდენობა გარემოში ცვლილების გარეშე;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გულისხმობს ნებისმიერ ადვოკატს, გარდა თქვენი რჩევისა;
 • გამოყენება ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად მოიცავს Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ან მის რომელიმე ფილიალს, დირექტორს, აგენტს, თანამშრომლებს ან სხვა Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE სერვისის პროვაიდერებს; ან
 • გამოიყენეთ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომლითაც თქვენი პროგრამის სპონსორი აქვს არასასურველი ინტერესი, ან რომლითაც მის რომელიმე დირექტორს, ოფიცერს, აგენტს ან თანამშრომელს აქვს უარყოფითი ინტერესი. ამ დებულების მიზნებისთვის, „პროგრამის სპონსორი“ ნიშნავს ნებისმიერ კომპანიას, ორგანიზაციას ან შვილობილი ორგანიზაციას, რომელიც ყიდულობს ან სთავაზობს თავისი წევრების ან თანამშრომლების სახელით, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE იურიდიულ გეგმას საბითუმო არხებით, საცალო არხებით ან სხვაგვარად. . დამატებითი შეზღუდვების სანახავად გთხოვთ, იხილოთ თქვენი პროგრამის სპონსორი.

არ შეიძლება Rocketlawyer.com-ის გატეხვა, „გაფხეკა“ ან „დასინჯვა“ პირდაპირ თუ შუამავლების მეშვეობით, როგორიცაა ობობები, რობოტები, მცოცავი, სკრაპერები, ჩარჩოები, iframes ან RSS არხები, ან სხვაგვარად წვდომა ან სცადოთ წვდომა ნებისმიერ ინფორმაციაზე Amal Khamis Advocates & იურიდიული კონსულტანტები ან იურისტები UAE განზრახ არ გაგიკეთებიათ ხელმისაწვდომი მის ვებსაიტზე შეძენილი გამოწერის საშუალებით. თქვენ მიერ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ვებსაიტის გამოყენება არ გაძლევთ უფლებას გადაყიდოთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE კონტენტი Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

ლიცენზია

ამ პირობებთან თქვენი შესაბამისობის გათვალისწინებით, თქვენ მოგეცემათ არაექსკლუზიური, შეზღუდული, არატრანსფერული, გაუქმებადი ლიცენზია, რომ გამოიყენოთ სერვისები, როგორც ჩვენ ვაპირებთ მათ გამოყენებას. როგორც რეგისტრირებული Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE მომხმარებელი, თქვენ გაქვთ ლიცენზია, შეინახოთ თქვენი პირადი ჩანაწერებისთვის, დოკუმენტების ელექტრონული ან ფიზიკური ასლები, რომლებიც შექმენით Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის ფორმები ან ხელშეკრულებები Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის ფარგლებს გარეთ გამოყენების ან გასაყიდად. ნებისმიერი უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული ამ პირობებში, დაცულია Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მიერ.

როდესაც თქვენ გადასცემთ მომხმარებლის კონტენტს Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ზე, თქვენ ამით ანიჭებთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE და მის შვილობილი კომპანიების არაექსკლუზიურ, ჰონორარულ, მუდმივ, შეუქცევად და სრულად ქველიცენზირებად გამოყენების უფლებას, შეცვალოს, ადაპტირება, გამოქვეყნება, თარგმნა, წარმოებული ნაწარმოებების შექმნა, გავრცელება, შესრულება და ჩვენება ნებისმიერი ასეთი შინაარსის, მათ შორის მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ მედიაში. თუ გამოგვიგზავნით გამოხმაურებას ან წინადადებებს ჩვენი სერვისების შესახებ, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი გამოხმაურება ან წინადადებები თქვენს წინაშე ვალდებულების გარეშე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ინარჩუნებს ყველა უფლებას, ტიტულს და ინტერესს და მის მომსახურებაზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაციები, ლოგოები, მომსახურების ნიშნები, საავტორო უფლებები, ფოტოები, ვიდეოები, მუსიკა და ყველა დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებაში, თქვენ არ შეგიძლიათ და არ მისცეთ სხვებს უფლებას: რეპროდუცირება, შეცვლა, თარგმნა, გაუმჯობესება, დეკომპილირება, დაშლა, რევერსიული ინჟინერიის გაყიდვა, ლიცენზია, ქველიცენზირება, დაქირავება, იჯარა, გავრცელება, კოპირება, საჯაროდ ჩვენება, ჩვენი ნებისმიერი პროდუქტისა და სერვისის გამოქვეყნება, ადაპტირება, რედაქტირება ან შექმნა;

