Baudžiamoji justicija Dubajuje: nusikaltimų rūšys, bausmės ir bausmės

Dubajaus ar JAE baudžiamoji teisė yra teisės šaka, apimanti visus nusikaltimus ir padarytus nusikaltimus asmens prieš valstybę. Jo tikslas – aiškiai nubrėžti ribą to, kas valstybei ir visuomenei laikoma nepriimtina. 

Šios Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) turi unikalų teisinę sistemą kuris kyla iš derinio Islamo (šariato) teisė, taip pat kai kurie aspektai Civilinė teisė ir papročių teisė tradicijos. Nusikaltimai ir nusikaltimai JAE skirstomi į tris pagrindines kategorijas: nusižengimai, nusižengimai, ir nusikaltimai – su kategorizavimą lemiančiu potencialu bausmes ir nuobaudas.

Pateikiame pagrindinių JAE aspektų apžvalgą baudžiamoji teisė sistema, įskaitant:

 • Dažni nusikaltimai ir nusikaltimai
 • Bausmių rūšys
 • Baudžiamosios justicijos procesas
 • Kaltinamojo teisės
 • Patarimai lankytojams ir emigrantams

JAE baudžiamoji teisė

JAE teisinę sistemą atspindi kultūrines ir religines vertybes, įsišaknijusias šalies istorijoje ir islamo pavelde. Teisėsaugos institucijos kaip policija siekiama skatinti visuomenės saugumą gerbiant vietos papročius ir normas.

 • Šariato principai islamo jurisprudencija daro įtaką daugeliui įstatymų, ypač susijusių su morale ir elgesiu.
 • Aspektai Civilinė teisė iš Prancūzijos ir Egipto sistemų formuoja komercinius ir civilinius reglamentus.
 • Principai papročių teisė turi įtakos baudžiamajam procesui, baudžiamajam persekiojimui ir kaltinamojo teisėms.

Sukurta teisingumo sistema apima kiekvienos tradicijos elementus, pritaikytus JAE unikaliam nacionaliniam identitetui.

Pagrindiniai baudžiamosios teisės principai yra šie:

 • Nekaltumo prezumpcija – Kaltinamasis laikomas nekaltu, kol kaltė nepatvirtina jokių pagrįstų abejonių.
 • Teisė į advokatą – Kaltinamasis turi teisę į advokatą teisinei gynybai viso proceso metu.
 • Proporcingos bausmės – Bausmės turi atitikti nusikaltimo sunkumą ir aplinkybes.

Pagal šariato principus už sunkius nusikaltimus gali būti skiriamos griežtos bausmės, tačiau vis labiau akcentuojama reabilitacija ir atkuriamoji teisingumas.

Pagrindinės nusikaltimų ir nusikaltimų rūšys

Šios JAE baudžiamasis kodeksas apibrėžia platų nusikalstamomis veikomis laikomų veiksmų spektrą. Pagrindinės kategorijos apima:

Smurtiniai/asmeniniai nusikaltimai

 • Užpuolimas – Smurtinis fizinis užpuolimas ar grasinimas prieš kitą asmenį
 • Apiplėšimas – Turto vagystė per prievartą arba grasindama
 • Žmogžudystė – Neteisėtas žmogaus nužudymas
 • Išžaginimas – Priverstinis lytinis aktas be sutikimo
 • Pagrobimas – Neteisėtas asmens paėmimas ir sulaikymas

Nusikaltimai nuosavybei

 • Vagystė – Turto paėmimas be savininko sutikimo
 • Įsilaužimas – Neteisėtas patekimas pavogti iš turto
 • padegimas – Turto sunaikinimas ar sugadinimas tyčiniu padegimu
 • Smerkimas – Kieno nors globai patikėto turto vagystė

Finansiniai nusikaltimai

 • Sukčiavimas – Apgaulė siekiant neteisėtos naudos (netikros sąskaitos faktūros, asmens tapatybės dokumento vagystė ir kt.)
 • Pinigų plovimas – Neteisėtai gautų lėšų slėpimas
 • Pasitikėjimo pažeidimas – Nesąžiningas piktnaudžiavimas jums patikėtu turtu

Kibernetiniai nusikaltimai

 • Įsilaužimai – Neteisėta prieiga prie kompiuterių sistemų ar duomenų
 • Tapatybės vagystės – Kieno nors kito tapatybės naudojimas sukčiavimui
 • Dabar naršo sukčiai – Aukų apgaudinėjimas siųsti pinigus ar informaciją

