წესები და პირობები

მოხმარების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი, რადგან ეს არის სავალდებულო კონტრაქტი თქვენსა და Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს შორის. თუ თქვენ ხართ თვრამეტი (18) წლამდე ასაკის, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE. Lawyers UAE-ის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ იყოთ ამ გამოყენების წესებით. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE.

რა არის Lawyers UAE? Lawyers UAE არის ტექნოლოგიური პლატფორმა (საიტის პორტალი) იურისტებსა და საზოგადოების ზრდასრულ წევრებს შორის კომუნიკაციისთვის. იურისტები UAE არ გვთავაზობენ იურიდიულ რჩევებს. იურისტები, რომლებსაც აქვთ წვდომა Lawyers UAE არ არიან Lawyers UAE-ის პარტნიორები, თანამშრომლები ან აგენტები; ისინი მესამე მხარეები არიან. Lawyers UAE არ უწევს რეკომენდაციას ან ადასტურებს რომელიმე ადვოკატს ამ ვებსაიტზე და არ შეუძლია გარანტიას ან გარანტიას მისცეს მათი რწმუნებათა სიგელები ან კვალიფიკაცია. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ადვოკატის მიმართ საკუთარი გულმოდგინების ჩატარებაზე. არავითარი ადვოკატი-კლიენტის ურთიერთობა არ არის გამიზნული ან ჩამოყალიბებული თქვენსა და Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს შორის თქვენი იურისტების UAE-ის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE შეიძლება ხელი შეუწყონ ონლაინ იურიდიულ კონსულტაციას თქვენსა და ადვოკატს შორის, Lawyers UAE არ არის მხარე წარმომადგენლობის შესახებ შეთანხმებაში, რომელიც შეგიძლიათ დადოთ ნებისმიერ ადვოკატთან. შესაბამისად, თქვენ ეთანხმებით, რომ Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ადვოკატის რაიმე ქმედებებზე ან უმოქმედობებზე. UAE არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ადვოკატები არ უჭერენ მხარს და არ ურჩევენ კონკრეტულ იურისტებს. სანამ რომელიმე ადვოკატს ითხოვთ ან მოითხოვთ კონსულტაციას ადვოკატთან UAE-ის იურისტების შესახებ, თქვენ ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ადვოკატის ცოდნა და გამოცდილება. თუ თქვენ ინარჩუნებთ ადვოკატის მომსახურებას იურისტების UAE-ში კონსულტაციის მიღმა, უნდა მოითხოვოთ იურიდიული მომსახურების წერილობითი შეთანხმება, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი წარმომადგენლობის ვადები და პირობები, მათ შორის ყველა საფასური, ხარჯები და სხვა ვალდებულებები. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი გადაამოწმოს ადვოკატთა ვინაობა, რწმუნებათა სიგელები ან კვალიფიკაცია, რომლებიც წვდებიან იურისტების UAE-ს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ადვოკატის პროფილებში მოცემულ ინფორმაციას, როგორიცაა ადვოკატის სახელი, იურიდიული ფირმა, დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, განათლების გამოცდილება, ბარის მიღება, პრაქტიკის სფეროები ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი პროფილის ინფორმაციის განხილვაზე, რედაქტირებაზე, შეცვლაზე ან გადამოწმებაზე. ადვოკატებს UAE არ აქვს პასუხისმგებლობა გამოიკვლიოს ან გადაამოწმოს, არიან თუ არა იურისტები დაზღვეული პროფესიული დაუდევრობისგან ან არასწორი პრაქტიკისგან. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ადვოკატის ვინაობის ან კვალიფიკაციის საკითხზე საკუთარი შრომისმოყვარეობის ჩატარებაზე. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული აქ, „იურისტები UAE“ ნიშნავს Lawyers UAE-ს და იურიდიულ ვებსაიტს Lawyersuae.com.

მომხმარებლის კომუნიკაციები. Lawyers UAE არის არაიურისტებისა და იურისტების (ერთობლივად „მომხმარებლების“) კომუნიკაციის ადგილი. ვებსაიტის მომხმარებლები და არა იურისტები UAE, უზრუნველყოფენ კომუნიკაციის შინაარსს. Lawyers UAE არ არის მონაწილე მომხმარებლებს შორის კომუნიკაციის მხარე. Lawyers UAE-ს არ აქვს პასუხისმგებლობა ამ ვებსაიტზე კომუნიკაციების რედაქტირებაზე, შეცვლაზე, ფილტრაციაზე, ეკრანზე, მონიტორინგზე, მხარდაჭერაზე ან გარანტიაზე. Lawyers UAE უარს იტყვის ყველა პასუხისმგებლობაზე ვებსაიტზე მომხმარებელთა შორის ნებისმიერი კომუნიკაციის შინაარსზე ან რაიმე ქმედებებზე, რომლებიც შეიძლება განახორციელოთ ან თავი შეიკავოთ ასეთი კომუნიკაციის შედეგად. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი კომუნიკაციის წყაროსა და შინაარსის იდენტურობისა და სანდოობის შეფასებასა და გადამოწმებაზე.

Lawyers UAE არ იღებს პასუხისმგებლობას გადამოწმებაზე და არ იძლევა რაიმე წარმომადგენლობას ან გარანტიას ნებისმიერი ადვოკატის ან არაადვოკატის ვინაობის ან სანდოობის ან ამ ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი კომუნიკაციის შინაარსთან დაკავშირებით. როგორც გამოიყენება აქ, კომუნიკაციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, ნებისმიერ კომუნიკაციას, რომელიც მიმართულია თქვენთან ნებისმიერი მომხმარებლისგან პირდაპირ ან ირიბად ამ ვებსაიტთან დაკავშირებით. კომუნიკაციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, იურისტების კომუნიკაციებს UAE-ის ადვოკატების შესახებ, პროფილის ინფორმაციის ჩათვლით. ამ ვებსაიტზე კომუნიკაციები შეზღუდულია, არ მოიცავს პირად შეფასებებს ან ვიზიტებს და არ შეიცავს პირად შეფასებებსა და ვიზიტებს დამახასიათებელ გარანტიებს და პროცედურებს. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, Lawyers UAE იტოვებს უფლებას, მაგრამ არ არის ვალდებული, აკრძალოს ან წაშალოს ნებისმიერი კომუნიკაცია Lawyers UAE-ზე. თუ თქვენი სამართლებრივი საკითხი პოტენციურ სარჩელს გულისხმობს, მნიშვნელოვანია, რომ გააცნობიეროთ, რომ სარჩელი უნდა იყოს შეტანილი ან მასზე რეაგირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს უფლებებზე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. ამიტომ, თუ ადვოკატი უარს იტყვის თქვენს წარმომადგენლობაზე, მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ მიმართოთ სხვა ადვოკატს თქვენი უფლებების დასაცავად. ადვოკატის გადაწყვეტილება არ წარმოადგენდეს თქვენ არ უნდა იქნას მიღებული თქვენი საქმის არსებითად გამოხატულებად. იურისტები UAE-ს აქვს ფორუმები, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ კანონის ზოგად განხილვაში, განიხილონ იურისტების კვალიფიკაცია ან სხვა არაკონფიდენციალური თემები. კომუნიკაციები შეიძლება იყოს დაუცველი გამჟღავნებისგან ადვოკატი-კლიენტის პრივილეგიით ან სხვა პრივილეგიური დოქტრინებით.

