Legile împotriva fraudei fiscale și a infracțiunilor de evaziune în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite adoptă o poziție fermă împotriva fraudei și evaziunii fiscale printr-un set de legi federale care fac infracțiune raportarea intenționată a informațiilor financiare sau evitarea plății impozitelor și taxelor datorate. Aceste legi urmăresc să susțină integritatea sistemului fiscal din Emiratele Arabe Unite și să prevină eforturile ilegale de a ascunde veniturile, activele sau tranzacțiile impozabile de la autorități. Încălcatorii se pot confrunta cu sancțiuni semnificative, inclusiv amenzi monetare mari, pedepse cu închisoarea, potențiala deportare pentru rezidenții expatriați și pedepse suplimentare, cum ar fi interdicția de călătorie sau confiscarea oricăror fonduri și bunuri legate de infracțiunile fiscale. Prin aplicarea unor consecințe legale stricte, Emiratele Arabe Unite încearcă să descurajeze evaziunea fiscală și frauda, ​​promovând în același timp transparența și conformitatea cu reglementările fiscale ale tuturor persoanelor și întreprinderilor care operează în Emiratele Arabe Unite. Această abordare fără compromisuri subliniază importanța acordată administrării fiscale adecvate și veniturilor pentru finanțarea serviciilor publice.

Care sunt legile privind evaziunea fiscală în Emiratele Arabe Unite?

Evaziunea fiscală este o infracțiune gravă în Emiratele Arabe Unite (EAU), guvernată de un cadru legal cuprinzător care evidențiază diverse infracțiuni și pedepse corespunzătoare. Legea principală care abordează evaziunea fiscală este Codul Penal din Emiratele Arabe Unite, care interzice în mod specific evaziunea intenționată a impozitelor sau taxelor datorate autorităților guvernamentale federale sau locale. Articolul 336 din Codul Penal incriminează astfel de acțiuni, subliniind angajamentul țării de a menține un sistem fiscal corect și transparent.

În plus, Decretul-lege federal nr. 7 din 2017 din Emiratele Arabe Unite privind procedurile fiscale oferă un cadru legal detaliat pentru abordarea infracțiunilor de evaziune fiscală. Această lege acoperă o gamă largă de infracțiuni legate de impozite, inclusiv neînregistrarea pentru taxele aplicabile, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată (TVA) sau accizele, nedepunerea declarațiilor fiscale exacte, ascunderea sau distrugerea înregistrărilor, furnizarea de informații false și asistarea sau facilitarea evaziunii fiscale de către alții.

Pentru a combate în mod eficient evaziunea fiscală, Emiratele Arabe Unite au implementat diverse măsuri, cum ar fi schimbul de informații cu alte țări, cerințe stricte de raportare și proceduri îmbunătățite de audit și investigație. Aceste măsuri permit autorităților să identifice și să pună în judecată persoanele sau întreprinderile implicate în practici de evaziune fiscală. Companiile și persoanele care operează în Emiratele Arabe Unite sunt obligate din punct de vedere legal să mențină înregistrări exacte, să respecte legile și reglementările fiscale și să solicite sfaturi profesionale, dacă este necesar, pentru a asigura conformitatea. Nerespectarea acestor cerințe legale poate duce la pedepse severe, inclusiv amenzi și închisoare, așa cum se precizează în legile relevante.

Cadrul legal cuprinzător al Emiratelor Arabe Unite privind evaziunea fiscală subliniază angajamentul țării de a promova un sistem fiscal transparent și echitabil, de a promova creșterea economică și de a proteja interesele publice.

Care sunt sancțiunile pentru evaziune fiscală în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite au stabilit sancțiuni severe pentru persoanele fizice sau întreprinderile găsite vinovate de infracțiuni de evaziune fiscală. Aceste sancțiuni sunt prezentate în diferite legi, inclusiv Codul penal al Emiratelor Arabe Unite și Decretul-lege federal nr. 7 din 2017 privind procedurile fiscale. Sancțiunile urmăresc descurajarea practicilor de evaziune fiscală și asigurarea conformității cu legile și reglementările fiscale.

 1. Pedeapsa cu închisoarea: În funcție de gravitatea infracțiunii, persoanele condamnate pentru evaziune fiscală se pot confrunta cu închisoare de la câteva luni la câțiva ani. Potrivit articolului 336 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, evaziunea intenționată a impozitelor sau taxelor poate duce la închisoare pentru un termen de la trei luni la trei ani.
 2. Amenzi: Pentru infracțiunile de evaziune fiscală se aplică amenzi substanțiale. Conform Codului Penal, amenzile pot varia de la 5,000 AED la 100,000 AED (aproximativ 1,360 USD până la 27,200 USD) pentru evaziune fiscală intenționată.
 3. Sancțiuni pentru anumite infracțiuni conform Decretului-lege federal nr. 7 din 2017:
  • Neînregistrarea pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) sau accize atunci când este necesar poate duce la o penalizare de până la 20,000 AED (5,440 USD).
  • Nedepunerea declarațiilor fiscale sau prezentarea de declarații inexacte poate duce la o penalizare de până la 20,000 AED (5,440 USD) și/sau la închisoare de până la un an.
  • Evaziunea fiscală intenționată, cum ar fi ascunderea sau distrugerea înregistrărilor sau furnizarea de informații false, poate duce la o sancțiune de până la trei ori valoarea impozitului evadat și/sau închisoare de până la cinci ani.
  • Asistența sau facilitarea evaziunii fiscale de către alții poate duce, de asemenea, la pedepse și la închisoare.
 4. Sancțiuni suplimentare: Pe lângă amenzi și pedepse cu închisoarea, persoanele sau întreprinderile găsite vinovate de evaziune fiscală se pot confrunta cu alte consecințe, cum ar fi suspendarea sau revocarea licențelor comerciale, lista neagră din contracte guvernamentale și interdicții de călătorie.

