pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimų įstatymai ir publikacijos JAE

Pagal Jungtinių Arabų Emyratų įstatymus pagrobimas ir pagrobimas yra sunkūs nusikaltimai, nes jie pažeidžia pagrindinę asmens teisę į laisvę ir asmeninį saugumą. 3 m. JAE federaliniame įstatyme Nr. 1987 dėl Baudžiamojo kodekso pateikiamos konkrečios su šiais nusikaltimais susijusios apibrėžtys, klasifikacijos ir bausmės. Šalis laikosi griežtos pozicijos prieš tokius nusikaltimus, siekdama apsaugoti savo piliečius ir gyventojus nuo traumų ir galimos žalos, susijusios su neteisėtu uždarymu ar gabenimu prieš savo valią. Norint išlaikyti saugią aplinką ir laikytis teisinės valstybės įvairiose JAE bendruomenėse, labai svarbu suprasti pagrobimo ir pagrobimo teisines pasekmes.

Koks yra teisinis pagrobimo apibrėžimas JAE?

Pagal 347 m. JAE federalinio įstatymo Nr. 3 dėl Baudžiamojo kodekso 1987 straipsnį pagrobimas apibrėžiamas kaip asmens suėmimas, sulaikymas arba asmens laisvės atėmimas be teisinio pagrindo. Įstatymas numato, kad šis neteisėtas laisvės atėmimas gali įvykti panaudojus jėgą, apgaulę ar grasinimą, nepriklausomai nuo veikos trukmės ar priemonių.

Teisinis pagrobimo apibrėžimas JAE apima daugybę scenarijų ir aplinkybių. Tai apima prievartinį asmens pagrobimą arba uždarymą prieš jo valią, taip pat jų suviliojimą ar apgaudinėjimą į situaciją, kai iš jo atimama laisvė. Fizinės jėgos, prievartos ar psichologinės manipuliacijos naudojimas siekiant apriboti asmens judėjimą ar laisvę yra kvalifikuojamas kaip pagrobimas pagal JAE įstatymus. Pagrobimo nusikaltimas yra baigtas, neatsižvelgiant į tai, ar auka perkeliama į kitą vietą, ar laikoma toje pačioje vietoje, kol yra neteisėtai apribota jo asmeninė laisvė.

Kokie skirtingi pagrobimo nusikaltimai pripažįstami pagal JAE įstatymus?

JAE baudžiamajame kodekse pagrobimo nusikaltimai pripažįstami ir skirstomi į įvairius tipus pagal konkrečius veiksnius ir aplinkybes. Štai įvairūs pagrobimo nusikaltimai pagal JAE įstatymus:

 • Paprastas pagrobimas: Tai yra pagrindinis veiksmas – neteisėtas asmens laisvės atėmimas jėga, apgaule ar grasinimu, nesant jokių papildomų sunkinančių aplinkybių.
 • Pagrobimas sunkinančiomis aplinkybėmis: Šis tipas apima pagrobimą, lydimą sunkinančių aplinkybių, tokių kaip smurtas, kankinimas ar fizinės žalos padarymas aukai arba kelių nusikaltėlių dalyvavimas.
 • Pagrobimas dėl išpirkos: Šis nusikaltimas įvyksta, kai pagrobimas vykdomas turint tikslą gauti išpirką ar kitokią finansinę ar materialinę naudą mainais už aukos paleidimą.
 • Tėvų pagrobimas: Tai reiškia, kad vienas iš tėvų neteisėtai paima arba išlaiko savo vaiką iš kito tėvo globos ar globos, atimant iš pastarojo įstatymines teises į vaiką.
 • Nepilnamečių pagrobimas: Tai susiję su vaikų ar nepilnamečių pagrobimu, kuris dėl aukų pažeidžiamumo traktuojamas kaip ypač sunkus nusikaltimas.
 • Valstybės pareigūnų ar diplomatų pagrobimas: Pagal JAE įstatymus vyriausybės pareigūnų, diplomatų ar kitų oficialų statusą turinčių asmenų pagrobimas laikomas atskiru ir sunkiu nusikaltimu.

Už kiekvieną pagrobimo nusikaltimą gali būti skirtos skirtingos bausmės ir bausmės, o sunkiausios pasekmės taikomos atvejams, susijusiems su sunkinančiomis aplinkybėmis, smurtu arba nukreipimu į pažeidžiamus asmenis, pvz., vaikus ar pareigūnus.

Kuo JAE skiriasi pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimai?