კონფიდენციალობა; პრივილეგიები. იურისტები UAE შეიძლება შეიცავდეს ინტერაქტიულ ფორუმებს და ფუნქციებს, რომლებიც შეუსაბამოა კონფიდენციალური ინფორმაციის ან იურიდიული რჩევის განსახილველად. კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, თქვენს სახელს, საკონტაქტო ინფორმაციას, საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას სხვა პირების ან სუბიექტების შესახებ, სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მტკიცებულებებს ან დაშვებას, ან სხვა ინფორმაციას თქვენი სამართლებრივი საკითხების შესახებ. ფორუმების მიზნები და ფუნქციები იურისტების UAE-ზე არის სამართლის ზოგადი განხილვა და იურისტების კვალიფიკაცია. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი კონფიდენციალური ინფორმაციის განზრახ ან უნებლიე გამჟღავნებაზე. შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია ამ ვებსაიტზე შეიძლება იყოს მესამე მხარის მიერ, მათ შორის არაადვოკატების მიერ, უსაფრთხოების დარღვევის, სისტემის გაუმართაობის, საიტის მოვლის ან სხვა მიზეზების გამო. ამ ვებსაიტის მომხმარებლები იღებენ რისკს, რომ მათი კომუნიკაციები შეიძლება მიღებული იყოს მესამე მხარის მიერ და არ იყოს დაცული გამჟღავნებისგან ადვოკატი-კლიენტის პრივილეგიით ან სხვა პრივილეგიური დოქტრინებით, და თანხმდებიან, რომ არ დააკისრონ პასუხისმგებლობა UAE-ს იურისტებს ასეთ შემთხვევებში. Lawyers UAE-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და სერვისები არის საკუთრების ხასიათი და მომხმარებელი აღიარებს, რომ არ არის Lawyers UAE-ის კონკურენტი და თანახმაა არ გაუზიაროს ასეთი ინფორმაცია Lawyers UAE-ის კონკურენტებს. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ ამ სექციის დარღვევის გამო ფულადი ზარალი შეიძლება არ იყოს ადეკვატური და რომ UAE-ს იურისტებს უფლება ექნებათ ისარგებლონ სასამართლო გადაწყვეტილებით, ობლიგაციების განთავსების მოთხოვნის გარეშე. ეს განყოფილება გაგრძელდება ამ შეთანხმების ნებისმიერ შეწყვეტაზე ორი (2) წლის ვადით, ან მანამ, სანამ აღნიშნული ინფორმაცია დარჩება სავაჭრო საიდუმლოდ მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების მიხედვით, რომელი პერიოდიც უფრო გრძელია.

იურიდიული მოთხოვნები. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ადვოკატებზე მომხმარებლების იურიდიული მოთხოვნები („საქმეები“) შეიძლება იყოს წვდომა მესამე მხარის მიერ და/ან ელექტრონული ფოსტით მესამე მხარის იურისტებსა და არაადვოკატებზე. მომხმარებლებმა არ უნდა წარადგინონ ან გამოაქვეყნონ ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებაც არ სურთ საზოგადოებისთვის. ადვოკატებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ თქვენ, არაადვოკატებს და საზოგადოების წევრებს შეუძლიათ ნახონ საქმეები. საქმეები შეიძლება იყოს დაუცველი გამჟღავნებისგან ადვოკატი-კლიენტის პრივილეგიით ან სამუშაო პროდუქტის დოქტრინით. აკრძალულია კონფიდენციალური ან დამადანაშაულებელი ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს წინააღმდეგ, როგორც მტკიცებულება ან სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის აღიარება. მომხმარებლები, რომლებიც წარადგენენ საქმეებს, თანხმდებიან, რომ დაუკავშირდნენ იურისტები და მესამე მხარეები, მათ შორის Lawyers UAE. ადვოკატის პასუხები შეიძლება იყოს წვდომა მესამე პირების მიერ და/ან ელექტრონული ფოსტით მესამე პირებისთვის, მათ შორის იურისტებისა და არაადვოკატებისთვის. თუმცა, Lawyers UAE იტოვებს უფლებას არ გამოაქვეყნოს, არ გაუგზავნოს ელექტრონული ფოსტით, ან დაარედაქტიროს ან წაშალოს ნებისმიერი საქმე, და ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას არ გამოვაქვეყნოთ, არ გავაგზავნოთ ელ. ადვოკატებზე UAE, მოთხოვნის მომხმარებლებზე შეიძლება ზოგჯერ მოიხსენიონ როგორც "კლიენტები" და ადვოკატ-მომხმარებლები შეიძლება ზოგჯერ მოიხსენიონ როგორც "ადვოკატი", "ადვოკატი" ან "თქვენი ადვოკატი" ან "თქვენი ადვოკატი". თუმცა, რეალურად არსებობს თუ არა ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ფაქტობრივი კითხვა, რომელიც განსხვავდება იურისდიქციის მიხედვით და ამ ტერმინების გამოყენება Lawyers UAE-ზე არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც იურიდიული UAE-ის წარმომადგენლობა, რომ არსებობს ადვოკატის კლიენტთან ურთიერთობა.

შეზღუდული მოქმედების საწყისი კონსულტაციები. მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩაერთონ შეზღუდული მოცულობის თავდაპირველ კონსულტაციებში Lawyers UAE-ზე საფასურის სანაცვლოდ. იურისტები UAE შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კომუნიკაციისა და გადახდების გასაგზავნად შეზღუდული მოცულობის საწყისი კონსულტაციებისთვის მომთხოვნელ-მომხმარებელსა და ადვოკატ-მომხმარებელს შორის. საფასური შეიძლება იყოს წინასწარ ავტორიზებული, დამუშავებული, გადარიცხული ან დაბრუნებული ისე, როგორც მიზანშეწონილად მიიჩნიეს Lawyers UAE-ის მიერ თავისი შეხედულებისამებრ. გადახდა არ ანიჭებს მომთხოვნელ მომხმარებლებს უფლებას მიიღონ პირველადი კონსულტაცია ან სხვა მომსახურება ადვოკატ-მომხმარებლისგან. Querying-მომხმარებლები აღიარებენ, რომ ადვოკატ-მომხმარებელს უფლება აქვს გააუქმოს შეთავაზება პირველადი კონსულტაციისთვის, გადახდის დაწყებამდე ან მის შემდეგ რაიმე მიზეზით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით: პოტენციური ან რეალური ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება, დაგეგმვის კონფლიქტები, ან თუ ადვოკატი-მომხმარებელი თვლის, რომ მას არ გააჩნია შესაბამისი ექსპერტიზა მომთხოვნი მომხმარებლისთვის კონსულტაციის გასაწევად. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი კონსულტაცია Lawyers UAE-ზე შემოიფარგლება წინასწარი რჩევით, რომელიც დაფუძნებულია მომთხოვნი მომხმარებლის მიერ Lawyers UAE ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე. მოთხოვნის მომხმარებელს ესმის და აცნობიერებს, რომ მიღებული ნებისმიერი რჩევა წინასწარი ხასიათისაა და არ მოქმედებს როგორც შემცვლელი კვალიფიციური ადვოკატის მიერ პერსონალური კონსულტაციისა და საკითხის სრული განხილვისთვის. მოთხოვნის მომხმარებელს ესმის და აცნობიერებს, რომ UAE-ს იურისტების შესახებ პირველადი კონსულტაციის დროს, ადვოკატ-მომხმარებელს არ აქვს წვდომა ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც აუცილებელია მომთხოვნი მომხმარებლისთვის სრული იურიდიული რჩევის უზრუნველსაყოფად და რომ მიღებული ნებისმიერი რჩევა. მოთხოვნა-მომხმარებელი, შესაბამისად, წინასწარი ხასიათისაა. ადვოკატ-მომხმარებელს არ აქვს ვალდებულება გასცეს იურიდიული მომსახურება პირველადი კონსულტაციის შეზღუდული ფარგლების მიღმა. თუ მომთხოვნი მომხმარებელი გადაწყვეტს შეინარჩუნოს ადვოკატის-მომხმარებლის დამატებითი სერვისები ადვოკატებზე UAE-ზე, მომთხოვნმა მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს იურიდიული მომსახურების წერილობითი შეთანხმების შეტანა, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი წარმომადგენლობის პირობები და ყველა საფასური, ხარჯები და სხვა ვალდებულებები. ყველა მხარე აღიარებს, რომ Lawyers UAE არ არის მხარე რაიმე წარმომადგენლობაში, რომელიც შეიძლება მოხდეს შეზღუდული მოცულობის თავდაპირველი კონსულტაციის მიღმა, და თანხმდებიან, რომ ადვოკატები UAE-ს უვნებლად აქცევენ ამგვარი წარმომადგენლობით წარმოშობილი დავების გამო.