Su narkotikais susiję nusikaltimai

 • Prekyba žmonėmis – Nelegalių medžiagų, tokių kaip marihuana ar heroinas, kontrabanda
 • Turėjimas – Turėti nelegalių narkotikų, net ir nedideliais kiekiais
 • Vartojimas – Nelegalių medžiagų vartojimas pramoginiais tikslais

Kelių eismo taisyklių pažeidimai

 • Greitis – Viršytas leistinas greitis
 • Pavojingas vairavimas – Neatsargiai eksploatuoti transporto priemones, rizikuoti pakenkti
 • IPT – Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų ar alkoholio

Kiti nusikaltimai apima nusikaltimus viešajam padorumui, pavyzdžiui, viešą apsvaigimą, santykių tabu, pvz., nesantuokinius santykius, ir veiksmus, kurie laikomi nepagarba religijai ar vietinėms kultūrinėms vertybėms.

Emigrantai, turistai ir lankytojai taip pat dažnai netyčia padaro nepilnamečius viešosios tvarkos pažeidimai, dažnai dėl kultūrinių nesusipratimų arba vietinių įstatymų ir normų nežinojimo.

Bausmės ir nuobaudos

Bausmės už nusikaltimus siekia atitikti nusikaltimų sunkumą ir ketinimą. Galimos baudžiamosios bausmės:

Baudos

Piniginės bausmės dydis, atsižvelgiant į nusikaltimą ir aplinkybes:

 • Nedidelės kelių šimtų AED baudos už eismą
 • Dideli kaltinimai sukčiavimu, už kuriuos skiriamos dešimčių tūkstančių AED baudos

Baudos dažnai lydi kitas bausmes, pavyzdžiui, įkalinimą ar deportaciją.

Įkalinimas

Kalėjimo trukmė priklauso nuo tokių veiksnių kaip:

 • Nusikaltimo pobūdis ir sunkumas
 • Smurto ar ginklų naudojimas
 • Ankstesni nusikaltimai ir kriminalinė istorija

Prekyba narkotikais, išžaginimas, pagrobimas ir žmogžudystė dažnai užtraukia dešimtmečius trunkančias kalėjimo bausmes. The Bausmė už kurstymą arba už pagalbą darant šiuos nusikaltimus gali būti skirta ir laisvės atėmimo bausmė.

Deportacija

Nepiliečiai, pripažinti kaltais dėl nusikaltimų, gali būti deportuoti ir uždrausti iš JAE ilgesniam laikui arba visam gyvenimui.

Fizinė ir mirties bausmė

 • Plūkimas – Plakimas kaip bausmė už moralinius nusižengimus pagal šariato įstatymus
 • Užmėtymas akmenimis – Retai naudojamas teistumui dėl svetimavimo
 • Mirties bausmė – Egzekucija ekstremaliose žmogžudystės bylose

Šie prieštaringi sakiniai atspindi JAE teisinės sistemos pagrindus islamo teisėje. Tačiau praktiškai jie įgyvendinami retai.

Reabilitacijos iniciatyvos teikia konsultacijas ir profesinį mokymą, siekiant sumažinti pakartotinių nusikaltimų skaičių išėjus į laisvę. Su laisvės atėmimu nesusijusiomis alternatyviomis sankcijomis, tokiomis kaip viešieji darbai, siekiama grąžinti nusikaltėlius į visuomenę.

Baudžiamosios justicijos sistemos procesas

JAE teisingumo sistema apima plačias procedūras nuo pradinių policijos pranešimų iki baudžiamosios bylos ir apeliacijos. Pagrindiniai žingsniai apima:

 1. Skundo padavimas – Aukos arba liudininkai oficialiai praneša policijai apie įtariamus nusikaltimus
 2. Tyrimas – Policija renka įrodymus ir sudaro bylos medžiagą prokurorams
 3. Baudžiamasis persekiojimas – Vyriausybės teisininkai vertina kaltinimus ir įrodinėja apkaltinamąjį nuosprendį
 4. Teismo procesas – Prieš priimdami nuosprendžius teisėjai teisme išklauso argumentus ir įrodymus
 5. Bausmė – Nuteistieji kaltinamieji gauna bausmes pagal kaltinimus
 6. Skundai – Aukštesni teismai peržiūri ir galbūt panaikina apkaltinamuosius nuosprendžius

Kiekviename etape kaltinamasis turi teisę į teisinį atstovavimą ir tinkamą procesą, kaip nustatyta JAE įstatymuose.

