Legile și publicațiile privind răpirea și răpirile în Emiratele Arabe Unite

Răpirea și răpirea sunt infracțiuni grave în conformitate cu legile Emiratelor Arabe Unite, deoarece încalcă dreptul fundamental al unei persoane la libertate și siguranță personală. Legea Federală Emiratele Arabe Unite nr. 3 din 1987 privind Codul Penal conturează definițiile, clasificările și pedepsele specifice legate de aceste infracțiuni. Țara adoptă o poziție strictă împotriva unor astfel de infracțiuni, urmărind să-și protejeze cetățenii și rezidenții de traume și potențiale prejudicii asociate cu detenția ilegală sau transportul împotriva voinței cuiva. Înțelegerea consecințelor juridice ale răpirii și răpirii este crucială pentru menținerea unui mediu sigur și pentru respectarea statului de drept în cadrul diverselor comunități din Emiratele Arabe Unite.

Care este definiția legală a răpirii în Emiratele Arabe Unite?

În conformitate cu articolul 347 din Legea federală nr. 3 din 1987 din Emiratele Arabe Unite privind Codul penal, răpirea este definită ca acțiunea de a aresta, reține sau priva o persoană de libertatea personală fără justificare legală. Legea precizează că această privare ilegală de libertate se poate produce prin folosirea forței, a înșelăciunii sau a amenințării, indiferent de durata sau de mijloacele folosite pentru săvârșirea faptei.

Definiția legală a răpirii în Emiratele Arabe Unite cuprinde o gamă largă de scenarii și circumstanțe. Aceasta include răpirea sau închiderea cu forța a unei persoane împotriva voinței sale, precum și ademenirea sau înșelarea acestuia într-o situație în care este privat de libertate. Utilizarea forței fizice, a constrângerii sau a manipulării psihologice pentru a restricționa mișcarea sau libertatea unei persoane se califică drept răpire conform legislației din Emiratele Arabe Unite. Infracțiunea de răpire este completă, indiferent dacă victima este mutată într-o altă locație sau ținută în același loc, atâta timp cât libertatea personală a acesteia este restricționată ilegal.

Care sunt diferitele tipuri de infracțiuni de răpire recunoscute de legea EAU?

Codul Penal din Emiratele Arabe Unite recunoaște și clasifică infracțiunile de răpire în diferite tipuri, în funcție de factori și circumstanțe specifice. Iată diferitele tipuri de infracțiuni de răpire conform legislației din Emiratele Arabe Unite:

 • Răpire simplă: Aceasta se referă la actul de bază al privării ilegale a unei persoane de libertatea sa prin forță, înșelăciune sau amenințare, fără alte circumstanțe agravante.
 • Răpire agravată: Acest tip implică răpirea însoțită de factori agravanți, cum ar fi folosirea violenței, torturii sau provocarea de vătămări fizice asupra victimei sau implicarea mai multor autori.
 • Răpire pentru răscumpărare: Această infracțiune are loc atunci când răpirea este efectuată cu intenția de a obține o răscumpărare sau o altă formă de câștig financiar sau material în schimbul eliberării victimei.
 • Răpirea părinților: Aceasta presupune ca un părinte să-și ia sau să rețină în mod ilegal copilul din custodia sau îngrijirea celuilalt părinte, privându-l pe acesta din urmă de drepturile legale asupra copilului.
 • Răpirea minorilor: Aceasta se referă la răpirea copiilor sau minorilor, care este tratată ca o infracțiune deosebit de gravă din cauza vulnerabilității victimelor.
 • Răpirea de funcționari publici sau diplomați: Răpirea oficialilor guvernamentali, a diplomaților sau a altor persoane cu statut oficial este considerată o infracțiune separată și gravă în conformitate cu legea EAU.

Fiecare tip de infracțiune de răpire poate presupune pedepse și pedepse diferite, cele mai grave consecințe fiind rezervate cazurilor care implică factori agravanți, violență sau țintirea unor persoane vulnerabile, cum ar fi copiii sau funcționarii.

Care este diferența dintre infracțiunile de răpire și răpire în Emiratele Arabe Unite?