ადვოკატის წევრობა. ადვოკატ-მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან Lawyers UAE პროფილი და ჩაატარონ კონსულტაციები Lawyers UAE-ზე. ფასიანი საწყისი კონსულტაციის შედეგად მიღებული თანხა შეიძლება ჩაირიცხოს ადვოკატ-მომხმარებლის მიერ შერჩეულ საბანკო ანგარიშზე. თითოეული ადვოკატი-მომხმარებლის სარგებლობის სარგებლობა შეიძლება დამოკიდებული იყოს ადვოკატის-მომხმარებლის მიერ არჩეულ წევრობის გეგმაზე. ადვოკატ-მომხმარებლებს შეუძლიათ გააუქმონ თავიანთი წევრობა ნებისმიერ დროს და არ აქვთ თანხის დაბრუნების უფლება პროპორციულად ან სხვა საფუძველზე. ადვოკატ-მომხმარებლები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ Lawyers UAE-ს უფლება აქვს გადახედოს თითოეული წევრობის გეგმის უპირატესობებს ნებისმიერ დროს, და რომ ადვოკატის-მომხმარებლის ერთადერთი გამოსავალი ასეთი გადასინჯვისთვის არის მათი წევრობის გაუქმება.

Მომსახურების საფასური. UAE-ს იურისტებმა და ან მის შვილობილი საწარმოებს შეუძლიათ გამოიქვითონ მომსახურების საფასური კონსულტაციისთვის მომთხოვნი მომხმარებელთა მიერ განხორციელებული გადახდებიდან ადვოკატ-მომხმარებლების წევრობის დონის მიხედვით. მომსახურების საფასური შეიძლება იყოს 50% ძირითადი წევრებთან კონსულტაციებისთვის და 20% პროფესიონალი წევრებისთვის. მომსახურების საფასური ეფუძნება მარკეტინგისა და ტექნოლოგიურ მომსახურებას, რომელსაც უწევს Lawyers UAE. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ მომსახურების საფასური არის სამართლიანი და გონივრული. UAE-ს ადვოკატებს შეუძლიათ შეცვალონ მომსახურების საფასურის განაკვეთები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზის გამო, საკუთარი შეხედულებისამებრ.

გადახდები. იურისტები UAE ამუშავებენ გადახდებს Stripe ონლაინ გადახდის პლატფორმის გამოყენებით. ყველა მომხმარებელი, რომელიც ახორციელებს ან იღებს გადახდებს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, ეთანხმება Stripe-ის მომსახურების პირობებს, რომლებიც ნაპოვნია www.stripe.com ან www.paypal.com. უწყვეტი სერვისის უზრუნველსაყოფად და მომხმარებლებმა დამატებითი პროდუქტებისა და სერვისების მოხერხებულად შეძენის საშუალება მისცეს, Lawyers UAE და/ან Stripe ან PayPal-მა შეიძლება შეინახოს თქვენი გადახდის მეთოდი ფაილში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეინახოთ ბილინგის მიმდინარე ინფორმაცია ფაილში Lawyers UAE. გადახდის დამუშავების სერვისები ადვოკატებზე მომხმარებლებისთვის UAE უზრუნველყოფილია Stripe ან PayPal-ის მიერ და ექვემდებარება Stripe Connected Account-ის შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს Stripe-ის მომსახურების პირობებს (ერთობლივად, „Stripe Services Agreement“). ამ პირობებზე დათანხმებით ან ადვოკატთა UAE-ის მომხმარებელი მოქმედების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით Stripe-ის ან Paypal-ის მომსახურების შეთანხმებას, რადგან იგივე შეიძლება შეიცვალოს Stripe-ის მიერ დროდადრო. როგორც Lawyers UAE-ის პირობა, რომელიც საშუალებას აძლევს გადახდის დამუშავების სერვისებს Stripe-ის საშუალებით, თქვენ თანახმა ხართ მიაწოდოთ Lawyers UAE ზუსტი და სრული ინფორმაცია თქვენსა და თქვენი ბიზნესის შესახებ, და უფლებას აძლევთ Lawyers UAE გააზიარონ ის და ტრანზაქციის ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ მოწოდებული გადახდის დამუშავების სერვისების გამოყენებასთან. Stripe ან Paypal-ით.

ადვოკატის მოვალეობები კონფლიქტებთან, კომპეტენციასა და ლიცენზიასთან დაკავშირებით. ყველა ადვოკატმა-მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და რომ ადვოკატ-მომხმარებელს შეუძლია კომპეტენტურად უზრუნველყოს მოთხოვნილი პირველადი კონსულტაცია. მომთხოვნი-მომხმარებლის მიერ გადახდილი საფასური არ ერიცხება ადვოკატ-მომხმარებელს პირველადი კონსულტაციის გაწევამდე. ამრიგად, თუ რაიმე პრობლემა ხელს უშლის ადვოკატს პირველადი კონსულტაციის გაწევაში, ადვოკატ-მომხმარებელს აქვს ვალდებულება სწრაფად დაასრულოს პირველადი კონსულტაცია რაც შეიძლება მალე და დაუშვას მომხმარებელმა, მიიღოს თანხის დაბრუნება და/ან შეარჩიოს სხვა. ადვოკატი-მომხმარებელი. ყველა ადვოკატი-მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ მათ აქვთ ლიცენზირებული ადვოკატირების პრაქტიკა და კარგი მდგომარეობა აქვთ ერთ ან მეტ სახელმწიფო ადვოკატთა ასოციაციაში არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ან დუბაიში Lawyers UAE ანგარიშის შექმნის დროს და საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებისა და მიწოდების დროს. შეკითხვა-მომხმარებლები. ადვოკატი-მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ისინი შეწყვეტენ სერვისების შეთავაზებას და მიწოდებას Lawyers UAE-ის პლატფორმაზე და დაუყოვნებლივ ამოიღებენ თავიანთ ანგარიშს Lawyers UAE-დან, თუ მისი იურიდიული საქმიანობის ლიცენზია შეჩერდება ან გაუქმდება.

