რა არის სამშენებლო დავა და როგორ უნდა მოგვარდეს ისინი

სამშენებლო დავები სულ უფრო იზრდება საერთო თანამედროვე სამშენებლო და ინფრასტრუქტურის ინდუსტრიაში. კომპლექსით პროექტები რომელიც მოიცავს მრავალჯერადს პარტიები და ინტერესები, უთანხმოება და კონფლიქტები ხშირად წარმოიქმნება. გადაუჭრელი დავები შეიძლება ძვირადღირებული გადაიზარდოს იურიდიული ბრძოლები ან თუნდაც მთლიანად გადაშალოს პროექტები.

1 გადახდის უთანხმოება და ბიუჯეტის გადაჭარბება
2 დავა
3 იწვევს დაბნეულობას პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით

რა არის სამშენებლო დავა

სამშენებლო დავა მიმართეთ ნებისმიერს უთანხმოება or კონფლიქტის რომელიც წარმოიქმნება სამშენებლო პროექტში ჩართულ ორ ან მეტ მხარეს შორის. ისინი ჩვეულებრივ ტრიალებს ძირითად საკითხებს, როგორიცაა:

 • კონტრაქტის ვადები და ვალდებულებები
 • გადახდები
 • მშენებლობა დაგვიანებით
 • ხარისხი და შრომისმოყვარეობა
 • დიზაინი ცვლილებები და დეფექტები
 • საიტის პირობები
 • ცვლილებები პროექტის ფარგლებში

უთანხმოება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვას შორის დაინტერესებულ მხარეებთან პროექტში, მათ შორის:

 • მფლობელები
 • კონტრაქტორები
 • ქვეკონტრაქტორები
 • მომწოდებლები
 • არქიტექტორები და დიზაინერები
 • საინჟინრო
 • მშენებლობის მენეჯერები
 • სადაზღვევო კომპანიები
 • თუნდაც სამთავრობო ორგანოები

სამშენებლო დავების საერთო მიზეზები

სამშენებლო პროექტებში დავების მრავალი პოტენციური გამომწვევი მიზეზი არსებობს:

 • ცუდად შედგენილი ან ორაზროვანი კონტრაქტები – იწვევს დაბნეულობას პასუხისმგებლობებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებით
 • მოულოდნელი ცვლილებები დიზაინის, გეგმის ან საიტის პირობებს
 • შეცდომები და შეცდომები საწყის კვლევებში ან ტექნიკურ მახასიათებლებში
 • დაგვიანებით მასალის მიწოდებაში, შრომის ხელმისაწვდომობაში ან არასასურველ ამინდში
 • დეფექტური კონსტრუქცია ან მუშაობის უხარისხო ხარისხი
 • გადახდის უთანხმოება და ბიუჯეტის გადაჭარბება
 • დაუცველობა სამუშაოს სფეროს ცვლილებების სათანადოდ დოკუმენტირება
 • კომუნიკაციის დარღვევა ჩართულ მხარეებს შორის

ეს და მრავალი სხვა ფაქტორი შეიძლება სწრაფად გადაიზარდოს სერიოზულ დაპირისპირებაში და დაინტერესებულ მხარეებს შორის პრეტენზიებში.

მოუგვარებელი სამშენებლო დავების შედეგები

კონფლიქტების გადაუჭრელად დატოვება შეიძლება სერიოზული იყოს ფინანსურიიურიდიული მდე გრაფიკის ზემოქმედება:

 • პროექტის შეფერხებები – იწვევს ლიკვიდაციურ ზარალს და რესურსების უმოქმედო ხარჯებს
 • გაიზარდა მთლიანი პროექტის ხარჯები – სამუშაოს მოცულობის ცვლილებებიდან, დაგვიანებით, იურიდიული გადასახადებიდან და ა.შ.
 • საქმიანი ურთიერთობების დაზიანება – მხარეებს შორის ნდობის ეროზიის გამო
 • სრულფასოვანი სახელშეკრულებო დავები ან თუნდაც შეწყვეტა
 • სასამართლო დავები, საარბიტრაჟო და სხვა სამართლებრივი წარმოება

სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია პრობლემების დროულად იდენტიფიცირება და სათანადო გადაწყვეტა დავის გადაწყვეტის მეთოდები, თუნდაც ისეთ შემთხვევებში, რომლებიც ეხება ა ქონების დეველოპერი ხელშეკრულების დარღვევით.

