Legi și sancțiuni împotriva delapidarii în Emiratele Arabe Unite

Deturnarea de fonduri este o infracțiune gravă de tip guler alb care implică însuşirea frauduloasă sau utilizarea abuzivă a bunurilor sau fondurilor încredinţate cuiva de către o altă parte, cum ar fi un angajator sau un client. În Emiratele Arabe Unite, delapidarea este strict interzisă și poate duce la consecințe juridice grave în cadrul legal cuprinzător al țării. Codul penal federal al Emiratelor Arabe Unite conturează legi și sancțiuni clare legate de delapidare, reflectând angajamentul națiunii de a susține integritatea, transparența și statul de drept în tranzacțiile financiare și comerciale. Având în vedere statutul în creștere al Emiratelor Arabe Unite ca centru de afaceri global, înțelegerea ramificațiilor legale ale delapidarii este crucială pentru persoanele și organizațiile care operează în interiorul granițelor sale.

Care este definiția legală a delapidarii în conformitate cu legile EAU?

În Emiratele Arabe Unite, delapidarea este definită în temeiul articolului 399 din Codul penal federal ca fiind actul de însuşire, utilizare abuzivă sau transformare ilegală a activelor, fondurilor sau proprietăţilor care au fost încredinţate unei persoane de către o altă parte, cum ar fi un angajator, client sau instituție. Această definiție cuprinde o gamă largă de scenarii în care cineva aflat într-o poziție de încredere sau de autoritate preia în mod deliberat și ilegal proprietatea sau controlul asupra activelor care nu îi aparțin.

Elementele cheie care constituie delapidarea în conformitate cu legislația Emiratelor Arabe Unite includ existența unei relații fiduciare, în care persoanei acuzate i s-a încredințat custodia sau gestionarea bunurilor sau fondurilor aparținând unei alte părți. În plus, trebuie să existe dovezi ale deturnării sau utilizării incorecte intenționate a acelor active pentru câștig sau beneficiu personal, mai degrabă decât o manipulare greșită accidentală sau neglijentă a fondurilor.

Deturnarea poate lua diferite forme, cum ar fi un angajat care deturnează fondurile companiei pentru uz personal, un consilier financiar care utilizează abuziv investițiile clienților sau un funcționar guvernamental deturnează fonduri publice. Este considerată o formă de furt și o încălcare a încrederii, întrucât persoana acuzată a încălcat obligația fiduciară care i-a fost atribuită prin folosirea abuzivă a bunurilor sau a fondurilor care nu erau de drept ale sale.

Deturnarea este definită diferit în contexte juridice arabe și islamice?

În arabă, termenul pentru delapidare este „ikhtilas”, care se traduce prin „însușire ilegală” sau „luare ilegală”. În timp ce termenul arab are un înțeles similar cu cuvântul englez „deturnare”, definiția legală și tratamentul acestei infracțiuni pot varia ușor în contexte juridice islamice. În conformitate cu legea islamică Sharia, delapidarea este considerată o formă de furt sau „sariqah”. Coranul și Sunnah (învățăturile și practicile profetului Muhammad) condamnă furtul și prescriu pedepse specifice pentru cei găsiți vinovați de această crimă. Cu toate acestea, juriștii și juriștii islamici au oferit interpretări și linii directoare suplimentare pentru a distinge delapidarea de alte forme de furt.

Potrivit multor juriști islamici, delapidarea este considerată o infracțiune mai gravă decât furtul obișnuit, deoarece implică o încălcare a încrederii. Atunci când unei persoane i se încredințează active sau fonduri, se așteaptă ca ea să își asume o obligație fiduciară și să protejeze aceste active. Prin urmare, delapidarea este văzută ca o trădare a acestei încrederi, iar unii savanți susțin că ar trebui pedepsită mai aspru decât alte forme de furt.

