Legile privind mita, infracțiunile de corupție și pedepse în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite (EAU) au în vigoare legi și reglementări stricte pentru a combate mituirea și corupția. Cu o politică de toleranță zero față de aceste infracțiuni, țara impune pedepse severe persoanelor și organizațiilor găsite vinovate de angajarea în astfel de activități ilegale. Eforturile anticorupție ale EAU vizează menținerea transparenței, respectarea statului de drept și promovarea unui mediu de afaceri echitabil pentru toate părțile interesate. Luând o poziție fermă împotriva mituirii și corupției, Emiratele Arabe Unite încearcă să cultive încrederea, să atragă investiții străine și să se stabilească ca un centru de afaceri global de top, bazat pe principii de responsabilitate și conduită etică.

Care este definiția luării de mită conform legislației din Emiratele Arabe Unite?

În cadrul sistemului juridic al Emiratelor Arabe Unite, mita este definită în linii mari ca acțiunea de a oferi, promite, da, cere sau accepta un avantaj sau un stimulent necuvenit, direct sau indirect, în schimbul ca o persoană să acționeze sau să se abțină de la a acționa în îndeplinirea îndatoririle lor. Aceasta include atât forme active, cât și pasive de mită, implicând funcționari publici, precum și persoane și entități private. Mita poate lua diferite forme, inclusiv plăți în numerar, cadouri, divertisment sau orice altă formă de gratificare menită să influențeze în mod necorespunzător decizia sau acțiunile beneficiarului.

Codul penal federal al Emiratelor Arabe Unite și alte legi relevante oferă un cadru cuprinzător pentru definirea și abordarea diferitelor forme de mită. Acestea includ infracțiuni precum mita de funcționari publici, mita în sectorul privat, mita de funcționari publici străini și plăți de facilitare. Legile acoperă, de asemenea, infracțiuni conexe precum delapidarea, abuzul de putere, spălarea banilor și traficul de influență, care adesea se intersectează cu cazuri de luare de mită și corupție. În special, legislația anti-mita a Emiratelor Arabe Unite se aplică nu numai persoanelor fizice, ci și corporațiilor și altor entități juridice, ținându-le la răspundere pentru practicile corupte. De asemenea, își propune să mențină integritatea, transparența și responsabilitatea în toate sectoarele, promovând un mediu de afaceri echitabil și etic, promovând în același timp buna guvernare și statul de drept.

Care sunt diferitele tipuri de mită recunoscute în Emiratele Arabe Unite?

Tipul de mităDescriere
Mituirea funcționarilor publiciOferirea sau acceptarea de mită pentru a influența acțiunile sau deciziile oficialilor guvernamentali, inclusiv miniștrilor, judecătorilor, agenților de aplicare a legii și funcționarilor publici.
Mită în sectorul privatOferirea sau acceptarea de mită în contextul tranzacțiilor comerciale sau al tranzacțiilor comerciale, care implică persoane sau entități private.
Mituirea funcționarilor publici străiniMituirea funcționarilor publici străini sau ai organizațiilor internaționale publice pentru a obține sau păstra afaceri sau un avantaj necuvenit.
Plăți de facilitareMici plăți neoficiale efectuate pentru a accelera sau asigura efectuarea acțiunilor guvernamentale de rutină sau a serviciilor la care plătitorul are dreptul legal.
Tranzacționarea în influențăOferirea sau acceptarea unui avantaj necuvenit pentru a influența procesul decizional al unui funcționar sau al unei autorități publice.
DelapidareDeturnarea sau transferul de proprietăți sau fonduri încredințate grijii cuiva în scop personal.
Abuz de putereUtilizarea necorespunzătoare a unei poziții sau autorități oficiale în beneficiul personal sau în folosul altora.
Spălare de baniProcesul de disimulare sau deghizare a originilor banilor sau bunurilor obținute ilegal.

