Sutarčių tikrinimas ir rengimas

Sutartys sudaro pagrindas dauguma verslo partnerystės ir sandorius. Tačiau daugelis įmonių atkreipia dėmesį tik į tai esminiai teisiniai susitarimai iškilus problemoms. Proaktyvus patikrinimas ir atsargus rengimas anksti užkerta kelią problemoms ir ilgainiui apsaugo jūsų interesus.

Mūsų vadovas gilinasi į svarbą, procesą, geriausią praktiką ir įrankius, kaip optimizuoti sutarčių kūrimo ir tikrinimo būdus. Taip pat atsižvelgiame į neveiksmingumo pasekmes patikrinimas ir rengimas, su realaus pasaulio pavyzdžiais brangūs ginčai. Supaprastinto požiūrio, pagrįsto geriausia praktika, taikymas užtikrina, kad jūsų sutartys bus aiškios apibrėžtus terminus, tinkamai subalansuokite riziką ir laikykitės visų įstatymus ir kitus teisės aktus.

1 sutarties patikrinimas ir rengimas
2 sutarties patikrinimas
3 Aktyvus patikrinimas ir kruopštus projekto rengimas

Kodėl svarbu sudaryti sutartis ir sudaryti sutartis

Kruopštus sutarties patikrinimas ir rengimas gali atrodyti kaip varginantys papildomi žingsniai prieš pradedant verslą. Tačiau investicijos, padarytos anksti sutarties galiojimo metu, daug kam užkerta kelią laiko ir pinigų iššvaistytas toliau. Štai 10 privalumų, kaip tinkamai atlikti šiuos procesus:

 1. Teisinė apsauga: Potencialo nustatymas spragųneaiškumai, ir nesąžiningos sąlygos kruopščiai patikrinus apsaugo jūsų interesus, jei a ginčas atsiranda.
 2. Aiškumas ir tikslumas: Tikslios, nedviprasmiškos kalbos naudojimas apsaugo nuo painiavos, nesutarimų ir ginčų dėl sutarties interpretacija.
 3. Rizikos mažinimas: Atsakomybės, sutarties nutraukimo ir kt. pastebėjimas ir sprendimas rizika veiksniai iš anksto suteikia jums didesnę kontrolę.
 4. Derybų svertas: Profesionalumo, pasiruošimo ir pusiausvyros demonstravimas sustiprina jūsų pozicijas derybų dėl sutarties metu.
 5. Teisės aktų laikymasis: Užtikrinti, kad sutartys atitiktų visus svarbius dalykus įstatymai o reglamentai sumažina neatitikimą galai arba intervencijos.
 6. Lankstumas: Patikrinimas ir rengimas Kiekvienam sandoriui pritaikytos sutartys išlaiko lankstumą siekiant apsaugoti interesus besikeičiant aplinkybėms.
 7. Išlaidų taupymas: Išankstinės investicijos sušvelnina brangūs teisiniai ginčai ir problemų dėl priežiūros spragų arba nesąžiningų sąlygų, kurios gali kainuoti milijonus, jei reikalai pakryps į pietus.
 8. Efektyvumas: Aiškiai apibrėžtos atsakomybės, terminai ir procedūros glaustose sutartyse leidžia sklandžiau vykdyti verslo sandorius ir operacijas.
 9. Santykiai: Sąžiningi, subalansuoti susitarimai skatina šalių pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, padeda pagrindą tęstinumui partnerystė.
 10. Ramybė: Žinodami, kad turite saugomus interesus ir turite aiškias pasirinkimo galimybes, galite sutelkti išteklius į pagrindinio verslo augimą ir inovacijas.

