Trách nhiệm của Luật sư vụ việc dân sự

Vụ án dân sự ở Dubai hoặc UAE là một tranh chấp pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên trong đó một bên (nguyên đơn) yêu cầu một bên khác (bị đơn) bồi thường hoặc một hình thức trợ giúp pháp lý khác. Các vụ án dân sự xoay quanh các tranh chấp riêng tư về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà các bên có nghĩa vụ với nhau. Trách nhiệm chứng minh trong các vụ án dân sự nói chung là “bằng chứng chiếm ưu thế”, có nghĩa là nguyên đơn phải chứng minh rằng những tuyên bố của họ có nhiều khả năng là đúng hơn là không.

Các biện pháp khắc phục được tìm kiếm trong các vụ án dân sự thường liên quan đến việc bồi thường bằng tiền (thiệt hại), nhưng cũng có thể bao gồm các biện pháp cứu trợ phi tiền tệ như lệnh cấm (lệnh của tòa án phải làm hoặc ngừng làm điều gì đó), hiệu suất cụ thể (ra lệnh cho một bên thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng), hoặc bản án tuyên bố (lời tuyên bố của tòa án về địa vị pháp lý của các bên).

Luật dân sự ở UAE

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tự hào có một hệ thống pháp luật độc đáo kết hợp luật Hồi giáo truyền thống với các khía cạnh của hệ thống luật dân sự hiện đại. Luật dân sự ở UAE điều chỉnh nhiều vấn đề phi hình sự khác nhau, bao gồm địa vị cá nhân, quyền tài sản và nghĩa vụ hợp đồng. Đoạn luật này có vai trò then chốt vì nó tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân và động lực hoạt động của các doanh nghiệp ở UAE. 

Nguồn của Luật dân sự

Luật dân sự ở UAE chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Hiến pháp quốc gia, luật liên bang và các điều ước quốc tế. Luật Sharia cũng đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong các vấn đề về địa vị cá nhân. Ngoài ra, luật dân sự của UAE chịu ảnh hưởng của các truyền thống pháp lý trên khắp thế giới, bao gồm các hệ thống pháp luật của Pháp, La Mã và Ai Cập, dẫn đến một bộ luật được hệ thống hóa vừa toàn diện vừa có khả năng thích ứng. Sự kết hợp các ảnh hưởng này đảm bảo rằng hệ thống pháp luật của UAE mạnh mẽ, có khả năng giải quyết các thách thức pháp lý phức tạp trong bối cảnh hiện đại.

Những nguyên tắc cơ bản của luật dân sự

Hệ thống luật dân sự của UAE được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc chính hướng dẫn việc giải thích và phán quyết pháp lý. Nguyên tắc tự do hợp đồng trao quyền cho các bên tham gia vào các thỏa thuận theo các điều khoản của họ, miễn là chúng không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức. Quyền tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo các cá nhân và tổ chức có quyền lợi an toàn và rõ ràng đối với tài sản của mình. Trong lĩnh vực luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, UAE tuân thủ các nguyên tắc trách nhiệm pháp lý và bồi thường, đảm bảo rằng những thiệt hại do hành vi sai trái gây ra sẽ được bồi thường thỏa đáng. 

Vụ án và thủ tục dân sự

Luật Tố tụng Dân sự, được ban hành theo Nghị định Liên bang-Luật số 42 năm 2022, đặt ra khuôn khổ để giải quyết các tranh chấp dân sự và thương mại. Nó đưa ra hai con đường pháp lý cơ bản để các bên khởi kiện tại tòa án địa phương: thông qua các yêu cầu cơ bản hoặc thông qua các thủ tục rút gọn. Tòa án nhấn mạnh vào bằng chứng, trong đó các bên phải chứng minh yêu cầu của mình bằng tài liệu rõ ràng và đáng tin cậy, điều này rất quan trọng trong các vụ việc liên quan đến bồi thường thương tích nơi làm việc.

 

Khiếu nại nội dung là một hành động pháp lý truyền thống do nguyên đơn khởi xướng, người này gửi đơn yêu cầu lên tòa án có thẩm quyền phù hợp. Đơn thỉnh cầu này nêu chi tiết về cuộc xung đột và biện pháp giải quyết mong muốn chống lại bên đối lập, được gọi là bị đơn. Sau khi nộp đơn yêu cầu bồi thường, bị đơn có nghĩa vụ trả lời, bảo vệ lập trường của mình. Việc nộp đơn yêu cầu cơ bản được điều chỉnh bởi Điều 16 của Quyết định số 57 năm 2018 của Nội các. Quy định này quy định rằng nguyên đơn phải đăng ký yêu cầu của mình với Văn phòng Quản lý Vụ việc.

luật sư tranh tụng dân sự là một chuyên gia pháp lý đại diện cho khách hàng trong tranh chấp dân sự đó không liên quan đến cáo buộc hình sự. Trách nhiệm chính của họ là bảo vệ lợi ích của khách hàng trong suốt quá trình kiện tụng. Điều này bao gồm mọi thứ từ việc xem xét trường hợp, nộp hồ sơ kiện, tiến hành phát hiện, đàm phán định cư, cách chuẩn bị cho phiên tòas, và đại diện cho khách hàng tại tòa án nếu trường hợp đi đến thử nghiệm.

