Žmogžudystės nusikaltimas arba žmogžudysčių įstatymai ir bausmės JAE

Jungtiniai Arabų Emyratai neteisėtą žmonių gyvybės atėmimą laiko vienu žiauriausių nusikaltimų visuomenei. Žmogžudystė arba tyčinis kito asmens mirties sukėlimas yra laikomas sunkiu nusikaltimu, už kurį pagal JAE įstatymus skiriamos griežčiausios bausmės. Šalies teisinė sistema žmogžudystes traktuoja visiškai netoleruojamai, nes tai išplaukia iš islamo principų išsaugoti žmogaus orumą ir palaikyti įstatymus bei tvarką, kurie yra pagrindiniai JAE visuomenės ir valdymo ramsčiai.

Siekdami apsaugoti savo piliečius ir gyventojus nuo žmogžudiško smurto grėsmės, JAE priėmė aiškius įstatymus, kurie suteikia plačią teisinę sistemą, apibrėžiančią skirtingas žmogžudysčių ir kaltų žmogžudysčių kategorijas. Bausmės už įrodytus apkaltinamuosius nuosprendžius žmogžudyste svyruoja nuo ilgo 25 metų įkalinimo iki įkalinimo iki gyvos galvos, didelės kompensacijos už kraujo pinigus ir mirties bausmę sušaudant bylose, kurias JAE teismai laiko baisiausiomis. Tolesniuose skyriuose aprašomi konkretūs įstatymai, teisiniai procesai ir bausmių skyrimo gairės, susijusios su žmogžudysčių ir žmogžudysčių nusikaltimais JAE.

Kokie yra įstatymai dėl žmogžudysčių Dubajuje ir JAE?

 1. 3 m. federalinis įstatymas Nr. 1987 (Baudžiamasis kodeksas)
 2. 35 m. federalinis įstatymas Nr. 1992 (Kovos su narkotikais įstatymas)
 3. 7 m. federalinis įstatymas Nr. 2016 (Kovos su diskriminacija / neapykanta įstatymo pakeitimas)
 4. Šariato teisės principai

3 m. federalinis įstatymas Nr. 1987 (Baudžiamasis kodeksas) yra pagrindinis teisės aktas, apibrėžiantis kaltus žmogžudysčių nusikaltimus, tokius kaip tyčinė žmogžudystė, žmogžudystė dėl garbės, vaikžudystė ir žmogžudystė, kartu su jų bausmėmis. 332 straipsnis numato mirties bausmę už tyčinį nužudymą. 333–338 straipsniai apima kitas kategorijas, pvz., nužudymus dėl gailestingumo. JAE baudžiamasis kodeksas buvo atnaujintas 2021 m., 3 m. federalinį įstatymą Nr. 1987 pakeičiant 31 m. federaliniu dekretu Nr. 2021. Naujajame baudžiamajame kodekse išlaikomi tie patys principai ir bausmės už nužudymų nusikaltimus kaip ir senajame, tačiau konkretus straipsniai ir numeriai galėjo pasikeisti.

35 m. federaliniame įstatyme Nr. 1992 (Kovos su narkotikais įstatymas) taip pat yra nuostatų, susijusių su žmogžudyste. 4 straipsnis leidžia taikyti mirties bausmę už nusikaltimus su narkotikais, dėl kurių miršta net ir netyčia. Šia griežta pozicija siekiama atgrasyti nuo nelegalios prekybos narkotikais. 6 m. federalinio įstatymo Nr. 7 2016 straipsniu buvo pakeisti esami teisės aktai, siekiant įtraukti atskiras nuostatas dėl neapykantos nusikaltimų ir žmogžudysčių, motyvuotų religijos, rasės, kastos ar etninės priklausomybės diskriminacija.

Be to, JAE teismai, spręsdami nužudymo bylas, laikosi tam tikrų šariato principų. Tai apima atsižvelgimą į tokius veiksnius kaip nusikalstami ketinimai, kaltė ir išankstinis planavimas pagal šariato jurisprudenciją.

Kokios yra bausmės už žmogžudystes Dubajuje ir JAE?

Pagal neseniai priimtą 31 m. federalinį dekretą įstatymą Nr. 2021 (JAE baudžiamasis kodeksas), už tyčinę žmogžudystę, kai tyčia ir neteisėtai sukėlusi kito asmens mirtį, iš anksto suplanavus ir piktybiškai, gresia mirties bausmė. Atitinkamame straipsnyje aiškiai nurodyta, kad kaltininkai, nuteisti už šią baisiausią kaltos žmogžudystės formą, turi būti nuteisti mirties bausme sušaudant. Už nužudymus dėl garbės, kai moteris žudo šeimos nariai dėl numanomų tam tikrų konservatyvių tradicijų pažeidimų, 384/2 straipsnis teisėjams suteikia teisę skirti maksimalias bausmes – mirties bausmę arba įkalinimą iki gyvos galvos, atsižvelgiant į bylos specifiką.

