Nusikaltimai JAE: sunkūs nusikaltimai ir jų pasekmės

Jungtiniai Arabų Emyratai turi tvirtą teisinę sistemą, kuri laikosi griežtos pozicijos prieš sunkius nusikaltimus, klasifikuojamus kaip nusikaltimai. Šie žiaurūs nusikaltimai laikomi žiauriausiais JAE įstatymų pažeidimais, keliančiais grėsmę tiek piliečių, tiek gyventojų saugumui. Pasekmės už apkaltinamuosius nusikaltimus yra sunkios – nuo ​​ilgų kalėjimo bausmių iki didelių baudų, emigrantų deportacijos ir galbūt net mirties bausmės už baisiausius poelgius. Toliau aprašomos pagrindinės JAE nusikaltimų kategorijos ir su jomis susijusios bausmės, pabrėžiant nepajudinamą tautos įsipareigojimą palaikyti įstatymus ir tvarką.

Kas yra nusikaltimas JAE?

Pagal JAE įstatymus nusikaltimai laikomi sunkiausia nusikaltimų kategorija, už kurią galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Nusikaltimai, kurie paprastai priskiriami nusikaltimams, apima tyčinę žmogžudystę, išžaginimą, išdavystę, užpuolimą sunkinančiomis aplinkybėmis, sukeliančius nuolatinę negalią arba subjaurojimą, narkotikų gabenimą ir viešųjų lėšų, viršijančių tam tikrą pinigų sumą, grobstymą arba pasisavinimą. Už nusikaltimus paprastai skiriamos griežtos bausmės, pvz., ilgos, ilgesnės nei 3 metų laisvės atėmimo bausmės, didelės baudos, kurios gali siekti šimtus tūkstančių dirhamų, ir daugeliu atvejų emigrantų, teisėtai gyvenančių JAE, deportavimas. JAE baudžiamojo teisingumo sistema nusikaltimus vertina kaip labai rimtus įstatymų pažeidimus, kurie kenkia visuomenės saugumui ir socialinei tvarkai.

Kiti sunkūs nusikaltimai, pvz., pagrobimas, ginkluotas apiplėšimas, valstybės pareigūnų papirkimas ar korupcija, finansinis sukčiavimas, viršijantis tam tikras ribas, ir tam tikros rūšies elektroniniai nusikaltimai, pvz., įsilaužimas į valdžios sistemas, taip pat gali būti baudžiami kaip nusikaltimai, atsižvelgiant į konkrečias nusikalstamos veikos aplinkybes ir sunkumą. JAE įgyvendino griežtus įstatymus, susijusius su nusikaltimais, ir taiko griežtas bausmes, įskaitant mirties bausmę už pačius žiauriausius nusikaltimus, susijusius su tokiais veiksmais kaip tyčinė žmogžudystė, maištas prieš valdančiąją vadovybę, prisijungimas prie teroristinių organizacijų arba teroro aktų vykdymas JAE teritorijoje. Apskritai, bet koks nusikaltimas, susijęs su sunkiu kūno sužalojimu, nacionalinio saugumo pažeidimais arba veiksmais, kuriais akivaizdžiai nepaisoma JAE įstatymų ir socialinės etikos, gali būti apkaltintas sunkiu nusikaltimu.

Kokie yra nusikaltimų tipai JAE?

JAE teisinėje sistemoje pripažįstamos įvairios sunkių nusikaltimų kategorijos, kiekvienai kategorijai skiriant savo bausmes, kurios yra griežtai apibrėžtos ir vykdomos atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą ir aplinkybes. Toliau pateikiami pagrindiniai nusikaltimų tipai, už kuriuos griežtai persekiojama JAE teisinė sistema, pabrėžiant šalies visišką toleranciją tokiems sunkiems nusikaltimams ir įsipareigojimą palaikyti įstatymus ir tvarką taikant griežtas bausmes ir griežtą jurisprudenciją.