Kaltinamojo teisės

JAE Konstitucija palaiko pilietines laisves ir tinkamo proceso teises, įskaitant:

 • Nekaltumo prezumpcija – Įrodinėjimo pareiga tenka kaltintojui, o ne kaltinamajam
 • Prieiga prie advokato – Privalomas teisinis atstovavimas nusikaltimų bylose
 • Teisė į vertėją – Suteikiamos vertimo paslaugos nearabiškai kalbantiems asmenims
 • Teisė apskųsti – Galimybė ginčyti sprendimus aukštesnės instancijos teismuose
 • Apsauga nuo piktnaudžiavimo – Konstitucinės nuostatos prieš savavališką suėmimą ar prievartą

Šių teisių gerbimas apsaugo nuo melagingų ar prievartinių prisipažinimų ir padeda užtikrinti teisingus rezultatus.

rūšių nusikaltimai JAE
nusikaltimų kalėjimas
nusikaltimo sunkumą

Patarimai lankytojams ir emigrantams

Atsižvelgiant į kultūrines spragas ir nepažįstamus įstatymus, turistai ir emigrantai dažnai netyčia padaro nedidelius pažeidimus. Įprastos problemos apima:

 • Viešas girtavimas – Didelė bauda ir įspėjimas, arba deportuotas
 • Nepadorūs poelgiai – Nekuklus elgesys, apranga, viešas meilės demonstravimas
 • Kelių eismo taisyklių pažeidimai – Ženklai dažnai tik arabų kalba, baudos griežtai vykdomos
 • Receptiniai vaistai – Nešiotis neskirtų vaistų

Jei esate sulaikytas arba apkaltintas, pagrindiniai veiksmai apima:

 • Išlikite ramūs ir bendradarbiaujantys – Pagarbus bendravimas užkerta kelią eskalacijai
 • Susisiekite su konsulatu / ambasada – Pranešti pareigūnams, kurie gali suteikti pagalbą
 • Saugi teisinė pagalba – Pasikonsultuokite su kvalifikuotais teisininkais, susipažinusiais su JAE sistema
 • Mokykis iš klaidų – Prieš kelionę pasinaudokite kultūrinio mokymo ištekliais

Kruopštus pasiruošimas ir sąmoningumas padeda lankytojams išvengti teisinių nesklandumų užsienyje.

JAE teikia pirmenybę viešajai tvarkai ir saugumui per teisinę sistemą, kurioje derinamos islamo ir civilinės teisės tradicijos. Nors kai kurios bausmės pagal Vakarų standartus atrodo griežtos, reabilitacija ir bendruomenės gerovė vis labiau akcentuojama, o ne kerštas.

Tačiau potencialiai griežtos bausmės reiškia, kad emigrantai ir turistai turi būti atsargūs ir kultūringi. Unikalių įstatymų ir papročių supratimas padeda išvengti teisinių nesklandumų. Apdairiai gerbdami vietines vertybes lankytojai gali visiškai mėgautis JAE svetingumu ir patogumais.


Dažnai užduodami klausimai

Kuo JAE teisinė sistema yra unikali, palyginti su kitomis šalimis?

JAE derinami islamo šariato teisės aspektai, Prancūzijos/Egipto civilinė teisė ir kai kurios Didžiosios Britanijos įtakos bendrosios teisės procedūros. Ši hibridinė sistema atspindi šalies kultūros paveldą ir šiuolaikinius prioritetus.

Kokie yra įprastų turistinių nusikaltimų ir nusikaltimų JAE pavyzdžiai?

Lankytojai dažnai netyčia įvykdo nedidelius viešosios tvarkos nusikaltimus, tokius kaip viešas girtumas, nepadorūs drabužiai, viešas meilės demonstravimas, kelių eismo taisyklių pažeidimai ir vaistų, tokių kaip receptiniai narkotikai, nešiojimas.

Ką daryti, jei esu suimtas arba apkaltintas nusikaltimu Dubajuje ar Abu Dabyje?

