სისხლის სამართლის დუბაიში: დანაშაულის სახეები, სასჯელები და სასჯელები

სისხლის სამართლის სამართალი დუბაიში ან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში არის სამართლის ფილიალი, რომელიც მოიცავს ყველა დანაშაულს და ჩადენილი დანაშაულები ინდივიდის მიერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მისი მიზანია მკაფიოდ დადგეს საზღვარი იმისა, რაც მიუღებლად ითვლება სახელმწიფოსა და საზოგადოებისთვის. 

ის არაბთა გაერთიანებული საემიროები (UAE) აქვს უნიკალური ლეგალური სისტემა რომელიც გამომდინარეობს კომბინაციიდან ისლამური (შარიათი) კანონი, ისევე როგორც ზოგიერთი ასპექტი სამოქალაქო სამართალი მდე საერთო სამართლის ტრადიციები. დანაშაულები და დანაშაულები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად - სამართალდარღვევები, გადაცდომები, მდე დანაშაულები – კატეგორიზაციის განმსაზღვრელი პოტენციალით სასჯელები და ჯარიმები.

ჩვენ გთავაზობთ მიმოხილვას UAE-ის ძირითადი ასპექტების შესახებ სისხლის სამართლის კანონი სისტემა, მათ შორის:

 • საერთო დანაშაულები და დანაშაულები
 • სასჯელის სახეები
 • სისხლის სამართლის პროცესი
 • ბრალდებულის უფლებები
 • რჩევები ვიზიტორებისთვის და ემიგრანტებისთვის

არაბთა გაერთიანებული საემიროების სისხლის სამართალი

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ლეგალური სისტემა ასახავს ქვეყნის ისტორიასა და ისლამურ მემკვიდრეობას კულტურულ და რელიგიურ ღირებულებებს. სამართალდამცავი ორგანოები, როგორიცაა პოლიციის მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ხელშეწყობას ადგილობრივი წეს-ჩვეულებებისა და ნორმების დაცვით.

 • შარიათის პრინციპები ისლამური იურისპრუდენციიდან გავლენას ახდენს ბევრ კანონზე, განსაკუთრებით მორალისა და ქცევის ირგვლივ.
 • Ასპექტები სამოქალაქო სამართალი ფრანგული და ეგვიპტური სისტემებიდან აყალიბებს კომერციულ და სამოქალაქო რეგულაციას.
 • პრინციპები საერთო სამართლის გავლენას მოახდენს სისხლის სამართლის პროცესზე, დევნასა და ბრალდებულის უფლებებზე.

შედეგად მიღებული მართლმსაჯულების სისტემა აერთიანებს თითოეული ტრადიციის ელემენტებს, რომლებიც ადაპტირებულია UAE-ის უნიკალურ ეროვნულ იდენტობაზე.

სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები მოიცავს:

 • უდანაშაულობის პრეზუმფცია – ბრალდებული ითვლება უდანაშაულოდ, სანამ მტკიცებულებები არ დაადასტურებს ბრალეულობას გონივრული ეჭვის მიღმა.
 • იურიდიული მრჩევლის უფლება - ბრალდებულს უფლება აქვს ჰქონდეს ადვოკატი, რომელიც იცავს მათ სასამართლო პროცესის განმავლობაში.
 • პროპორციული სასჯელები - სასჯელები მიზნად ისახავს შეესაბამებოდეს დანაშაულის სიმძიმესა და გარემოებებს.

მძიმე დანაშაულისთვის სასჯელი შეიძლება იყოს მკაცრი შარიათის პრინციპების შესაბამისად, მაგრამ რეაბილიტაცია და აღდგენითი სამართლიანობა სულ უფრო მეტად არის აქცენტირებული.