„Aiškūs susitarimai apsaugo nuo nesusipratimų, trinties ir ieškinių“. – Brajenas Treisis

Kruopštus sutarčių tikrinimas ir rengimas atrodo varginantis, tačiau prevencinė apsauga duoda naudos. Rizikos nustatymas, aiškumo užtikrinimas ir nenumatytų atvejų priemonių kūrimas yra apsauginis tinklas, jei partnerystės veiksmingesnės arba žlunga. Pagalvokite apie tai kaip apie savo draudimo polisą, kai verslo santykiai neišvengiamai patiria testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Investuokite laiko sudarydami neperšaunamas sutartis, kad ilgainiui sutaupytumėte pinigų ir protingumo.

Pagrindiniai sutarties tikrinimo proceso žingsniai

Patikrinimas Sutartis apima kruopštų visų sąlygų patikrinimą prieš pasirašant, siekiant nustatyti riziką ir būtinus pakeitimus. Kokius klausimus reikėtų užduoti peržiūrint sutartis? Sutarčių tikrinimą suskirstome į septynis pagrindinius etapus:

1. Patvirtinkite tapatybes ir kredencialus

Prieš vertindami pačią sutartį, deramai patikrinkite visus sandorio šalies įgaliojimus ir nuorodas. Ar jie turi patirties ir patirties, kad galėtų vykdyti sutartines pareigas?

 • Patikrinkite verslo registracijas ir sertifikatus
 • Peržiūrėkite lyderystės pagrindus
 • Prašyti klientų nuorodų
 • Ieškokite geros reputacijos įmonių duomenų bazėse

2. Paaiškinkite Tikslą

Kiekviena sutartis turi pagrindinį tikslą ir norimus rezultatus.

 • Kokios konkrečios prekės, paslaugos ar vertė bus keičiami?
 • Kaip šios sutarties įvykdymas atitinka platesnius įmonės tikslus ir uždavinius? Strateginio derinimo trūkumas rodo nereikalingą riziką.
 • Ar galima būtų geriau pasiekti norimų rezultatų kitomis priemonėmis?

3. Išanalizuoti pagrindinius terminus ir taikymo sritį

Sutarties sąlygos diktuoja veiklos procedūras, apribojimus ir nenumatytus atvejus. Kruopščiai išanalizuokite šias detales:

 • Mokėjimo sumos, grafikai ir mechanizmai
 • Kiekvienos šalies teikiamos medžiagos, ištekliai ar darbo jėga
 • Veiklos, ataskaitų teikimo ir komunikacijos lūkesčiai
 • Apribojimai, susiję su intelektine nuosavybe, duomenų naudojimu ir konfidencialumu
 • Atsakomybės sąlygos apriboti būsimą riziką
 • Ginčų sprendimas procedūras, jei kyla konfliktų

4. Įvertinkite atitikties reikalavimus

Patikrinkite, ar sutartis atitinka atitinkamus reguliavimo ir atitikties standartus pagal jūsų jurisdikciją ir pramonės šaką. Finansinės partnerystės turi laikytis, pavyzdžiui, centrinio banko ir vertybinių popierių komisijos nuostatų, susijusių su atskaitomybės standartais ir auditu.

5. Apskaičiuokite finansinę riziką

Atlikite išsamų finansinį modeliavimą ir rizikos vertinimą prieš pasirašydami sutartis, susijusias su didelėmis partnerystėmis, turto įsigijimu ar projektų investicijomis. Čia glaudžiai bendradarbiaukite su teisininkais ir buhalteriais.

 • Kokios aplinkybės gali sukelti piniginių nuostolių ar kitokios žalos?
 • Kaip gerai sutartis apsaugo mūsų interesus blogiausiu atveju?
 • Ar sutartis užrakina jus į nepalankias sąlygas ilgalaikei?

6. Bendradarbiavimo peržiūra

Sudaro sutartis tarp funkcijų ir skyrių, todėl palengvina bendradarbiavimo peržiūros sesijas. Tai leidžia atlikti holistinį patikrinimą atitikties, finansų, operacijų ir teisiniu požiūriu.