Trách nhiệm của Luật sư tố tụng dân sự

Dân sự luật sư tranh tụng có một vai trò nhiều mặt liên quan đến chuyên môn kiến thức pháp luật, khả năng phân tích sắc bén, tỉ mỉ sự chú ý đến chi tiết, và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Nhiệm vụ cốt lõi của họ bao gồm:

Xem xét và đánh giá trường hợp ban đầu

 • Gặp gỡ khách hàng tiềm năng để tham vấn để hiểu khía cạnh của họ tranh chấp và thu thập các dữ kiện và tài liệu liên quan
 • Phân tích giá trị trường hợp, xác định tính đúng đắn của Yêu cầu pháp lý, xác định liên quan luật và tiền lệ
 • Xây dựng chiến lược pháp lý để tối đa hóa cơ hội đạt được kết quả thuận lợi cho khách hàng
 • Tư vấn cho khách hàng về việc có nên theo đuổi hay không kiện tụng hoặc xem xét các lựa chọn thay thế như trọng tài hoặc giải quyết

Chuẩn bị trước khi xét xử

 • Bản thảo và hồ sơ ban đầu khiếu nại hoặc phản hồi nêu chi tiết các lập luận của khách hàng và cơ sở pháp lý trường hợp
 • Đại diện cho khách hàng tại đàm phán giải quyết để tránh tốn kém thử nghiệm thủ tục tố tụng
 • Thực hiện điều tra vụ án chuyên sâu thông qua phỏng vấn, nghiên cứu cơ bản và xem xét bằng chứng
 • Quản lý phát hiện các thủ tục như gửi tiền nhân chứng, ban hành trát đòi hầu tòa và kiểm tra tài liệu
 • Nghiên cứu các vấn đề pháp lý, phát triển thuyết phục đối số, và xác định hỗ trợ bằng chứng Dùng thử
 • Chuẩn bị cho khách hàng và các nhân chứng chuyên gia làm chứng một cách hiệu quả

Tranh tụng tại tòa án

 • Trình bày các lập luận mở đầu và kết thúc tóm tắt những điểm chính của tranh chấp
 • Kiểm tra, đối chất các nhân chứng để đưa ra sự thật có lợi cho khách hàng
 • Chủ đề câu hỏi và bằng chứng do luật sư đối lập trình bày khi thích hợp
 • Giải thích rõ ràng phức tạp vấn đề pháp lý và tranh luận với các thẩm phán và bồi thẩm đoàn
 • Trả lời các chuyển động do luật sư đối lập đệ trình
 • Đàm phán giải quyết nếu tranh chấp có thể được giải quyết mà không có sự thỏa thuận đầy đủ thử nghiệm

Phân tích sau thử nghiệm

 • Tư vấn cho khách hàng xem có nên chấp nhận hay không định cư và các điều khoản
 • Thông báo cho khách hàng về phán quyết và giải thích hình thức thưởng/phạt được áp dụng
 • Thảo luận về các phương án như kháng cáo hoặc đàm phán nếu kết quả không thuận lợi

Nhìn chung, luật sư tố tụng dân sự có chức năng như cố vấn đáng tin cậy, người quản lý vụ việc, người thu thập bằng chứng, nhà nghiên cứu pháp lý, nhà đàm phán và người tranh tụng trong phòng xử án. Mỗi trường hợp đều mang đến những thách thức mới, vì vậy họ phải áp dụng tư duy chiến lược để điều chỉnh cách tiếp cận của mình.

Dịch vụ Luật sư Luật Dân sự

Luật sư dân sự ở UAE xử lý nhiều vấn đề pháp lý phi hình sự liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Một số lĩnh vực hành nghề luật dân sự phổ biến nhất bao gồm:

 • Hợp đồng: Soạn thảo, xem xét và khởi kiện vi phạm hợp đồng.
 • Luật tài sản: Đang giải quyết bất động sản, chủ nhà-người thuê nhà, tranh chấp quyền sở hữu và một số các loại tranh chấp xây dựng.
 • Luật doanh nghiệp: Tư vấn các vấn đề về thành lập, sáp nhập, mua lại và quản trị.
 • Tranh chấp thương mại: Thực thi quyền kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại.
 • Luật Việc làm: Hướng dẫn về tuân thủ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề phân biệt đối xử và quấy rối.
 • Luật gia đình: Giải quyết việc ly hôn, giành quyền nuôi con, giám hộ, di chúc và thừa kế.
 • Kiện tụng bảo hiểm: Giải quyết các khiếu nại bị từ chối, cáo buộc có ý đồ xấu và tranh chấp về bồi thường.
 • Vết thương cá nhân: Khiếu kiện các vụ kiện về tai nạn, sơ suất y tế và trách nhiệm pháp lý về sản phẩm.