ადვოკატის სხვა მოვალეობები. გარდა ზემოაღნიშნული მოვალეობებისა, რომელიც ეხება კონფლიქტებს, კომპეტენციას და ლიცენზიას, ადვოკატი-მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ თუ ისინი შესთავაზებენ პირველადი იურიდიული კონსულტაციის გაწევას UAE-ის იურისტებთან დაკავშირებით, მაშინ ისინი უპასუხებენ მომხმარებელთა მოთხოვნას სწრაფად და გულმოდგინედ. ადვოკატი-მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ისინი დაასრულებენ საწყის კონსულტაციებს და წარადგენენ ბილინგის დროს სამი (3) დღის განმავლობაში კლიენტის მიერ გადახდის წინასწარ ავტორიზაციის შემდეგ შეტყობინებების გვერდზე გაგზავნის დროის პარამეტრის არჩევით, მოთხოვნის მომხმარებელთან ჩატის ისტორიის ჩათვლით. ადვოკატი-მომხმარებლები აღიარებენ, რომ კარგავენ გადახდის მიღების ნებისმიერ უფლებას, თუ მათ არ დაასრულეს პირველადი კონსულტაცია და წარდგენილი დრო ბოლო ვადაში. ადვოკატი-მომხმარებლები აღიარებენ, რომ მომთხოვნი მომხმარებლის კმაყოფილება გარანტირებულია და ნებისმიერი მიზეზის გამო სადავო ბრალდება არ იქნება გადახდილი.

ადვოკატის ეთიკის შეტყობინება. თუ თქვენ ხართ ადვოკატი, რომელიც მონაწილეობს ამ ვებსაიტის ნებისმიერ ასპექტში, თქვენ აღიარებთ, რომ იმ იურისდიქციების პროფესიული ქცევის წესები, სადაც ხართ ლიცენზირებული („წესები“) ვრცელდება თქვენი მონაწილეობის ყველა ასპექტზე და რომ თქვენ დაიცავთ ამ წესებს. ეს წესები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, კონფიდენციალურობის, რეკლამირების, კლიენტების მოთხოვნის, კანონის არაავტორიზებული პრაქტიკის და ფაქტების არასწორ წარმოდგენასთან დაკავშირებულ წესებს. Lawyers UAE უარს ამბობს ყველა პასუხისმგებლობაზე ამ წესების დაცვაზე. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ადვოკატები UAE-ში უვნებელია ნებისმიერი ეთიკური დარღვევისთვის იურისტების მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენებით. იურისტები თანხმდებიან, რომ ამ ვებსაიტის მეშვეობით მიღებული ყველა ინფორმაცია და კომუნიკაცია მკაცრად კონფიდენციალურად შეინარჩუნონ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკუთრების შესახებ, იურისტების UAE სერვისებთან დაკავშირებით.

პრივატულობის პოლიტიკა. თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა ძალზე მნიშვნელოვანია იურისტებისთვის UAE. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ ექცევა Lawyers UAE თქვენს პირად ინფორმაციას და იცავს თქვენს კონფიდენციალურობას.

გამოყენების შეზღუდვები. ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარებისთვის და არა კომერციული ექსპლუატაციისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი, რომ დაადგინოთ მომხმარებლის უფლებამოსილება: ა) კრედიტის ან დაზღვევის პირადი, ოჯახის ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; (ბ) დასაქმება; ან (გ) მთავრობის ლიცენზია ან სარგებელი. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ ვებსაიტიდან დეკომპილირება, ინვერსიის ინჟინერი, დემონტაჟი, ქირავნობა, იჯარით აღება, სესხის გაცემა, გაყიდვა, გასხვისება ან გასაღება. ასევე არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქსელის მონიტორინგის ან აღმოჩენის პროგრამული უზრუნველყოფა საიტის არქიტექტურის დასადგენად, ან ინფორმაციის მოპოვების შესახებ, ინდივიდუალური ვინაობის ან მომხმარებლების შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი რობოტი, ობობა, სხვა ავტომატური პროგრამა ან მოწყობილობა, ან სახელმძღვანელო პროცესი, რომ გააკონტროლოთ ან დააკოპიროთ ჩვენი ვებსაიტი ან შინაარსი ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი ყალბი, შეცდომაში შემყვანი, თაღლითური ან უკანონო კომუნიკაციების გადასაცემად. თქვენ არ შეგიძლიათ კოპირება, შეცვლა, რეპროდუცირება, განმეორება, განაწილება, ჩვენება ან გადაცემა კომერციული, არაკომერციული ან საზოგადოებრივი მიზნებისათვის ამ ვებსაიტის მთლიანი ან ნებისმიერი ნაწილი, გარდა ზემოთ ნებადართული მოცულობისა. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან სხვაგვარად მოახდინოთ ექსპორტის ან რეექსპორტის ეს ვებსაიტი ან მისი ნებისმიერი ნაწილი, ან შინაარსი, რომელიც არღვევს ექსპორტის კონტროლის კანონებსა და რეგულაციებს ამერიკის შეერთებული შტატების. აკრძალულია ამ ვებსაიტის ან მისი შინაარსის ნებისმიერი უნებართვო გამოყენება.

არავითარი უკანონო ან აკრძალული გამოყენება. როგორც Lawyers UAE ვებსაიტის გამოყენების პირობა, თქვენ გარანტიას აძლევთ Lawyers UAE-ს, რომ არ გამოიყენებთ Lawyers UAE ვებსაიტს ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც არის უკანონო ან აკრძალული წინამდებარე პირობებით, პირობებით და შენიშვნებით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Lawyers UAE ვებსაიტი რაიმე ფორმით, რამაც შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს, გადატვირთოს ან შეაფერხოს Lawyers UAE ვებსაიტი ან ხელი შეუშალოს სხვა მხარის გამოყენებას და სარგებლობას Lawyers UAE ვებსაიტით. თქვენ არ შეგიძლიათ მიიღოთ ან სცადოთ რაიმე მასალის ან ინფორმაციის მოპოვება ნებისმიერი გზით, რომელიც განზრახ არ არის ხელმისაწვდომი ან გათვალისწინებული არაბეთის გაერთიანებული საემიროების იურისტების ვებსაიტებზე. UAE-ს იურისტები შეიძლება გამოიყენონ მხოლოდ მოთხოვნის მომხმარებლებმა და ადვოკატმა-მომხმარებლებმა პირველადი ონლაინ იურიდიული კონსულტაციების ჩასატარებლად. კატეგორიულად აკრძალულია ნებისმიერი გამოყენება იმ მომხმარებლების მიერ, რომლებიც არ არიან მოთხოვნილები-მომხმარებლები ან ადვოკატი-მომხმარებლები, რომლებიც არ შემოიფარგლება პირველადი ონლაინ იურიდიული კონსულტაციების ჩატარებით.