În timp ce răpirea și răpirea sunt infracțiuni conexe, există unele diferențe esențiale între cele două în conformitate cu legislația din Emiratele Arabe Unite. Iată un tabel care evidențiază distincțiile:

AspectrăpireRăpire
DefinițiePrivarea ilegală de libertate a unei persoane prin forță, înșelăciune sau amenințareLuarea sau transferarea ilegală a unei persoane dintr-un loc în altul, împotriva voinței acesteia
MişcareNu este obligatoriuImplica deplasarea sau transportul victimei
DuratăPoate fi pentru orice durată, chiar și temporarăAdesea implică o perioadă mai lungă de reținere sau detenție
ScopPoate fi în diverse scopuri, inclusiv răscumpărare, vătămare sau constrângereAsociat frecvent cu intenții specifice, cum ar fi luarea de ostatici, exploatarea sexuală sau detenția ilegală
Vârsta victimeiSe aplică victimelor de orice vârstăUnele prevederi se referă în mod specific la răpirea minorilor sau a copiilor
penalitățiPedepsele pot varia în funcție de factori agravanți, statutul victimei și circumstanțeDe obicei, presupune pedepse mai aspre decât răpirea simplă, în special în cazurile care implică minori sau exploatare sexuală

Este important de reținut că, deși Codul Penal din Emiratele Arabe Unite face distincția între răpire și răpire, aceste infracțiuni se suprapun adesea sau apar concomitent. De exemplu, o răpire poate implica un act inițial de răpire înainte ca victima să fie mutată sau transportată. Acuzațiile și pedepsele specifice se stabilesc în funcție de circumstanțele fiecărui caz și de prevederile legii aplicabile.

Ce măsuri previn infracțiunile de răpire și răpire în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite au implementat diverse măsuri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de răpire și răpire în interiorul granițelor sale. Iată câteva dintre măsurile cheie:

 • Legi și sancțiuni stricte: Emiratele Arabe Unite au în vigoare legi stricte care impun pedepse severe pentru infracțiunile de răpire și răpire, inclusiv pedepse lungi cu închisoare și amenzi. Aceste pedepse stricte servesc ca un factor de descurajare împotriva unor astfel de crime.
 • Aplicarea cuprinzătoare a legii: Agențiile de aplicare a legii din Emiratele Arabe Unite, cum ar fi forțele de poliție și de securitate, sunt bine instruite și echipate pentru a răspunde la incidentele de răpire și răpire rapid și eficient.
 • Supraveghere și monitorizare avansată: Țara a investit în sisteme avansate de supraveghere, inclusiv camere CCTV și tehnologie de monitorizare, pentru a urmări și reține autorii infracțiunilor de răpiri și răpiri.
 • Campanii de conștientizare a publicului: Guvernul EAU și autoritățile relevante desfășoară în mod regulat campanii de conștientizare a publicului pentru a educa cetățenii și rezidenții cu privire la riscurile și măsurile de prevenire legate de răpire și răpire.
 • Cooperare internationala: Emiratele Arabe Unite colaborează activ cu agențiile și organizațiile internaționale de aplicare a legii pentru a combate cazurile de răpiri și răpiri transfrontaliere, precum și pentru a facilita întoarcerea în siguranță a victimelor.
 • Servicii de sprijin pentru victime: Emiratele Arabe Unite oferă servicii de sprijin și resurse victimelor răpirii și răpirii, inclusiv consiliere, asistență juridică și programe de reabilitare.
 • Consiliere de călătorie și măsuri de siguranță: Guvernul emite aviz de călătorie și linii directoare de siguranță pentru cetățeni și rezidenți, în special atunci când vizitează zone sau țări cu risc ridicat, pentru a crește gradul de conștientizare și a promova măsuri de precauție.
 • Implicare în comunitate: Agențiile de aplicare a legii lucrează îndeaproape cu comunitățile locale pentru a încuraja vigilența, raportarea activităților suspecte și cooperarea în prevenirea și abordarea cazurilor de răpire și răpire.

Prin implementarea acestor măsuri cuprinzătoare, EAU își propune să creeze un mediu sigur și să descurajeze indivizii să se implice în astfel de crime odioase, protejând în cele din urmă siguranța și bunăstarea cetățenilor și rezidenților săi.

Care sunt pedepsele pentru răpire în Emiratele Arabe Unite?