Este important de reținut că, în timp ce legea islamică oferă linii directoare și principii legate de delapidare, definițiile legale și pedepsele specifice pot varia în diferite țări și jurisdicții cu majoritate musulmană. În Emiratele Arabe Unite, sursa principală de legislație pentru definirea și urmărirea penală a delapidarii este Codul Penal Federal, care se bazează pe o combinație de principii islamice și practici juridice moderne.

Care sunt pedepsele pentru delapidare în Emiratele Arabe Unite?

Deturnarea de fonduri este considerată o infracțiune gravă în Emiratele Arabe Unite, iar sancțiunile pot diferi în funcție de circumstanțele specifice ale cazului. Iată punctele cheie privind pedepsele pentru delapidare:

Caz general de delapidare: Conform Codului Penal din Emiratele Arabe Unite, delapidarea este de obicei clasificată drept contravenție. Pedeapsa poate presupune închisoare pe o perioadă de până la trei ani sau o pedeapsă financiară. Acest lucru se aplică atunci când o persoană primește bunuri mobile, cum ar fi bani sau documente, pe baza unui depozit, închiriere, ipotecă, împrumut sau agenție și le deturnează ilegal, provocând prejudicii proprietarilor de drept.

Posesia ilegală a bunurilor pierdute sau greșite: Codul Penal din Emiratele Arabe Unite abordează, de asemenea, situațiile în care o persoană intră în posesia unui bun pierdut aparținând altcuiva, cu intenția de a le păstra pentru ei înșiși, sau intră în posesia cu bună știință de bunuri deținute din greșeală sau din cauza unor circumstanțe inevitabile. În astfel de cazuri, persoana poate risca închisoare de până la doi ani sau o amendă minimă de 20,000 AED.

Deturnarea proprietății ipotecate: Dacă o persoană deturnează sau încearcă să deturneze bunuri mobile pe care le-a gajat ca garanție pentru o datorie, va fi supusă pedepsei prevăzute pentru deținerea ilegală a bunurilor pierdute sau greșite.

Angajații din sectorul public: Sancțiunile pentru delapidarea de către angajații din sectorul public din Emiratele Arabe Unite sunt mai severe. Conform Decretului-lege federal nr. 31 din 2021, orice angajat public prins deturnând fonduri în timpul serviciului sau al misiunii sale se pedepsește cu închisoare minimă de cinci ani.

Care este diferența dintre delapidarea și alte infracțiuni financiare precum frauda sau furtul în Emiratele Arabe Unite?

În Emiratele Arabe Unite, delapidarea, frauda și furtul sunt infracțiuni financiare distincte, cu definiții și consecințe legale diferite. Iată o comparație tabelară pentru a evidenția diferențele:

CrimăDefinițieDiferențele cheie
DelapidareDeturnarea ilegală sau transferul de proprietăți sau fonduri încredințate legal în grija cuiva, dar nu proprietățile sale.– Implică o încălcare a încrederii sau abuz de autoritate asupra proprietății sau fondurilor altcuiva. – Proprietatea sau fondurile au fost inițial obținute în mod legal. – Adesea comise de angajați, agenți sau persoane aflate în poziții de încredere.
FraudăÎnșelăciune sau denaturare intenționată pentru a obține un câștig injust sau ilegal sau pentru a priva o altă persoană de bani, proprietate sau drepturi legale.– Implică un element de înșelăciune sau denaturare. – Infractorul poate avea sau nu acces legal la proprietate sau la fonduri inițial. – Poate lua diferite forme, cum ar fi fraudă financiară, fraudă de identitate sau fraudă investițională.
FurtLuarea sau însuşirea ilegală de proprietăţi sau fonduri aparţinând altei persoane sau entităţi, fără consimţământul acestora şi cu intenţia de a le priva definitiv de proprietatea lor.– Implică preluarea fizică sau însuşirea de proprietăţi sau fonduri. – Infractorul nu are acces legal sau autoritate asupra bunurilor sau fondurilor. – Poate fi comis prin diverse mijloace, cum ar fi spargerea, tâlhăria sau furtul din magazin.