Nors pagrobimas ir pagrobimas yra susiję nusikaltimai, pagal JAE įstatymus yra keletas esminių skirtumų. Čia yra lentelė, kurioje pabrėžiami skirtumai:

AspektasPagrobimasPagrobimas
ApibrėžimasNeteisėtas asmens laisvės atėmimas jėga, apgaule ar grasinimuNeteisėtas asmens paėmimas ar perkėlimas iš vienos vietos į kitą prieš jo valią
JudėjimasNebūtinai privalomaApima aukos judėjimą ar transportavimą
Trukmė (dienos)Gali būti bet kokiai trukmei, net laikinaiDažnai tai reiškia ilgesnį įkalinimo arba sulaikymo laikotarpį
TikslasGali būti skirta įvairiems tikslams, įskaitant išpirką, žalą ar prievartąDažnai siejami su konkrečiais ketinimais, pvz., įkaitų paėmimu, seksualiniu išnaudojimu ar neteisėtu įkalinimu
Aukos amžiusTaikoma bet kokio amžiaus aukomsKai kurios nuostatos konkrečiai susijusios su nepilnamečių ar vaikų grobimu
sankcijosBaudos gali skirtis priklausomai nuo sunkinančių aplinkybių, aukos statuso ir aplinkybiųPaprastai baudžiama griežtesnėmis nuobaudomis nei už paprastą pagrobimą, ypač tais atvejais, kai tai susiję su nepilnamečiais arba seksualiniu išnaudojimu

Svarbu pažymėti, kad nors JAE baudžiamajame kodekse išskiriamas pagrobimas ir pagrobimas, šie nusikaltimai dažnai sutampa arba vyksta vienu metu. Pavyzdžiui, pagrobimas gali apimti pradinį pagrobimo veiksmą prieš auką perkeliant ar gabenant. Konkretūs kaltinimai ir bausmės nustatomos atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes ir galiojančias įstatymo nuostatas.

Kokios priemonės užkerta kelią pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimams JAE?

JAE įgyvendino įvairias priemones, skirtas užkirsti kelią pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimams savo teritorijoje ir su jais kovoti. Štai keletas pagrindinių priemonių:

 • Griežti įstatymai ir nuobaudos: JAE galioja griežti įstatymai, numatantys griežtas bausmes už pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimus, įskaitant ilgas kalėjimo bausmes ir baudas. Šios griežtos bausmės atgraso nuo tokių nusikaltimų.
 • Visapusiška teisėsauga: JAE teisėsaugos institucijos, pvz., policija ir saugumo pajėgos, yra gerai apmokytos ir pasirengusios greitai ir veiksmingai reaguoti į pagrobimo ir pagrobimo incidentus.
 • Išplėstinė priežiūra ir stebėjimas: Šalis investavo į pažangias stebėjimo sistemas, įskaitant vaizdo stebėjimo kameras ir stebėjimo technologijas, kad būtų galima sekti ir sulaikyti pagrobimo ir pagrobimo nusikaltimų vykdytojus.
 • Visuomenės informavimo kampanijos: JAE vyriausybė ir atitinkamos valdžios institucijos reguliariai rengia visuomenės informavimo kampanijas, siekdamos šviesti piliečius ir gyventojus apie riziką ir prevencijos priemones, susijusias su pagrobimu ir pagrobimu.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas: JAE aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis ir organizacijomis, kad kovotų su tarpvalstybiniais pagrobimo ir pagrobimo atvejais, taip pat palengvintų saugų aukų grįžimą.
 • Paramos aukoms paslaugos: JAE teikia paramos paslaugas ir išteklius pagrobimo ir pagrobimo aukoms, įskaitant konsultacijas, teisinę pagalbą ir reabilitacijos programas.
 • Kelionių patarimai ir saugos priemonės: Vyriausybė leidžia piliečiams ir gyventojams kelionių patarimus ir saugos gaires, ypač lankantis didelės rizikos zonose ar šalyse, kad padidintų informuotumą ir skatintų atsargumo priemones.
 • Bendruomenės dalyvavimas: Teisėsaugos agentūros glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, skatindamos budrumą, pranešimus apie įtartiną veiklą ir bendradarbiavimą užkertant kelią pagrobimo ir pagrobimo byloms ir jas sprendžiant.

Įgyvendindami šias visapusiškas priemones JAE siekia sukurti saugią aplinką ir atgrasyti asmenis nuo tokių baisių nusikaltimų, o galiausiai apsaugoti savo piliečių ir gyventojų saugumą ir gerovę.

Kokios yra bausmės už pagrobimą JAE?

