Pirkimo sąlygos

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją, nes tai yra įpareigojanti sutartis tarp jūsų ir Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE. Jei esate jaunesnis nei aštuoniolikos (18) metų, negalite naudotis Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ar JAE advokatais. Naudodamiesi advokatų kontora JAE sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite naudotis „Amal Khamis Advocates & Legal Consultants“ arba „Advokatų JAE“ paslaugomis.

Kas yra JAE advokatai? Advokatai JAE yra technologijų platforma (svetainės portalas), skirta bendravimui tarp advokatų ir suaugusių visuomenės narių. JAE advokatai teisinių patarimų neteikia. Advokatai, turintys prieigą prie advokatų kontoros UAE, nėra Lawyers UAE partneriai, darbuotojai ar agentai; jie yra trečiosios šalys. JAE advokatai nerekomenduoja ir neparemia jokio advokato šioje svetainėje ir negali garantuoti ar garantuoti jų įgaliojimų ar kvalifikacijos. Jūs esate atsakingas už savo rūpestingumą bet kurio advokato atžvilgiu. Jokie advokato ir kliento santykiai tarp jūsų ir Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE nėra numatyti ir nesudaromi, kai naudojatės JAE advokatais. Nors Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers UAE gali palengvinti jūsų ir advokato konsultacijas internetu, Lawyers UAE nėra jokios atstovavimo sutarties, kurią galite sudaryti su bet kuriuo advokatu, šalis. Atitinkamai, jūs sutinkate, kad advokatai JAE nėra atsakingi už jokius advokatų veiksmus ar neveikimą. Advokatai JAE neremia ir nerekomenduoja tam tikrų advokatų. Prieš pasamdydami advokatą arba prašydami konsultacijos su advokatu dėl JAE advokatų, turėtumėte atidžiai įvertinti advokato žinias ir patirtį. Jei pasiliekate advokato paslaugas ne tik konsultuodamiesi dėl JAE advokatų, turėtumėte paprašyti rašytinės teisinių paslaugų sutarties, kurioje būtų nurodytos atstovavimo sąlygos, įskaitant visus mokesčius, išlaidas ir kitus įsipareigojimus. Advokatai JAE neprisiima atsakomybės tikrinti advokatų, turinčių prieigą prie „Advokatų JAE“, tapatybės, įgaliojimų ar kvalifikacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, esančią teisininkų profiliuose, pvz., advokato vardą, pavardę, advokatų kontorą, pareigas, kontaktinę informaciją, išsilavinimą, barų priėmimas, praktikos zonos ar bet kokia kita informacija. JAE advokatai nėra atsakingi už profilio informacijos peržiūrą, redagavimą, keitimą ar tikrinimą. JAE advokatai neprisiima atsakomybės teirautis ar tikrinti, ar advokatai yra apdrausti nuo profesinio aplaidumo ar netinkamo elgesio. Jūs esate atsakingas už savo kruopštumą bet kurio advokato tapatybės ar kvalifikacijos atžvilgiu. Jei čia nenurodyta kitaip, „JAE advokatai“ reiškia JAE advokatus ir svetainę lawyersuae.com.

Vartotojo ryšiai. Advokatai JAE yra vieta, kur bendrauja ne teisininkai ir teisininkai (bendrai „Vartotojai“). Pranešimų turinį pateikia svetainės naudotojai, o ne advokatai JAE. Advokatai JAE nėra Naudotojų bendravimo šalis. Advokatai JAE neprisiima atsakomybės redaguoti, keisti, filtruoti, ekranuoti, stebėti, patvirtinti ar garantuoti pranešimus šioje svetainėje. Advokatai JAE neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio Naudotojų bendravimo svetainėje turinį arba veiksmus, kurių galite imtis arba kurių galite susilaikyti dėl tokių pranešimų. Tik jūs esate atsakingi už bet kokio pranešimo šaltinio ir turinio tapatumo ir patikimumo įvertinimą ir patikrinimą.

Advokatai JAE neprisiima jokios atsakomybės už bet kurio advokato ar ne advokato tapatybės ar patikimumo patikrinimą ir neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl bet kokių šioje svetainėje pateiktų pranešimų turinio. Kaip čia vartojama, pranešimai apima, bet tuo neapsiribojant, bet kokius pranešimus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šia svetaine, iš bet kurio Vartotojo. Ryšiai apima, bet tuo neapsiribojant, advokatų bendravimą dėl JAE advokatų, įskaitant profilio informaciją. Bendravimas šioje svetainėje yra ribotas, neapima asmeninio įvertinimo ar apsilankymų ir neapima apsaugos priemonių bei procedūrų, būdingų asmeniniam vertinimui ir apsilankymams. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Lawyers UAE pasilieka teisę, bet neįsipareigoja, uždrausti arba ištrinti bet kokius pranešimus apie advokatų JAE. Jei jūsų teisinis reikalas susijęs su galimu ieškiniu, svarbu suprasti, kad ieškinys turi būti pateiktas arba į jį turi būti atsakyta per tam tikrą laikotarpį, kitaip jūsų teisės gali būti neigiamai paveiktos. Todėl, jei advokatas atsisako jums atstovauti, raginame nedelsiant pasikonsultuoti su kitu advokatu, kad apgintumėte savo teises. Advokato sprendimas jums neatstovauti neturėtų būti priimtas kaip jūsų bylos esmės išraiška. Advokatai JAE siūlo forumus, kuriuose Vartotojai gali dalyvauti bendrose teisės diskusijose, diskutuoti apie advokatų kvalifikaciją ar kitomis nekonfidencialiomis temomis. Ryšiai gali būti neapsaugoti nuo atskleidimo pagal advokato-kliento privilegijas ar kitas privilegijų doktrinas.