7. Derėtis dėl reikalingų pakeitimų

Netgi iš pažiūros nesudėtingos sutartys reikalauja pakeitimų, kad būtų užtikrinta optimali apsauga ir pusiausvyra tarp šalių. Žinokite, ką privalote turėti ir alternatyvius variantus, kaip atsisakyti vienpusių ar neaiškių sąlygų. Svarbiausia yra turėti kvalifikuotą teisinį patarėją prie derybų stalo kodėl verslui reikalingas teisinis patarėjas interesams apsaugoti.

Išsamus sutarčių patikrinimas sustiprina jūsų rizikos mažinimą, derybų poziciją ir ilgalaikius interesus. Galite tinkinti ir supaprastinti šį procesą naudodami sutarčių gyvavimo ciklo valdymo platformos.

Dabar panagrinėkime geriausios praktikos pavyzdžius, kaip sudaryti aiškiai suformuluotas, teisiškai pagrįstas sutartis kruopščiai rengiant.

Geriausia sutarčių rengimo praktika

Žodinius susitarimus paversti vykdytinomis teisinėmis sutartimis atrodo apgaulingai paprasta. Tačiau rasti abipusiai priimtinų sąlygų, atitinkančių kiekvieno interesus, yra sudėtinga. Kruopštus juodraščio rengimas optimizuoja šį procesą.

Sudarant sutartis:

Iš anksto įtraukite profesionalus

Ankstyvas teisinių išteklių patarimas padeda sudaryti sutartis, atspindinčias naujausius reglamentus ir teismų praktiką. Jie taip pat pateikia šablonus, patikrintus atliekant daugybę operacijų, iš kurių galima dirbti, o ne pradėti nuo nulio.

Pirmenybę teikite aiškumui ir tikslumui

Pašalinkite visas dviprasmybes naudodami aiškią, tikslią kalbą ir atsakomybės, nenumatytų atvejų ir terminų apibrėžimus. Dėl netvarkingos formuluotės vėliau kyla nesusipratimų ir ginčų pavojus.

Pritaikykite prie aplinkybių

Atsispirkite pagundai perdirbti sutartis nepritaikant terminijos ir sąlygų konkrečiai situacijai. Užtikrinkite, kad sąlygos, rizikos kontrolė ir nenumatytų atvejų planai atitiktų dalyvaujančias šalis ir sudėtingumą.

Struktūra logiškai

Su grupe susijusios sąlygos ir sąlygos. Tai palengvina skaitymą esant sudėtingoms sutartims. Naudojant lengvai virškinamus formatavimo elementus, pvz.:

 • Sunumeruoti skyriai ir poskyriai
 • Lentelės įsipareigojimams palyginti
 • Diagramos, kuriose apibendrinami terminai
 • Pagrindinių terminų apibrėžimų langeliai
 • Turinys, padedantis skaitytojams

Nustatykite tikslo metriką ir etalonus

Užuot tikėję neaiškiais lūkesčiais, objektyviai apibrėžkite našumo standartus, pvz., pristatymo terminus arba minimalias kokybės rezultatų korteles. Tai suteikia aiškumo apie atsakomybę ir užtikrina, kad neatitikimai būtų pastebėti greitai, o ne po metų, kai pareiškiamas ieškinys dėl sutarties pažeidimo.

Limit Legalese

Raskite pusiausvyrą tarp skaitomumo ir teisinio vykdytinumo. Perteklinis žargonas ir pasenusi terminija kelia painiavą, nebent tai absoliučiai būtina siekiant įrodyti precedentus ir teisinį galią galimų ginčų atveju. Jei tai neišvengiama, pateikite apibendrintą apgaulės lapą.

Numatykite „kas būtų, jei“ scenarijus

Apsvarstykite galimybę įtraukti nenumatytų atvejų sąlygas arba scenarijus, viršijančius pagrindus, kuriais kiekviena šalis sutinka keistis. Ši ateitis įrodo sutartis nuo nenumatytų įvykių.