Răpirea este considerată o infracțiune gravă în Emiratele Arabe Unite, iar pedepsele pentru astfel de infracțiuni sunt prezentate în Decretul-lege federal nr. 31 din 2021 privind emiterea Legii privind infracțiunile și sancțiunile. Pedeapsa pentru răpire variază în funcție de circumstanțe și de factorii specifici implicați în caz.

Potrivit articolului 347 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, pedeapsa de bază pentru răpire este închisoarea pe o perioadă de maximum cinci ani. Cu toate acestea, dacă răpirea implică circumstanțe agravante, cum ar fi folosirea violenței, amenințării sau înșelăciunii, pedeapsa poate fi semnificativ mai aspră. În astfel de cazuri, făptuitorul poate risca închisoare pe un termen de până la zece ani, iar dacă răpirea are ca rezultat moartea victimei, pedeapsa poate fi închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea.

În plus, dacă răpirea implică un minor (sub 18 ani) sau o persoană cu dizabilități, pedeapsa este și mai severă. Articolul 348 din Codul Penal al Emiratelor Arabe Unite prevede că răpirea unui minor sau a unei persoane cu handicap se pedepsește cu închisoare pe un termen de cel puțin șapte ani. În cazul în care răpirea duce la moartea victimei, făptuitorul riscă închisoarea pe viață sau pedeapsa cu moartea.

Autoritățile se angajează să asigure siguranța și securitatea tuturor persoanelor din țară, iar orice formă de răpire sau răpire este considerată o infracțiune gravă. Pe lângă sancțiunile legale, cei condamnați pentru răpire se pot confrunta și cu consecințe suplimentare, cum ar fi deportarea pentru cetățenii din afara Emiratelor Arabe Unite și confiscarea oricăror bunuri sau bunuri legate de infracțiune.

Care sunt consecințele legale pentru răpirea părinților în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite au legi specifice care se referă la răpirea părinților, care este tratată ca o infracțiune distinctă de cazurile generale de răpire a copiilor. Răpirea părinților este reglementată de prevederile Legii federale nr. 28 din 2005 privind statutul personal. Conform acestei legi, răpirea părintelui este definită ca o situație în care un părinte ia sau păstrează un copil cu încălcarea drepturilor de tutelă ale celuilalt părinte. Consecințele pentru astfel de acțiuni pot fi grave.

În primul rând, părintele infractor se poate confrunta cu acuzații penale pentru răpirea părintelui. Articolul 349 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite prevede că un părinte care își răpește sau își ascunde copilul de custodele legal poate fi pedepsit cu închisoare de până la doi ani și amendă. În plus, instanțele din Emiratele Arabe Unite pot emite ordine pentru returnarea imediată a copilului la custodele legal. Nerespectarea unor astfel de ordine poate duce la alte consecințe legale, inclusiv posibile pedepse cu închisoarea sau amenzi pentru sfidarea instanței.

În cazurile de răpire de către părinți care implică elemente internaționale, Emiratele Arabe Unite aderă la principiile Convenției de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii. Instanțele pot dispune întoarcerea copilului în țara de reședință obișnuită dacă se constată că răpirea încalcă prevederile convenției.

Care sunt pedepsele pentru infracțiunile de răpire de copii în Emiratele Arabe Unite?

Răpirea copiilor este o infracțiune gravă în Emiratele Arabe Unite, pedepsită cu pedepse severe conform legii. Potrivit articolului 348 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, răpirea unui minor (sub 18 ani) se pedepsește cu închisoare pentru un termen minim de șapte ani. Dacă răpirea duce la moartea copilului, făptuitorul poate risca închisoare pe viață sau pedeapsa cu moartea.

În plus, cei condamnați pentru răpirea copiilor pot fi supuși amenzilor uriașe, confiscării bunurilor și deportarii pentru cetățenii care nu provin din Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite adoptă o abordare cu toleranță zero față de crimele împotriva copiilor, reflectând angajamentul său de a proteja siguranța și bunăstarea minorilor.

Ce sprijin este disponibil pentru victimele răpirii și familiile acestora în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite recunosc impactul traumatizant al răpirii asupra victimelor și familiilor acestora. Ca atare, diverse servicii și resurse de asistență sunt disponibile pentru a-i ajuta în timpul și după astfel de încercări.

