Responsabilitatea avocatului civil

Un caz civil în Dubai sau Emiratele Arabe Unite este o dispută juridică între două sau mai multe părți în care o parte (reclamantul) solicită despăgubiri sau o altă formă de ajutor juridic de la o altă parte (pârâtul). Cauzele civile gravitează în jurul unor dispute private cu privire la îndatoririle și responsabilitățile legale pe care aceste părți le datorează reciproc. Sarcina probei în cauzele civile este în general „preponderența probelor”, ceea ce înseamnă că reclamantul trebuie să dovedească că afirmațiile lor sunt mai probabil adevărate decât nu.

Remediile solicitate în cauzele civile implică, de obicei, compensații bănești (daune), dar pot include, de asemenea, măsuri non-monetare, cum ar fi ordonanțe (ordonanțe judecătorești de a face sau de a opri ceva), executare specifică (ordonarea unei părți să își îndeplinească o obligație contractuală) sau hotărâri declarative (declarații ale instanței privind statutul juridic al părților).

Dreptul civil în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite (UAE) se laudă cu un sistem juridic unic care îmbină dreptul islamic tradițional cu aspecte ale sistemelor moderne de drept civil. Dreptul civil din Emiratele Arabe Unite reglementează diverse chestiuni non-penale, inclusiv statutul personal, drepturile de proprietate și obligațiile contractuale. Acest segment al legii este esențial, deoarece influențează direct viața de zi cu zi a rezidenților și dinamica operațională a afacerilor din Emiratele Arabe Unite. 

Izvoarele dreptului civil

Dreptul civil din Emiratele Arabe Unite este influențat de o varietate de surse, inclusiv de Constituția națiunii, legile federale și tratatele internaționale. Legea Sharia joacă, de asemenea, un rol crucial, în special în chestiunile legate de statutul personal. În plus, dreptul civil al Emiratelor Arabe Unite a fost influențat de tradițiile juridice din întreaga lume, inclusiv de sistemele juridice franceze, romane și egiptene, ceea ce a condus la un corp de drept codificat care este atât cuprinzător, cât și adaptabil. Această amalgamare de influențe asigură că sistemul juridic al Emiratelor Arabe Unite este robust, capabil să abordeze provocări juridice complexe într-un context modern.

Principiile cheie ale dreptului civil

Sistemul de drept civil al Emiratelor Arabe Unite este construit pe mai multe principii cheie care ghidează interpretările și hotărârile juridice. Principiul libertății contractuale împuternicește părțile să încheie acorduri în condițiile lor, cu condiția ca acestea să nu contravină ordinii publice sau bunelor moravuri. Drepturile de proprietate sunt protejate ferm, asigurându-se că persoanele și entitățile au drepturi sigure și clare asupra activelor lor. În domeniul dreptului delictual, Emiratele Arabe Unite aderă la principiile răspunderii și despăgubirii, asigurându-se că daunele cauzate de fapte ilicite sunt reparate în mod adecvat. 

Cauza si procedura civila

Legea de procedură civilă, instituită prin Decretul-lege federal nr. 42 din 2022, stabilește cadrul pentru soluționarea litigiilor civile și comerciale. Acesta introduce două căi juridice primare prin care părțile pot iniția proceduri în instanțele locale: prin cereri de fond sau prin proceduri sumare. Instanțele pun un accent puternic pe dovezi, fiind așteptate părților să-și fundamenteze pretențiile cu documente clare și credibile, ceea ce este crucial în cazurile care implică compensarea accidentului la locul de muncă.

 

O cerere de fond este o acțiune în justiție tradițională inițiată de un reclamant care depune o cerere la o instanță competentă din punct de vedere jurisdicțional. Această petiție prezintă detaliile conflictului și măsurile solicitate împotriva părții adverse, cunoscută sub numele de pârât. La formularea cererii, pârâtul este obligat să răspundă, apărându-și poziția. Depunerea unei cereri de fond este reglementată de articolul 16 din Hotărârea Cabinetului nr. 57 din 2018. Acest regulament prevede că reclamantul trebuie să-și înregistreze cererea la Oficiul de gestionare a cauzelor.

avocat de litigii civile este un profesionist juridic care reprezintă clienții în litigii civile care nu implică acuzații penale. Responsabilitatea lor principală este să susțină interesele clienților lor pe tot parcursul procesului de litigiu. Aceasta include totul, de la revizuirea caz, depunere procese, dirijare descoperire, negociind așezări, cum să vă pregătiți pentru ședința de judecatăs, i reprezentarea clientilor in instanta dacă cazul merge la proces.