ჩვენი უფლებები და მოვალეობები. Lawyers UAE არ არის ამ ვებსაიტის იურიდიული კომუნიკაციების ან შინაარსის გამომცემელი ან ავტორი. ეს არის მომხმარებელთა შორის კომუნიკაციის ადგილი. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი გადახედოს, შეცვალოს ან დაამტკიცოს კომუნიკაციები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სისტემის უსაფრთხოების აბსოლუტური გარანტია, Lawyers UAE იღებს გონივრულ ნაბიჯებს უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. თუ გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, რომ სისტემის უსაფრთხოება დაირღვა, დახმარებისთვის დაგვიკავშირდით ელექტრონული ფოსტით. თუ Lawyers UAE-ის ტექნიკური პერსონალი აღმოაჩენს, რომ წევრის კუთვნილი ფაილები ან პროცესები საფრთხეს უქმნის სისტემის სათანადო ტექნიკურ მუშაობას ან სხვა წევრების უსაფრთხოებას, Lawyers UAE იტოვებს უფლებას წაშალოს ეს ფაილები ან შეაჩეროს ეს პროცესები. თუ Lawyers UAE ტექნიკური პერსონალი ეჭვობს, რომ მომხმარებლის სახელს იყენებს ადამიანი, რომელიც არ არის ავტორიზებული შესაბამისი მომხმარებლის მიერ, Lawyers UAE-მა შეიძლება გამორთოს ამ მომხმარებლის წვდომა სისტემის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. Lawyers UAE-ს აქვს უფლება, ჩვენი ერთადერთი და აბსოლუტური შეხედულებისამებრ, (i) დაარედაქტიროს, დაარედაქტიროს ან სხვაგვარად შეცვალოს ნებისმიერი შინაარსი, (ii) ხელახლა მოახდინოს ნებისმიერი შინაარსის კატეგორიიზაცია, რათა განათავსოს იგი უფრო შესაბამის ადგილას ან (iii) წინასწარ ეკრანზე ან წაშალეთ ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც დადგინდა, რომ შეუსაბამოა ან სხვაგვარად არღვევს ამ გამოყენების პირობებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ შეურაცხმყოფელი ენისა და რეკლამების შემცველი შინაარსით. Lawyers UAE იტოვებს უფლებას უარი თქვას მომსახურებაზე ვინმეს და გააუქმოს მომხმარებლის წვდომა ნებისმიერ დროს. თქვენ ეთანხმებით, რომ Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი შეინარჩუნოს ან შექმნას მონაცემები, რომლებიც გამოქვეყნებულია ან ინახება Lawyers UAE-ზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ადვოკატებს UAE არ ექნებათ ვალდებულება წარმოადგინონ ან მიაწოდონ ინფორმაცია ან მონაცემები, რომლებიც გამოქვეყნებულია იურიდიული გაერთიანებული საემიროების გაერთიანებულ საემიროებში თქვენ ან მესამე მხარეებს რაიმე მიზეზით.

თქვენი უფლებები და მოვალეობები. თქვენ იურიდიულად და ეთიკურად ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ კომუნიკაციაზე, რომელსაც აქვეყნებთ ან გადასცემთ ამ ვებსაიტის გამოყენებით. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ სხვათა უფლებების პატივისცემაზე, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე (საავტორო უფლებები, პატენტი და სასაქონლო ნიშანი), კონფიდენციალურობის უფლება და უფლება არ იყოთ ცილისწამება ან ცილისწამება. თქვენ უფლებას აძლევთ Lawyers UAE-ს ნებისმიერ ნამუშევარზე, რომელსაც ქმნით ამ ვებსაიტზე, როგორც ჩვეულებრივი სარეზერვო პროცესის ნაწილი. თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს წაშალოთ თქვენი ნებისმიერი ნამუშევარი საიტიდან. ნებისმიერი უკანონო აქტივობისთვის კონტენტის გაგზავნა არის ამ გამოყენების პირობების დარღვევა. Lawyers UAE ღიაა წევრებისთვის მთელ მსოფლიოში და Lawyers UAE არ იძლევა გარანტიას, რომ თქვენ არ შეგექმნებათ იურიდიული პრობლემები სხვა იურისდიქციებში თქვენი კომუნიკაციების შესახებ. თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია სხვა მომხმარებლის ქცევაზე ან კომუნიკაციაზე, თქვენი პასუხისმგებლობაა კონფლიქტის მოგვარების მცდელობა, როგორც წესი, უშუალოდ დაუკავშირდით ამ პიროვნებას, თუ ეს შესაძლებელია. ჩვეულებრივ, იურისტები UAE არ იკავებენ როლს თქვენსა და სხვა მომხმარებლებს შორის კონფლიქტის შუამავლობაში. Lawyers UAE არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენს ან სხვა მომხმარებლების ქცევაზე. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, თუ ასეთი საჩივარი ან კონფლიქტი წარმოიქმნება, მომხმარებელმა ან მომხმარებლებს შეუძლიათ მოითხოვონ UAE იურისტების ჩარევა და დავის გადაწყვეტის მცდელობა. ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნა არ არის გარანტი იმისა, რომ UAE-ის ადვოკატები (i) ჩაერევიან, (ii) ჩაერევიან დროულად, (iii) მოაგვარებენ დავას ერთი მხარის სასარგებლოდ ან (iv) წარმატებით მოაგვარებენ სიტუაციას. ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილება ეკისრება იურისტებს UAE, ჩვენი ერთპიროვნული და აბსოლუტური შეხედულებისამებრ. თქვენი წვდომა Lawyers UAE არის მხოლოდ თქვენი პირადი სარგებლობისთვის. თუ გსურთ ამ ვებსაიტზე მოძიებული კომუნიკაციების ხელახლა გავრცელება, თქვენი პასუხისმგებლობაა მიიღოთ ნებართვა კომუნიკაციის ავტორისგან (და ნებისმიერი სხვა უფლებამოსილი პირისგან). თქვენ ეთანხმებით, რომ დაეხმაროთ თქვენი ანგარიშის და სხვა მომხმარებლების უსაფრთხოების დაცვას თქვენი პაროლის დაცვით. თუ გაქვთ საფუძველი, იფიქროთ, რომ თქვენი პაროლი გატეხილია ან მოხდა თქვენი ანგარიშის არაავტორიზებული გამოყენება, თქვენ თანახმა ხართ დაუკავშირდეთ Lawyers UAE-ს რაც შეიძლება მალე.

შეუსაბამო შინაარსი. ვებსაიტზე წვდომისას თქვენ თანახმა ხართ არ ატვირთოთ, ჩამოტვირთოთ, არ გამოაჩინოთ, შეასრულოთ, გადასცეთ ან სხვაგვარად გაავრცელოთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც: (i) არის ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, უხამსი, პორნოგრაფიული, შეურაცხმყოფელი ან მუქარის შემცველი; (ბ) მხარს უჭერს ან წაახალისებს ქცევას, რომელიც შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული, გამოიწვიოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარად არღვევს მოქმედ ადგილობრივ, სახელმწიფო, ეროვნულ ან უცხოურ კანონს ან რეგულაციას; ან (გ) აქვეყნებს რეკლამას ან სხვაგვარად ითხოვს სახსრებს ან არის შუამდგომლობა საქონლის ან მომსახურებისთვის. Lawyers UAE იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ან წაშალოს ასეთი მასალა თავისი სერვერებიდან. იურისტები UAE სრულად ითანამშრომლებენ სამართალდამცავ ორგანოებთან ან უწყებებთან ამ გამოყენების პირობების ან ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობის ნებისმიერი დარღვევის გამოძიებაში. თქვენ უარს იტყვით უფლებაზე მოითხოვოთ ან გამოითხოვოთ ჩანაწერები Lawyers UAE-სგან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ნებისმიერი ინფორმაციის ან მონაცემით, რომელიც გამოქვეყნებულია Lawyers UAE-ზე რაიმე მიზეზით.

ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ეს ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ვებსაიტებზე, რომლებსაც აკონტროლებენ მხარეები, გარდა Lawyers UAE. UAE-ს იურისტებმა შეიძლება მიაწოდონ ბმულები სხვა ციტატებთან ან რესურსებთან, რომლებთანაც იგი არ არის დაკავშირებული. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი და არ უჭერს მხარს და არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებსაიტების ხელმისაწვდომობაზე, შინაარსზე, პროდუქტებზე, სერვისებზე ან გამოყენებაზე, მისგან წვდომის ნებისმიერ ვებსაიტზე, ან ასეთ საიტებზე რაიმე ცვლილებასა თუ განახლებაზე. Lawyers UAE არ იძლევა გარანტიას ასეთი საიტების მიერ მოწოდებული პროდუქტებისა და სერვისების შინაარსსა და ხარისხზე. Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტზე მიღებულ ვებსაიტზე ან გადაცემის სხვა ფორმაზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს იურიდიული UAE-ს მიერ მესამე მხარის ვებსაიტის მოწონებას, არც იმას ნიშნავს, რომ Lawyers UAE სპონსორია, ასოცირდება ან ასოცირდება, გარანტიას ან იურიდიულად უფლებამოსილია გამოიყენოს ნებისმიერი სავაჭრო სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, ლოგო, იურიდიული ან ოფიციალური ბეჭედი, ან საავტორო უფლებებით დაცული სიმბოლო, რომელიც შეიძლება აისახოს ბმულებზე. თქვენ აღიარებთ, რომ თქვენ ეკისრებათ ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია მესამე მხარის ვებსაიტზე მოწოდებულ შინაარსთან წვდომასთან და გამოყენებასთან და თანახმა ხართ, რომ Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება მოგიტანოთ მესამე მხარესთან ურთიერთობისას.

საკუთრება. ამ ვებსაიტს Lawersuae.com ან Lawyers UAE ეკუთვნის და მართავს Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. ყველა უფლება, სათაურები და ინტერესები ამ ვებსაიტზე მოწოდებულ მასალებზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ინფორმაციის, დოკუმენტების, ლოგოების, გრაფიკების, ხმებისა და სურათების მფლობელობაშია Lawyers UAE ან მათი შესაბამისი მესამე მხარის ავტორები, დეველოპერები ან მოვაჭრეები. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული Lawyers UAE-ის მიერ, არ შეიძლება მასალების კოპირება, რეპროდუცირება, ხელახლა გამოქვეყნება, ჩამოტვირთვა, ატვირთვა, გამოქვეყნება, ჩვენება, გადაცემა ან გავრცელება რაიმე ფორმით და ამ ვებსაიტზე არაფერი არ უნდა იყოს გაგებული, როგორც რაიმე ლიცენზიის მინიჭება UAE-ის რომელიმე იურისტის მიხედვით. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ესტოპელით, იმპლიციით თუ სხვაგვარად. ნებისმიერი უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის მოცემული აქ, დაცულია იურისტების UAE ან Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ის მიერ.

საავტორო უფლებები. ყველა ვებსაიტის დიზაინი, ტექსტი, გრაფიკა, მათი შერჩევა და მოწყობა ეკუთვნის Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ს, ყველა უფლება დაცულია.

სასაქონლო ნიშნების შესახებ. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, ყველა სურათი და ტექსტი, და ყველა გვერდის სათაური, მორგებული გრაფიკა და ღილაკების ხატულა არის Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ის მომსახურების ნიშნები, სავაჭრო ნიშნები და/ან სავაჭრო კაბა. ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი, პროდუქტის სახელები და კომპანიის სახელები ან ლოგოები, რომლებიც აქ ციტირებულია, მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

პასუხისმგებლობის უარყოფა ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც შედის ან ხელმისაწვდომია იურიდიული ვებსაიტის ვებსაიტზე, შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. ცვლილებები პერიოდულად ემატება აქ არსებულ ინფორმაციას. ადვოკატებს UAE და/ან მის ფილიალებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს განახორციელონ გაუმჯობესებები და/ან ცვლილებები ადვოკატების ვებსაიტზე. Lawyers UAE-ის ვებსაიტზე მიღებულ რჩევებს არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი, სამედიცინო, სამართლებრივი ან ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებისას და თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალს თქვენს სიტუაციაზე მორგებული კონკრეტული რჩევისთვის. იურისტები UAE და/ან მისი შვილობილი ორგანიზაციები არ წარმოადგენენ რაიმე მიზნისთვის ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტების, სერვისების და მასთან დაკავშირებული გრაფიკის შესაბამისობას, სანდოობას, ხელმისაწვდომობას, დროულობას და სიზუსტეს. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული მაქსიმალური ზომით, ყველა ასეთი ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტი, სერვისი და მასთან დაკავშირებული გრაფიკა მოწოდებულია „როგორც არის“ რაიმე სახის გარანტიისა და პირობის გარეშე. იურისტები UAE და/ან მისი შვილობილი კომპანიები უარს ამბობენ ყველა გარანტიასა და პირობებზე ამ ინფორმაციასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფას, პროდუქტებთან, სერვისებთან და მასთან დაკავშირებულ გრაფიკასთან დაკავშირებით, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტიების ან ვაჭრობის პირობების, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, სათაურის და არადარღვევის შესახებ. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულ მაქსიმალურ ზომით, UAE-ს იურისტები და/ან მისი შვილობილი ორგანიზაციები არავითარ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, ირიბი, სადამსჯელო, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ზიანის ან ნებისმიერი ზიანისათვის, მათ შორის, შეუზღუდავად, გამოყენების დაკარგვის ზარალისთვის. , მონაცემები ან მოგება, რომელიც წარმოიქმნება ან რაიმე გზით არის დაკავშირებული იურიდიული ვებგვერდის გამოყენებასთან ან შესრულებასთან, ადვოკატების ვებსაიტის ან მასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენების დაგვიანებით ან შეუძლებლობით, სერვისების მიწოდებით ან შეუსრულებლობით, ან ნებისმიერი ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტების, სერვისების და მასთან დაკავშირებული გრაფიკის შესახებ, რომელიც მიღებულია lawsuae.com ვებსაიტით, ან სხვაგვარად გამომდინარეობს იურიდიული ვებგვერდის გამოყენებით, იქნება ეს კონტრაქტის, დელიქტურის, დაუდევრობის, მკაცრი პასუხისმგებლობის ან სხვაგვარად, თუნდაც თუ UAE-ს იურისტებს ან მის რომელიმე ფილიალს ეცნობა ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო/იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ ადვოკატების ვებსაიტის რომელიმე ნაწილით, ან ამ გამოყენების პირობებით, თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალებაა შეწყვიტოთ ადვოკატების ვებსაიტის გამოყენება.