Este important de reținut că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au puterea de a impune sancțiuni în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz, ținând cont de factori precum valoarea impozitului evadat, durata infracțiunii și nivelul de cooperare din partea infractorului. .

Sancțiunile stricte ale EAU pentru infracțiunile de evaziune fiscală reflectă angajamentul țării de a menține un sistem fiscal echitabil și transparent și de a promova conformarea cu legile și reglementările fiscale.

Cum tratează Emiratele Arabe Unite cazurile de evaziune fiscală transfrontalieră?

Emiratele Arabe Unite adoptă o abordare pe mai multe direcții pentru a aborda cazurile de evaziune fiscală transfrontalieră, care implică cooperare internațională, cadre juridice și colaborare cu organizații globale. În primul rând, Emiratele Arabe Unite au semnat diverse acorduri și convenții internaționale care facilitează schimbul de informații fiscale cu alte țări. Acestea includ tratatele fiscale bilaterale și Convenția privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală. Prin schimbul de date fiscale relevante, Emiratele Arabe Unite pot ajuta la investigarea și urmărirea penală a cazurilor de evaziune fiscală care acoperă mai multe jurisdicții.

În al doilea rând, Emiratele Arabe Unite au implementat legi interne solide pentru a combate evaziunea fiscală transfrontalieră. Decretul-lege federal nr. 7 din 2017 privind procedurile fiscale conturează prevederi pentru schimbul de informații cu autoritățile fiscale străine și impunerea de sancțiuni pentru infracțiunile de evaziune fiscală care implică jurisdicții străine. Acest cadru legal permite autorităților din Emiratele Arabe Unite să ia măsuri împotriva persoanelor fizice sau entităților care utilizează conturi offshore, companii fictive sau alte mijloace pentru a ascunde veniturile impozabile sau activele din străinătate.

În plus, Emiratele Arabe Unite au adoptat Standardul Comun de Raportare (CRS), un cadru internațional pentru schimbul automat de informații despre conturile financiare între țările participante. Această măsură sporește transparența și îngreunează contribuabililor să ascundă activele offshore și să evadeze impozitele peste granițe.

În plus, Emiratele Arabe Unite colaborează activ cu organizații internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Forumul Global pentru Transparență și Schimb de Informații în scopuri fiscale. Aceste parteneriate permit Emiratelor Arabe Unite să se alinieze la cele mai bune practici globale, să dezvolte standarde internaționale și să coordoneze eforturile de combatere a evaziunii fiscale transfrontaliere și a fluxurilor financiare ilicite în mod eficient.

Există o pedeapsă cu închisoarea pentru evaziune fiscală în Dubai?

Da, persoanele găsite vinovate de evaziune fiscală în Dubai pot fi pedepsite cu închisoarea ca pedeapsă conform legislației din Emiratele Arabe Unite. Codul penal din Emiratele Arabe Unite și alte legi fiscale relevante, cum ar fi Decretul-lege federal nr. 7 din 2017 privind procedurile fiscale, descriu potențiale pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni de evaziune fiscală.

Potrivit articolului 336 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, oricine se sustrage în mod intenționat de la plata impozitelor sau taxelor datorate guvernului federal sau local poate fi închis pentru un termen de la trei luni la trei ani. În plus, Decretul-lege federal nr. 7 din 2017 privind procedurile fiscale specifică închisoarea ca pedeapsă potențială pentru anumite infracțiuni de evaziune fiscală, inclusiv:

 1. Nedepunerea declarațiilor fiscale sau depunerea declarațiilor inexacte poate duce la închisoare de până la un an.
 2. Evaziunea fiscală deliberată, cum ar fi ascunderea sau distrugerea înregistrărilor sau furnizarea de informații false, poate duce la închisoare de până la cinci ani.
 3. Asistarea sau facilitarea evaziunii fiscale de către alții poate duce, de asemenea, la închisoare.

Este important de reținut că durata pedepsei cu închisoarea poate varia în funcție de circumstanțele specifice ale cazului, cum ar fi valoarea impozitului evadat, durata infracțiunii și nivelul de cooperare din partea infractorului.

Derulaţi în sus