დანაშაულისა და დანაშაულის ძირითადი სახეები

ის UAE სისხლის სამართლის კოდექსი განსაზღვრავს სისხლის სამართლის დანაშაულებად მიჩნეული ქცევების ფართო სპექტრს. ძირითადი კატეგორიები მოიცავს:

ძალადობრივი/პირადი დანაშაული

 • Assault - ძალადობრივი ფიზიკური თავდასხმა ან მუქარა სხვა პირის მიმართ
 • ძარცვა – ქონების ქურდობა ძალის ან მუქარის გზით
 • მკვლელობა - ადამიანის უკანონო მკვლელობა
 • გაუპატიურება – იძულებითი არაკონსენსუალური სქესობრივი კავშირი
 • გატაცების – პირის უკანონო დაკავება და დაკავება

ქონებრივი დანაშაულები

 • ქურდობა – ქონების აღება მესაკუთრის თანხმობის გარეშე
 • მეტყველება – უკანონო შესვლა საკუთრებაში ქურდობის მიზნით
 • ცეცხლის წაკიდების - განზრახ ხანძრის შედეგად ქონების განადგურება ან დაზიანება
 • გაფლანგვა – ვინმეს მოვლაზე მინდობილი აქტივების ქურდობა

ფინანსური დანაშაულები

 • თაღლითობა - მოტყუება უკანონო სარგებლისთვის (ყალბი ინვოისები, პირადობის მოპარვა და ა.შ.)
 • ფულის გათეთრება – უკანონოდ მოპოვებული თანხების დამალვა
 • ნდობის დარღვევა – შენთვის მინდობილი ქონების არაკეთილსინდისიერი ბოროტად გამოყენება

კიბერდანაშაულები

 • გარჩევაში – კომპიუტერულ სისტემებსა თუ მონაცემებზე უკანონო წვდომა
 • პირადობის ქურდობა – სხვისი პირადობის გამოყენება თაღლითობის ჩასადენად
 • ონლაინ თაღლითური - მსხვერპლთა მოტყუება ფულის ან ინფორმაციის გაგზავნაში

ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულები

 • ტრეფიკინგი - არალეგალური ნივთიერებების კონტრაბანდა, როგორიცაა მარიხუანა ან ჰეროინი
 • ბურთის ფლობა - არალეგალური ნარკოტიკების ქონა, თუნდაც მცირე რაოდენობით
 • მოხმარების – არალეგალური ნივთიერებების რეკრეაციულად მიღება

საგზაო მოძრაობის დარღვევები

 • დაჩქარება - განსაზღვრული სიჩქარის ლიმიტების გადაჭარბება
 • სახიფათო მართვა - მანქანების დაუფიქრებლად მართვა, ზიანის მიყენების რისკი
 • DUI - ავტომობილის მართვა ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ

სხვა დანაშაულები მოიცავს საზოგადოებრივი წესიერების წინააღმდეგ შეურაცხყოფას, როგორიცაა საზოგადოებრივი ინტოქსიკაცია, ურთიერთობების ტაბუ, როგორიცაა ქორწინების გარეშე ურთიერთობა და ქმედებები, რომლებიც მიჩნეულია რელიგიის ან ადგილობრივი კულტურული ღირებულებების უპატივცემულოდ.

ემიგრანტები, ტურისტები და ვიზიტორები ასევე ხშირად უნებლიედ სჩადიან არასრულწლოვანს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, ხშირად კულტურული გაუგებრობების ან ადგილობრივი კანონებისა და ნორმების გაცნობიერების გამო.

სასჯელები და ჯარიმები

დანაშაულისთვის სასჯელი მიზნად ისახავს შეესაბამებოდეს დანაშაულის სიმძიმეს და განზრახვას. შესაძლო სისხლისსამართლებრივი სასჯელები მოიცავს:

ჯარიმები

ფულადი ჯარიმები დანაშაულისა და გარემოებების მიხედვით:

 • მცირე საგზაო ჯარიმები რამდენიმე ასეული AED
 • ძირითადი თაღლითობის ბრალდებები ათიათასობით AED-ის ჯარიმების გამო

ჯარიმები ხშირად თან ახლავს სხვა სასჯელებს, როგორიცაა პატიმრობა ან დეპორტაცია.

პატიმრობა

პატიმრობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ფაქტორებზე, როგორიცაა:

 • დანაშაულის სახეობა და სიმძიმე
 • ძალადობის ან იარაღის გამოყენება
 • წინა დანაშაულები და კრიმინალური ისტორია

ნარკოტიკებით ვაჭრობა, გაუპატიურება, გატაცება და მკვლელობა ხშირად ათწლეულების თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. The სასჯელი აბეტმენტისთვის ან ამ დანაშაულთა ჩადენაში დახმარება ასევე შეიძლება გამოიწვიოს თავისუფლების აღკვეთა.

დეპორტაცია

არამოქალაქეები, რომლებიც დამნაშავედ ცნეს დანაშაულში, შეიძლება დეპორტირდნენ და აიკრძალონ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დიდი ხნის განმავლობაში ან უვადოდ.