Konfidencialumas; Privilegijos. JAE teisininkai gali įtraukti interaktyvius forumus ir funkcijas, kurios nėra tinkamos aptarti konfidencialią informaciją ar teisinius patarimus. Konfidenciali informacija gali apimti, bet tuo neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, identifikuojančią informaciją apie kitus asmenis ar subjektus, civilinės ar baudžiamosios atsakomybės įrodymus ar pripažinimą, arba kitą informaciją apie jūsų teisinius reikalus. „Advokatų JAE“ forumų ir funkcijų tikslas yra bendras teisės ir teisininkų kvalifikacijos aptarimas. JAE advokatai nėra atsakingi už tyčinį ar netyčinį konfidencialios informacijos atskleidimą. Gali būti, kad bet kokius pranešimus šioje svetainėje gali gauti arba perimti trečiosios šalys, įskaitant ne teisininkus, dėl saugumo pažeidimo, sistemos gedimo, svetainės priežiūros ar kitų priežasčių. Šios svetainės vartotojai prisiima riziką, kad jų pranešimus gali gauti trečiosios šalys ir jie negali būti apsaugoti nuo atskleidimo pagal advokato-kliento privilegijas ar kitas privilegijų doktrinas, ir sutinka tokiais atvejais nelaikyti JAE teisininkų atsakomybės. Advokatų JAE teikiama informacija ir paslaugos yra nuosavybės teisės, todėl Vartotojas pripažįsta, kad jis nėra Lawyers UAE konkurentas ir sutinka nesidalinti tokia informacija su jokiais Lawyers UAE konkurentais. Be to, sutinkate, kad piniginė žala už šio skyriaus pažeidimą gali būti nepakankama ir kad JAE advokatai turės teisę į uždraudimą be reikalavimo sumokėti užstatą. Ši dalis galios nutraukus šią Sutartį dvejus (2) metus arba tol, kol aptariama informacija išliks komercine paslaptimi pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.

Teisinės užklausos. Naudotojų teisinės užklausos („Bylos“) dėl JAE advokatų gali būti prieinamos trečiosioms šalims ir (arba) el. paštu trečiųjų šalių teisininkams ir ne advokatams. Vartotojai neturėtų teikti ar skelbti informacijos, kurios jie nenori atskleisti visuomenei. Teisininkai, kurie jums neatstovauja, ne advokatai ir visuomenės nariai gali peržiūrėti bylas. Bylos gali būti neapsaugotos nuo atskleidimo pagal advokato-kliento privilegijas arba darbo produkto doktriną. Draudžiama pateikti konfidencialią ar kaltinančią informaciją, kuri gali būti panaudota prieš jus kaip įrodymas arba civilinės ar baudžiamosios atsakomybės pripažinimas. Naudotojai, pateikiantys bylas, sutinka, kad su jais susisiektų teisininkai ir trečiosios šalys, įskaitant advokatus JAE. Advokatų atsakymus gali pasiekti trečiosios šalys ir (arba) el. paštu siųsti trečiosioms šalims, įskaitant teisininkus ir ne advokatus. Tačiau Lawyers UAE pasilieka teisę neskelbti, nesiųsti el. paštu, redaguoti ar ištrinti bet kokios bylos, taip pat pasiliekame teisę neskelbti, nesiųsti el. paštu, redaguoti ar ištrinti atsakymo į bet kurią bylą. JAE advokatų kontoroje užklausą teikiantys Naudotojai kartais gali būti vadinami „klientais“, o advokatai – „advokatas“, „advokatas“ arba „jūsų advokatas“ arba „jūsų advokatas“. Tačiau tai, ar advokato ir kliento santykiai iš tikrųjų egzistuoja, gali būti faktinis klausimas, kuris įvairiose jurisdikcijose skiriasi, o šių terminų naudojimas Lawyers JAE neturėtų būti suprantamas kaip advokato JAE pareiškimas, kad egzistuoja advokato klientų santykiai.

Ribotos apimties pradinės konsultacijos. Naudotojai už tam tikrą mokestį gali dalyvauti ribotos apimties pradinėse konsultacijose dėl JAE advokatų. JAE teisininkai gali būti naudojami siunčiant pranešimus ir mokėjimus už ribotos apimties pradines konsultacijas tarp klausiančio vartotojo ir naudotojo advokato. Mokestis gali būti iš anksto autorizuotas, apdorotas, pervestas arba grąžintas tokiu būdu, kurį advokatai JAE laiko tinkamu savo nuožiūra. Mokėjimas nesuteikia klausiantiems Vartotojams teisės gauti pirminę konsultaciją ar kitas advokato Vartotojo paslaugas. Klausiantys Vartotojai pripažįsta, kad advokatas Naudotojas turi teisę atšaukti pasiūlymą dėl pirminės konsultacijos prieš arba po apmokėjimo dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: galimo ar esamo interesų konflikto nustatymą, planavimo konfliktus, arba jei advokatas Vartotojas mano, kad jis ar ji neturi atitinkamos patirties konsultuoti užklausantį Naudotoją. Vartotojai sutinka, kad bet kokios konsultacijos dėl JAE advokatų apsiriboja preliminariomis konsultacijomis, pagrįstomis užklausančiojo vartotojo paskelbta informacija JAE advokatų svetainėje. Klausiantis Naudotojas supranta ir pripažįsta, kad bet koks gautas patarimas yra preliminaraus pobūdžio ir nepakeičia kvalifikuoto advokato asmeninės konsultacijos ir visapusiškos klausimo peržiūros. Užklausą teikiantis vartotojas taip pat supranta ir pripažįsta, kad pradinės konsultacijos dėl advokatų JAE metu vartotojas advokatas neturi prieigos prie visos informacijos, reikalingos užklausančiam vartotojui suteikti visapusišką teisinę konsultaciją, ir kad bet kokios konsultacijos, kurias gavo todėl užklausą teikiantis vartotojas yra preliminaraus pobūdžio. Advokatas-Naudotojas neprivalo teikti teisines paslaugas, viršijančias ribotos apimties pradinę konsultaciją. Jei užklausą teikiantis Naudotojas nusprendžia pasilikti papildomas advokato – Naudotojo advokatų JAE paslaugas, užklausą teikiantis Naudotojas turėtų paprašyti sudaryti rašytinę teisinių paslaugų sutartį, kurioje būtų išsamiai aprašytos atstovavimo sąlygos, įskaitant visus mokesčius, išlaidas ir kitus įsipareigojimus. Visos šalys pripažįsta, kad advokatai JAE nėra jokio atstovavimo, kuris gali įvykti už ribotos apimties pradinės konsultacijos, šalis, ir sutinka, kad advokatai JAE nepažeistų ginčų, kylančių dėl tokio atstovavimo.