Žmogžudystė

Kito žmogaus gyvybės atėmimas iš anksto apgalvotais ir tyčiniais veiksmais JAE laikomas sunkiausiu nusikaltimu. Bet koks veiksmas, dėl kurio neteisėtai nužudomas asmuo, yra baudžiamas kaip žmogžudystė, o teismas atsižvelgia į tokius veiksnius kaip panaudoto smurto laipsnis, poelgio motyvai ir tai, ar jį lėmė ekstremistinės ideologijos ar neapykantą žadinantys įsitikinimai. Apkaltinamieji tyčiniai nužudymai užtraukia itin griežtas bausmes, įskaitant įkalinimo iki gyvos galvos bausmes, kurios už grotų gali tęstis net kelis dešimtmečius. Pačiais baisiausiais atvejais, kai žmogžudystė vertinama kaip ypač žiauri arba kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui, teismas nuteistajam gali skirti ir mirties bausmę. Tvirta JAE pozicija dėl žmogžudystės kyla iš pagrindinių tautos įsitikinimų išsaugoti žmogaus gyvybę ir palaikyti socialinę tvarką.

Įsilaužimas

Įsilaužimas ir neteisėtas patekimas į gyvenamuosius namus, komercines įstaigas ar kitą privačią/viešą nuosavybę, siekiant įvykdyti vagystę, sugadinti turtą ar atlikti bet kokią kitą nusikalstamą veiką, pagal JAE įstatymus laikomas sunkiu nusikaltimu, susijusiu su įsilaužimu. Kaltinimai įsilaužimu gali būti dar didesni, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip ginklavimasis mirtinai pavojingais ginklais nusikaltimo metu, keleivių fizinis sužalojimas, taikymasis į valstybinės svarbos objektus, pvz., vyriausybės pastatus ar diplomatines atstovybes, ir pakartotinis nusikaltėlis, anksčiau teistas už įsilaužimą. Bausmės už nusikaltimus įsilaužimo yra griežtos: minimali laisvės atėmimo bausmė prasideda nuo 5 metų, bet dažnai ilgesnė nei 10 metų rimtesniais atvejais. Be to, išeivijos gyventojams, nuteistiems už vagystes, gresia garantuotas deportavimas iš JAE, kai baigsis įkalinimo terminas. JAE įsilaužimą vertina kaip nusikaltimą, kuris ne tik atima iš piliečių nuosavybę ir privatumą, bet ir gali peraugti į smurtinius susirėmimus, keliančius grėsmę gyvybei.

Kyšininkavimas

Dalyvavimas bet kokios formos kyšininkavimu, siūlant neteisėtus mokėjimus, dovanas ar kitokią naudą valstybės pareigūnams ir valstybės tarnautojams arba priimant tokius kyšius, yra laikomas sunkiu nusikaltimu pagal griežtus JAE kovos su korupcija įstatymus. Tai apima piniginius kyšius, kuriais siekiama daryti įtaką oficialiems sprendimams, taip pat nepinigines paslaugas, neteisėtus verslo sandorius arba specialių privilegijų suteikimą mainais už neteisėtą naudą. JAE visiškai netoleruoja tokio požiūrio, o tai kenkia vyriausybinių ir įmonių santykių sąžiningumui. Bausmės už kyšininkavimą apima laisvės atėmimo bausmes, kurios gali būti ilgesnės nei 10 metų, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip piniginės sumos, papirktų pareigūnų lygis ir tai, ar kyšininkavimas paskatino kitus pagalbinius nusikaltimus. Didelės baudos, siekiančios milijonus dirhamų, taip pat skiriamos tiems, kurie nuteisti už kaltinimus kyšininkavimu.