 • Kas yra priimtini vėlavimai ar pristatymo grafikų išimtys?
 • Kokiomis sąlygomis sutartys gali būti atnaujinamos, pakeistos ar nutrauktos?
 • Kokie susitarimai ar apribojimai lieka galioti po nutraukimo?

Šios gumos sukūrimas įtraukiamas į kelių scenarijus į sutartis, užtikrinamas blogiausio atvejo draudimas. Teisininkai ypač padeda kurti hipotetinius precedentus, kurių galite nepastebėti.

Bendradarbiavimas su teisės ekspertais ir pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis rengiant projektą optimizuoja pusiausvyrą, įgyvendinamumą ir apsaugą. Nuolatinės peržiūros tampa lengvesnės, kai bus parengta pagalbinė medžiaga, pvz., pažeidimų poveikio įvertinimai ir nutraukimo kontroliniai sąrašai, jei santykiai pablogėtų. Ne tik nustatykite ir pamirškite!

4 atsakomybės pastebėjimas ir pašalinimas
5 finansinės rizikos
6 demonstruojantis profesionalumą

Negaliojančių sutarčių pasekmės

Kas iš tikrųjų nutinka, kai sutrumpėja sutarties tikrinimas ir rengimas? Žemiau aptariame tris realaus pasaulio pavyzdžius, išryškinančius „legal legalese“ esmę.

1 atvejis: neaiškios našumo metrikos

Pasaulinis mažmenininkas pasirašė tiekėjo sutartį su Egipto medvilnės didmenine prekyba, kad kasmet tiektų 20,000 XNUMX metrinių tonų aukštos kokybės produktų. Deja, sutartyje nebuvo aiškiai apibrėžtų kokybės specifikacijų. Kai vieną sezoną buvo išsiųsta nekokybiška pigesnė medvilnė, mažmenininkas atmetė siuntą kaip neatitinkančią reikalavimų.

Didmenininkas tvirtino, kad trūksta kiekybinių rodiklių, leidžiančių jiems pasirinkti produktų klases. Prasidėjo sudėtingas bylinėjimasis dėl „aukščiausios kokybės medvilnės“ aiškinimo ir ginčų dėl pramonės standartų. Po įvairių per 18 mėnesių trukusių apeliacijų, kainavusių beveik 3 mln. USD teisinių mokesčių, teismai galiausiai priėmė mažmenininko palankumą, tačiau patyrė didelių išlaidų ir žalos prekės ženklui.

Raktas, kurį galima išimti: Dėl dviprasmiškų našumo rodiklių kyla brangių ginčų ir vėlavimo rizika. Iš anksto apibrėžkite kokybines ir kiekybines kokybės specifikacijas ir atlikite patikrinimo kontrolę.

2 atvejis: Nepakankamas rizikos mažinimas

Kai namų apyvokos reikmenų gamintojas sudarė sutartį su Indonezijos keramikos gamintoju tiekti pagal užsakymą pagamintus indus, sutartyje buvo akcentuojamas greitas prototipų kūrimas, naujovės ir dizaino lankstumas. Tačiau jai trūko suvaržymų, susijusių su intelektinės nuosavybės nuosavybe.

Kai 5 metų partnerystės pradžioje keramikos pardavėjas pradėjo pardavinėti labai panašius dizainus už pusę kainos, kilo ginčas. Pardavėjas tvirtino, kad sutartis paliko atviras intelektinės nuosavybės teises ir teismai sutiko. Užsitęsęs teisinis ginčas ir produktų klonavimas sunaikino prekės ženklo išskirtinumą ir pelną, dėl kurio buvo sukurta aukščiausios klasės namų apyvokos reikmenų asortimentas.

Raktas, kurį galima išimti: Pirmenybę teikite intelektinės nuosavybės, dizaino ir jautrių duomenų nuosavybės teisių ir naudojimo apribojimų apibrėžimui taikant nekonkuravimo, konfidencialumo ir išskirtinumo sąlygas.