სამშენებლო დავების სახეები

მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული სამშენებლო დავა უნიკალურია, უმეტესობა იყოფა რამდენიმე საერთო კატეგორიად:

1. დაგვიანებული პრეტენზიები

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სამშენებლო დავა ეხება პროექტს დაგვიანებით. საერთო მაგალითები მოიცავს:

 • პრეტენზიები დროის გახანგრძლივება კონტრაქტორების მიერ მფლობელის/კლიენტის დაგვიანების გამო
 • აჩქარება აცხადებს, რომ აღადგენს გრაფიკის ცვლილებების ხარჯზე
 • ლიკვიდირებული ზიანი მფლობელების პრეტენზიები კონტრაქტორების მიმართ დაგვიანებით დასრულებასთან დაკავშირებით

პროექტის შეფერხებების თვალყურის დევნება და დოკუმენტირება გადამწყვეტია ასეთი პრეტენზიების გადაწყვეტაში.

2. გადახდის დავები

უთანხმოება გადახდასთან დაკავშირებით ასევე ყველგან არიან, როგორიცაა:

 • შეუფასებლობა კონტრაქტორების მიერ დასრულებული სამუშაოების პრეტენზიები
 • გადაუხდელობები ან კლიენტებისა და ძირითადი კონტრაქტორების მიერ დაგვიანებული გადახდები
 • ქვეკონტრაქტორების წინააღმდეგ გადახდები და კომპენსაციები

დასრულებული სამუშაოების ფრთხილად შეფასება და ნათელი გადახდის პირობები კონტრაქტებში შეიძლება შეამსუბუქოს გადახდის საკითხები.

3. დეფექტური სამუშაოები

დავა ხარისხსა და სამუშაოზე ხშირია, როდესაც მშენებლობა არ შეესაბამება კონტრაქტის სპეციფიკაციებს:

 • სარემონტო სამუშაოები დეფექტების გამოსასწორებლად
 • საზურგეები ქვეკონტრაქტორების წინააღმდეგ
 • გარანტია და ხარვეზის პასუხისმგებლობის პრეტენზიები

მკაფიო ხარისხის სტანდარტები და ძლიერი ხარისხის შემოწმების რეჟიმები აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული დავა დეფექტურ სამუშაოებზე.

4. შეცვალეთ ბრძანებები და ვარიაციები

როცა პროექტი დიზაინი ან სპეციფიკაციები იცვლება მშენებლობის შუა პერიოდში, ეს ხშირად იწვევს კამათს, მათ შორის:

 • ფასი მრავალფეროვანი ან დამატებითი სამუშაოსთვის
 • ვარიაციების ზემოქმედება პროექტის განრიგზე
 • Ფარგლებს Creep ცვლილებების ცუდი კონტროლის გამო

შეკვეთის პროცედურების შეცვლა და ნათელია ფარგლების შეცვლა გეგმები კონტრაქტში გვეხმარება დავების ამ ძირითადი წყაროს მართვაში.

5. პროფესიული დაუდევრობა

ზოგჯერ დიზაინის ხარვეზები, შეცდომები or გამოტოვებები კამათის გაღვივება:

 • გამოსწორების ხარჯები დეფექტური დიზაინისთვის
 • დაგვიანებით გადამუშავებისგან
 • პროფესიული პასუხისმგებლობა პრეტენზიები დიზაინერების წინააღმდეგ

ძლიერი ხარისხის უზრუნველყოფის მდე თანატოლების მიმოხილვები დიზაინი ამცირებს დაუდევრობის დავებს.

