Tranh chấp xây dựng là gì và cách giải quyết chúng

Tranh chấp xây dựng ngày càng gia tăng chung trong ngành xây dựng và cơ sở hạ tầng hiện đại. Với phức hợp dự án liên quan đến nhiều các bên tham gia và lợi ích, những bất đồng và xung đột thường xuyên nảy sinh. Tranh chấp chưa được giải quyết có thể dẫn đến tốn kém trận chiến pháp lý hoặc thậm chí làm hỏng hoàn toàn các dự án.

1 bất đồng về thanh toán và bội chi ngân sách
2 tranh chấp
3 dẫn tới nhầm lẫn về trách nhiệm

Tranh chấp xây dựng là gì

Tranh chấp xây dựng tham khảo bất kỳ bất đồng or xung đột phát sinh giữa hai hoặc nhiều bên tham gia vào một dự án xây dựng. Chúng thường xoay quanh các vấn đề chính như:

 • Hợp đồng điều khoản và nghĩa vụ
 • Thanh toán
 • Xây dựng sự chậm trễ
 • Chất lượng và tay nghề
 • Thiết kế những thay đổi và khiếm khuyết
 • Điều kiện trang web
 • Những thay đổi trong phạm vi dự án

Tranh chấp có thể xảy ra giữa nhiều các bên liên quan trong một dự án, bao gồm:

 • Chủ sở hữu
 • Nhà thầu
 • Nhà thầu phụ
 • Các nhà cung cấp
 • Kiến trúc sư và nhà thiết kế
 • Kỹ sư
 • Quản lý xây dựng
 • Bảo hiểm
 • Ngay cả cơ quan chính phủ

Nguyên nhân phổ biến của tranh chấp xây dựng

Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây tranh chấp trong dự án xây dựng:

 • Hợp đồng được soạn thảo kém hoặc không rõ ràng – Dẫn đến nhầm lẫn về trách nhiệm và nghĩa vụ
 • Những thay đổi bất ngờ đến thiết kế, kế hoạch hoặc điều kiện địa điểm
 • Lỗi và thiếu sót trong khảo sát ban đầu hoặc thông số kỹ thuật
 • Sự chậm trễ trong việc cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lao động sẵn có hoặc thời tiết bất lợi
 • Thi công bị lỗi hoặc chất lượng công việc không đạt tiêu chuẩn
 • Bất đồng về thanh toán và bội chi ngân sách
 • Không ghi lại những thay đổi trong phạm vi công việc một cách hợp lý
 • Sự cố liên lạc giữa các bên liên quan

Những yếu tố này và nhiều yếu tố khác có thể nhanh chóng leo thang thành những cuộc đối đầu và tranh chấp nghiêm trọng giữa các bên liên quan.

Hậu quả của tranh chấp xây dựng chưa được giải quyết

Để lại xung đột không được giải quyết có thể có tác động lớn tài chínhpháp lý và tác động lịch trình:

 • Sự chậm trễ của dự án – Dẫn đến thiệt hại phải trả và chi phí tài nguyên nhàn rỗi
 • Tăng chi phí tổng thể của dự án – Từ những thay đổi về phạm vi công việc, sự chậm trễ, phí pháp lý, v.v.
 • Thiệt hại cho các mối quan hệ kinh doanh – Do sự xói mòn lòng tin giữa các bên
 • Toàn diện tranh chấp hợp đồng hoặc thậm chí Chấm dứt
 • Tranh tụng, trọng tài và các thủ tục pháp lý khác

Đó là lý do tại sao việc xác định và giải quyết vấn đề sớm thông qua các biện pháp thích hợp là rất quan trọng. các phương pháp giải quyết tranh chấp, ngay cả trong trường hợp liên quan đến một chủ đầu tư bất động sản vi phạm hợp đồng.

Các loại tranh chấp xây dựng

Mặc dù mỗi tranh chấp xây dựng là duy nhất nhưng hầu hết đều thuộc một số loại phổ biến:

1. Trì hoãn yêu cầu bồi thường

Một trong những tranh chấp xây dựng phổ biến nhất liên quan đến dự án sự chậm trễ. Các ví dụ phổ biến bao gồm:

 • Yêu cầu bồi thường cho thời gian kéo dài bởi các nhà thầu do sự chậm trễ của chủ sở hữu/khách hàng
 • Tăng tốc yêu cầu phục hồi tác động chi phí của việc thay đổi lịch trình
 • Thanh lý thiệt hại khiếu nại của chủ sở hữu đối với nhà thầu vì hoàn thành muộn

Theo dõi và ghi lại sự chậm trễ của dự án quan trọng trong việc giải quyết các khiếu nại đó.