Išlikite ramūs ir bendradarbiaukite su valdžia. Saugus teisinis atstovavimas iš karto – JAE reikalauja advokatų nusikaltimų bylose ir leidžia jiems nusižengimus. Pagarbiai vykdykite policijos nurodymus, bet žinokite savo teises.

Ar galiu JAE gerti alkoholį arba rodyti viešą meilę savo partneriui?

Alkoholio vartojimas yra griežtai ribojamas. Legaliai vartokite jį tik licencijuotose vietose, pavyzdžiui, viešbučiuose ir restoranuose. Taip pat draudžiama vieša meilė su romantiškais partneriais – apsiribokite privačiomis aplinkybėmis.

Kaip galima pranešti apie nusikaltimus ir pateikti teisinius skundus JAE valdžios institucijoms?

Norėdami oficialiai pranešti apie nusikaltimą, pateikite skundą vietos policijos nuovadai. Dubajaus policija, Abu Dabio policija ir bendrasis pagalbos numeris priima oficialius skundus, kad būtų iškelta baudžiamoji byla.

Kokie yra keli pavyzdžiai nuosavybė & finansinis nusikaltimai ir jų bausmės JAE?

Sukčiavimas, pinigų plovimas, grobstymas, vagystės ir vagystės dažnai užtraukia laisvės atėmimo bausmes + grąžinimo baudas. Už padegimą gresia iki 15 metų kalėjimo, atsižvelgiant į gaisro pavojų tankiuose JAE miestuose. Už elektroninius nusikaltimus taip pat skiriamos baudos, prietaisų konfiskavimas, deportacijos arba įkalinimas.

Ar galiu atsinešti įprastų receptinių vaistų keliaudamas į Dubajų ar Abu Dabį?

Gabenant neskirtus vaistus, net ir įprastus receptus, JAE gresia sulaikymas arba kaltinimai. Lankytojai turėtų nuodugniai ištirti taisykles, prašyti leidimo keliauti ir turėti gydytojo receptus po ranka.

Kaip vietinis JAE advokatas gali padėti jums nagrinėjant baudžiamąją bylą

Kaip nurodyta 4 m. Bendrųjų nuostatų XNUMX straipsnyje Federalinis įstatymas Nr. 35/1992, bet kuriam asmeniui, kaltinamam laisvės atėmimo iki gyvos galvos ar mirtimi, turi padėti patikimas advokatas. Jei asmuo negalėjo sau to leisti, teismas jam paskiria vieną.

Paprastai prokuratūra turi išimtinę jurisdikciją atlikti tyrimą ir vadovaujasi kaltinimais pagal įstatymų nuostatas. Tačiau kai kuriems federalinio įstatymo Nr. 10/35 1992 straipsnyje išvardytiems atvejams prokuroro pagalba nereikalinga, o skundo pareiškėjas gali pateikti ieškinį pats arba per savo teisėtą atstovą.

Svarbu pažymėti, kad Dubajuje arba JAE kvalifikuotas Emyratų advokatas turi gerai mokėti arabų kalbą ir turėti teisę į auditoriją; kitu atveju jie kreipiasi į vertėją po priesaikos. Pažymėtina tai, kad nusikalstamos veikos baigiasi. Aukos pasitraukimas ar mirtis panaikintų baudžiamąjį veiksmą.

Jums reikės JAE teisininkas kurie gali padėti jums pereiti per baudžiamojo teisingumo sistemą, kad gautumėte teisingumą, kurio nusipelnėte. Nes be teisinio proto pagalbos įstatymas nepadės aukoms, kurioms to labiausiai reikia.

Jūsų teisinė konsultacija padės mums suprasti jūsų situaciją ir rūpesčius. Jei jums ar jūsų mylimam žmogui JAE yra pateikti baudžiamieji kaltinimai, galime padėti. 

Susisiekite su mumis norėdami suplanuoti susitikimą. Turime geriausius baudžiamuosius teisininkus Dubajuje arba Abu Dabyje, kurie jums padės. Baudžiamojo teisingumo įgyvendinimas Dubajuje gali būti šiek tiek stulbinantis. Jums reikalingas baudžiamosios teisės advokatas, išmanantis ir patyręs šalies baudžiamojo teisingumo sistemą. Dėl skubių skambučių +971506531334 +971558018669

Pereikite į viršų