Įstatymas išskiria tam tikras kitas kategorijas, pavyzdžiui, kūdikių žudymą, kuris yra neteisėtas naujagimio nužudymas. Su šia nusikalstama veika susijęs 344 straipsnis numato švelnesnes laisvės atėmimo bausmes nuo 1 iki 3 metų, įvertinus atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir veiksnius, galėjusius paskatinti kaltininką. 339 straipsnis numato laisvės atėmimą nuo 3 iki 7 metų už mirtį dėl nusikalstamo aplaidumo, tinkamos priežiūros stokos arba nesugebėjimo vykdyti teisinių įsipareigojimų.

Pagal 35 m. federalinį įstatymą Nr. 1992 (Kovos su narkotikais įstatymas) 4 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad jei bet koks su narkotikais susijęs nusikaltimas, pvz., narkotikų gamyba, laikymas ar prekyba jais tiesiogiai sukelia asmens mirtį, net ir netyčia, didžiausia bausmė Dalyvaujančioms kaltoms šalims gali būti paskirta mirties bausmė.

Be to, 7 m. federaliniame įstatyme Nr. 2016, kuriuo po jo įsigaliojimo buvo pakeistos tam tikros nuostatos, pagal 6 straipsnį buvo numatyta galimybė skirti mirties bausmę arba įkalinimą iki gyvos galvos tais atvejais, kai žmogžudystės ar kaltos žmogžudystės yra skatinamos neapykantos aukos religijai, rasei, kastos, etninės ar tautinės kilmės.

Svarbu pažymėti, kad JAE teismai taip pat vadovaujasi tam tikrais šariato principais spręsdami bylas, susijusias su tyčinėmis žmogžudystėmis. Ši nuostata suteikia teisę teisėtiems aukų įpėdiniams ar šeimoms reikalauti įvykdyti mirties bausmę kaltininkui, priimti piniginę kompensaciją už kraujo pinigus, vadinamą „diya“, arba suteikti malonę, o teismo sprendimas turi atitikti aukos pasirinkimą. šeima.

Kaip JAE nagrinėja žmogžudysčių bylas?

Štai pagrindiniai žingsniai, susiję su tuo, kaip JAE nagrinėja žmogžudysčių bylas:

 • tyrimai – Policija ir valstybinio kaltinimo institucijos atlieka išsamų nusikaltimo tyrimą, renka įrodymus, apklausia liudytojus ir sulaiko įtariamuosius.
 • Mokesčiai – Remdamasi tyrimo išvadomis, prokuratūra kaltinamajam oficialiai pareiškia kaltinimus dėl atitinkamo žmogžudystės nusikaltimo pagal JAE įstatymus, pvz., JAE baudžiamojo kodekso 384/2 straipsnį dėl tyčinio nužudymo.
 • Teismo procesas – Byla nagrinėjama JAE baudžiamuosiuose teismuose, prokurorams pateikiant įrodymus ir argumentus, patvirtinančius kaltę, kuri nekelia pagrįstų abejonių.
 • Atsakovo teisės – Pagal JAE baudžiamojo kodekso 18 straipsnį kaltinamasis turi teisę į teisinį atstovavimą, kryžmines liudininkų apklausas ir gynybą nuo kaltinimų.
 • Teisėjų vertinimas – Pagal JAE baudžiamojo kodekso 19 straipsnį teismo teisėjai nešališkai įvertina visus abiejų pusių įrodymus ir parodymus, kad nustatytų kaltę ir tyčia.
 • Verdiktas – Jei bus pripažintas kaltu, teisėjai priima nuosprendį, kuriame išdėstomas apkaltinamasis nuosprendis dėl žmogžudystės ir nuosprendis pagal JAE baudžiamojo kodekso nuostatas ir šariato principus.
 • Apeliacijų procesas – Tiek kaltinimas, tiek gynyba turi galimybę apskųsti teismo nuosprendį aukštesniems apeliaciniams teismams, jei tai pagrįsta, kaip numatyta JAE baudžiamojo kodekso 26 straipsnyje.
 • Bausmės vykdymas – Pagal JAE baudžiamojo kodekso 384 straipsnio 2 dalį, prieš atliekant mirties bausmę, laikomasi griežtų protokolų, susijusių su apeliacine tvarka ir JAE prezidento ratifikavimu.
 • Aukos šeimos teisės – Iš anksto apgalvotais atvejais šariatas suteikia aukų šeimoms galimybę atleisti nusikaltėliui arba vietoj to priimti kompensaciją už kraujo pinigus, kaip numatyta JAE baudžiamojo kodekso 384/2 straipsnyje.

Kaip JAE teisinė sistema apibrėžia ir išskiria žmogžudystės laipsnius?