Advokato narystė. Naudotojai advokatai gali sukurti JAE advokatų profilį ir konsultuotis dėl JAE advokatų. Mokamos pirminės konsultacijos lėšos gali būti pervestos į advokato Vartotojo pasirinktą banko sąskaitą. Privalumai, į kuriuos turi teisę kiekvienas advokatas-vartotojas, gali priklausyti nuo narystės plano, kurį pasirinko advokatas-vartotojas. Advokatų naudotojai gali bet kada atšaukti savo narystę ir neturi teisės į proporcingą ar kitais pagrindais susigrąžinti pinigus. Advokatų naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad advokatų kontora JAE turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti kiekvieno narystės plano privalumus ir kad advokatas vartotojas gali tik atšaukti savo narystę.

Paslaugų mokesčiai. Advokatai JAE ir (arba) jų filialai gali išskaityti Paslaugų mokesčius iš užklausų teikiančių Vartotojų mokėjimų už konsultacijas, atsižvelgdami į advokatų naudotojų narystės lygį. Paslaugų mokesčiai gali būti lygūs 50% už konsultacijas su pagrindiniais nariais ir 20% už profesionalius narius. Paslaugų mokesčiai yra pagrįsti rinkodaros ir technologijų paslaugomis, kurias teikia advokatų kontora JAE. Vartotojai sutinka, kad Paslaugų mokesčiai yra teisingi ir pagrįsti. JAE teisininkai savo nuožiūra gali bet kada dėl bet kokios priežasties pakeisti paslaugų mokesčių tarifus.

Mokėjimai. JAE advokatai apdoroja mokėjimus naudodami internetinę mokėjimo platformą Stripe. Visi naudotojai, atliekantys arba gaunantys mokėjimus per advokatų kontorą JAE, sutinka su Stripe paslaugų teikimo sąlygomis, esančiomis www.stripe.com arba www.paypal.com. Siekdami užtikrinti nenutrūkstamą paslaugą ir suteikti vartotojams galimybę patogiai įsigyti papildomų produktų ir paslaugų, JAE advokatai ir (arba) Stripe arba PayPal gali išsaugoti jūsų mokėjimo būdą faile. Atminkite, kad jūs esate atsakingi už naujausios atsiskaitymo informacijos, esančios „Advokatai JAE“, saugojimą. Mokėjimų apdorojimo paslaugas Lawyers JAE naudotojams teikia Stripe arba PayPal ir joms taikoma Stripe Connected Account sutartis, kuri apima Stripe paslaugų teikimo sąlygas (bendrai vadinama Stripe paslaugų sutartis). Sutikdami su šiomis sąlygomis arba toliau dirbdami kaip „Lawyers UAE“ naudotojai, sutinkate laikytis „Stripe“ arba „Paypal“ paslaugų sutarties, nes „Stripe“ jas retkarčiais gali pakeisti. Su sąlyga, kad Lawyers UAE suteiks mokėjimo apdorojimo paslaugas per Stripe, sutinkate suteikti advokatams JAE tikslią ir išsamią informaciją apie jus ir jūsų verslą, taip pat leidžiate advokatams UAE dalytis ja ir operacijų informacija, susijusia su jūsų naudojimusi teikiamomis mokėjimų apdorojimo paslaugomis. per Stripe arba Paypal.

Advokato pareigos, susijusios su konfliktais, kompetencija ir licencija. Visi Naudotojai advokatai turi užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktų ir kad advokatas Naudotojas galėtų kompetentingai suteikti pirminę prašomą konsultaciją. Klausiančiojo Vartotojo sumokėtas mokestis vartotojui advokatui nėra mokamas tol, kol nesuteikiama pirminė konsultacija. Taigi, jei dėl kokių nors problemų advokatas negali suteikti pirminės konsultacijos, advokatas Naudotojas turi pareigą kuo greičiau baigti pirminę konsultaciją ir leisti užklausančiam Vartotojui susigrąžinti pinigus ir (arba) pasirinkti kitą. advokatas-vartotojas. Visi advokatai-vartotojai garantuoja, kad jie turi licenciją verstis advokato praktika ir yra geros būklės vienoje ar daugiau valstijų advokatų asociacijose Jungtiniuose Arabų Emyratuose arba Dubajuje tuo metu, kai sukuria JAE advokatų paskyrą ir siūlo bei teikia konsultavimo paslaugas užklausos-Vartotojai. Advokatai naudotojai sutinka, kad jie nutrauks paslaugų teikimą ir teikimą platformoje Lawyers UAE ir nedelsdami pašalins savo paskyrą iš Lawyers UAE, jei jo arba jos licencija verstis advokato praktika bus sustabdyta arba atšaukta.

Kitos advokato pareigos. Be aukščiau nurodytų pareigų, susijusių su konfliktais, kompetencija ir licencija, advokatai-vartotojai sutinka, kad jei jie pasiūlys suteikti pirminę teisinę konsultaciją dėl JAE advokatų, jie greitai ir kruopščiai atsakys į užklausas. Advokatai-vartotojai sutinka, kad jie baigs pirmines konsultacijas ir pateiks apmokestinimo laiką per tris (3) dienas po to, kai klientas iš anksto autorizuoja mokėjimą, pasirinkdami parinktį Pateikimo laikas puslapyje Žinutės, įskaitant pokalbių su užklausą teikiančiu vartotoju istoriją. Advokatai Vartotojai pripažįsta, kad jie praranda bet kokią teisę gauti mokėjimą, jei nebaigė pirminės konsultacijos ir nepateikė laiko iki nustatyto termino. Advokatai-vartotojai pripažįsta, kad užklausančio Vartotojo pasitenkinimas garantuojamas, o mokesčiai, dėl kokių nors priežasčių ginčijami, nebus sumokėti.