Ngoài tranh tụng, luật sư dân sự còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, soạn thảo và xem xét tài liệu, tuân thủ quy định, hướng dẫn sở hữu trí tuệ, các giải pháp thay thế. giải quyết tranh chấp và các dịch vụ khác trải rộng trên nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Hãy gọi cho chúng tôi hoặc Whatsapp ngay bây giờ để đặt cuộc hẹn khẩn cấp tại +971506531334 +971558018669

Các giai đoạn của quá trình tố tụng dân sự

Thủ tục tố tụng dân sự bao gồm một số giai đoạn riêng biệt được xây dựng dựa trên nhau:

1. Cuộc gặp khách hàng lần đầu và đánh giá trường hợp

Đầu tiên và quan trọng nhất, tranh tụng dân sự bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng khía cạnh tranh chấp của khách hàng trong thời gian đầu. xem xét trường hợp và các cuộc tư vấn. Các luật sư giàu kinh nghiệm đặt các câu hỏi mang tính chiến lược, xem xét các tài liệu lý lịch và phân tích các vấn đề để đưa ra lời khuyên pháp lý đúng đắn.

Họ xác định tính hợp lệ của các tuyên bố, cơ hội thành công và bắt đầu xây dựng lý thuyết và chiến lược trường hợp tổng thể dựa trên trường hợp đó. công. Điều quan trọng là khách hàng phải cung cấp trước tất cả các chi tiết liên quan để luật sư có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi theo đuổi vụ kiện.

2. Xây dựng vụ án và hồ sơ

Khi luật sư quyết định đại diện cho khách hàng trong vụ kiện dân sựsự lặp lại, giai đoạn chuẩn bị trước khi xét xử bắt đầu. Điều này bao gồm các hoạt động như:

 • Nghiên cứu pháp lý chuyên sâu về các vấn đề liên quan quy chếán lệhọc thuyết pháp lý và vv
 • Soạn thảo ban đầu lời cầu xin và khiếu nại nêu chi tiết cơ sở thực tế, cơ sở pháp lý của các yêu cầu bồi thường, biện hộ và biện pháp cứu trợ được yêu cầu
 • Thu thập bằng chứng vật lý và tài liệu bằng chứng
 • Xác định phù hợp các nhân chứng chuyên gia
 • Phỏng vấn các nhân chứng để hiểu các quan điểm khác nhau
 • Điều tra hoàn cảnh và lập luận của đối phương

Xây dựng trường hợp thích hợp và nộp đơn kiến ​​nghị quyết định phần còn lại của vụ kiện tụng để các luật sư dân sự phải nỗ lực đáng kể trong quá trình trước khi xét xử.

3. Giai đoạn khám phá

Quá trình tìm hiểu cho phép cả hai bên trao đổi thông tin và bằng chứng liên quan về các vấn đề tranh chấp. Các luật sư tranh tụng dân sự có tay nghề cao sử dụng khả năng khám phá để:

 • Khám phá bằng chứng buộc tội
 • Sự hiểu biết lập luận phản đối để chống lại chúng tốt hơn
 • Phân tích bằng chứng để xác định giải quyết tiềm năng

Các phương pháp khám phá phổ biến bao gồm yêu cầu cung cấp tài liệu, bằng văn bản cuộc thẩm vấn, có tuyên thệ chứng và lắng đọng. Phạm vi, quyền và giao thức liên quan phụ thuộc phần lớn vào luật tố tụng của khu vực pháp lý.

Sự thể hiện tích cực trong quá trình khám phá phức tạp có thể mang lại chiến lược lợi thế. Đó là một giai đoạn kiện tụng quan trọng.

4. Giải quyết và thương lượng

Lý tưởng nhất là tranh chấp dân sự được giải quyết thông qua đàm phán lẫn nhau và được chế tạo tốt giải quyết thỏa thuận giữa các bên. Mặc dù các lựa chọn thay thế như trọng tài, hòa giải hoặc luật hợp tác đang thu hút được sự chú ý, nhưng các giải pháp giải quyết ngoài tòa án do luật sư thương lượng vẫn là những lựa chọn phổ biến.