JAE baudžiamajame kodekse pagal 31 m. federalinį įstatymą Nr. 2021 pateikiama išsami sistema, pagal kurią galima suskirstyti skirtingus neteisėtų nužudymų ar kaltų žmogžudysčių laipsnius. Nors įstatymai plačiai vadinami „žudymu“, įstatymai aiškiai atskiria tokius veiksnius kaip tyčia, tyčia, aplinkybės ir nusikaltimo motyvai. Įvairūs žmogžudystės nusikaltimų laipsniai, aiškiai apibrėžti JAE įstatymuose, yra tokie:

LaipsnisApibrėžimasPagrindiniai veiksniai
Tyčinė žmogžudystėTyčinis žmogaus mirties sukėlimas iš anksto apgalvotu planavimu ir piktybiniais kėslomis.Išankstinis svarstymas, išankstinio sumanymo ir piktybiškumo įrodymai.
Garbės nužudymaiNeteisėtas moters šeimos nario nužudymas dėl tam tikrų tradicijų pažeidimų.Motyvas susijęs su konservatyviomis šeimos tradicijomis/vertybėmis.
Kūdikių žudymasNeteisėtai sukėlusi naujagimio mirtį.Kūdikių nužudymas, įvertintos atsakomybę lengvinančios aplinkybės.
Žmogžudystė dėl neatsargumoMirtis dėl nusikalstamo aplaidumo, nesugebėjimo vykdyti teisinių įsipareigojimų arba tinkamos priežiūros stokos.Priežastimi nustatyta ne tyčia, o aplaidumas.

Be to, įstatymas numato griežtesnes bausmes už neapykantos nusikaltimus, susijusius su žmogžudyste, motyvuota diskriminacija aukos religijos, rasės, etninės priklausomybės ar tautybės atžvilgiu pagal pakeistas 2016 m.

JAE teismai kruopščiai įvertina tokius įrodymus kaip nusikaltimo vietos faktus, liudytojų parodymus, psichologinius kaltinamojo vertinimus ir kitus kriterijus, kad nustatytų, kokio laipsnio žmogžudystė buvo įvykdyta. Tai turi tiesioginės įtakos nuosprendžiui, kuris svyruoja nuo švelnių įkalinimo bausmių iki didžiausių mirties bausmių, priklausomai nuo nusikaltimo laipsnio.

Ar JAE taiko mirties bausmę už nuteistus žmogžudystes?

Jungtiniai Arabų Emyratai pagal savo įstatymus taiko mirties bausmę arba mirties bausmę už tam tikrus nuosprendžius dėl žmogžudystės. Pagal JAE baudžiamąjį kodeksą už tyčinę žmogžudystę, kai tyčia ir neteisėtai sukėlusi žmogaus mirtį, iš anksto planuojant ir piktavališkai tyčia, skiriama griežčiausia bausmė sušaudant. Mirties bausmė taip pat gali būti skirta kitais atvejais, pavyzdžiui, už šeimos narių įvykdytas moterų nužudymus dėl garbės, žmogžudysčių neapykantos nusikaltimų, paskatintų religinės ar rasinės diskriminacijos, taip pat už narkotikų prekybos nusikaltimus, dėl kurių miršta gyvybė.

Tačiau JAE laikosi griežtų teisinių procedūrų, įtvirtintų jų baudžiamojo teisingumo sistemoje, taip pat šariato principų prieš įgyvendindami bet kokius mirties nuosprendžius už apkaltinamuosius žmogžudystes. Tai apima išsamų apeliacijų procesą aukštesniuosiuose teismuose, galimybę aukų šeimoms suteikti malonę arba priimti kompensaciją už kraujo pinigus, o ne mirties bausmę, o JAE prezidento galutinis ratifikavimas yra privalomas prieš skiriant mirties bausmes.

Kaip JAE sprendžia bylas, susijusias su užsienio piliečiais, apkaltintais žmogžudyste?

JAE savo žmogžudystės įstatymus taiko vienodai tiek piliečiams, tiek užsienio piliečiams, gyvenantiems ar lankantiems šalyje. Emigrantai, apkaltinti neteisėtomis žmogžudystėmis, yra persekiojami taikant tą patį teisinį procesą ir teismų sistemą, kaip ir Emyratų piliečiai. Užsienio piliečiams, nuteistiems už tyčinę žmogžudystę ar kitus sunkius nusikaltimus, gresia mirties bausmė, panašiai kaip ir piliečiams. Tačiau jie neturi galimybės gauti malonės arba sumokėti aukos šeimai kompensacijos už kraujo pinigus, o tai pagrįsta šariato principais.