Უგარანტიო. საიტი და ყველა მასალა, დოკუმენტი ან ფორმა, რომელიც მოწოდებულია საიტზე ან თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებით, მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“. კანონით დაშვებული სრულად, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE პირდაპირ უარყოფს ყველა სახის გარანტიას, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ სავაჭროდ, ვარგისიანობის კონკრეტული მიზნისთვის, სათაურით და არა. დარღვევა. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE არ იძლევა გარანტიას, რომ: (a) საიტი ან მასალები დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს; (ბ) საიტი ან მასალები ხელმისაწვდომი იქნება შეუფერხებლად, დროულად, უსაფრთხოდ ან შეცდომების გარეშე; (გ) შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნეს საიტის გამოყენებით, ან საიტის საშუალებით შემოთავაზებული ნებისმიერი მასალის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან სანდო; ან (დ) ნებისმიერი პროდუქტის, მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი, რომელიც შეძენილი ან მოპოვებულია თქვენ მიერ საიტის მეშვეობით ან მასალებზე დაყრდნობით, დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს. ნებისმიერი მასალის მოპოვება საიტის გამოყენებით ხდება თქვენი შეხედულებისამებრ და თქვენი პასუხისმგებლობით. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი თქვენი კომპიუტერის სისტემის რაიმე დაზიანებაზე ან მონაცემთა დაკარგვაზე, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი შინაარსის, მასალის, ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვის შედეგად.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და ანაზღაურება. თქვენ დაიცავთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE და მის ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებს და აგენტებს უვნებლად და ანაზღაურებთ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ნებისმიერი არაპირდაპირი, სადამსჯელო, სპეციალური, შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, თუმცა წარმოიქმნება (მათ შორის ადვოკატთა საფასური და ყველა დაკავშირებული ხარჯები და ხარჯები სასამართლო და საარბიტრაჟო, ან სასამართლო ან გასაჩივრებისას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აღძრულია თუ არა სასამართლო დავა ან არბიტრაჟი), იქნება ეს ხელშეკრულების, დაუდევრობის ან სხვა დელიქტური ქმედების დროს, ან ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი პრეტენზია პირადი დაზიანების ან ქონებრივი ზიანის შესახებ, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან და ნებისმიერი ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონების, წესდების, წესების ან რეგულაციების ნებისმიერი დარღვევა, თუნდაც იურისტები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ადრე იყო რეკომენდაცია ამგვარი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. თუ არსებობს პასუხისმგებლობა Lawyers UAE-ის მხრიდან, ის შემოიფარგლება პროდუქტებზე ან/და მომსახურებაზე გადახდილი თანხით, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც ნებადართულია წინამდებარე გამოყენების პირობების საარბიტრაჟო შეთანხმების შესაბამისად, და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება შედეგიანი ან სადამსჯელო ზიანი. ზოგიერთი სახელმწიფო არ იძლევა შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ იყოს გამოყენებული. არავითარ შემთხვევაში Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE, მასთან დაკავშირებული კომპანიები, ან თითოეული ასეთი კომპანიის შესაბამისი დირექტორები, ოფიცრები, წევრები, თანამშრომლები, აქციონერები, შვილობილი კომპანიები, სადისტრიბუციო პარტნიორები ან აგენტები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე იურიდიულ გადასახადებზე ან არაპირდაპირ, სპეციალურ, ნებისმიერი სახის თანმიმდევრული, შემთხვევითი, სამაგალითო ან სადამსჯელო ზიანი (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, შემოსავლის, მოგების, გამოყენების ან მონაცემების დაკარგვის ნებისმიერი ზიანი), რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულების დარღვევით, გაუფრთხილებლობით თუ სხვა სამართლებრივი თეორიით, განჭვრეტადია თუ არა და იყო თუ არა Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE მიცემულ ინფორმაციაში ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ და მიუხედავად რაიმე შეზღუდული საშუალების არსებითი მიზნის შეუსრულებლობისა. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვები შეთანხმებულია რისკის განაწილებაზე და აისახება მხარეთა მიერ შეთანხმებულ საფასურებში. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შეზღუდვები წარმოადგენს გარიგების საფუძვლის ფუნდამენტურ ელემენტებს და მხარეები არ დადებენ რაიმე სამართლებრივ შეთანხმებას მომსახურების გაწევაზე ამ შეზღუდვების შეთანხმების გარეშე. გარდა მომხმარებლის ანაზღაურების ვალდებულებებისა Amal Khamis-ის ადვოკატირებისა და იურიდიული კონსულტანტების მიმართ ამ შეთანხმების მიხედვით, თითოეული მხარის პასუხისმგებლობა არ უნდა აჭარბებდეს მთლიან თანხას, რომელიც გადაიხდის სხვა ფულს და ზედმეტ სახელმწიფოს საზღვრებს. არ უნდა აღემატებოდეს ათას დირჰემს (AED 1,000.00).

კანონის არჩევანი. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი უფლებები და მოვალეობები რეგულირდება და განიმარტება არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონმდებლობის შესაბამისად, კანონის წესების არჩევის გამოკლებით. ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება ან პროცედურა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ ვებსაიტზე წვდომასთან ან გამოყენებასთან, რეგულირდება საარბიტრაჟო შეთანხმებით გამოყენების წინამდებარე პირობებში. გამოყენების ეს პირობები პირდაპირ გამორიცხავს და უარყოფს გაეროს კონვენციის პირობებს საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის შესახებ კონტრაქტების შესახებ, რომელიც არ ვრცელდება ამ ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებულ ან სხვაგვარად ჩართულ ტრანზაქციაზე.