Legile anti-mite din Emiratele Arabe Unite acoperă o gamă largă de practici corupte, asigurând că diferitele forme de luare de mită și infracțiunile conexe sunt abordate și pedepsite în mod corespunzător, indiferent de context sau de părțile implicate.

Care sunt prevederile cheie ale legii anti-mita a Emiratelor Arabe Unite?

Iată principalele prevederi ale legii anti-mita a Emiratelor Arabe Unite:

 • Definiție cuprinzătoare care acoperă mita publică și privată: Legea oferă o definiție largă a mita care cuprinde atât sectorul public, cât și cel privat, asigurând că practicile corupte în orice context sunt abordate.
 • Incriminează mita activă și pasivă, inclusiv oficialii străini: Legea incriminează atât fapta de a da mită (mită activă), cât și actul de acceptare a unei mită (mita pasivă), extinzându-și raza de acțiune la cazurile în care sunt implicați funcționari publici străini.
 • Interzice facilitarea sau plățile „unsoare”: Legea interzice plata unor sume mici neoficiale, cunoscute sub denumirea de plăți de facilitare sau „unsoare”, care sunt adesea folosite pentru a accelera acțiunile sau serviciile guvernamentale de rutină.
 • Pedepse dure, cum ar fi închisoare și amenzi mari: Legea impune pedepse severe pentru infracțiunile de luare de mită, inclusiv pedepse lungi cu închisoarea și amenzi financiare substanțiale, servind drept un puternic descurajator împotriva unor astfel de practici corupte.
 • Răspunderea corporativă pentru infracțiunile de luare de mită angajați/agent: Legea face răspunzătoare organizațiile pentru infracțiunile de luare de mită comise de angajații sau agenții lor, asigurându-se că companiile mențin programe solide de conformitate anti-mita și exercită diligența necesară.
 • Acces extrateritorial pentru cetățenii/rezidenții din Emiratele Arabe Unite în străinătate: Legea își extinde jurisdicția pentru a acoperi infracțiunile de luare de mită comise de cetățenii Emiratelor Arabe Unite sau rezidenți în afara țării, permițând urmărirea penală chiar dacă infracțiunea a avut loc în străinătate.
 • Protecția avertizorilor pentru a încuraja raportarea: Legea include prevederi pentru protejarea avertizorilor care raportează cazuri de luare de mită sau corupție, încurajând persoanele să ofere informații fără teama de represalii.
 • Confiscarea veniturilor obținute din luare de mită: Legea permite confiscarea și recuperarea oricăror venituri sau bunuri provenite din infracțiuni de luare de mită, asigurându-se că cei implicați în practici de corupție nu pot beneficia de câștigurile lor ilicite.
 • Programe de conformitate obligatorii pentru organizațiile din Emiratele Arabe Unite: Legea prevede ca organizațiile care operează în Emiratele Arabe Unite să implementeze programe robuste de conformitate anti-mita, inclusiv politici, proceduri și instruire, pentru a preveni și detecta mita.
 • Cooperare internațională în anchete/proceduri penale pentru luare de mită: Legea facilitează cooperarea internațională și asistența juridică reciprocă în investigațiile și urmăririle penale privind luarea de mită, permițând colaborarea transfrontalieră și schimbul de informații pentru a combate în mod eficient cazurile transnaționale de luare de mită.

Care sunt pedepsele pentru infracțiunile de luare de mită în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite adoptă o abordare cu toleranță zero față de mită și corupție, cu sancțiuni stricte subliniate în Decretul-lege federal nr. 31 din 2021 privind emiterea legii privind infracțiunile și sancțiunile, în special articolele 275-287 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite. . Consecințele pentru infracțiunile de luare de mită sunt grave și variază în funcție de natura infracțiunii și de părțile implicate.