Advokato etikos pranešimas. Jei esate advokatas, dalyvaujantis bet kuriame šios svetainės aspekte, patvirtinate, kad jurisdikcijų, kuriose turite licenciją, Profesinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems jūsų dalyvavimo aspektams ir kad jūs laikysitės šių Taisyklių. Šios taisyklės apima taisykles, susijusias su konfidencialumu, reklama, klientų pritraukimu, neleistina teisės praktika ir klaidingu faktų pateikimu, bet tuo neapsiribojant. JAE advokatai neprisiima jokios atsakomybės už šių taisyklių laikymąsi. Vartotojai sutinka, kad JAE advokatai būtų nepavojingi už bet kokius šioje svetainėje besinaudojančių teisininkų padarytus etikos pažeidimus. Advokatai sutinka laikyti visą informaciją ir pranešimus, gautus per šią svetainę, griežtai konfidencialiai, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės teise priklausančią informaciją apie advokatų JAE paslaugas.

Privatumo politika. Jūsų privatumo apsauga yra labai svarbi advokatams JAE. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką, kurioje paaiškinama, kaip JAE advokatai elgiasi su jūsų asmenine informacija ir saugo jūsų privatumą.

Naudojimo apribojimai. Šios svetainės turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui, o ne komerciniam naudojimui. Negalite naudoti šios svetainės norėdami nustatyti vartotojo teisę į: (a) kreditą ar draudimą asmeniniais, šeimos ar namų ūkio tikslais; b) užimtumas; arba c) valstybinė licencija arba išmoka. Šioje svetainėje negalima dekompiliuoti, keisti inžinerijos, ardyti, nuomoti, nuomoti, skolinti, parduoti, sublicencijuoti ar kurti išvestinių darbų. Taip pat negalite naudoti jokios tinklo stebėjimo ar paieškos programinės įrangos, kad nustatytumėte svetainės architektūrą ar gautumėte informacijos apie naudojimą, individualias tapatybes ar vartotojus. Jūs neturite naudoti jokio roboto, voro, kitos automatinės programinės įrangos ar įrenginio ar rankinio proceso, kad galėtumėte stebėti ar kopijuoti mūsų svetainę ar jos turinį be išankstinio rašytinio mūsų leidimo. Negalite naudoti šios svetainės norėdami perduoti melagingą, klaidinančią, apgaulingą ar neteisėtą informaciją. Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, dauginti, pakartotinai skelbti, platinti, rodyti ar perduoti komerciniais, ne pelno ar viešaisiais tikslais visos ar bet kurios šios svetainės dalies, išskyrus aukščiau leistą mastą. Jūs negalite naudoti ar kitaip eksportuoti ar reeksportuoti šios svetainės ar bet kurios jos dalies ar turinio pažeisdami Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto kontrolės įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet koks neteisėtas šios svetainės ar jos turinio naudojimas yra draudžiamas.

Jokio neteisėto ar draudžiamo naudojimo. Jei naudojatės JAE advokatų svetaine, jūs garantuojate advokatams JAE, kad nenaudosite JAE advokatų svetainės jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami pagal šias sąlygas, sąlygas ir pranešimus. Jūs negalite naudoti advokatų JAE svetainės jokiu būdu, kuris galėtų sugadinti, išjungti, perkrauti ar pakenkti advokatų JAE svetainei arba trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis JAE advokatų svetaine ir ja naudotis. Jūs negalite gauti arba bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiais būdais, kurie nėra tyčia padaryti prieinami arba nenumatyti per JAE advokatų svetaines. JAE teisininkai gali būti naudojami tik užklausą teikiantys Vartotojai ir naudotojai advokatai pirminėms teisinėms konsultacijoms internetu teikti. Griežtai draudžiamas bet koks naudotojų, kurie neteikia užklausų, naudojimas, neapsiribojant pradinėmis teisinėmis konsultacijomis internetu.

Mūsų teisės ir pareigos. Advokatai JAE nėra šios svetainės teisinių pranešimų ar turinio leidėjai ar autoriai. Tai yra vartotojų bendravimo vieta. JAE advokatai neprisiima atsakomybės peržiūrėti, redaguoti ar patvirtinti pranešimus. Nors negalime visiškai garantuoti sistemos saugumo, advokatai JAE imasi pagrįstų veiksmų, kad išlaikytų saugumą. Jei turite priežasčių manyti, kad buvo pažeistas sistemos saugumas, susisiekite su mumis el. paštu dėl pagalbos. Jei „Lawyers UAE“ techniniai darbuotojai nustato, kad vienam nariui priklausantys failai ar procesai kelia grėsmę tinkamam techniniam sistemos veikimui arba kitų narių saugumui, „Lawyers UAE“ pasilieka teisę ištrinti tuos failus arba sustabdyti tuos procesus. Jei „Advokatų JAE“ techninis personalas įtaria, kad naudotojo vardą naudoja asmuo, neturintis atitinkamo vartotojo įgalioto asmens, „Advokatai JAE“ gali išjungti to vartotojo prieigą, kad išsaugotų sistemos saugumą. Jungtinių Arabų Emyratų advokatai turi teisę savo išimtine ir absoliučia nuožiūra (i) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokį turinį, (ii) perskirstyti bet kokį turinį į kategorijas, kad patalpintų jį tinkamesnėje vietoje arba (iii) iš anksto patikrinti arba ištrinti bet kokį turinį, kuris, kaip nustatyta, yra netinkamas arba kitaip pažeidžia šias naudojimo sąlygas, įskaitant turinį, kuriame yra įžeidžiančios kalbos ir reklamos, bet tuo neapsiribojant. Advokatai JAE pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas bet kuriuo metu ir bet kuriuo metu atšaukti vartotojo prieigą. Jūs sutinkate, kad advokatai JAE neprisiima atsakomybės už duomenų, kurie yra paskelbti arba saugomi Lawyers JAE, tvarkymą ar rengimą. Jūs sutinkate, kad JAE advokatai neprivalo jums ar trečiosioms šalims dėl bet kokios priežasties teikti ar teikti informaciją ar duomenis, paskelbtus apie JAE advokatus.