În primul rând, autoritățile din Emiratele Arabe Unite acordă prioritate siguranței și bunăstării victimelor răpirii. Agențiile de aplicare a legii lucrează rapid și sârguincios pentru a localiza și salva victimele, utilizând toate resursele și expertiza disponibile. Unitățile de sprijin pentru victime din cadrul forțelor de poliție oferă asistență, consiliere și îndrumare imediată victimelor și familiilor acestora în timpul procesului de investigare și recuperare.

În plus, Emiratele Arabe Unite au mai multe organizații guvernamentale și neguvernamentale care oferă servicii complete de sprijin victimelor infracțiunilor, inclusiv răpiri. Aceste servicii pot include consiliere psihologică, asistență juridică, asistență financiară și programe de reabilitare pe termen lung. Organizații precum Fundația Dubai pentru Femei și Copii și Adăposturile Ewa'a pentru Victimele Traficului de Persoane oferă îngrijire și sprijin specializate, adaptate nevoilor unice ale victimelor răpirii și ale familiilor acestora.

Care sunt drepturile persoanelor acuzate de răpire în Emiratele Arabe Unite?

Persoanele acuzate de răpire în Emiratele Arabe Unite au dreptul la anumite drepturi și protecții legale în conformitate cu legile și constituția Emiratelor Arabe Unite. Aceste drepturi includ:

 1. Prezumtia de nevinovatie: Persoanele acuzate de răpire sunt prezumate nevinovate până când vinovăția este dovedită de o instanță de judecată.
 2. Dreptul la reprezentare legală: Persoanele acuzate au dreptul de a fi reprezentate de un avocat la alegerea lor sau de a fi numit de stat de către un avocat dacă nu își permit reprezentarea legală.
 3. Dreptul la un proces echitabil: Sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite garantează dreptul la un proces echitabil, care include dreptul la un proces echitabil și public într-un interval de timp rezonabil.
 4. Dreptul la Interpretare: Persoanele acuzate care nu vorbesc sau nu înțeleg arabă au dreptul la un interpret în timpul procedurilor judiciare.
 5. Dreptul de a prezenta dovezi: Persoanele acuzate au dreptul de a prezenta probe și martori în apărarea lor în timpul procesului.
 6. Dreptul la recurs: Persoanele condamnate pentru răpire au dreptul de a contesta verdictul și sentința la o instanță superioară.
 7. Dreptul la tratament uman: Persoanele acuzate au dreptul de a fi tratate uman și cu demnitate, fără a fi supuse torturii sau tratamentelor crude, inumane sau degradante.
 8. Dreptul la confidențialitate și vizite în familie: Persoanele acuzate au dreptul la intimitate și dreptul de a primi vizite de la membrii familiei lor.

Persoanele acuzate ar trebui să fie conștiente de drepturile lor și să caute consiliere juridică pentru a se asigura că drepturile lor sunt protejate pe tot parcursul procesului juridic.

Cum tratează EAU cazurile internaționale de răpire care implică cetățeni din Emiratele Arabe Unite?

Legea federală nr. 38 din 2006 a Emiratelor Arabe Unite privind extrădarea persoanelor acuzate și condamnate oferă baza legală pentru procedurile de extrădare în cazurile de răpire internațională. Această lege permite Emiratelor Arabe Unite să solicite extrădarea persoanelor acuzate sau condamnate pentru răpirea unui cetățean din Emiratele Arabe Unite în străinătate. În plus, articolul 16 din Codul Penal al Emiratelor Arabe Unite acordă jurisdicție Emiratelor Arabe Unite asupra crimelor comise împotriva cetățenilor săi în afara țării, permițând urmărirea penală în cadrul sistemului juridic al Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite sunt, de asemenea, semnatare a mai multor convenții internaționale, inclusiv Convenția internațională împotriva luării de ostatici, care facilitează cooperarea și asistența juridică în cazurile de răpire transfrontalieră. Aceste legi și acorduri internaționale împuternicesc autoritățile din Emiratele Arabe Unite să ia măsuri rapide și să se asigure că autorii răpirilor internaționale se confruntă cu justiția.

Derulaţi în sus