3 atvejis: prastas ginčų sprendimo procesas

Apskrities valdžia pasirašė 50 mln. 5 puslapių sutartyje buvo pateikti išsamūs architektūriniai planai, vykdymo garantijos, zonų patvirtinimai ir užbaigimo terminai, tačiau nebuvo jokių gairių dėl ginčų sprendimo mechanizmų, išskyrus tiesioginį kreipimąsi į valstybės komercinį teismą.

Kai dėl medžiagų trūkumo ir leidimų išdavimo problemų prasidėjo reikšmingi statybos vėlavimai, užuot konstruktyviai sprendę problemas, greitai buvo nukreipti pirštai. Netrukus buvo iškelta bylinėjimosi byla, prašant nutraukti sutartį prieš net bandant tarpininkauti. Milijonai mokesčių mokėtojų dolerių buvo iššvaistyti ginčijantis jau atsilikusioje teismų sistemoje.

Raktas, kurį galima išimti: Įdiekite tarpinius ginčų sprendimo mechanizmus, tokius kaip arbitražas, tarpininkavimas ir ekspertų vertinimas prieš pradedant oficialią bylinėjimąsi. Šiais struktūriniais komunikacijos procesais siekiama greičiau ir pigiau išspręsti problemas.

Nors ir ekstremalūs, šie pavyzdžiai rodo milijonus nuostolių, patirtų dėl sutarties pažeidimo. Tvarkingas patikrinimas ir projekto rengimas nėra tik biurokratija, tai jūsų draudimo polisas, kai viskas pasisuka į šoną.

Pagrindiniai pasiūlymai ir tolesni žingsniai

Šiame išsamiame vadove buvo nagrinėjama, kodėl reikia iš anksto investuoti į sutarčių tikrinimo ir rengimo klausimus, veiksmus, kurių reikia laikytis, neatitikimų pasekmes ir priemones, skirtas optimizuoti priežiūrą. Mes ištyrėme daugybę aspektų, bet apibendrinant:

Atidžiai tikrinant sutartis nustatomos rizikos. Sprendimo mechanizmai apibrėžiami diegiant naujoves siekiant tikslų.

Kruopštus brėžinys apsaugo nuo painiavos pasroviui. Apibrėžti terminai leidžia sklandžiau vykdyti veiklą ir suderinti interesus.

Technologijų platformos centralizuoja sutarčių darbo eigas. Automatizuotas maršruto parinkimas, sekimas ir analizė suteikia galimybę vykdyti plataus masto priežiūrą.

Nors kiekviena operacija skiriasi, vykdydami sutarčių procesus vadovaukitės geriausiomis praktikomis, susijusiomis su aiškumu, bendradarbiavimu ir nenumatytų atvejų planavimu. Tiksliai sukurta sutarčių programinė įranga taip pat padeda įmonėms standartizuoti procedūras nuo mažų pardavėjų iki pagrindinių partnerių.

Dabar laikas peržiūrėti esamas sutarties darbo eigas. Apsvarstykite, kur yra pažeidžiamumų tikrinant griežtumą, braižybos tikslumą ar bendrą matomumą. Pasinaudokite teisiniais ištekliais kurdami efektyvius šablonus, žaidimų knygas ir patvirtinimo standartus, pritaikytus jūsų poreikiams. Ištirkite sutarčių gyvavimo ciklo valdymo įrankius, kad užtikrintumėte procesų nuoseklumą su mažesnėmis administracinėmis išlaidomis.

Nedidelės išankstinės investicijos, optimizuojančios sutartinius pamatus, užkerta kelią labai brangiems remontams. Būkite aktyvūs ir valdykite savo sandorių likimus per tvirtą partnerystę, kurią užtikrina kruopštus patikrinimas, kruopštus projekto rengimas ir kryptingas nuolatinis bendradarbiavimas.

Dėl skubių skambučių ir WhatsApp +971506531334  +971558018669

Pereikite į viršų