Jūsų teisės ir pareigos. Jūs esate teisiškai ir etiškai atsakingas už bet kokius pranešimus, kuriuos skelbiate ar perduodate naudodami šią svetainę. Jūs esate atsakingi už gerbti kitų teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises (autorių teises, patentą ir prekės ženklą), teisę į privatumą ir teisę nebūti šmeižiamam ar šmeižitam. Jūs suteikiate leidimą advokatams JAE atlikti bet kokius darbus, kuriuos sukuriate šioje svetainėje kaip įprasto atsarginio kopijavimo proceso dalį. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kurį savo darbą iš svetainės. Turinio pateikimas dėl bet kokios neteisėtos veiklos yra šių naudojimo sąlygų pažeidimas. Advokatai JAE yra atviri nariams visame pasaulyje, o advokatai JAE negali garantuoti, kad dėl bendravimo nekils teisinių problemų kitose jurisdikcijose. Jei turite nusiskundimų dėl kito Vartotojo elgesio ar bendravimo, jūs privalote bandyti išspręsti konfliktą, paprastai susisiekdami su tuo asmeniu tiesiogiai, jei įmanoma. Paprastai JAE advokatai nedalyvaus tarpininkaujant konfliktams tarp jūsų ir kitų naudotojų. Advokatai JAE neprisiima atsakomybės už jūsų ar kitų Vartotojų elgesį. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kilus tokiam skundui ar konfliktui, Naudotojas ar Vartotojai gali prašyti, kad JAE advokatai įsikištų ir bandytų išspręsti ginčą. Bet koks toks prašymas nėra garantija, kad JAE advokatai (i) įsikiš, (ii) įsikiš laiku, (iii) išspręs ginčą vienos ar kitos šalies naudai arba (iv) sėkmingai išspręs situaciją. Sprendimas įsikišti priklauso JAE advokatų komandai, mūsų nuožiūra. Jūsų prieiga prie advokatų JAE yra skirta tik asmeniniam naudojimui. Jei norite perskirstyti pranešimus, kuriuos rasite šioje svetainėje, jūs privalote gauti pranešimo autoriaus (ir bet kurio kito teises turinčio asmens) leidimą. Sutinkate padėti apsaugoti savo paskyrą ir kitų vartotojų saugumą, saugodami savo slaptažodį. Jei turite priežasčių manyti, kad jūsų slaptažodis buvo pažeistas arba buvo neteisėtai naudojama jūsų paskyra, sutinkate kuo greičiau susisiekti su JAE advokatais.

Netinkamas turinys. Prisijungdami prie svetainės sutinkate neįkelti, atsisiųsti, nerodyti, neperduoti, neperduoti ar kitaip neplatinti jokio turinio, kuris: (i) yra šmeižikiškas, šmeižiantis, nepadorus, pornografinis, įžeidžiantis ar grasinantis; (b) propaguoja arba skatina elgesį, kuris gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, užtraukti civilinę atsakomybę arba kitaip pažeisti bet kokius taikomus vietos, valstybės, nacionalinius ar užsienio įstatymus ar taisykles; arba (c) reklamuoja ar kitaip prašo lėšų arba yra prekių ar paslaugų prašymas. Lawyers JAE pasilieka teisę nutraukti arba ištrinti tokią medžiagą iš savo serverių. JAE teisininkai visapusiškai bendradarbiaus su visais teisėsaugos pareigūnais ar agentūromis tirdami bet kokį šių naudojimo sąlygų ar bet kurių taikomų įstatymų pažeidimą. Jūs atsisakote teisės prašyti arba šaukti į teismą į teismą JAE, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją ar duomenis, kurie dėl bet kokios priežasties yra paskelbti apie advokatus JAE.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į svetaines, kurias kontroliuoja kitos šalys, o ne JAE advokatai. JAE teisininkai gali pateikti nuorodas į kitas citatas ar šaltinius, su kuriais jie nėra susiję. Advokatai JAE nėra atsakingi ir nepatvirtina bei neprisiima jokios atsakomybės už bet kokios trečiosios šalies svetainės, bet kurios iš jos pasiekiamos svetainės prieinamumą, turinį, produktus, paslaugas ar naudojimą arba bet kokius tokių svetainių pakeitimus ar atnaujinimus. Advokatai JAE nesuteikia jokių garantijų dėl tokiose svetainėse teikiamų produktų ar paslaugų turinio ar kokybės. Advokatai JAE nėra atsakingi už transliaciją internetu ar bet kokią kitą perdavimo formą, gautą iš bet kurios trečiosios šalies svetainės. Bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad JAE advokatai pritaria trečiosios šalies svetainei, taip pat nereiškia, kad advokatai JAE remia, yra susiję ar su jais susiję, garantuoja arba yra teisiškai įgalioti naudoti bet kokį prekės pavadinimą, registruotą prekės ženklą, logotipą, teisinis ar oficialus antspaudas arba autorių teisių saugomas simbolis, kuris gali atsispindėti nuorodose. Jūs pripažįstate, kad prisiimate visą riziką, susijusią su prieiga prie trečiosios šalies svetainėje pateikto turinio ir jo naudojimu, ir sutinkate, kad advokatų kontora JAE nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti bendraudami su trečiąja šalimi.