Pagrobimas Jungtiniuose Arabų Emyratuose laikomas sunkiu nusikaltimu, o bausmės už tokius nusikaltimus nurodytos 31 m. federaliniame dekrete-įstatyme Nr. 2021 dėl nusikaltimų ir bausmių įstatymo išdavimo. Bausmė už pagrobimą skiriasi priklausomai nuo aplinkybių ir konkrečių bylos aplinkybių.

Pagal JAE baudžiamojo kodekso 347 straipsnį pagrindinė bausmė už pagrobimą yra laisvės atėmimas ne ilgesniam kaip penkerių metų terminui. Tačiau jei pagrobimas susijęs su sunkinančiomis aplinkybėmis, tokiomis kaip smurtas, grasinimas ar apgaulė, bausmė gali būti žymiai griežtesnė. Tokiais atvejais nusikaltėliui gali grėsti laisvės atėmimas iki dešimties metų, o jei dėl pagrobimo auka miršta, bausmė gali būti įkalinimas iki gyvos galvos ar net mirties bausmė.

Be to, jei pagrobiamas nepilnametis (iki 18 metų) arba asmuo su negalia, bausmė yra dar griežtesnė. JAE baudžiamojo kodekso 348 straipsnyje nurodyta, kad už nepilnamečio ar neįgalaus asmens pagrobimą baudžiama ne trumpesne kaip septynerių metų laisvės atėmimu. Jei pagrobimas baigsis aukos mirtimi, nusikaltėliui gali grėsti įkalinimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė.

Valdžios institucijos įsipareigoja užtikrinti visų šalyje esančių asmenų saugumą ir saugumą, o bet koks pagrobimas ar pagrobimas yra laikomas sunkiu nusikaltimu. Be teisinių bausmių, už pagrobimą nuteistiems asmenims gali kilti ir papildomų pasekmių, pavyzdžiui, ne JAE piliečių deportacija ir bet kokio su nusikaltimu susijusio turto ar turto konfiskavimas.

Kokios yra tėvų pagrobimo JAE teisinės pasekmės?

Jungtiniuose Arabų Emyratuose galioja specialūs įstatymai, reglamentuojantys tėvų pagrobimą, kuris traktuojamas kaip atskiras nusikaltimas nuo bendrų vaikų pagrobimo atvejų. Tėvų pagrobimą reglamentuoja 28 m. federalinio įstatymo Nr. 2005 dėl asmens statuso nuostatos. Pagal šį įstatymą tėvų pagrobimas apibrėžiamas kaip situacija, kai vienas iš tėvų paima ar išlaiko vaiką, pažeisdamas kito iš tėvų globos teises. Tokių veiksmų pasekmės gali būti sunkios.

Pirma, nusikaltusiam tėvui gali būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai už tėvų pagrobimą. JAE baudžiamojo kodekso 349 straipsnyje nurodyta, kad tėvas, pagrobęs ar paslėpęs savo vaiką nuo teisėto globėjo, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų ir bauda. Be to, JAE teismai gali priimti įsakymus nedelsiant grąžinti vaiką teisėtam globėjui. Tokių nurodymų nevykdymas gali sukelti papildomų teisinių pasekmių, įskaitant galimą įkalinimą arba baudas už nepagarbą teismui.

Tais atvejais, kai tėvų pagrobimas apima tarptautinius elementus, JAE laikosi Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų principų. Teismai gali nurodyti grąžinti vaiką į jo nuolatinės gyvenamosios vietos šalį, jei nustatoma, kad pagrobimas pažeidžia konvencijos nuostatas.

Kokios yra bausmės už vaikų pagrobimo nusikaltimus JAE?

Vaiko pagrobimas JAE yra sunkus nusikaltimas, už kurį pagal įstatymus baudžiama griežtomis bausmėmis. Pagal JAE baudžiamojo kodekso 348 straipsnį už nepilnamečio (jaunesnio nei 18 metų) pagrobimą baudžiama ne trumpesne kaip septynerių metų laisvės atėmimu. Jei dėl pagrobimo vaikas miršta, kaltininkui gali grėsti įkalinimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė.

Be to, už vaikų pagrobimą nuteistiems asmenims gali būti skirtos didelės baudos, turto konfiskavimas ir deportacija ne JAE piliečiams. JAE laikosi visiško nusikaltimų prieš vaikus netoleravimo metodo, atspindinčio jų įsipareigojimą apsaugoti nepilnamečių saugumą ir gerovę.

Kokia parama teikiama pagrobimo aukoms ir jų šeimoms JAE?