În timp ce toate cele trei infracțiuni implică achiziția ilegală sau utilizarea abuzivă a proprietății sau a fondurilor, distincția cheie constă în accesul și autoritatea inițială asupra bunurilor, precum și în mijloacele folosite.

Deturnarea implică o încălcare a încrederii sau abuzul de autoritate asupra proprietății sau a fondurilor altcuiva care au fost încredințate legal infractorului. Frauda implică înșelăciune sau denaturare pentru a obține un câștig injust sau a priva pe alții de drepturile sau bunurile lor. Furtul, pe de altă parte, implică preluarea sau însuşirea fizică a proprietăţii sau a fondurilor fără acordul proprietarului şi fără acces sau autoritate legală.

Cum sunt gestionate cazurile de delapidare care implică expatriați în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite au un sistem juridic solid care se aplică atât cetățenilor, cât și expatriaților care locuiesc în țară. Când vine vorba de cazuri de delapidare care implică expatriați, autoritățile din Emiratele Arabe Unite le tratează cu aceeași seriozitate și respectarea legii ca și pentru cetățenii emirati.

În astfel de cazuri, procedurile judiciare implică de obicei o anchetă de către autoritățile relevante, cum ar fi poliția sau procuratura. Dacă se găsesc suficiente dovezi, expatriatul poate fi acuzat de delapidare conform Codului Penal din Emiratele Arabe Unite. Cazul urma să treacă apoi prin sistemul judiciar, expatriatul fiind judecat în instanță de judecată.

Sistemul juridic al Emiratelor Arabe Unite nu discriminează în funcție de naționalitate sau statutul de rezidență. Expatriații găsiți vinovați de delapidare se pot confrunta cu aceleași pedepse ca și cetățenii emirati, inclusiv închisoare, amenzi sau ambele, în funcție de specificul cazului și de legile aplicabile.

În plus, în unele cazuri, cazul de delapidare poate implica și consecințe juridice suplimentare pentru expatriat, cum ar fi revocarea permisului de ședere sau deportarea din Emiratele Arabe Unite, mai ales dacă infracțiunea este considerată deosebit de gravă sau dacă persoana este considerată o amenințare la adresa securitatea publica sau interesele tarii.

Care sunt drepturile și opțiunile legale pentru victimele delapidarii în Emiratele Arabe Unite?

Victimele delapidarii din Emiratele Arabe Unite au la dispoziție anumite drepturi și opțiuni legale. Sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite recunoaște gravitatea infracțiunilor financiare și urmărește să protejeze interesele persoanelor și entităților afectate de astfel de infracțiuni. În primul rând, victimele delapidarii au dreptul de a depune o plângere oficială la autoritățile relevante, cum ar fi poliția sau procuratura. Odată depusă o plângere, autoritățile sunt obligate să investigheze amănunțit problema și să adune dovezi. Dacă se găsesc suficiente probe, cazul poate trece în judecată, iar victima poate fi chemată să depună mărturie sau să prezinte documentele relevante.

Pe lângă procedurile penale, victimele delapidarii din Emiratele Arabe Unite pot, de asemenea, să introducă o acțiune civilă în justiție pentru a solicita despăgubiri pentru orice pierderi financiare sau daune suferite ca urmare a delapidarii. Acest lucru se poate face prin instanțele civile, unde victima poate intenta o acțiune împotriva făptuitorului, solicitând restituirea sau despăgubiri pentru fondurile sau bunurile deturnate. Sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite pune un accent puternic pe protejarea drepturilor victimelor și pe asigurarea faptului că acestea primesc un tratament echitabil și echitabil pe tot parcursul procesului juridic. Victimele pot avea, de asemenea, opțiunea de a solicita reprezentare juridică și asistență din partea avocaților sau a serviciilor de sprijin pentru victime pentru a se asigura că drepturile lor sunt respectate și interesele lor sunt protejate.

Derulaţi în sus