Nuosavybė. Ši svetainė lawyersuae.com arba Lawyers UAE priklauso Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ir ją valdo. Visos teisės, pavadinimai ir interesai, susiję su šioje svetainėje pateikta medžiaga, įskaitant informaciją, dokumentus, logotipus, grafiką, garsus ir vaizdus, ​​bet tuo neapsiribojant, priklauso JAE teisininkams arba jų atitinkamiems trečiųjų šalių autoriams, kūrėjams ar pardavėjams. Išskyrus atvejus, kai JAE advokatai aiškiai numato kitaip, jokia medžiaga negali būti kopijuojama, atkuriama, perpublikuojama, atsisiunčiama, įkeliama, skelbiama, rodoma, perduodama ar platinama jokiu būdu, ir niekas šioje svetainėje negali būti interpretuojama kaip suteikianti licenciją pagal bet kurią iš JAE advokatų intelektinės nuosavybės teisės, nesvarbu, ar tai būtų sustabdyta, numanoma ar kitaip. Bet kokias čia aiškiai nesuteiktas teises pasilieka advokatai JAE arba Amal Khamis Advocates & Legal Consultants.

Autorių teisės. Visas svetainės dizainas, tekstas, grafika, jų parinkimas ir išdėstymas priklauso Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, VISOS TEISĖS PASAUGOJAMOS.

Prekių ženklai. „Amal Khamis Advocates & Legal Consultants“, visi vaizdai ir tekstas bei visos puslapių antraštės, tinkinta grafika ir mygtukų piktogramos yra „Amal Khamis Advocates & Legal Consultants“ paslaugų ženklai, prekių ženklai ir (arba) prekybiniai drabužiai. Visi kiti čia nurodyti prekių ženklai, produktų pavadinimai ir įmonių pavadinimai arba logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Atsakomybės apribojimas. Informacijoje, programinėje įrangoje, gaminiuose ir paslaugose, įtrauktose į lawyersuae.com svetainę arba per ją, gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. Čia pateikiama informacija periodiškai keičiama. JAE teisininkai ir (arba) su jais susijusios įmonės gali bet kada patobulinti ir (arba) keisti svetainę lawyersuae.com. Per JAE advokatų svetainę gautais patarimais nereikėtų pasikliauti priimant asmeninius, medicininius, teisinius ar finansinius sprendimus, todėl turėtumėte pasikonsultuoti su atitinkamu specialistu, kad gautumėte konkrečių patarimų, pritaikytų jūsų situacijai. Advokatai JAE ir (arba) su jais susijusios įmonės jokiais tikslais nepretenduoja į Lawyersuae.com svetainėje pateiktos informacijos, programinės įrangos, produktų, paslaugų ir susijusios grafikos tinkamumą, patikimumą, prieinamumą, savalaikiškumą ir tikslumą. Visa tokia informacija, programinė įranga, produktai, paslaugos ir susijusi grafika tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, teikiami „tokie, kokie yra“ be jokios garantijos ar sąlygų. Advokatai JAE ir (arba) su jais susijusios įmonės atsisako visų garantijų ir sąlygų, susijusių su šia informacija, programine įranga, produktais, paslaugomis ir susijusia grafika, įskaitant visas numanomas garantijas ar tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidimo sąlygas. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, advokatai JAE ir (arba) jos filialai jokiu atveju nėra atsakingi už jokius tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius, atsitiktinius, specialius, pasekminius nuostolius arba bet kokius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl naudojimo praradimo. , duomenys ar pelnas, atsirandantis dėl arba bet kokiu būdu susijęs su Lawyersuae.com svetainės naudojimu ar veikimu, delsimu ar negalėjimu naudotis lawyersuae.com svetaine ar susijusiomis paslaugomis, paslaugų teikimu ar nesuteikimu, arba bet kokiai informacijai, programinei įrangai, produktams, paslaugoms ir susijusiai grafikai, gautai per Lawyersuae.com svetainę arba kitaip naudojant Lawyersuae.com svetainę, remiantis sutartimi, deliktu, aplaidumu, griežta atsakomybe ar kitu atveju, net jei advokatai JAE arba bet kuri su ja susijusi įmonė buvo informuota apie galimą žalos atlyginimą. Kadangi kai kuriose valstijose / jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, aukščiau nurodytas apribojimas jums gali būti netaikomas. Jei esate nepatenkinti kuria nors Lawyersuae.com svetainės dalimi arba bet kuria iš šių naudojimo sąlygų, vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė yra nebenaudoti svetainės lawyersuae.com.

Be garantijos. Svetainė ir visa medžiaga, dokumentai ar formos, pateiktos svetainėje arba naudojantis svetaine, pateikiamos „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“. Kiek leidžia įstatymai, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE aiškiai atsisako bet kokių garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisių ir kitų garantijų. pažeidimas. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE negarantuoja, kad: (a) svetainė arba medžiaga atitiks jūsų reikalavimus; b) svetainė arba medžiaga bus prieinama nepertraukiamai, laiku, saugiai arba be klaidų; c) rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant svetainę arba bet kokią per svetainę siūlomą medžiagą, bus tikslūs arba patikimi; arba (d) bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią įsigijote ar gavote per svetainę arba pasikliaudami medžiaga, kokybė atitiks jūsų lūkesčius. Bet kokios medžiagos gavimas naudojant svetainę yra jūsų nuožiūra ir jūsų pačių rizika. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE neprisiima jokios atsakomybės už žalą jūsų kompiuterinei sistemai ar duomenų praradimą, atsiradusį atsisiunčiant bet kokį turinį, medžiagą, informaciją ar programinę įrangą.