Pagrobimas

Neteisėtas asmens pagrobimas, priverstinis perkėlimas, sulaikymas ar uždarymas prieš jo valią naudojant grasinimus, jėgą ar apgaulę yra pagrobimo nusikaltimas pagal JAE įstatymus. Tokie nusikaltimai vertinami kaip šiurkštus asmens laisvių ir saugumo pažeidimas. Pagrobimo atvejai laikomi dar sunkesniais, jei jie susiję su vaikais, reikalauja sumokėti išpirką, yra motyvuoti teroristinėmis ideologijomis arba aukai padaroma didelė fizinė / seksualinė žala nelaisvės metu. JAE baudžiamojo teisingumo sistema už apkaltinamuosius pagrobimus skiria griežtas bausmes – nuo ​​mažiausiai 7 metų įkalinimo iki įkalinimo iki gyvos galvos ir mirties bausmės pačiais kraštutiniais atvejais. Neatsižvelgiama į santykinai trumpesnius pagrobimus ar pagrobimus, kai aukos galiausiai buvo saugiai paleidžiamos.

Seksualiniai nusikaltimai

Bet koks neteisėtas seksualinis veiksmas, pradedant prievartavimu ir seksualiniu prievartavimu, baigiant seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu, prekyba seksu, vaikų pornografija ir kitais iškreiptais seksualinio pobūdžio nusikaltimais, yra laikomas nusikaltimu, už kurį gresia itin griežtos bausmės pagal JAE šariato įkvėptus įstatymus. Tauta priėmė nulinės tolerancijos politiką tokiems moraliniams nusikaltimams, kurie laikomi islamo vertybių ir visuomenės etikos pažeidimu. Bausmės už apkaltinamuosius nuosprendžius už seksualinius nusikaltimus gali apimti ilgas laisvės atėmimo bausmes nuo 10 metų iki laisvės atėmimo iki gyvos galvos, cheminę išžagintų nuteistųjų kastraciją, viešą plakimą tam tikrais atvejais, viso turto konfiskavimą ir emigrantų nuteistųjų išsiuntimą po laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Jungtinių Arabų Emyratų tvirta teisine pozicija siekiama atgrasyti, apsaugoti tautos moralinę struktūrą ir užtikrinti moterų bei vaikų, kurie yra vieni labiausiai pažeidžiamų tokių žiaurių veiksmų, apsaugą.

Assault ir baterija

Nors paprasto užpuolimo atvejai be sunkinančių aplinkybių gali būti laikomi nusižengimais, JAE smurto veiksmai, susiję su mirtinų ginklų panaudojimu, nusitaikymu į pažeidžiamas grupes, tokias kaip moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, nuolatinio kūno sužalojimo ar subjaurojimo padarymas ir užpuolimas, JAE klasifikuojami. grupes kaip sunkius nusikaltimus. Tokie sunkūs užpuolimai ir sužalojimas, sukeliantis sunkų sužalojimą, gali būti nuteisti su laisvės atėmimo bausmėmis nuo 5 iki 15 metų, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip tyčia, smurto laipsnis ir ilgalaikis poveikis aukai. Jungtiniai Arabų Emyratai tokius neišprovokuotus smurtinius veiksmus prieš kitus vertina kaip rimtą visuomenės saugumo pažeidimą ir grėsmę teisėtvarkai, jei į juos nebus imtasi griežtų veiksmų. Užpuolimas prieš budinčius teisėsaugos ar vyriausybės pareigūnus reikalauja griežtesnių bausmių.

Smurtas šeimoje

JAE galioja griežti įstatymai, saugantys smurto šeimoje ir smurto namuose aukas. Fizinis smurtas, emocinis/psichologinis kankinimas ar bet koks kitoks žiaurus elgesys prieš sutuoktinius, vaikus ar kitus šeimos narius yra apysunkis smurto artimoje aplinkoje nusikaltimas. Nuo paprasto užpuolimo jį skiria šeimos pasitikėjimo ir namų aplinkos šventumo pažeidimas. Nuteistiems nusikaltėliams gresia 5–10 metų laisvės atėmimo bausmė, be piniginių baudų, vaikų globos / lankymosi teisių praradimo ir emigrantų deportacijos. Teisine sistema siekiama apsaugoti šeimos vienetus, kurie yra JAE visuomenės pagrindas.

