Người ủng hộ và Tư vấn pháp lý (UAE)

Tiến lên Mohamed Abdulla Al Obaidli

Tiến lên Mohamed Abdulla Al Obaidli

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Tiến lên Saud Abdulaziz Al Zarooni

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Tiến lên Ahmad Abdulrahman Abdulla

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Tiến lên Salah Ali Alawi

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Tiến lên Thamer Ali khamis Khalfan Beljafla

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Tiến lên Ammar Ali Ahmed Ali AlMula

Chuyên gia tư vấn pháp lý & tư vấn pháp lý có kinh nghiệm cao

Azza Abdelhakim Osman

Tư vấn pháp lý có kinh nghiệm

Afra Abdelhakim Osman

Tư vấn pháp lý có kinh nghiệm

Hanady Mohamed Issa

Tổng thư ký pháp lý

Tiến lên Maryam Mohammed Ahmed

Nhà tư vấn pháp lý & biện hộ

Hany Samier

Giám đốc Chi nhánh

Tiến sĩ Salma Abbas Ahmed

Giám đốc pháp lý

Ashraf Wafik Megahed Mohamed

Cố vấn pháp lý Luật chung

Mohamed Abu Alhamd Ahmed Elsayed

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Walid Ahmed Allam

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Elfatih El Toum Ali

Quản Lý

Amer Hassan Al Mohammad

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Ahmad Salih Alkhalaf

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Abu Zaid Al Khubari

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Gamal Mohamed Ibrahim

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Fayez Hamad Al Ali

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Ông Yaser Nour Eldin

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Nhà nghiên cứu pháp lý Ahmed Saad

Nhà nghiên cứu pháp lý

Wissam AL Toumi

Nhà nghiên cứu pháp lý

Ajith Kumar

Cố vấn pháp lý

Medhat Ayyad

Điều phối viên tranh tụng

Khairi Lotfi Mohamed Zomara

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Azif Muhamed Mytheen

Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh

Ahmad Abd Alhamed

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Mohanad MA Abusaa

Chuyên gia tư vấn pháp lý cấp cao

Ahmad Zaki

Nhà nghiên cứu pháp lý

Vincy Vilkins

Người đòi nợ

Hany Elsaid Elsaid Gaber

Nhà nghiên cứu pháp lý

Nazih Oraby Abdellattif Abougazia

Nhà nghiên cứu pháp lý

Salah Ahmed Abdelmaksoud Abdelrahman Saleh

Nhà nghiên cứu pháp lý

Hatem Hamad Khalaf

Nhà nghiên cứu pháp lý

Haitham Mamdouh Hassan Youssef

Nhà nghiên cứu pháp lý

Moamen SM Abu Jamea

Nhà nghiên cứu pháp lý

Mona Elsayed Ahmed Salem Fayed

Trợ lý pháp lý

Jeniffer Lee

Người đòi nợ

Mohamed Saleh Abdellah Mohamed

Thư ký Lưu trữ

Elrasheed Habeeb Allah Eltom Nemir

Người viết hành chính tổng hợp

Ahmad Mohamad Ahmed Dghbas

Giám đốc quan hệ công chúng

Anamie Ballesteros Roque

Giám sát cao cấp

Aimee Michaella

Thư ký

Naglaa Fouad Abdelmoaty Hegazy

Nhân viên kế toán

Sameh Mohamed Mohamed Hassan Elhabab

Nhân viên kế toán

Alsayid Metwally

Trưởng phòng kế toán

Văn phòng Chủ tịch Asmaa Moustafa

Điều phối viên Văn phòng Chủ tịch

Ailen Malagamba Lajara

Thư ký

Ebtesam Ahmed Eid Abdelgawad

Thư ký

Aimee Michaella

Thư ký

Walid Abdelhalim Abdellatif Soliman

Thư ký Lưu trữ

Rafih Parakkal Kuttihassan Parakkal

Thư ký Lưu trữ

Elfatih El Toum Ali

Quản Lý

Salman Al Faras

Người đòi nợ
Di chuyển về đầu trang