ბმულები მესამე მხარის საიტები

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის ვებსაიტები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის რესურსებსა და ბიზნესებზე ინტერნეტში, რომელსაც აქ უწოდებენ „ბმულებს“ ან „დაკავშირებულ საიტებს“. ეს ბმულები მოწოდებულია თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა დაგეხმაროთ სხვა ინტერნეტ რესურსების იდენტიფიცირებასა და პოვნაში, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აფინანსებს და არ არის იურიდიულად ასოცირებული მესამე მხარის „დაკავშირებულ საიტებთან“. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის იურიდიულად უფლებამოსილი გამოიყენოს რაიმე სავაჭრო სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, ლოგო, ოფიციალური ბეჭედი ან საავტორო უფლებებით დაცული მასალა, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ბმულზე.

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აკონტროლებს, ამტკიცებს ან მონიტორინგს არ ახორციელებს რომელიმე დაკავშირებული საიტის შინაარსს. ეს მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერ შემდგომ ბმულს, რომელიც შეიცავს დაკავშირებულ საიტს და ნებისმიერ ცვლილებას ან განახლებას დაკავშირებულ საიტზე. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ვებ ტრანსლაციაზე ან რაიმე სხვა სახის გადაცემაზე, რომელიც მიღებულ იქნა ნებისმიერი დაკავშირებული საიტიდან. ეს პირობები არ მოიცავს თქვენს ურთიერთობას დაკავშირებულ საიტებთან. თქვენ გულდასმით უნდა განიხილოთ ნებისმიერი მესამე მხარის საიტების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

თუ იყენებთ დაკავშირებულ საიტზე მოწოდებულ სერვისს, (a) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის რაიმე ქმედებაზე ან უმოქმედობაზე, მათ შორის მესამე მხარის წვდომაზე ან გამოყენებაზე თქვენი მომხმარებლის მონაცემებზე და (ბ) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ იძლევა გარანტიას ან მხარს არ უჭერს მესამე მხარის მიერ მოწოდებულ მომსახურებას.

წარმომადგენლობებისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მეშვეობით მიღებულ ინფორმაციას არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი ან სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მისაღებად. თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალს თქვენს სიტუაციაზე მორგებული კონკრეტული რჩევისთვის. მოკლედ, ჩვენი სერვისების გამოყენება თქვენივე რისკის ქვეშაა.

კანონით ნებადართული სრულყოფილად, AMAL KHAMIS ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები და იურისტები UAE და მისი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები და დისტრიბუტორები არ იძლევიან გარანტიას, ან ადასტურებენ. სერვისები მოწოდებულია „როგორც არის“. და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. ჩვენ პირდაპირ უარს ვამბობთ ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობისა და დარღვევის არარსებობის გარანტიებზე. ვებსაიტის საშუალებით მიღებულ ინფორმაციას და მოსაზრებებს არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი, სამედიცინო, იურიდიული ან ფინანსური გადაწყვეტილებების მისაღებად და თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალ ადმინისტრაციულ სპეციალისტს.

კანონით ნებადართული მაქსიმალურად, არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ამალ ხამის ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები და იურისტები, მისი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები ან დისტრიბუტორები, პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი არაპირდაპირი, განსაკუთრებული, შემთხვევითი, სადამსჯელო, სამაგალითო ან შედეგიანი ზიანისთვის, ან გამოყენების ნებისმიერი ზარალისთვის, ან რაიმე ზარალის ანაზღაურება მონაცემები, ბიზნესი ან მოგება, განურჩევლად იურიდიული თეორიისა, თუ არა ამალ ხამისის ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები და იურისტები UAE გაფრთხილებულია ასეთი ზიანის მიყენების შესაძლებლობის შესახებ.