2. Tranh chấp thanh toán

Bất đồng về thanh toán cũng có mặt khắp nơi, chẳng hạn như:

 • Định giá thấp các công trình đang hoàn thiện mà nhà thầu yêu cầu bồi thường
 • Không thanh toán hoặc chậm thanh toán của khách hàng và nhà thầu chính
 • Các khoản bồi hoàn và bù trừ đối với các nhà thầu phụ

Đánh giá cẩn thận các công việc đã hoàn thành và rõ ràng điều khoản thanh toán trong hợp đồng có thể giảm thiểu các vấn đề thanh toán.

3. Công trình bị lỗi

Tranh chấp về chất lượng và tay nghề là phổ biến khi việc xây dựng không theo thông số kỹ thuật của hợp đồng:

 • Công tác khắc phục để khắc phục khuyết điểm
 • Phụ phí chống lại nhà thầu phụ
 • Chính sách bảo hành và yêu cầu bồi thường trách nhiệm pháp lý về khiếm khuyết

Tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng và mạnh mẽ chế độ kiểm tra chất lượng là điều bắt buộc để tránh tranh chấp về tác phẩm bị lỗi.

4. Thay đổi đơn hàng và biến thể

Khi dự án thiết kế hoặc thông số kỹ thuật thay đổi giữa xây dựng thường dẫn đến tranh chấp, bao gồm:

 • Định giá cho công việc đa dạng hoặc bổ sung
 • Tác động của các biến thể theo tiến độ dự án
 • phạm vi creep do kiểm soát thay đổi kém

Thay đổi thủ tục đặt hàng và rõ ràng phạm vi thay đổi kế hoạch trong hợp đồng giúp quản lý nguồn tranh chấp lớn này.

5. Sơ suất nghề nghiệp

Đôi khi những thiếu sót, sai sót trong thiết kế or thiếu sót châm ngòi cho những tranh chấp về:

 • Chi phí khắc phục cho các thiết kế bị lỗi
 • Sự chậm trễ từ việc làm lại
 • Trách nhiệm nghề nghiệp khiếu nại chống lại các nhà thiết kế

Mạnh đảm bảo chất lượng và đánh giá ngang hàng của thiết kế giảm thiểu tranh chấp sơ suất.

4 dự án bị chậm trễ dẫn đến thiệt hại phải thanh lý và chi phí tài nguyên nhàn rỗi
5 giải quyết chúng
6 thay đổi bất ngờ về kế hoạch thiết kế hoặc điều kiện địa điểm

Tác động của tranh chấp xây dựng

Nếu không có giải pháp kịp thời, tranh chấp xây dựng có thể lan rộng thành những vấn đề lớn hơn rất nhiều, bao gồm:

Tác động tài chính

 • Thực chất chi phí ngoài dự kiến từ sự chậm trễ, thay đổi trong công việc
 • Các chi phí chính liên quan đến giải quyết tranh chấp
 • Đáng kể phí pháp lý và chuyên gia
 • Những hạn chế trong dòng tiền cho các dự án

Lịch trình tác động

 • Sự chậm trễ của dự án từ việc ngừng làm việc
 • Trì hoãn yêu cầu bồi thường và điều chỉnh
 • Sắp xếp lại trình tự và tăng tốc chi phí

Tác động kinh doanh

 • Thiệt hại cho các mối quan hệ kinh doanh và sự tin tưởng giữa các bên
 • Rủi ro danh tiếng cho các công ty tham gia
 • Hạn chế về cơ hội việc làm trong tương lai

Điều đó khiến việc giải quyết tranh chấp nhanh chóng trở nên cần thiết.

Phương thức giải quyết tranh chấp xây dựng

Việc giải quyết tính chất đa dạng của các tranh chấp xây dựng đòi hỏi phải có các chiến lược phù hợp, bao gồm:

KHAI THÁC. Đàm phán

Đàm phán trực tiếp giữa các bên tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, chi phí thấp.

2. Hòa giải

vô tư trung gian hòa giải hỗ trợ các bên giao tiếp để đạt được điểm chung.

3. Ban giải quyết tranh chấp (DRB)

Các chuyên gia độc lập cung cấp đánh giá không mang tính ràng buộc về các tranh chấp, giúp dự án tiếp tục hoạt động.