Luật sư tranh tụng dân sự có kỹ năng đàm phán chuyên môn và kinh nghiệm với các lập luận pháp lý cho phép họ bảo đảm lợi ích tối đa cho khách hàng của họ. Hợp lý định cư cũng tránh được những điều không chắc chắn liên quan đến thủ tục tố tụng kéo dài tại tòa án hoặc xét xử của bồi thẩm đoàn.

Điều đó cho thấy, những vấn đề dân sự phức tạp với số tiền lớn hoặc hình phạt có thể bị đe dọa đôi khi cần có sự can thiệp của tòa án khi đàm phán thất bại.

5. Các kiến ​​nghị và sự chuẩn bị trước khi xét xử

Khi vụ kiện tụng diễn ra, luật sư có thể nộp hồ sơ quan trọng kiến nghị trước phiên tòa về các vấn đề như:

 • Yêu cầu tòa án ra phán quyết về sự chấp nhận của bằng chứng hoặc lời khai nhất định
 • Mong nhận được phán quyết tóm tắt hoặc bác bỏ các vấn đề đã được giải quyết
 • Loại trừ thông tin có hại hoặc nhân chứng gây ảnh hưởng tới tòa án

Ngoài ra, họ còn chuẩn bị kỹ càng các lập luận, diễn tập trước khách hàng và chuyên gia. lời khai của nhân chứng, thu thập bằng chứng và tang vật, soạn thảo bảng câu hỏi để lựa chọn bồi thẩm đoàn, đảm bảo đáp ứng thời hạn của tòa án và giải quyết mọi kháng cáo hoặc thay đổi vào phút cuối.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xét xử mang lại một kết quả rõ ràng lợi thế trong quá trình kiện tụng tại tòa án nên đây là một giai đoạn quan trọng.

6. Thử nghiệm

Bất chấp những nỗ lực giải quyết tốt nhất, các tranh chấp dân sự phức tạp vẫn kết thúc tại phòng xử án. Trình độ của luật sư tranh tụng kinh nghiệm với các thử nghiệm bây giờ trở thành tối quan trọng. Đây là nơi chuyên môn của họ vận động xét xử các kỹ năng phát huy tác dụng khi họ nhiệt tình tranh luận về các kiến ​​nghị, đưa ra bằng chứng, kiểm tra chéo các nhân chứng, đưa ra lời khai mở đầu và kết thúc, v.v.

Các luật sư tranh tụng dân sự dày dạn kinh nghiệm là bậc thầy trong việc đơn giản hóa các vấn đề phức tạp thành những câu chuyện thuyết phục cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn trong các phiên tòa. Họ đại diện mạnh mẽ cho khách hàng trong khi điều hướng các quy tắc thủ tục phức tạp.

7. Tranh tụng sau phiên tòa

Các tranh chấp không nhất thiết phải kết thúc sau khi phán quyết được công bố. Các luật sư tranh tụng sau phiên tòa phân tích phán quyết, thông báo kết quả cho khách hàng, tư vấn về các lựa chọn như kháng cáo nếu thích hợp và đảm bảo vị trí pháp lý của khách hàng được bảo đảm sau quyết định của tòa án.

Nhận âm thanh tư vấn pháp lý ngay sau phiên tòa có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho các chiến lược tiếp theo khi giải quyết một phán quyết bất lợi.

Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ cho một cuộc hẹn khẩn cấp tại +971506531334 +971558018669

Các luật sư dân sự hàng đầu tạo điều kiện giải quyết tranh chấp ở UAE như thế nào

Tranh tụng dân sự và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án về bản chất vẫn còn phức tạp. Chất lượng Luật sư không thể thiếu trong việc xây dựng lập trường đàm phán, liên lạc giải quyết, xây dựng các lập luận trong phòng xử án, quản lý hiệu quả các thủ tục điều tra và tư vấn về những vấn đề phức tạp trong việc tuân thủ tại địa phương. Trí tuệ pháp lý của họ chắt lọc các quy trình luật dân sự phức tạp.

Luật sư dân sự chuyên nghiệp UAE cũng hỗ trợ thông qua tư vấn cá nhân, giao tiếp ổn định và sự đồng cảm chân thành trong những tình huống khó khăn về thuế. Sự thông thạo của họ đối với các nguyên tắc hiến pháp, quy tắc đạo đức và sắc thái luật dân sự vẫn tồn tại một cách vô song. Xác định vị trí và làm việc với các luật sư dân sự đáng tin cậy của Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có danh tiếng xuất sắc trong ngành, từ đó hợp lý hóa việc giải quyết vụ việc dân sự của bạn một cách hợp pháp. Hãy gọi cho chúng tôi hoặc Whatsapp ngay bây giờ để đặt cuộc hẹn khẩn cấp tại +971506531334 +971558018669