Atskleistas pinigų plovimas: kaip teisininkai gali apsaugoti jūsų turtą?

pinigai plovimas yra gamybos procesas didelis sumos pinigai– sukurta per nusikaltėlis tokia veikla kaip prekyba narkotikais ar teroristų finansavimas teisėtas šaltinius ar veiklą. Tai didžiulė pasaulinė problema teisininkai gali atlikti svarbų vaidmenį kovojant.

Pinigų plovimo apžvalga

 • Pinigų plovimas paprastai vyksta trimis etapais: vieta, sluoksniavimasir integracija.
 • metu vieta, nusikaltėliai pirmiausia į teisėtą finansų sistemą įveda „nešvarias“ lėšas, gautas iš nelegalios veiklos. Tai dažnai apima išsiskyrimą didelis sumas į mažesnes sumas, kurios mažiau iškels raudonas vėliavas.
 • Lauke sluoksniavimas fazėje, nusikaltėlis atlieka sudėtingas finansines operacijas, siekdamas atitolinti pinigus nuo neteisėtų Šaltinis. Tam naudojami tokie metodai kaip pavedimai užsienyje arba pinigų pervedimas per apvalkalą įmonės.
 • Galiausiai, per integracija, lėšos vėl patenka į teisėtą ekonomiką, užmaskuotos kaip teisėtas verslo lėšos. Šiame etape, nusikaltėlis sėkmingai išplovė pinigus.
 • Įprasti metodai, naudojami pinigų plovimas apima prekyba pagrįstas schemas, kazino naudojimą ir nekilnojamojo turto sandorius, fiktyvių ir fiktyvių įmonių kūrimą, smurfavimą ir piktnaudžiavimą naujais mokėjimo būdais, pavyzdžiui, kriptovaliutomis.
 • Mastelis pinigų plovimas visame pasaulyje yra didžiulis. Kai kuriais skaičiavimais, kasmet tarptautiniu mastu išplaunama apie 800–2 trilijonus USD, o tai sudaro 2–5 % pasaulio BVP.
 • Bankai, pinigų keityklos, kazino, nekilnojamojo turto agentūros, kriptovaliutų biržos ir net teisininkai gali netyčia įgalinti pinigų plovimą, neatlikę tinkamo įtartinų operacijų ir klientų patikrinimo, taip pat nežinodami apie įvairius sukčiavimo buhalterinėje apskaitoje rūšys kurie palengvina procesą.

Pinigų plovimo pasekmės

Pinigų plovimas palengvina sunkų organizuotą nusikalstamumą ir turi labai neigiamą poveikį visuomenei:

 • Ji suteikia esminį finansavimą pavojingiems nusikaltėlis tokia veikla kaip narkotikas prekyba žmonėmis, teroristas išpuolių, ginklų sandorių, korupcijos ir net žmogžudysčių.
 • Didžiulis mokesčių vengimas nuteka labai svarbus valstybės lėšos reikalingos infrastruktūrai, švietimui, sveikatos priežiūros programoms ir kitoms viešosioms paslaugoms.
 • Jis labai iškraipo tarptautinės prekybos ir ekonominius duomenis, nes nuslėpė kilmę ir paskirties vietą lėšos persikėlė per sienas.
 • Milijardų išplautų dolerių injekcija į prabangaus nekilnojamojo turto rinkas didina būsto išlaidas, didina nelygybę ir benamystę.
 • Slepiant žmonių tapatybę ir užgožiant nuosavybę, tai palengvina viešojo sektoriaus korupciją, mažina atskaitomybę ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

„Pinigų plovimas yra organizuoto nusikalstamumo variklis. Be jo nusikaltėlių imperijos visame pasaulyje subyrėtų“. – Johnas Cassara, pinigų plovimo ekspertas ir buvęs JAV žvalgybos pareigūnas

Asmenims ir įmonėms, sąmoningai ar nesąmoningai įkliudžiusiems pinigų plovimą, pasekmės taip pat yra labai rimtos:

 • Griežtos finansinės baudos dažnai milijonais dolerių už sistemingus AML valdymo gedimus.
 • sunkus reputacijos žala tiek asmenims, tiek finansinėms institucijoms.
 • Galimas bet kokio turto, susieto su pinigų plovimu, įšaldymas ar net konfiskavimas.
 • Ilgos laisvės atėmimo bausmės dėl apkaltinamojo nuosprendžio už pinigų plovimą ar susijusius finansinius mokesčius.

Kovos su pinigų plovimu (PML) taisyklės

Siekdamos kovoti su šia didžiule ir pavojinga problema, dauguma šalių turi daug reglamentų ir agentūrų, kurios daugiausia dėmesio skiria pinigų plovimo nustatymui ir prevencijai:

Jungtiniai Arabų Emyratai turi tvirtą kovos su pinigų plovimu teisinę sistemą, kuri atitinka tarptautinius standartus, ypač Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas.