Atsakomybės ir žalos atlyginimo ribojimas. Jūs nepažeisite Amal Khamis advokatų ir teisės konsultantų ar advokatų JAE ir jos pareigūnų, direktorių, darbuotojų ir agentų ir atlyginsite Amal Khamis advokatams ir teisiniams konsultantams ar advokatams JAE už bet kokią netiesioginę, baudžiamąją, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą, kad ir kokia ji būtų. atsiranda (įskaitant advokatų mokesčius ir visas susijusias bylinėjimosi ir arbitražo išlaidas bei išlaidas, susijusias su bylinėjimosi ir arbitražo arba teismo ar apeliacinio skundo nagrinėjimu, jei toks yra, neatsižvelgiant į tai, ar bylinėjimasis arba arbitražas yra iškeltas, ar ne), nesvarbu, ar tai yra sutarties veiksmas, aplaidumas ar kiti neteisėti veiksmai, arba kylančios iš šios sutarties arba susijusios su ja, įskaitant, neapsiribojant, bet kokias pretenzijas dėl asmens sužalojimo ar žalos turtui, kylančią iš šios sutarties ir bet kokius federalinių, valstijų ar vietinių įstatymų, statutų, taisyklių ar nuostatų pažeidimus, net jei teisininkai JAE anksčiau buvo įspėta apie tokios žalos galimybę. Jei yra nustatyta „Advokatų JAE“ atsakomybė, ji bus apribota suma, sumokėta už produktus ir (arba) paslaugas, išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal šių naudojimo sąlygų arbitražinį susitarimą, ir jokiomis aplinkybėmis tai nebus pasekmių. arba baudžiamosios žalos atlyginimas. Kai kuriose valstijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių, todėl pirmiau nurodytas apribojimas arba išimtis gali būti netaikomi. Jokiu atveju Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE, su ja susijusios bendrovės arba kiekvienos tokios bendrovės atitinkami direktoriai, pareigūnai, nariai, darbuotojai, akcininkai, filialai, platinimo partneriai ar agentai nėra atsakingi už jokius teisinius mokesčius arba netiesioginius, specialius, bet kokios rūšies pasekminė, atsitiktinė, pavyzdinė ar baudžiamoji žala (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius nuostolius dėl pajamų, pelno, naudojimo ar duomenų praradimo), tačiau padarytą dėl sutarties pažeidimo, aplaidumo ar bet kokios kitos teisės teorijos, ar galima numatyti, ar ne, ir ar Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE buvo informuoti apie tokios žalos galimybę ir nepaisant to, kad bet kurios ribotos teisės gynimo priemonės pagrindinis tikslas nepasiekiamas. Vartotojai sutinka, kad dėl šių atsakomybės apribojimų susitariama dėl rizikos paskirstymo ir jie atsispindi šalių sutartuose mokesčiuose. Šioje Sutartyje nustatyti atsakomybės apribojimai yra esminiai sandorio pagrindo elementai ir Šalys nesudarytų jokio teisinio susitarimo teikti paslaugą, nesusitarusios su šiais apribojimais. IŠSKYRUS VARTOTOJO ATLYGINIMO ĮSIPAREIGOJIMUS Amal Khamis AVOCATES IR TEISĖS KONSULTANTMS PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ, KIEKVIENOS ŠALIES ATSAKOMYBĖ KITAMS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS KITAI NEBUS VIRŠYTI VISOS VARTOTOJO MOKĖTOS SUMA. NETURI VIRŠYTI VIENO TŪKSTANTIO DIRHAMŲ (1,000.00 XNUMX AED).

Įstatymo pasirinkimas. Naudodamiesi šia svetaine jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų teisės ir pareigos būtų reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Jungtinių Arabų Emyratų įstatymus, išskyrus teisės pasirinkimo taisykles. Bet kokie teisiniai veiksmai ar procesas, susijęs su jūsų prieiga prie svetainės ar jos naudojimu, yra reglamentuojami šiose naudojimo sąlygose esančios Arbitražo sutarties. Šios naudojimo sąlygos aiškiai neįtraukia ir atsisako JT konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų, kurios netaikomos jokiems sandoriams, atliekamiems per šią svetainę ar kitaip susijusiam su juo.