ფიზიკური და სიკვდილით დასჯა

 • Flogging - შარიათის კანონით მორალური დანაშაულისთვის სასჯელის სახით მათრახი
 • ჩაქოლვა - იშვიათად გამოიყენება მრუშობისთვის
 • სიკვდილით დასჯა – სიკვდილით დასჯა ექსტრემალურ მკვლელობებში

ეს საკამათო წინადადებები ასახავს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების იურიდიული სისტემის საფუძვლებს ისლამურ კანონში. მაგრამ ისინი იშვიათად გამოიყენება პრაქტიკაში.

სარეაბილიტაციო ინიციატივები უზრუნველყოფს კონსულტაციას და პროფესიულ ტრენინგს გათავისუფლების შემდეგ განმეორებითი დანაშაულის შესამცირებლად. არასაპატიმრო ალტერნატიული სანქციები, როგორიცაა საზოგადოებრივი სამსახური, მიზნად ისახავს კრიმინალების საზოგადოებაში რეინტეგრაციას.

სისხლის სამართლის სისტემის პროცესი

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მართლმსაჯულების სისტემა მოიცავს ვრცელ პროცედურებს საწყისი პოლიციის ანგარიშებიდან სისხლის სამართლის პროცესები და გასაჩივრებები. ძირითადი ნაბიჯები მოიცავს:

 1. საჩივრის შეტანა – დაზარალებულები ან მოწმეები ოფიციალურად აცნობებენ პოლიციას სავარაუდო დანაშაულის შესახებ
 2. გამოძიება – პოლიცია აგროვებს მტკიცებულებებს და აწარმოებს საქმეს პროკურორებისთვის
 3. პროკურატურა – ხელისუფლების ადვოკატები აფასებენ ბრალდებებს და მსჯელობენ
 4. სასამართლო – განაჩენის გამოტანამდე მოსამართლეები სასამართლოში ისმენენ არგუმენტებსა და მტკიცებულებებს
 5. სასჯელი – მსჯავრდებულები ბრალდებულებზე დაყრდნობით იღებენ სასჯელს
 6. სააპელაციო – უმაღლესი სასამართლო განიხილავს და პოტენციურად გააუქმებს ნასამართლობას

ყველა ეტაპზე, ბრალდებულს აქვს იურიდიული წარმომადგენლობისა და სათანადო პროცესის უფლება, როგორც ეს გათვალისწინებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.

ბრალდებულის უფლებები

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების კონსტიტუცია მხარს უჭერს სამოქალაქო თავისუფლებებს და სათანადო პროცესის უფლებებს, მათ შორის:

 • უდანაშაულობის პრეზუმფცია – მტკიცების ტვირთი ეკისრება ბრალდებულს და არა ბრალდებულს
 • ადვოკატთან წვდომა – სავალდებულო იურიდიული წარმომადგენლობა დანაშაულებრივ საქმეებზე
 • თარჯიმნის უფლება – უზრუნველყოფილია მთარგმნელობითი სერვისები არაბულენოვანთათვის
 • გასაჩივრების უფლება – ზემდგომ სასამართლოებში გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა
 • დაცვა ბოროტად გამოყენებისგან – კონსტიტუციური დებულებები თვითნებური დაპატიმრების ან იძულების წინააღმდეგ

ამ უფლებების პატივისცემა ხელს უშლის ცრუ ან იძულებით აღიარებას, რაც ხელს უწყობს სამართლიანი შედეგების უზრუნველყოფას.

დანაშაულის სახეები
დანაშაულებრივი ციხე
დანაშაულის სიმძიმე

რჩევები ვიზიტორებისთვის და ექსპატენტებისთვის

კულტურული ხარვეზებისა და უცნობი კანონების გათვალისწინებით, ტურისტები და ემიგრანტები ხშირად უნებლიედ ჩადიან მცირე დარღვევებს. საერთო საკითხები მოიცავს:

 • საზოგადოებრივი სიმთვრალე - მძიმედ დაჯარიმებული და გაფრთხილებული, ან დეპორტირებული
 • უხამსი ქმედებები – არამორცხვი ქცევა, ჩაცმულობა, სიყვარულის საჯარო გამოვლენა
 • საგზაო მოძრაობის დარღვევები – აბრები ხშირად მხოლოდ არაბულ ენაზეა, ჯარიმები მკაცრად არის დაცული
 • რეცეპტით გამოწერილი წამლები - დაუსაბუთებელი მედიკამენტების ტარება