4. Trọng tài

Quyết định ràng buộc về tranh chấp được cung cấp bởi trọng tài hoặc hội đồng trọng tài.

5. Tố tụng

Phương sách cuối cùng, kiện tụng tại tòa án có thể dẫn tới những phán quyết có hiệu lực pháp luật.

Trọng tài và hòa giải thường được ưu tiên hơn so với kiện tụng do chi phí thấp hơn và giải quyết nhanh hơn.

Các phương pháp thực hành tốt nhất để ngăn ngừa tranh chấp

Mặc dù có thể xảy ra tranh chấp trong xây dựng, hãy thận trọng quản lý rủi ro và tránh xung đột chiến lược giúp giảm thiểu chúng:

 • Hợp đồng rõ ràng, đầy đủ bao gồm tất cả các khía cạnh của dự án
 • Mở kênh để được nhắc thông tin
 • Sự tham gia sớm của tất cả các bên trong hợp tác lập kế hoạch
 • Cẩn thận tài liệu dự án thủ tục
 • Nhiều tầng quy định giải quyết tranh chấp trong hợp đồng
 • Một tổ chức Văn Hóa hướng tới các mối quan hệ

Chuyên gia tranh chấp xây dựng

Chuyên gia tư vấn pháp luật và chuyên gia vấn đề thường hỗ trợ quá trình giải quyết thông qua các dịch vụ quan trọng như:

 • Soạn thảo hợp đồng và phân bổ rủi ro
 • Trong sáng quản lý hợp đồng thủ tục
 • Chuẩn bị yêu cầu bồi thường, đánh giá và phản bác
 • Thiết kế hệ thống tránh tranh chấp
 • Lời khuyên của chuyên gia về phương pháp giải quyết và diễn đàn
 • Hướng dẫn thu thập bằng chứng kỹ thuật
 • Sự chậm trễ pháp y, phân tích lượng tử và chủ đề
 • Hỗ trợ hòa giải, trọng tài và tranh tụng

Chuyên môn chuyên sâu của họ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc tránh hoặc giải quyết các tranh chấp xây dựng.

Tương lai của việc giải quyết tranh chấp xây dựng

Những đổi mới tiên tiến trong công nghệ kỹ thuật số hứa hẹn sẽ thay đổi cách quản lý tranh chấp xây dựng:

 • Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến sẽ cho phép hòa giải, phân xử nhanh hơn, rẻ hơn và thậm chí hỗ trợ ra quyết định với sự hỗ trợ của AI.
 • Hợp đồng thông minh dựa trên blockchain có thể cung cấp dữ liệu dự án bất biến cần thiết để giải quyết tranh chấp.
 • Cặp song sinh kỹ thuật số của các dự án xây dựng sẽ giúp đánh giá tác động của những thay đổi và sự chậm trễ một cách toàn diện thông qua mô phỏng.
 • Phân tích dữ liệu nâng cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý rủi ro chủ động được hỗ trợ bởi những hiểu biết sâu sắc về dự án.

Khi các công nghệ tiên phong ngày càng phổ biến trong ngành xây dựng, chúng sẽ cung cấp những công cụ vô giá để giải quyết tranh chấp, đồng thời đảm bảo giải quyết nhanh hơn, rẻ hơn.

Kết luận – Cách tiếp cận chủ động là chìa khóa

 • Tranh chấp xây dựng xảy ra khắp nơi do tính phức tạp của lĩnh vực này
 • Tranh chấp chưa được giải quyết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách, tiến độ và mối quan hệ với các bên liên quan
 • Có nhiều phương pháp giải quyết từ đàm phán đến kiện tụng
 • Phòng ngừa mạnh mẽ thông qua quản lý rủi ro và thực hành hợp đồng tốt nhất là thận trọng nhất
 • Sự hỗ trợ kịp thời của chuyên gia có thể là vô giá dù tránh hay giải quyết tranh chấp
 • Khai thác các công nghệ mới nổi hứa hẹn quản lý tranh chấp được tối ưu hóa

Với một phương pháp chủ động, hợp tác Dựa vào phòng ngừa tranh chấp, các công ty có thể giúp thúc đẩy các dự án xây dựng trong đó việc giao hàng đúng thời hạn, đúng ngân sách là tiêu chuẩn – không phải là ngoại lệ bị ảnh hưởng bởi những phiền nhiễu do xung đột.

Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ cho một cuộc hẹn khẩn cấp tại +971506531334 +971558018669

Di chuyển về đầu trang