Responsabilitatile unui avocat de litigii civile

Civil avocati litigii au un rol cu ​​mai multe fațete care implică specializate cunoștințe juridice, abilități analitice ascuțite, meticulos atenție la detaliiși abilități excelente de comunicare. Atribuțiile lor de bază includ:

Analiza și evaluarea inițială a cazului

 • Întâlnește-te cu potențiali clienți pt consultări pentru a înțelege partea lor a disputa și adună fapte și documente pertinente
 • Analizați meritele cazului, determina valabilitatea revendicări legale, identificați relevante legi și precedente
 • Dezvoltați strategia juridică pentru a maximiza șansele unui rezultat favorabil pentru client
 • Consiliază clientul asupra dacă să urmărească litigiu sau luați în considerare alternative precum arbitrajul sau soluționarea

Pregătiri înaintea procesului

 • Schiță și dosar inițială plângere sau răspuns care detaliază argumentele clientului și Bază legală de caz
 • Reprezintă clienții în negocierile de reglementare pentru a evita costisitoare proces procedură
 • Efectuați investigarea aprofundată a cazului prin interviuri, cercetare de fond și revizuirea probelor
 • Administrare descoperire proceduri precum depunerea martori, emiterea de citații și examinarea documentelor
 • Cercetați problemele juridice, dezvoltați persuasiune argumenteși identificați suportul dovadă pentru judecată
 • Pregătiți clienții și martori experti să depună mărturie eficient

Litigii în instanță

 • Prezentați argumentele de deschidere și de încheiere rezumarea punctelor cheie ale disputei
 • Interogați și interogați martorii pentru a scoate la iveală fapte favorabile clientului
 • obiectează la întrebări și dovadă prezentat de avocatul advers atunci când este cazul
 • Explicați clar complexul probleme juridice și argumente către judecători și jurii
 • Răspundeți la mișcări depusă de avocatul adversar
 • Negociați înțelegeri dacă disputa poate fi rezolvată fără o completare proces

Analiza post-proces

 • Spuneți clientul dacă să accepte așezări si termeni
 • Anunțați clientul despre verdict și explicați premiul/pedeapsa aplicată
 • Discutați opțiuni precum apeluri sau negocieri dacă rezultatul este nefavorabil

În general, avocații în litigii civile funcționează ca consilieri de încredere, manageri de caz, culegători de dovezi, cercetători juridici, negociatori și litigii în instanță. Fiecare caz aduce noi provocări, așa că trebuie să aplice gândirea strategică pentru a-și adapta abordarea.

Servicii de avocati de drept civil

Avocați civili în Emiratele Arabe Unite se ocupă de o gamă largă de chestiuni juridice non-penale care implică persoane fizice, întreprinderi și alte entități. Unele dintre cele mai comune domenii de practică de drept civil includ:

 • contracte: Redactare, revizuire si litigii încălcări ale contractului.
 • Legea proprietatii: Rezolvarea Imobiliare, proprietar-chiriaș, litigii de titlu și mai multe tipuri de litigii de constructii.
 • Dreptul comercial: Consiliere cu privire la încorporare, fuziuni, achiziții și probleme de guvernanță.
 • Litigii comerciale: Aplicarea drepturilor de afaceri și soluționarea dispute comerciale.
 • Legea muncii: Îndrumări cu privire la respectarea legislației muncii, încetări, discriminare și hărțuire.
 • Dreptul familiei: Gestionarea divorțului, custodia și tutela copiilor, testamentele și moștenirea.
 • Litigii de asigurare: Soluționarea cererilor respinse, a acuzațiilor de rea-credință și a litigiilor de despăgubire.
 • Vătămare corporală: Litigii pentru accidente, malpraxis medical și procese de răspundere pentru produse.

Dincolo de litigii, avocații civili oferă, de asemenea, consultanță juridică, redactare și revizuire a documentelor, conformitatea reglementărilor, îndrumări privind proprietatea intelectuală, alternative soluționare a litigiilor și alte servicii care acoperă diverse domenii juridice. Sună-ne sau Whatsapp acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Etapele procesului de contencios civil

Procedura de contencios civil constă din mai multe faze distincte care se bazează una pe cealaltă:

1. Întâlnirea inițială a clienților și revizuirea cazului

În primul rând, litigiul civil începe cu o înțelegere amănunțită a părții clientului a litigiului în timpul inițial revizuirea cazului si consultatii. Avocații cu experiență pun întrebări strategice, examinează documente de bază și analizează probleme pentru a oferi consiliere juridică solidă.

Ei determină validitatea afirmațiilor, șansele de succes și încep să formuleze o teorie generală a cazului și o strategie bazată pe caz. merite. Este esențial ca clienții să ofere în prealabil toate detaliile relevante, astfel încât avocații să poată lua decizii în cunoștință de cauză atunci când urmăresc un litigiu.

2. Construirea cauzei și dosarele

Odată ce un avocat decide să reprezinte un client în civil llitigii, începe faza de pregătire anterioară procesului. Aceasta implică activități precum:

 • Cercetare juridică aprofundată în domeniul relevant statutelejurisprudențedoctrinele juridice etc
 • Redactare initiala pledoarii și plângeri care detaliază fundalul de fapt, temeiul juridic al pretențiilor, apărările și măsurile solicitate
 • Colectarea dovezilor fizice și documentate dovadă
 • Identificarea potrivită martori experti
 • Intervievarea martorilor pentru a înțelege diferite perspective
 • Investigarea circumstanțelor și argumentelor părții adverse

Construirea de caz adecvată și depunerea de moțiuni dă tonul pentru restul litigiului, astfel încât avocații civili să dedice un efort substanțial în timpul procesului preliminar.