თუ დააკავეს ან წაუყენეს ბრალი, ძირითადი ნაბიჯები მოიცავს:

 • შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თანამშრომლობა - პატივმოყვარე ურთიერთქმედება ხელს უშლის ესკალაციას
 • დაუკავშირდით საკონსულოს/საელჩოს – აცნობეთ ოფიციალურ პირებს, რომლებსაც შეუძლიათ დახმარების გაწევა
 • უზრუნველყოს იურიდიული დახმარება – გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ იურისტებთან, რომლებიც იცნობენ UAE სისტემას
 • ისწავლეთ შეცდომებზე - გამოიყენეთ კულტურული სასწავლო რესურსები გამგზავრებამდე

საფუძვლიანი მომზადება და ინფორმირებულობა ეხმარება ვიზიტორებს თავიდან აიცილონ სამართლებრივი პრობლემები საზღვარგარეთ.

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები პრიორიტეტს ანიჭებს საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას სამართლებრივი სისტემის მეშვეობით, რომელიც აერთიანებს ისლამურ და სამოქალაქო სამართლის ტრადიციებს. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლური სტანდარტებით ზოგიერთი სასჯელი მკაცრია, რეაბილიტაცია და საზოგადოების კეთილდღეობა სულ უფრო მეტად ხაზს უსვამს შურისძიებას.

თუმცა, პოტენციურად მკაცრი ჯარიმები ნიშნავს, რომ ემიგრანტებმა და ტურისტებმა უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე და კულტურული მგრძნობელობა. უნიკალური კანონებისა და წეს-ჩვეულებების გაგება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ სამართლებრივი პრობლემები. ადგილობრივი ღირებულებების გონივრული პატივისცემით, ვიზიტორებს შეუძლიათ სრულად დატკბნენ არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სტუმართმოყვარეობითა და კეთილმოწყობით.


ხშირად დასმული შეკითხვები

რა არის უნიკალური არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სამართლებრივ სისტემაში სხვა ქვეყნებთან შედარებით?

არაბთა გაერთიანებული საემიროები აერთიანებს ისლამური შარიათის კანონის, ფრანგული/ეგვიპტური სამოქალაქო სამართლის და ზოგიერთი საერთო სამართლის პროცედურების ასპექტებს ბრიტანეთის გავლენისგან. ეს ჰიბრიდული სისტემა ასახავს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას და თანამედროვე პრიორიტეტებს.

რა არის არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გავრცელებული ტურისტული დანაშაულისა და დანაშაულის რამდენიმე მაგალითი?

სტუმრები ხშირად უნებლიედ სჩადიან წვრილმან საზოგადოებრივი წესრიგის დანაშაულებს, როგორიცაა საზოგადოებრივი სიმთვრალე, უხამსი ტანსაცმელი, სიყვარულის საჯარო გამოვლენა, საგზაო მოძრაობის დარღვევა და ისეთი მედიკამენტების ტარება, როგორიცაა რეცეპტით გაცემული ნარკოტიკები.

რა უნდა გავაკეთო, თუ დააკავეს ან დაადანაშაულეს დუბაიში ან აბუ დაბიში?

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და ითანამშრომლეთ ხელისუფლებასთან. დაუყონებლივ უზრუნველყოთ იურიდიული წარმომადგენლობა – არაბეთის გაერთიანებული საემიროები მოითხოვს ადვოკატებს მძიმე დანაშაულის საქმეებზე და ნებას რთავს მათ გადაცდომისთვის. პატივისცემით მიჰყევით პოლიციის მითითებებს, მაგრამ იცოდეთ თქვენი უფლებები.

შემიძლია თუ არა ალკოჰოლის დალევა ან საზოგადოების სიყვარულის გამოვლენა ჩემს პარტნიორთან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

ალკოჰოლის დალევა მკაცრად შეზღუდულია. მოიხმარეთ ის მხოლოდ ლეგალურად ლიცენზირებულ ადგილებში, როგორიცაა სასტუმროები და რესტორნები. ასევე აკრძალულია საზოგადოების სიყვარული რომანტიკულ პარტნიორებთან - შეზღუდეთ კონტაქტი პირად გარემოებამდე.