AML įstatymas (20 m. federalinis dekretas-įstatymas Nr. 2018): Tai yra pagrindinis JAE AML teisės aktas. Jame apibrėžiami pinigų plovimo nusikaltimai ir nustatoma pinigų plovimo veiklos prevencijos ir baudimo už ją teisinė bazė. Įstatymas apima platų pagrindinių nusikaltimų spektrą (pagrindinius nusikaltimus, iš kurių gaunamos neteisėtos lėšos) ir taikomas daugeliui subjektų, įskaitant finansų įstaigas, paskirtas nefinansines įmones ir profesijas bei ne pelno organizacijas.

Centrinio banko gairės: JAE centrinis bankas finansų institucijoms išleidžia išsamias gaires ir aplinkraščius, kuriuose pateikiami deramo klientų patikrinimo, operacijų stebėjimo ir pranešimų apie įtartinus sandorius sistema. Finansų įstaigos privalo sukurti vidines procedūras ir kontrolės sistemas, kad nustatytų įtartiną veiklą ir apie ją praneštų.

Pranešimas apie įtartinus sandorius: subjektai privalo nedelsdami pranešti JAE finansinės žvalgybos padaliniui (FIU) apie bet kokią įtariamą pinigų plovimo veiklą. FŽP veikia prie Centrinio banko ir yra atsakingas už informacijos, susijusios su galimu pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, gavimą, analizavimą ir platinimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas: JAE aktyviai dalyvauja tarptautinėse pastangose ​​kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ji yra ratifikavusi keletą tarptautinių konvencijų ir yra Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos Kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu komisijos narė.

Baudos ir vykdymas: PLN įstatymas už pinigų plovimo nusikaltimus numato griežtas bausmes, įskaitant baudas ir laisvės atėmimą. JAE teismai ir teisėsaugos institucijos yra įgaliotos tirti pinigų plovimo bylas ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už jas.

Nuolatinė stebėsena ir atitiktis: Finansų įstaigos ir kiti įpareigoti subjektai turi nuolat stebėti savo verslo santykius ir atlikti išsamesnį patikrinimą, kai nustatoma didesnė rizika.

Rizikos vertinimas ir valdymas: Subjektai privalo reguliariai atlikti rizikos vertinimus, kad suprastų ir valdytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

Mokymas ir sąmoningumas: Finansinių ir nefinansinių institucijų darbuotojams privalomos reguliarios mokymo programos, siekiant užtikrinti, kad jie žinotų apie AML taisykles ir galėtų veiksmingai nustatyti įtartiną veiklą bei pranešti apie ją.

Realūs vykdymo veiksmų JAE pavyzdžiai rodo šalies įsipareigojimą kovoti su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, JAE matė didelio atgarsio atvejį, kai finansų įstaigoms buvo skirtos baudos už pinigų plovimo taisyklių nesilaikymą.

JAE AML taisyklės yra išsamios ir skirtos pinigų plovimo veiklos prevencijai, aptikimui ir baudžiamajam persekiojimui. Jie atspindi šalies įsipareigojimą išlaikyti savo finansų sistemos vientisumą ir padėtį tarptautinėje bendruomenėje.

Tačiau didėjant pinigų plovimo schemų sudėtingumui, vis dar yra didžiulių reguliavimo spragų, kurias teisininkai gali padėti užpildyti tinkamai informuodami ir aktyviai valdydami riziką. kovos su pinigų plovimu JAE iniciatyvas.

Pinigų plovimo teisininkas teikia svarbias teisines paslaugas, susijusias su sudėtingais finansiniais nusikaltimais

Pinigų plovimas apima neteisėtų lėšų slėpimą arba jų pavertimą teisėtomis atliekant sudėtingus sandorius. Tai leidžia nusikaltėliams paslėpti ir panaudoti pajamas, gautas iš neteisėtos veiklos, pvz., sukčiavimo, mokesčių slėpimo ar teroristų finansavimo. Kaip pasaulinė kova su pinigų plovimu (AML). Šioje aplinkoje specializuotų teisės specialistų paslaugos yra labai svarbios.

Pinigų plovimo teisininkai turėti ekspertų žinių apie sudėtingus įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kompleksą finansiniai nusikaltimai JAE. Nepriklausomai nuo to, ar atstovauja klientams, kuriems gresia mokesčiai, ar teikia iniciatyvias atitikties konsultacijas, jie teikia įvairias esmines paslaugas. Tai apima vadovavimą klientams atliekant tyrimus, tvirtos teisinės gynybos kūrimą ir AML procedūrų suderinimą su griežtais reguliavimo lūkesčiais.

Taikomos griežtos teisinės sankcijos

Asmenys, nuteisti už kaltinimus pinigų plovimu, visame pasaulyje patiria rimtų baudžiamųjų padarinių. Bausmės įvairiose jurisdikcijose skiriasi, tačiau dažniausiai apima:

 • Didelės finansinės baudos, iki dvigubai didesnės už išplautų lėšų sumą.
 • Visas turtas netekimas įskaitant turtą, automobilius, įmones ir banko sąskaitos pajamas.
 • Įkalinimo metai, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip išplauto suma ir kriminalinė istorija.