დავების გადაწყვეტა; საარბიტრაჟო. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE და თქვენ თანახმა ხართ, რომ სცადოთ ყველა დავის არაფორმალურად გადაჭრა საარბიტრაჟო განხილვამდე 30 დღით ადრე. იმ შემთხვევაში, ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ დავას და მინიმუმ 30 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ყველა მხარემ შეიტყო დავის არსებობის შესახებ, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE და თქვენ ეთანხმებით არბიტრაჟზე ყველა დავის და პრეტენზიის განხილვას. ჩვენს შორის ერთი არბიტრის წინაშე. დავისა და პრეტენზიების ტიპები, რომლებზეც ვეთანხმებით საარბიტრაჟო განხილვას, განიმარტება. ის ეხება, შეუზღუდავად, პრეტენზიებს, რომლებიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ჩვენს შორის ურთიერთობის რომელიმე ასპექტთან, იქნება ეს დაფუძნებული კონტრაქტში, დელიქტში, წესდებაზე, თაღლითობაზე, არასწორ წარმოდგენაზე ან სხვა იურიდიულ თეორიაზე; პრეტენზიები, რომლებიც წარმოიშვა ამ ან ნებისმიერ წინა პირობებამდე (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება რეკლამასთან დაკავშირებული პრეტენზიებით); პრეტენზიები, რომლებიც ამჟამად არის სავარაუდო კლასობრივი საჩივრის საგანი, რომელშიც თქვენ არ ხართ სერტიფიცირებული კლასის წევრი; და პრეტენზიები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პირობების შეწყვეტის შემდეგ. ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების მიზნებისთვის, მითითებები "Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE" "ჩვენ" და "ჩვენ" მოიცავს ჩვენს შესაბამის შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები, აგენტები, თანამშრომლები, წინამორბედები ინტერესებში, მემკვიდრეები და დავალებები, ასევე. როგორც ყველა ავტორიზებული ან არაავტორიზებული მომხმარებელი ან სერვისების ან პროდუქტების ბენეფიციარები წინამდებარე პირობებით ან ჩვენს შორის წინასწარი შეთანხმებით. ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ინდივიდუალური სარჩელის შეტანა მცირე პრეტენზიების სასამართლოში. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ პირობების შეტანით, თქვენ და Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ყოველი უარს აცხადებთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ან ჯგუფურ სარჩელში მონაწილეობის უფლებაზე. ეს პირობები ადასტურებს ტრანზაქციას ან ვებსაიტის გამოყენებას სახელმწიფოთაშორის კომერციაში და, შესაბამისად, ფედერალური საარბიტრაჟო აქტი არეგულირებს ამ დებულების ინტერპრეტაციას და აღსრულებას. ეს საარბიტრაჟო დებულება გადარჩება ამ პირობების შეწყვეტამდე. მხარე, რომელიც აპირებს სარჩელის შეტანას მცირე საჩივრების სასამართლოში ან მიმართოს არბიტრაჟს, ჯერ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დამოწმებული ფოსტით უნდა გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება დავის შესახებ („შეტყობინება“) მეორე მხარეს, რომელიც უნდა მიმართოს შემდეგ მისამართზე: case@lawyersuae.com („ცნობის მისამართი“) და ელექტრონული ასლი უნდა გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით raj@lawyersuae.com. შეტყობინებაში (ა) უნდა აღწერილი იყოს სარჩელის ან დავის ხასიათი და საფუძველი და (ბ) დაისვას მოთხოვნილი კონკრეტული შემსუბუქება („მოთხოვნა“). თუ Lawyers UAE და თქვენ არ მიაღწიეთ შეთანხმებას საჩივრის გადაწყვეტაზე შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში, თქვენ ან Lawyers UAE შეგიძლიათ დაიწყოთ საარბიტრაჟო წარმოება. არბიტრაჟის დროს, იურიდიული UAE-ს ან თქვენ მიერ შეთავაზებული ანგარიშსწორების შეთავაზების ოდენობა არ უნდა იყოს გამჟღავნებული არბიტრს მანამ, სანამ არბიტრი არ დაადგენს იმ თანხას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომლის უფლებაც გაქვთ თქვენ ან Lawyers UAE. არბიტრაჟი იმართება არაბეთის გაერთიანებული საემიროების არბიტრაჟის კომერციული დავების გადაწყვეტის პროცედურების და მომხმარებელთან დაკავშირებული დავების დამატებითი პროცედურების მიხედვით, რომლებიც შეცვლილია წინამდებარე პირობებით და განხორციელდება AAA-ს მიერ. არბიტრი ვალდებულია ამ პირობებით. არბიტრაჟი გამოსცემს დასაბუთებულ წერილობით გადაწყვეტილებას, რომელიც საკმარისი იქნება იმ ფაქტების არსებითი დასკვნების და კანონის დასკვნების ასახსნელად, რომლებსაც ემყარება გადაწყვეტილება. მხარეები თანხმდებიან, რომ მათი დავის ან სარჩელის არბიტრაჟში მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება ან ფაქტის დასკვნა ან კანონის დასკვნა მიღებულია მხოლოდ ამ არბიტრაჟის მიზნებისთვის და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რომელიმე სხვა პირის ან სუბიექტის მიერ რაიმე შემდგომ არბიტრაჟში. დავა ან პრეტენზია, რომელიც მოიცავს Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE. მხარეები თანხმდებიან, რომ დავის ან პრეტენზიის ნებისმიერ არბიტრაჟში არცერთი მხარე არ დაეყრდნობა პრეკლუზიურ ეფექტს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, ფაქტის ან კანონის დასკვნაზე, რომელიც მიღებულ იქნა ნებისმიერი სხვა არბიტრაჟში ნებისმიერი დავის ან სარჩელისას, რომელსაც Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან ადვოკატები UAE იყო მხარე. არბიტრაჟს შეუძლია აკისროს განკარგულება მხოლოდ ინდივიდუალური მხარის სასარგებლოდ, რომელიც ითხოვს შეღავათს და მხოლოდ იმ ზომით, რამდენადაც ეს აუცილებელია იმ მხარის ინდივიდუალური სარჩელით, რომელიც დასაბუთებულია. თქვენ და ამალ ხამისის ადვოკატი და იურიდიული კონსულტანტები ეთანხმებით, რომ თითოეულმა შეიძლება მოიტანოს პრეტენზია სხვის წინააღმდეგ მხოლოდ თქვენი ან მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობებით და არა როგორც მოსარჩელეები ან კლასის წევრები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პასუხისმგებელნი. არბიტრაჟს არ აქვს უფლებამოსილება დაუშვას შეცდომები სამართლის ან იურიდიული მოსაზრებების საფუძველზე, და მხარეები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი განკარგულების გამოთავისუფლება ან გამოსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი მხარის მიერ ამგვარი შეცდომის გამო კომპეტენტურ იურისდიქციის სასამართლოში გასაჩივრების საფუძველზე. თითოეული მხარე აიღებს საკუთარ ხარჯებსა და მოსაკრებლებს ნებისმიერი ასეთი გასაჩივრების შემთხვევაში. არბიტრმა არ უნდა დააკმაყოფილოს შემსუბუქება, ვიდრე ეს პირობები უზრუნველყოფს, ან დააკისროს სადამსჯელო ზიანი ან ნებისმიერი სხვა ზიანი, რომელიც არ იზომება რეალური ზიანის მიყენებით. გარდა ამისა, თუ თქვენ და Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE სხვაგვარად არ შეთანხმდებით, არბიტრს არ შეუძლია ერთზე მეტი ადამიანის პრეტენზიების გაერთიანება და სხვაგვარად არ შეიძლება უხელმძღვანელოს წარმომადგენლის ან კლასობრივი წარმოების რაიმე ფორმას. თუ აღმოჩნდა, რომ ეს კონკრეტული დებულება შეუძლებელია, მაშინ ამ საარბიტრაჟო დებულების მთლიანობა ბათილია. საარბიტრაჟო განხილვის ყველა ასპექტი და ნებისმიერი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება ან გადაწყვეტილება არბიტრის მიერ იქნება მკაცრად კონფიდენციალური, გარდა კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს საჩივრის ნაწილისა. არბიტრაჟს და არა ნებისმიერ ფედერალურ, შტატულ ან ადგილობრივ სასამართლოს ან სააგენტოს ექნება ექსკლუზიური უფლებამოსილება გადაწყვიტოს ნებისმიერი დავა, რომელიც ეხება წინამდებარე შეთანხმების ინტერპრეტაციას, გამოყენებას, აღსრულებას ან ფორმირებას, მათ შორის, ან არ შემოიფარგლება ნებისმიერი პრეტენზიით, რომლითაც ყველა ან ამ შეთანხმების ნაწილი ბათილია ან ბათილია.

შეწყვეტის / წვდომის შეზღუდვა. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ადვოკატების ვებსაიტზე და მასთან დაკავშირებულ სერვისებზე ან მის ნებისმიერ ნაწილზე ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე.

მოდიფიკაცია. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები, პირობები და შენიშვნები, რომლებშიც შემოთავაზებულია Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ვებსაიტი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამალის გამოყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ვებსაიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ გამოყენების წესებს იმ ცვლილებებისთვის, რომლებიც შესრულებულია თქვენთვის შეტყობინების გარეშე.

მადლობა. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის სერვისების გამოყენებით ან ადვოკატების ვებსაიტზე წვდომით, თქვენ აღიარებთ, რომ ხართ თვრამეტი (18) წლის ან მეტი, რომ წაიკითხეთ და გაიგეთ გამოყენების პირობები და ეთანხმებით იყოს მათ მიერ შებოჭილი.

გადაახვიეთ ზემოთ