Kaltinimas

Nusikalstama veika, kai apgaulės būdu gaminami, keičiami ar dauginami dokumentai, valiuta, oficialūs antspaudai, parašai ar kiti instrumentai, siekiant suklaidinti ar apgauti asmenis ir subjektus, pagal JAE įstatymus klasifikuojami kaip suklastotas klastojimas. Įprasti pavyzdžiai yra suklastotų dokumentų naudojimas paskoloms gauti, suklastotų išsilavinimo pažymėjimų ruošimas, grynųjų pinigų / čekių padirbinėjimas ir t. t. Apkaltinamieji nuosprendžiai už klastojimą numato griežtas bausmes, nuo 2 iki 10 metų laisvės atėmimo, atsižvelgiant į išviliotą piniginę vertę ir tai, ar valdžios institucijos buvo apgaudinėjamos. Įmonės taip pat turi kruopščiai tvarkyti įrašus, kad išvengtų mokesčių už klastojimą.

Vagystė

Nors smulki vagystė gali būti traktuojama kaip nusižengimas, JAE prokuratūra padidina kaltinimus dėl vagystės iki nusikaltimo lygio, remdamasi pavogta pinigine verte, jėgos / ginklų panaudojimu, nukreipimu į viešąją / religinę nuosavybę ir pakartotiniais nusikaltimais. Už vagystę už nusikaltimą gresia minimali 3 metų bausmė, kuri gali siekti iki 15 metų už didelio masto vagystes ar plėšimus, kuriuose dalyvauja organizuotos nusikalstamos grupuotės. Ekspatriantams deportacija yra privaloma nuteisus arba pasibaigus įkalinimo terminui. Griežta pozicija užtikrina privačios ir viešosios nuosavybės teises.

Smerkimas

Neteisėtas lėšų, turto ar turto pasisavinimas arba perdavimas asmens, kuriam jie buvo teisėtai patikėti, kvalifikuojamas kaip turto pasisavinimo nusikaltimas. Šis baltųjų apykaklių nusikaltimas apima darbuotojų, pareigūnų, patikėtinių, vykdytojų ar kitų asmenų, turinčių fiduciarinių įsipareigojimų, veiksmus. Dar sunkesniu nusikaltimu laikomas valstybės lėšų ar turto grobstymas. Bausmės apima ilgą 3–20 metų laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgiant į pasisavintą sumą ir tai, ar tai paskatino tolesnius finansinius nusikaltimus. Taip pat taikomos piniginės baudos, turto areštai ir draudimai dirbti visą gyvenimą.

Kibernetiniai nusikaltimai

Jungtiniai Arabų Emyratai, skatinantys skaitmeninimą, kartu priėmė griežtus elektroninių nusikaltimų įstatymus, kad apsaugotų sistemas ir duomenis. Pagrindiniai nusikaltimai yra įsilaužimas į tinklus / serverius, siekiant sutrikdyti, neskelbtinų elektroninių duomenų vagystė, kenkėjiškų programų platinimas, elektroninis finansinis sukčiavimas, seksualinis išnaudojimas internete ir kibernetinis terorizmas. Nuteistiems kibernetiniams nusikaltėliams bausmės svyruoja nuo 7 metų laisvės atėmimo iki laisvės atėmimo iki gyvos galvos už tokius veiksmus kaip bankų sistemų ar nacionalinių kibernetinio saugumo sistemų pažeidimas. JAE mano, kad skaitmeninės aplinkos apsauga yra labai svarbi ekonomikos augimui.

Pinigų plovimas

JAE priėmė išsamius įstatymus, skirtus kovoti su pinigų plovimu, leidžiančius nusikaltėliams įteisinti savo neteisėtai įgytą naudą iš tokių nusikaltimų kaip sukčiavimas, prekyba narkotikais, grobstymas ir kt. Bet koks veiksmas, kuriuo perduodama, slepiama ar užmaskuojama tikroji lėšų, gautų iš nelegalių šaltinių, kilmės. nusikaltimas dėl pinigų plovimo. Tai apima sudėtingus metodus, pvz., prekybą per daug arba per mažą sąskaitų faktūrų išrašymą, fiktyvių įmonių naudojimą, nekilnojamojo turto / bankines operacijas ir grynųjų pinigų kontrabandą. Apkaltinamieji nuosprendžiai dėl pinigų plovimo numato griežtas 7–10 metų laisvės atėmimo bausmes, be to, baudos iki išplautos sumos ir galimos ekstradicijos užsienio piliečiams. JAE yra pasaulinių kovos su pinigų plovimu organizacijų narys.