ამალ ხამის ადვოკატებსა და იურიდიულ კონსულტანტებსა და იურისტებს და იურისტებს არ აქვთ პასუხისმგებლობა ან პასუხისმგებლობა რაიმე სახის პროფესიონალურ მომსახურებაზე, რომელსაც ექვემდებარება ნებისმიერი ადვოკატი, რომელსაც თქვენ წააწყდებით ჩვენს ვებგვერდზე ან მის ვებ - გვერდზე, და ნებისმიერი პროფესიონალური სერვისების გამოყენება ან დამოკიდებულება მხოლოდ საკუთარი რისკის ქვეშ არის

Amal Khamis- ის ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები და იურისტები და იურისტების გაერთიანებული საემიროების საერთო პასუხისმგებლობა მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა პრეტენზიის შესახებ, არ უნდა აღემატებოდეს 500 აშშ დოლარს ან თქვენს მიერ გადახდილი თანხა Amal Khamis- ის ადვოკატებსა და იურიდიულ კონსულტანტებსა და იურისტებს, რაც წინა 12 თვის განმავლობაში კითხვაში.

გათავისუფლება და სიჯიუტე

თქვენი და თქვენი მემკვიდრეების, აღმასრულებლების, აგენტების, წარმომადგენლების და დავალებების სახელით, სრულად გაათავისუფლეთ, სამუდამოდ გაათავისუფლეთ და აიღეთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, თქვენი პროგრამის სპონსორი და მისი ფილიალები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, თანამშრომლები, დირექტორები და აგენტები, რომლებიც უვნებელია ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზარალის, ხარჯისგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასურის, უფლებების, პრეტენზიებისა და ნებისმიერი სახის ქმედებებისგან და დაზიანებებისგან (სიკვდილის ჩათვლით), რომლებიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია თქვენი სერვისის გამოყენებასთან. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ გამოშვებაზე თავისუფლად და ნებაყოფლობით იყო თანხმობა და ადასტურებთ, რომ სრულად გესმით, რას ეთანხმებით.

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ და დატოვოთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, თქვენი პროგრამის სპონსორი და მისი შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, თანამშრომლები, დირექტორები და აგენტები, უვნებელია ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზიანისგან, ხარჯისგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასურისა და უფლებებისგან. , პრეტენზიები, ნებისმიერი სახის ქმედება და დაზიანება (მათ შორის სიკვდილი), რომელიც წარმოიქმნება მესამე მხარის პრეტენზიებიდან, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ სერვისის გამოყენებასთან, ამ პირობების დარღვევასთან ან სხვისი უფლებების დარღვევით.

მმართველი კანონი

ეს წესები რეგულირდება არაბეთის გაერთიანებული საამიროების კანონებით.

მთლიანი ხელშეკრულება

ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს შორის ამ პირობების საგანთან დაკავშირებით და ანაცვლებს და ცვლის ნებისმიერ სხვა წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, ან პირობებს, რომლებიც გამოიყენება ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ვადები. ეს პირობები არ ქმნის მესამე მხარის ბენეფიციარის უფლებებს.

WAIVER, ცოდნა და მართვა

ჩვენი დებულების აღსრულების შეუსრულებლობა არ არის უარის თქმა მის უფლებაზე მოგვიანებით. თუ დებულება არააღსასრულებლად დადასტურდება, პირობების დარჩენილი დებულებები სრულად დარჩება ძალაში და შეიცვლება აღსასრულებელი ვადა, რომელიც მაქსიმალურად ასახავს ჩვენს განზრახვას. თქვენ არ შეგიძლიათ მიანიჭოთ რომელიმე თქვენი უფლება წინამდებარე პირობებით და ნებისმიერი ასეთი მცდელობა ბათილი იქნება. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს შეუძლია თავისი უფლებები მიანიჭოს მის ნებისმიერ ფილიალს ან შვილობილი კომპანიას, ან ნებისმიერ მემკვიდრეს სერვისებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე.

მოდიფიკაციები

ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ ამ პირობებს დროდადრო, და ყოველთვის განათავსებთ უახლეს ვერსიას ჩვენს საიტზე. თუ გადახედვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს თქვენს უფლებებს, ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას (მაგალითად, ჩვენს ბლოგზე ან ამ გვერდზე). გადასინჯვის შემდეგ მომსახურების გამოყენება ან წვდომა გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ შესწორებული პირობები.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეკითხვა ამ პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე: case@lawyersuae.com ან დარეკეთ + 971 50 6531334.

გადაახვიეთ ზემოთ