როგორ შეიძლება მოხდეს დანაშაულის შესახებ შეტყობინება და იურიდიული საჩივრების წარდგენა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

დანაშაულის ოფიციალურად შეტყობინებისთვის, შეიტანეთ საჩივარი თქვენს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებაში. დუბაის პოლიცია, აბუ დაბის პოლიცია და ზოგადი საგანგებო სიტუაციების ნომერი ყველა იღებს ოფიციალურ საჩივრებს სისხლის სამართლის პროცესის დასაწყებად.

რისი მაგალითებია ქონება & ფინანსური დანაშაულები და მათი სასჯელები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

თაღლითობა, ფულის გათეთრება, გაფლანგვება, ქურდობა და ქურდობა ხშირად იწვევს პატიმრობას + რესტიტუციის ჯარიმებს. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მკვრივ ქალაქებში ხანძრის გაჩენის საშიშროების გათვალისწინებით, ხანძარს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კიბერდანაშაულები ასევე იწვევს ჯარიმებს, მოწყობილობების ჩამორთმევას, დეპორტაციას ან თავისუფლების აღკვეთას.

შემიძლია თუ არა ჩემი რეგულარული რეცეპტით გაცემული წამალი მივიღო დუბაიში ან აბუ დაბიში მოგზაურობისას?

დაუდგენელი ნარკოტიკების, თუნდაც ჩვეულებრივი რეცეპტების ტარება, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დაკავების ან ბრალის წაყენების საფრთხეს წარმოადგენს. ვიზიტორებმა საფუძვლიანად უნდა გამოიკვლიონ რეგულაციები, მოითხოვონ მოგზაურობის ნებართვები და იქონიონ ექიმის რეცეპტები.

როგორ შეუძლია ადგილობრივი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ადვოკატი დაგეხმაროთ თქვენს სისხლის სამართლის საქმეში

როგორც ნათქვამია ზოგადი დებულებების მე -4 მუხლის მიხედვით ფედერალური კანონი No35/1992, ნებისმიერ პირს, რომელსაც ბრალად ედება სამუდამო პატიმრობა ან სიკვდილი, უნდა დაეხმაროს სანდო ადვოკატი. თუ პირს ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდა, სასამართლო დანიშნავს მას.

საერთოდ, პროკურატურას აქვს ექსკლუზიური იურისდიქცია, რომ ჩაატაროს გამოძიება და წარმართოს საბრალდებო დასკვნა კანონის დებულებების შესაბამისად. ამასთან, ფედერალური კანონის No10/35 მე -1992 მუხლში ჩამოთვლილ ზოგიერთ საქმეს არ სჭირდება პროკურორის დახმარება და მომჩივანს შეუძლია აღძრას სარჩელი თავად ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დუბაიში ან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კვალიფიციური საემირო ადვოკატი კარგად უნდა ფლობდეს არაბულს და ჰქონდეს აუდიტორიის უფლება; წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიცის დადების შემდეგ თარჯიმნის დახმარებას მიმართავენ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დანაშაულებრივ ქმედებებს ვადა ეწურება. მსხვერპლის გაყვანა ან გარდაცვალება გამოიწვევს დანაშაულებრივ ქმედებას.

დაგჭირდებათ ა UAE იურისტი ვინც დაგეხმარება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ნავიგაციაში, რათა მიიღო სამართლიანობა, რომელსაც იმსახურებ. კანონიერი გონების დახმარების გარეშე, კანონი არ დაეხმარება მსხვერპლს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.

ჩვენთან თქვენი იურიდიული კონსულტაცია დაგვეხმარება გავიგოთ თქვენი მდგომარეობა და პრობლემები. თუ თქვენ ან საყვარელ ადამიანს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრებათ, ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ. 

შეხვედრის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. ჩვენ გვყავს საუკეთესო კრიმინალური ადვოკატები დუბაიში ან აბუ დაბიში, რათა დაგეხმაროთ. დუბაიში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მიღება შეიძლება ცოტა გადაჭარბებული იყოს. თქვენ გჭირდებათ სისხლის სამართლის ადვოკატი, რომელიც მცოდნე და გამოცდილია ქვეყნის სისხლის სამართლის სისტემაში. სასწრაფო ზარებისთვის + 971506531334 + 971558018669

გადაახვიეთ ზემოთ