Mokesčių vengimas

Nors JAE istoriškai neapmokestino gyventojų pajamų mokesčių, jie apmokestina verslą ir taiko griežtus pelno mokesčio pateikimo reglamentus. Tyčinis vengimas apgaulingai nurodant nepakankamas pajamas / pelną, klaidingai pateikiant finansinius įrašus, nesiregistruojant mokėti mokesčius arba atliekant neteisėtus išskaitymus pagal JAE mokesčių įstatymus priskiriamas nusikaltimui. Mokesčių vengimas, viršijantis tam tikrą ribą, užtraukia 3–5 metų laisvės atėmimo laiką ir baudas, kurios gali siekti trigubai išvengtą mokesčių sumą. Vyriausybė taip pat įtraukė į juodąjį sąrašą nuteistas įmones, neleidžiančias joms ateityje vykdyti veiklos.

Lošimas

Visos lošimo formos, įskaitant kazino, lenktynių statymus ir internetines lažybas, yra griežtai draudžiama veikla JAE pagal šariato principus. Bet kokios formos nelegalių lošimų raketės ar vietos valdymas yra laikomas nusikaltimu, už kurį baudžiama laisvės atėmimu iki 2–3 metų. Griežtesnės nuo 5 iki 10 metų bausmės taikomos tiems, kurie buvo sugauti valdant didesnius organizuotus lošimo tinklus. Deportacija yra privaloma emigrantų nusikaltėliams po kalėjimo. Draudimas netaikomas tik tam tikrai socialiai priimtinai veiklai, pavyzdžiui, loterijoms labdaros tikslais.

Prekyba narkotikais

JAE vykdo griežtą nulinės netoleravimo politiką bet kokios rūšies nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekybai, gamybai ar platinimui. Už šį sunkų nusikaltimą gresia griežtos bausmės, įskaitant mažiausiai 10 metų kalėjimo ir milijonų dirhamų baudas, atsižvelgiant į neteisėtai gabentą kiekį. Už didelius komercinius kiekius nuteistiesiems gali grėsti net įkalinimas iki gyvos galvos arba egzekucija, išskyrus turto areštus. Mirties bausmė yra privaloma narkotikų karaliams, sučiuptiems vykdantiems didelius tarptautinius narkotikų kontrabandos tinklus per JAE oro uostus ir uostus. Deportacija taikoma emigrantams po nuosprendžio.

Kurstymas

Pagal JAE įstatymus už tyčinį padėjimą, palengvinimą, skatinimą ar padėjimą padaryti nusikaltimą asmuo atsako už kurstymą. Šis nusikaltimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar kurstytojas tiesiogiai dalyvavo nusikalstamoje veikoje, ar ne. Apkaltinamiesiems nuosprendžiui gali būti skiriamos tokios pat arba beveik tokios pat griežtos bausmės kaip ir pagrindiniams nusikaltimo kaltininkams, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip dalyvavimo laipsnis ir vaidmenys. Už rimtus nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė, ekstremaliais atvejais gali grėsti įkalinimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė. JAE mano, kad kurstymas skatina nusikalstamą veiklą, pažeidžiančią viešąją tvarką ir saugumą.

Sukilimas

Bet koks veiksmas, kurstantis neapykantą, panieką ar nepasitenkinimą JAE vyriausybei, jos valdovams, teisminėms institucijoms arba bandymas kurstyti smurtą ir viešąją netvarką, yra žiaurus maišto nusikaltimas. Tai apima provokavimą kalbomis, publikacijomis, internetiniu turiniu ar fiziniais veiksmais. Tauta visiškai netoleruoja tokios veiklos, kuri laikoma grėsme nacionaliniam saugumui ir stabilumui. Apkaltinamojo nuosprendžio atveju bausmės yra griežtos – nuo ​​5 metų įkalinimo iki įkalinimo iki gyvos galvos ir mirties bausmės už rimčiausius sukilimo atvejus, susijusius su terorizmu / ginkluotu maištu.