Užsienyje nuteistiesiems už žmogžudystes, kuriems vietoj mirties bausmės atlikimo buvo paskirtos įkalinimo sąlygos, papildomas teisinis procesas yra deportacija iš JAE, atlikus visą kalėjimo bausmę. JAE nedaro išimčių suteikdami atleidimą nuo baudų arba leisdami apeiti savo įstatymus dėl žudynių užsieniečiams. Ambasados ​​yra informuojamos, kad suteiktų konsulinę prieigą, tačiau negali kištis į teisminį procesą, kuris grindžiamas tik JAE suvereniais įstatymais.

Koks yra žmogžudysčių nusikalstamumo lygis Dubajuje ir JAE

Dubajuje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) žmogžudysčių skaičius yra ypač mažas, ypač palyginti su labiau išsivysčiusiomis šalimis. Statistiniai duomenys rodo, kad tyčinių žmogžudysčių skaičius Dubajuje bėgant metams mažėjo ir sumažėjo nuo 0.3 atvejo 100,000 2013 gyventojų 0.1 m. iki 100,000 atvejo 2018 2012 gyventojų 2.6 m. Žmogžudysčių skaičius JAE 100,000 m. siekė 6.3 atvejo 100,000 2014 žmonių, o tai yra gerokai mažesnis nei pasaulinis to laikotarpio vidurkis – 0.3 žmogžudysčių iš 100,000 2021 žmonių. Be to, Dubajaus policijos pagrindinių nusikaltimų statistikos ataskaitoje už pirmąjį 0.5 m. pusmetį užfiksuotas 100,000 tyčinių žmogžudysčių skaičius XNUMX XNUMX gyventojų. Visai neseniai, XNUMX m., JAE žmogžudysčių rodiklis buvo XNUMX atvejo XNUMX XNUMX gyventojų.

Atsisakymas: Laikui bėgant nusikaltimų statistika gali svyruoti, todėl skaitytojai turėtų susipažinti su naujausiais oficialiais duomenimis iš patikimų šaltinių, kad gautų naujausią informaciją apie žmogžudysčių skaičių Dubajuje ir JAE.

Kokias teises turi asmenys, kaltinami žmogžudyste JAE?

 1. Teisė į teisingą teismą: Užtikrina nešališką ir teisingą teisinį procesą be diskriminacijos.
 2. Teisė į teisinį atstovavimą: Leidžia kaltinamajam turėti advokatą apginti savo bylą.
 3. Teisė teikti įrodymus ir liudytojus: Suteikia kaltinamajam galimybę pateikti tai patvirtinančią informaciją ir parodymus.
 4. Teisė apskųsti nuosprendį: Leidžia kaltinamajam užginčyti teismo sprendimą aukštesniais teisminiais kanalais.
 5. Teisė į vertimo žodžiu paslaugas, jei reikia: Teikia kalbos pagalbą ne arabiškai kalbantiems asmenims teisminių procesų metu.
 6. Nekaltumo prezumpcija, kol kaltumas neįrodytas: Kaltinamasis laikomas nekaltu, nebent jų kaltė būtų įrodyta be pagrįstų abejonių.

Kas yra tyčinė žmogžudystė?

Tyčinė žmogžudystė, dar žinoma kaip pirmojo laipsnio žmogžudystė arba tyčinė žmogžudystė, reiškia tyčinį ir planuotą kito asmens nužudymą. Tai apima sąmoningą sprendimą ir išankstinį planą atimti kažkam gyvybę. Šis žmogžudystės tipas dažnai laikomas rimčiausia žmogžudystės forma, nes tai susiję su piktybiškumu ir tyčiniu ketinimu padaryti nusikaltimą.

Tyčinės žmogžudystės bylose kaltininkas paprastai iš anksto apmąstė veiką, ruošėsi ir nužudymą įvykdė apgalvotai. Tai gali apimti ginklo gavimą, nusikaltimo laiko ir vietos planavimą arba įrodymų slėpimą. Tyčinė žmogžudystė skiriasi nuo kitų žmogžudystės formų, tokių kaip žmogžudystė arba nusikaltimai dėl aistros, kai nužudymas gali įvykti pačiame įkarštyje arba be išankstinio svarstymo.

Kaip JAE elgiasi su tyčinėmis žmogžudystėmis, atsitiktiniais nužudymais?

JAE teisinėje sistemoje aiškiai atskirta tyčinė žmogžudystė ir atsitiktinės žmogžudystės. Už tyčinį nužudymą baudžiama mirtimi arba įkalinimu iki gyvos galvos, jei tyčia įrodoma, o už atsitiktinį nužudymą gali būti sumažintos bausmės, baudos arba kraujo pinigai, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes. JAE požiūris į žmogžudysčių bylas siekia išlaikyti teisingumą užtikrinant, kad bausmė atitiktų nusikaltimo sunkumą, taip pat atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir sudaryti sąlygas sąžiningam procesui tiek tyčinio, tiek netyčinio nužudymo atveju.

Pereikite į viršų