Ginčų sprendimas; Arbitražas. Amal Khamis advokatai ir teisės konsultantai arba advokatai JAE ir jūs sutinkate 30 dienų iki kreipimosi į arbitražą bandyti visus ginčus išspręsti neoficialiai. Tuo atveju, kai negalime išspręsti ginčo ir praėjo mažiausiai 30 dienų nuo tada, kai visos šalys pranešė apie ginčo egzistavimą, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE, ir jūs sutinkate spręsti visus ginčus ir pretenzijas. tarp mūsų prieš vieną arbitrą. Ginčų ir pretenzijų, kurias sutariame spręsti, rūšis ketinama plačiai interpretuoti. Jis taikomas, be apribojimų, pretenzijoms, kylančioms iš bet kokių santykių tarp mūsų aspektų arba su jais susijusiems, nesvarbu, ar jie yra pagrįsti sutartimi, deliktu, įstatymais, sukčiavimu, klaidingu pateikimu ar bet kokia kita teisine teorija; pretenzijos, kilusios prieš šias ar bet kurias ankstesnes sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, pretenzijas, susijusias su reklama); ieškiniai, dėl kurių šiuo metu vyksta tariamai grupės ieškiniai, kai nesate sertifikuotos grupės narys; ir pretenzijas, kurios gali kilti pasibaigus šioms sąlygoms. Šioje arbitražo sutartyje nuorodos į „Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers“ (JAE) „mes“ ir „mes“ apima mūsų atitinkamas dukterines įmones, filialus, agentus, darbuotojus, interesų pirmtakus, teisių perėmėjus ir įgaliotinius, taip pat kaip visi įgalioti ar neteisėti paslaugų ar produktų naudotojai arba naudos gavėjai pagal šias sąlygas arba bet kokius ankstesnius mūsų susitarimus. Nepaisant to, kas išdėstyta, bet kuri šalis gali pareikšti atskirą ieškinį nedidelių ieškinių teisme. Jūs sutinkate, kad sudarydami šias sąlygas jūs ir Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE atsisakote teisės į prisiekusiųjų teismą arba dalyvauti grupės ieškinyje. Šios sąlygos įrodo sandorį arba svetainės naudojimą tarpvalstybinėje prekyboje, todėl šios nuostatos aiškinimą ir vykdymą reglamentuoja Federalinis arbitražo įstatymas. Ši arbitražo nuostata bus nutraukta ir nutraukus šias sąlygas. Šalis, ketinanti pareikšti ieškinį nedidelių sumų teisme arba kreiptis į arbitražą, pirmiausia JAE patvirtintu paštu turi išsiųsti kitai šaliai raštišką pranešimą apie ginčą (toliau – pranešimas), kuris turi būti adresuotas: case@lawyersuae.com ("Pranešimo adresas"), o elektroninė kopija turi būti išsiųsta el. paštu raj@lawyersuae.com. Pranešime turi būti (a) aprašytas ieškinio ar ginčo pobūdis ir pagrindas ir (b) nurodytas konkretus prašomas atleidimas nuo baudos („Paklausa“). Jei advokatai JAE ir jūs nepasieksite susitarimo išspręsti pretenziją per 30 dienų nuo pranešimo gavimo, jūs arba advokatai JAE galite pradėti arbitražo procesą. Arbitražo metu bet kokio susitarimo pasiūlymo, kurį pateikė JAE advokatai arba jūs, suma nebus atskleista arbitrui tol, kol arbitras nenustatys sumą, į kurią jūs arba advokatai JAE turite teisę, jei tokia yra. Arbitražui vadovausis JAE arbitražo komercinių ginčų sprendimo procedūros ir papildomos su vartotojais susijusių ginčų procedūros, pakeistos šiomis sąlygomis, ir jį administruos AAA. Arbitras yra saistomas šių sąlygų. Arbitražas priima pagrįstą rašytinį sprendimą, kurio pakaktų paaiškinti esmines faktines išvadas ir teisės išvadas, kuriomis grindžiamas sprendimas. Šalys susitaria, kad bet kokie sprendimai, faktų išvados ar teisės išvados, priimtos jų ginčo ar ieškinio arbitraže, yra priimami tik to arbitražo tikslais ir joks kitas asmuo ar subjektas negali jais pasinaudoti bet kokiame vėlesniame arbitraže. ginčas ar ieškinys, susijęs su Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE. Šalys susitaria, kad ginčo ar ieškinio arbitraže nė viena šalis nesirems preliminariu poveikiu jokiam sprendimui, fakto išvadai ar teisės išvadai, priimtam bet kuriame kitame arbitraže dėl bet kokio ginčo ar pretenzijos, kurią Amal Khamis advokatai ir teisės konsultantai arba teisininkai JAE advokatai buvo vakarėlis. Arbitražas gali skirti teismo uždraudimą tik atskirai šaliai, siekiančiai pagalbos, ir tik tiek, kiek reikia, kad būtų suteikta pagalba, pagrįsta individualiu šios šalies reikalavimu. JŪS IR Amal Khamis AVOKATAI IR TEISĖS KONSULTANTAI SUTINKATE, KAD KIEKVIENAS GALI PREIKŠTI PAREIŠKUS KITAMS TIK JŪSŲ AR JOS ASMENS GEBĖJIMAI IR NE KAIP SKELBĖJAI AR KLASĖS NARIŲ ATSAKOMYBĖS ARBA KLASĖS APRAŠYMAI, ARBA KLASĖS NARIŲ PAREIŠKIMAI ARBA JOKIŲ PAREIŠKAMŲJŲ PAREIŠKIMŲ. Arbitražas neturi galios padaryti teisės ar teisinių argumentų klaidų, o šalys susitaria, kad bet koks teismo sprendimas gali būti atleistas arba pataisytas, jei kuri nors šalis apskųs kompetentingos jurisdikcijos teismą dėl tokios klaidos. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas už tokį apeliacinį skundą. Arbitražas nepriteisia pagalbos, viršijančios šias sąlygas, ir nepriteisia baudžiamosios žalos ar kitokios žalos, neįvertintos faktine žala. Be to, jei jūs ir Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE nesutariate kitaip, arbitras negali sujungti daugiau nei vieno asmens ieškinių ir negali kitaip vadovauti bet kokios formos atstovo ar grupės procese. Jei nustatoma, kad ši konkreti išlyga yra neįvykdoma, visos šios arbitražinės nuostatos nuostatos yra niekinės ir negaliojančios. Visi arbitražo proceso aspektai ir visi arbitro nutarimai, sprendimai ar sprendimai bus griežtai konfidencialūs, išskyrus skundus kompetentingos jurisdikcijos teismui. Arbitražas, o ne bet kuris federalinis, valstijos ar vietos teismas ar agentūra, turi išimtines teises spręsti bet kokius ginčus, susijusius su šios Sutarties aiškinimu, taikymu, vykdytinumu ar formavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius reikalavimus, kad visi ar bet kurie dalis šios sutarties yra niekinė arba negaliojanti.

Nutraukimas / prieigos apribojimas. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti jūsų prieigą prie lawyersuae.com svetainės ir susijusių paslaugų ar bet kurios jos dalies bet kuriuo metu be įspėjimo.

Modifikacija. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE pasilieka teisę keisti sąlygas, sąlygas ir pranešimus, pagal kuriuos siūloma Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE svetainė, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, susijusius su Amal naudojimu. Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE svetainė. Jūs privalote periodiškai peržiūrėti šias Naudojimosi sąlygas dėl pakeitimų, kurie buvo padaryti be įspėjimo.

Pripažinimas. Naudodamiesi Amal Khamis Advocates & Legal Consultants arba Lawyers JAE paslaugomis arba apsilankydami svetainėje lawyersuae.com, patvirtinate, kad esate aštuoniolikos (18) metų ar vyresni, kad perskaitėte ir supratote šias naudojimo sąlygas ir sutinkate būti jų saistomam.

Pereikite į viršų