Antimonopoliniai įstatymai

JAE galioja antimonopoliniai reglamentai, skatinantys laisvos rinkos konkurenciją ir apsaugoti vartotojų interesus. Nusikaltimai apima nusikalstamą verslo praktiką, pvz., kainų nustatymo kartelius, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje, antikonkurencinių susitarimų sudarymą, siekiant apriboti prekybą, ir įmonių sukčiavimo veiksmus, iškreipiančius rinkos mechanizmus. Įmonėms ir asmenims, nuteistiems už sunkų antimonopolinį nusižengimą, gresia griežtos finansinės bausmės iki 500 mln. dirhamų, o pagrindiniai nusikaltėliai – kalėjimas. Konkurencijos reguliavimo institucija taip pat turi įgaliojimus įpareigoti išskaidyti monopolinius subjektus. Įmonių pašalinimas iš vyriausybės sutarčių yra papildoma priemonė.

JAE įstatymai dėl sunkių nusikaltimų

JAE priėmė platų įstatymų rinkinį pagal Federalinį baudžiamąjį kodeksą ir kitus įstatymus, kuriais griežtai apibrėžiami ir baudžiami už nusikaltimus. Tai apima 3 m. federalinį įstatymą Nr. 1987 dėl baudžiamojo proceso teisės, 35 m. federalinį įstatymą Nr. 1992 dėl kovos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, 39 m. federalinį įstatymą Nr. 2006 dėl kovos su pinigų plovimu, Federalinį baudžiamąjį kodeksą, apimantį tokius nusikaltimus kaip žmogžudystė. , vagystės, užpuolimai, pagrobimai ir neseniai atnaujintas 34 m. federalinis dekretas Nr. 2021 dėl kovos su elektroniniais nusikaltimais.

Kai kurie įstatymai taip pat remiasi šariato principais, pagal kuriuos nusikaltimais laikomi moraliniai nusikaltimai yra kriminalizuojami, pavyzdžiui, 3 m. federalinis įstatymas Nr. 1987 dėl baudžiamojo kodekso išleidimo, kuris draudžia nusikaltimus, susijusius su visuomenės padorumu ir garbe, pavyzdžiui, išžaginimą ir seksualinę prievartą. JAE teisinė sistema nepalieka neaiškumų apibrėžiant sunkų nusikaltimų pobūdį ir įpareigoja teismus priimti išsamiais įrodymais pagrįstus sprendimus, kad būtų užtikrintas teisingas baudžiamasis persekiojimas.

Ar asmuo, turintis nusikaltimo rekordą, gali keliauti į Dubajų ar apsilankyti?

Asmenys, turintys sunkų teistumą, gali susidurti su iššūkiais ir apribojimais, kai bando keliauti į Dubajų ir kitus JAE emyratus arba juos aplankyti. Šalyje taikomi griežti atvykimo reikalavimai ir atliekami išsamūs lankytojų biografijos patikrinimai. Nuteistiems už sunkius nusikaltimus, ypač už tokius nusikaltimus kaip žmogžudystė, terorizmas, prekyba narkotikais ar bet kokie su valstybės saugumu susiję nusikaltimai, gali būti visam laikui uždrausta atvykti į JAE. Kitų nusikaltimų atveju atvykimas vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip nusikaltimo rūšis, laikas, praėjęs nuo teistumo, ir tai, ar buvo suteikta prezidento malonė ar panašus atidėjimas. Lankytojai turi iš anksto žinoti apie bet kokią kriminalinę istoriją vizos išdavimo proceso metu, nes nuslėpus faktus gali būti uždrausta atvykti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn, skirti baudos ir išsiųsti į JAE. Apskritai, turint didelį nusikaltimo įrašą, labai sumažėja tikimybė, kad jam bus leista apsilankyti Dubajuje ar JAE.

Pereikite į viršų