Įmonėms pasekmės apima dideles baudas, atšauktas veiklos licencijas, likviduotas korporacijas ir individualią atsakomybę už reikalavimus atitinkančius direktorius. Sąmoningas pinigų plovimo palengvinimas taip pat sukelia gilų reputacijos žala. Turėdami pažangias finansų sekimo galimybes, prokurorai mano, kad vis labiau įmanoma pradėti bylas.

„Jų tylėjimas yra jų ginklas, klientų konfidencialumas – skydas nuo teisingumo. – Teisėjas, pirmininkaujantis pinigų plovimo teismui

Kodėl teisinis atstovavimas yra svarbus

Vykdyti pinigų plovimo tyrimus ir kaltinimus be ekspertų teisinės gynybos yra labai sunku. Anot advokato in JAE, advokatas [[Hasanas Elhaisas]], „Protingiausias pirmas žingsnis – samdyti specializuotą teisininko specialistą“. Jų nuodugnus finansinės atitikties taisyklių supratimas yra neįkainojamas. Jie taip pat suteikia:

Neatidėliotinas tyrimo atsakymas

 • Institucijoms pradėjus tyrimus, greitai įsitraukiantys teisininkai padeda sukurti pasakojimus, kvestionuojančius kaltinimų teisėtumą pradiniame etape.

Įrodymų patikrinimas

 • Kruopščiai patikrinus baudžiamojo persekiojimo įrodymus atskleidžiami neatitikimai siekiant pripažinti kaltinimus negaliojančiais. Neatlikus skubios teisinės analizės po arešto, verslui ir pragyvenimui reikalingas turtas dažnai lieka įšaldytas.

Prokurorų įtikinėjimas

 • Kvalifikuoti teisininkai derasi su prokurorais, išryškindami įrodinėjimo trūkumus ir nukreipdami juos nutraukti bylas arba sumažinti bausmes.

Teismo salės gynyba

 • Jei kaltinimai išlieka, jie griežtai gina klientus teisme, imdamiesi kaltinimų. Tai apima visapusišką abejotinų įrodymų pagrįstumo ginčijimą.

Aktyvios gairės dėl AML įsipareigojimų

Be patikimos baudžiamosios gynybos, pinigų plovimo teisininkai teikia iniciatyvias gaires dėl teisinių pareigų, susijusių su sudėtingais reglamentais. Jie teikia pritaikytus patarimus ir geriausios atitikties praktikos pavyzdžius, kad nustatytų ir užkirstų kelią neteisėtam teisėtų kanalų naudojimui. Įprasti elementai yra:

 • AML ataskaitų teikimo procedūrų, vidaus auditų ir deramo patikrinimo procesų pritaikymas pagal naujausius reikalavimus FATF gairės.
 • Apmokykite personalą atpažinti ir greitai pranešti įtartinus sandorius per SAR ir kitus privalomus atskleidimo kanalus.
 • Periodiškai tikrinami KYC procesai, užtikrinantys kliento patikros procedūros atsižvelgti į nustatytus pakeitimus pinigų plovimo rizika ir tipologijos.

Papildomos specializuotos sritys

Turėdami sudėtingų techninių ir jurisdikcijos žinių, pinigų plovimo teisininkai padeda ir kitose srityse:

 • Pagalba susigrąžinti turtą po įšaldymo ar poėmių bylinėjimosi būdu.
 • patrauklus reguliatoriaus baudos ir administracinių sankcijų išryškinant procedūrinius trūkumus ir rengiant taikos sutartis.
 • Ginti ekstradicijos prašymus ir konsultuoti tarptautinio bendradarbiavimo procedūras tarpvalstybiniuose tyrimuose, apimančiuose kelias šalis.
 • Teismo ekspertinis sąskaitų, sutarčių ir mainų įvertinimas, siekiant nustatyti susigrąžinimo ar pasitraukimo galimybes, kai atskleidžiamos neteisėtos investuotojų lėšos.

Tinkamo teisininko pasirinkimas

Turint tokią didelę paklausą turinčių specializuotų finansinių ir teisinių žinių, kruopštus advokatų atrankos patikrinimas yra apdairus, atsižvelgiant į tokius parametrus kaip patirties lygis nagrinėjant AML bylas konkrečiuose sektoriuose, mokesčių struktūros ir bendri rezultatai, užtikrinantys palankius rezultatus.

Pinigų plovimo teisininkai teikia labai specializuotą pagalbą, pasitelkdami patirtį, įgytą iš plataus atskleidimo ir mokymo. Konsultuodami klientus ir analizuodami sudėtingus sandorius, jie atlieka labai vertingą funkciją – išaiškina verslo įsipareigojimus ir apribojimus, kartu išsaugodami asmens teises. Jų įgūdžiai ginti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn už įtarimus finansiniais nusikaltimais taip pat daro didelę įtaką kaltinamųjų rezultatams.

Apskritai aplinkoje, kurioje nuolat kintantys reguliavimo standartai ir didėjančios baudžiamosios atsakomybės, išlaikyti patikimus teisinius patarėjus finansinės atitikties ir susijusiais pinigų plovimo klausimais išlieka labai svarbu.

Pereikite į viršų