Jungtiniai Arabų Emyratai pripažįsta trauminį pagrobimo poveikį aukoms ir jų šeimoms. Taigi, galimos įvairios pagalbos paslaugos ir ištekliai, padedantys jiems per ir po tokių išbandymų.

Pirma, JAE valdžios institucijos teikia pirmenybę pagrobimo aukų saugumui ir gerovei. Teisėsaugos institucijos dirba greitai ir kruopščiai, kad surastų ir išgelbėtų aukas, panaudodamos visus turimus išteklius ir patirtį. Aukų pagalbos skyriai policijos pajėgose teikia neatidėliotiną pagalbą, konsultacijas ir patarimus aukoms ir jų šeimoms tyrimo ir atkūrimo proceso metu.

Be to, JAE yra keletas vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, siūlančių visapusiškas paramos paslaugas nusikaltimų aukoms, įskaitant pagrobimą. Šios paslaugos gali apimti psichologines konsultacijas, teisinę pagalbą, finansinę pagalbą ir ilgalaikes reabilitacijos programas. Tokios organizacijos kaip Dubajaus moterų ir vaikų fondas ir Ewa'a prekybos žmonėmis aukų prieglaudos teikia specializuotą priežiūrą ir paramą, pritaikytą unikaliems pagrobimo aukų ir jų šeimų poreikiams.

Kokias teises turi asmenys, kaltinami pagrobimu JAE?

Asmenys, kaltinami pagrobimu Jungtiniuose Arabų Emyratuose, turi teisę į tam tikras teisines teises ir apsaugą pagal JAE įstatymus ir konstituciją. Šios teisės apima:

 1. Nekaltumo prezumpcija: Asmenys, apkaltinti pagrobimu, laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodoma teismo.
 2. Teisė į teisinį atstovavimą: Kaltinami asmenys turi teisę, kad jiems atstovautų pasirinktas advokatas arba kad jį paskirtų valstybė, jei jie negali sau leisti teisinio atstovavimo.
 3. Teisė į tinkamą procesą: JAE teisinė sistema garantuoja teisę į tinkamą procesą, įskaitant teisę į teisingą ir viešą bylos nagrinėjimą per pagrįstą laikotarpį.
 4. Teisė į vertimą žodžiu: Kaltinami asmenys, kurie nekalba ar nesupranta arabų kalbos, teisminio proceso metu turi teisę į vertėją.
 5. Teisė pateikti įrodymus: Kaltinami asmenys turi teisę teisminio nagrinėjimo metu savo gynybai pateikti įrodymus ir liudytojus.
 6. Teisė į apeliaciją: Asmenys, nuteisti už pagrobimą, turi teisę apskųsti nuosprendį ir nuosprendį aukštesnės instancijos teismui.
 7. Teisė į humanišką elgesį: Kaltinami asmenys turi teisę, kad su jais būtų elgiamasi humaniškai ir oriai, be kankinimų ar žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.
 8. Teisė į privatumą ir šeimos apsilankymus: Kaltinami asmenys turi teisę į privatumą ir teisę gauti apsilankymus iš savo šeimos narių.

Apkaltinti asmenys turėtų žinoti savo teises ir kreiptis į teisinį patarėją, kad užtikrintų, jog jų teisės būtų apsaugotos viso teisminio proceso metu.

Kaip JAE sprendžia tarptautines pagrobimo bylas, kuriose dalyvauja JAE piliečiai?

38 m. JAE federalinis įstatymas Nr. 2006 dėl kaltinamųjų ir nuteistųjų ekstradicijos numato ekstradicijos procedūrų teisinį pagrindą tarptautinio pagrobimo atvejais. Šis įstatymas leidžia JAE prašyti išduoti asmenis, kaltinamus ar nuteistus už JAE piliečio pagrobimą užsienyje. Be to, JAE baudžiamojo kodekso 16 straipsnis suteikia JAE jurisdikciją nusikaltimams, įvykdytiems prieš jos piliečius už šalies ribų, todėl galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal JAE teisinę sistemą. JAE taip pat yra pasirašiusi keletą tarptautinių konvencijų, įskaitant Tarptautinę konvenciją prieš įkaitų paėmimą, kuri palengvina bendradarbiavimą ir teisinę pagalbą tarpvalstybinio pagrobimo bylose. Šie įstatymai ir tarptautiniai susitarimai suteikia JAE valdžios institucijoms teisę imtis skubių veiksmų ir užtikrinti, kad tarptautinio pagrobimo kaltininkai būtų teisiami.

Pereikite į viršų