3. Faza de descoperire

Procesul de descoperire permite ambelor părți să facă schimb de informații și dovezi relevante despre problemele în litigiu. Avocații calificați în litigii civile utilizează descoperirea pentru:

 • Descoperirea probelor incriminatoare
 • Înțelegerea argumente opuse pentru a le contracara mai bine
 • Analizând dovezi pentru a determina așezare potenţial

Metodele comune de descoperire includ cereri de documentare, scrise interogatoriile, jurat scris mărturie și depuneri. Domeniul de aplicare, permisiunile și protocoalele implicate depind în mare măsură de legile procedurale ale jurisdicției.

Reprezentarea agresivă în timpul descoperirii sofisticate poate oferi strategice Avantajele. Este o fază vitală a litigiului.

4. Reglementări și negocieri

În mod ideal, litigiile civile se rezolvă prin negociere reciprocă si bine lucrat așezare acorduri între părți. Deși alternative precum arbitrajul, medierea sau dreptul colaborativ câștigă teren, înțelegerile extrajudiciare negociate de avocați rămân opțiuni populare.

Avocații în litigii civile au abilități specializate de negociere și experiență cu argumente juridice care le permite să se asigure beneficii maxime pentru clientii lor. Rezonabil așezări de asemenea, evitați incertitudinile asociate cu procedurile judiciare îndelungate sau procesele cu juriu.

Acestea fiind spuse, problemele civile complicate cu sume mari sau penalități în joc necesită uneori intervenția instanței atunci când negocierile eșuează.

5. Moțiuni preliminare și pregătiri

Pe măsură ce litigiul progresează, avocații pot depune un dosar important moțiunile preliminare pe probleme precum:

 • Solicitarea instantei să se pronunțe asupra admisibilității anumitor probe sau mărturii
 • Se caută o judecată sumară sau respingerea problemelor deja soluționate
 • Excluzând informațiile prejudiciabile sau martori de la influenţarea instanţei

În plus, ei pregătesc intens argumentele, repetă clientul și expertul mărturia martorului, adună probe și exponate, elaborează chestionar pentru selecția juriului, se asigură că termenele limită ale instanței sunt respectate și abordează orice contestații sau modificări de ultimă oră.

Pregătirea minuțioasă înaintea procesului oferă un punct de vedere marcat avantaj în timpul litigiilor din sala de judecată, deci este o fază vitală.

6. Procesul

În ciuda celor mai bune eforturi de soluționare, litigiile civile complexe ajung într-adevăr în sala de judecată. Nivelul avocatului de litigii de experienţă cu încercări devine acum primordial. Aici s-au specializat advocacy proces abilitățile intră în joc în timp ce argumentează cu pasiune moțiunile, prezintă dovezi, interogează martorii, susțin declarații de deschidere și de încheiere și multe altele.

Avocații experimentați în litigii civile sunt maeștri în simplificarea problemelor complicate în narațiuni convingătoare pentru judecători și jurii în timpul proceselor. Ei reprezintă cu fermitate clienții în timp ce navighează prin reguli procedurale complexe.

7. Litigii post-proces

Disputele nu se termină neapărat odată ce verdictul este anunțat. Avocații în litigiu post-proces analizează hotărârea, comunică clienților rezultatele, oferă consiliere cu privire la opțiuni precum apeluri, dacă este cazul, și se asigură că poziția juridică a clientului lor este asigurată în urma deciziei instanței.

Obține sunet consultanță juridică imediat după proces poate face o mare diferență pentru strategiile ulterioare atunci când se confruntă cu un verdict nefavorabil.

Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Cum facilitează avocații civili de top soluționarea litigiilor din Emiratele Arabe Unite

Litigiile civile și soluționarea extrajudiciară a litigiilor rămân intrinsec complicate. Calitate Avocații rămân indispensabili în formularea pozițiilor de negociere, stabilirea de legături, crearea de argumente în sala de judecată, gestionarea eficientă a procedurilor de descoperire și consiliere cu privire la complexitățile localizate de conformitate. Înțelepciunea lor juridică distilează procese complexe de drept civil.

Avocați civili profesioniști din Emiratele Arabe Unite De asemenea, dușați sprijin prin consiliere personalizată, comunicare constantă și empatie sinceră în timpul situațiilor dificile juridice. Stăpânirea lor asupra principiilor constituționale, codurilor etice și nuanțelor de drept civil persistă fără egal. Localizarea și colaborarea cu avocați civili din Emirate de încredere, care dețin o reputație excelentă în industrie, simplifică soluționarea legală a cazului dumneavoastră civil. Sună-ne sau Whatsapp acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Derulaţi în sus