4 პროექტის შეფერხება, რამაც გამოიწვია ლიკვიდაცია ზიანი და უმოქმედო რესურსების ხარჯები
5 გადაჭრით მათ
6 მოულოდნელი ცვლილება დიზაინის გეგმებში ან საიტის პირობებში

სამშენებლო დავების ზემოქმედება

დროული გადაწყვეტილებების გარეშე, სამშენებლო დავები შეიძლება მეტასტაზირებული იყოს ბევრად უფრო დიდ პრობლემებში, მათ შორის:

ფინანსური ზემოქმედება

 • არსებითი გაუთვალისწინებელი ხარჯები დაგვიანებისგან, სამუშაოში ცვლილებებისგან
 • დაკავშირებული ძირითადი ხარჯები დავის გადაწყვეტა
 • მნიშვნელოვანი იურიდიული და საექსპერტო გადასახადები
 • შეზღუდვები ფულადი ნაკადების პროექტებისთვის

განრიგის ზემოქმედება

 • პროექტის შეფერხებები სამუშაო შეჩერებიდან
 • პრეტენზიების გადადება და კორექტირება
 • ხელახალი თანმიმდევრობა და აჩქარება ხარჯები

ბიზნესის ზემოქმედება

 • საქმიანი ურთიერთობების დაზიანება და მხარეებს შორის ნდობა
 • რეპუტაციის რისკები ჩართული კომპანიებისთვის
 • შეზღუდვები მომავალი სამუშაო შესაძლებლობები

რაც შეუცვლელს ხდის დავის სწრაფ გადაწყვეტას.

სამშენებლო დავების გადაწყვეტის მეთოდები

სამშენებლო დავების მრავალფეროვან ბუნებასთან გამკლავება მოითხოვს მორგებულ სტრატეგიებს, მათ შორის:

1. მოლაპარაკება

პირდაპირი მოლაპარაკება მხარეებს შორის ხელს უწყობს სწრაფ, იაფად გადაწყვეტილებებს.

2. შუამავლობა

მიუკერძოებელი მედიატორი ეხმარება მხარეებს კომუნიკაციაში მიაღწიონ საერთო საფუძველს.

3. დავების განხილვის საბჭოები (DRBs)

დამოუკიდებელი ექსპერტები უზრუნველყოს დავების არასავალდებულო შეფასება, პროექტების მოძრაობა.

4. არბიტრაჟი

სავალდებულო გადაწყვეტილებები დავების შესახებ უზრუნველყოფილია არბიტრი ან საარბიტრაჟო კოლეგია.

5. დავა

როგორც ბოლო საშუალება, სასამართლო დავა შეიძლება გამოიწვიოს კანონიერად აღსასრულებელი გადაწყვეტილებები.

არბიტრაჟი და მედიაცია, როგორც წესი, უპირატესობას ანიჭებს სამართალწარმოებას, დაბალი ხარჯების და უფრო სწრაფი გადაწყვეტის გამო.

საუკეთესო პრაქტიკა დავების პრევენციისთვის

მიუხედავად იმისა, რომ დავები მოსალოდნელია მშენებლობაში, გონივრული რისკების მართვის მდე კონფლიქტის თავიდან აცილება სტრატეგიები ხელს უწყობს მათ მინიმუმამდე შემცირებას:

 • მკაფიო, ყოვლისმომცველი კონტრაქტები მოიცავს პროექტის ყველა ასპექტს
 • გახსენით არხები მოთხოვნისთვის ურთიერთობა
 • ყველა მხარის ადრეული ჩართვა თანამშრომლობაში გეგმავს
 • საფუძვლიანი პროექტის დოკუმენტაცია პროცედურები
 • მრავალსართულიანი დავის გადაწყვეტის დებულებები კონტრაქტებში
 • ორგანიზაციული კულტურა ურთიერთობებზე ორიენტირებული

სამშენებლო დავების ექსპერტები

სპეციალისტი იურიდიული კონსულტანტები მდე საგნის ექსპერტები ხშირად მხარს უჭერენ გადაწყვეტის პროცესებს ისეთი მნიშვნელოვანი სერვისების საშუალებით, როგორიცაა:

 • ხელშეკრულების შედგენა და რისკის განაწილება
 • წმინდა კონტრაქტის ადმინისტრირება პროცედურები
 • საჩივრის მომზადება, შეფასება და უარყოფა
 • დავების თავიდან აცილების სისტემის დიზაინი
 • საექსპერტო რჩევები გადაწყვეტის მეთოდებსა და ფორუმებზე
 • სახელმძღვანელო ტექნიკური მტკიცებულებების შეგროვების შესახებ
 • სასამართლო შეფერხება, კვანტური და საგნობრივი ანალიზი
 • მედიაცია, არბიტრაჟი და სასამართლო პროცესის მხარდაჭერა

მათი ნიშების გამოცდილება დიდ განსხვავებას ქმნის სამშენებლო დავების თავიდან აცილების ან გადაჭრის საქმეში.

სამშენებლო დავების გადაწყვეტის მომავალი

ციფრული ტექნოლოგიების უახლესი ინოვაციები გვპირდება გარდაქმნას სამშენებლო დავების მართვაში:

 • დავების გადაჭრის ონლაინ პლატფორმები საშუალებას მისცემს უფრო სწრაფად, იაფად მედიაციას, არბიტრაჟს და AI-ის დახმარებით გადაწყვეტილების მხარდაჭერასაც კი.
 • ბლოკჩეინზე მომუშავე ჭკვიანი კონტრაქტები შეუძლია უზრუნველყოს უცვლელი პროექტის მონაცემები, რომელიც საჭიროა დავების გადასაჭრელად.
 • ციფრული ტყუპები სამშენებლო პროექტები დაეხმარება ცვლილებებისა და შეფერხებების ზემოქმედების შეფასებას სიმულაციების მეშვეობით.
 • გაფართოებული მონაცემთა ანალიტიკა ხელს შეუწყობს რისკების პროაქტიულ მენეჯმენტს, რომელიც უზრუნველყოფილია პროექტის შეხედულებებით.

მას შემდეგ, რაც პიონერული ტექნოლოგიები მრავლდება სამშენებლო ინდუსტრიაში, ისინი უზრუნველყოფენ ფასდაუდებელ ინსტრუმენტებს სადავო საკითხების მოსაგვარებლად, რაც უზრუნველყოფს უფრო სწრაფ და იაფ გადაწყვეტას.

დასკვნა – მთავარია პროაქტიული მიდგომა

 • სამშენებლო დავები ყველგან არის, სექტორის სირთულის გათვალისწინებით
 • გადაუჭრელი დავები შეიძლება სერიოზულად იმოქმედოს ბიუჯეტებზე, გრაფიკებსა და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობაზე
 • არსებობს გადაწყვეტის მეთოდების სპექტრი მოლაპარაკებებიდან სამართალწარმოებამდე
 • რისკების მართვისა და კონტრაქტის საუკეთესო პრაქტიკის მეშვეობით ძლიერი პრევენცია ყველაზე გონივრულია
 • დროული ექსპერტის დახმარება შეიძლება იყოს ფასდაუდებელი, იქნება ეს დავების თავიდან აცილება თუ გადაწყვეტა
 • განვითარებადი ტექნოლოგიების გამოყენება გვპირდება დავების ოპტიმიზებულ მართვას

ერთად პროაქტიული, თანამშრომლობითი მიდგომა დავის პრევენციაზე დაფუძნებულ კომპანიებს შეუძლიათ დაეხმარონ სამშენებლო პროექტების განვითარებას, სადაც დროულად, ბიუჯეტის მიწოდება ნორმაა - და არა გამონაკლისი, რომელიც გავლენას ახდენს კონფლიქტისგან ყურადღების გადატანის შედეგად.

დაგვირეკეთ ახლა სასწრაფო შეხვედრისთვის ნომერზე + 971506531334 + 971558018669

გადაახვიეთ ზემოთ