Mită care implică funcționari publici

 1. Termenul de închisoare
  • Cererea, acceptarea sau primirea de cadouri, beneficii sau promisiuni în schimbul îndeplinirii, omiterii sau încălcării îndatoririlor oficiale poate duce la o pedeapsă cu închisoarea temporară de la 3 la 15 ani (articolele 275-278).
  • Durata pedepsei închisorii depinde de gravitatea infracțiunii și de funcțiile deținute de persoanele implicate.
 2. Sancțiuni financiare
  • În plus sau ca alternativă la închisoare, pot fi aplicate amenzi substanțiale.
  • Aceste amenzi sunt adesea calculate pe baza valorii mita sau ca multiplu al sumei mita.

Mită în sectorul privat

 1. Mită activă (oferirea de mită)
  • Oferirea de mită în sectorul privat este o infracțiune care se pedepsește cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani (articolul 283).
 2. Mită pasivă (Acceptarea unei mite)
  • Acceptarea unei mită în sectorul privat poate duce la închisoare de până la 3 ani (articolul 284).

Consecințe și sancțiuni suplimentare

 1. Confiscarea bunurilor
  • Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au puterea de a confisca orice bunuri sau bunuri derivate din sau utilizate în comiterea infracțiunilor de luare de mită (articolul 285).
 2. Excluderea și includerea pe lista neagră
  • Persoanele și companiile găsite vinovate de luare de mită se pot confrunta cu interdicția de a participa la contracte guvernamentale sau de a fi incluse pe lista neagră de a desfășura afaceri în Emiratele Arabe Unite.
 3. Penalități corporative
  • Companiile implicate în infracțiuni de luare de mită se pot confrunta cu sancțiuni severe, inclusiv suspendarea sau revocarea licențelor comerciale, dizolvarea sau plasarea sub supraveghere judiciară.
 4. Sancțiuni suplimentare pentru persoane fizice
  • Persoanele condamnate pentru infracțiuni de luare de mită se pot confrunta cu pedepse suplimentare, cum ar fi pierderea drepturilor civile, interzicerea de a ocupa anumite funcții sau deportarea pentru cetățenii care nu provin din Emiratele Arabe Unite.

Poziția strictă a Emiratelor Arabe Unite cu privire la infracțiunile de luare de mită subliniază importanța menținerii unor practici de afaceri etice și a implementării politicilor și procedurilor robuste anticorupție. Căutarea de consiliere juridică și aderarea la cele mai înalte standarde de integritate este crucială pentru persoanele și organizațiile care operează în Emiratele Arabe Unite.

Cum se ocupă Emiratele Arabe Unite de investigarea și urmărirea penală a cazurilor de luare de mită?

Emiratele Arabe Unite au înființat unități specializate anticorupție în cadrul agențiilor de aplicare a legii, precum Procuratura Publică din Dubai și Departamentul Judiciar din Abu Dhabi, responsabile cu investigarea acuzațiilor de luare de mită. Aceste unități angajează anchetatori și procurori instruiți care lucrează îndeaproape cu unitățile de informații financiare, organisme de reglementare și alte entități guvernamentale. Ei au puteri largi de a strânge dovezi, confisca bunuri, îngheța conturi bancare și obține documente și înregistrări relevante.

Odată ce sunt strânse suficiente probe, cazul este înaintat Parchetului, care analizează probele și decide dacă va urma acuzații penale. Procurorii din Emiratele Arabe Unite sunt independenți și au autoritatea de a aduce cauze în fața instanțelor. Sistemul judiciar din Emiratele Arabe Unite urmează proceduri legale stricte, aderând la principiile procesului echitabil și procesului echitabil, inculpații având dreptul la reprezentare juridică și posibilitatea de a-și prezenta apărarea.

Mai mult, Instituția de Audit de Stat (ISC) joacă un rol crucial în monitorizarea și auditarea agențiilor guvernamentale și în asigurarea utilizării corespunzătoare a fondurilor publice. În cazul în care sunt detectate cazuri de luare de mită sau de utilizare abuzivă a fondurilor publice, SAI poate sesiza chestiunea autorităților competente pentru investigații suplimentare și potențiale urmăriri penale.

Care sunt apărările disponibile pentru acuzațiile de luare de mită conform legislației din Emiratele Arabe Unite?

În cadrul legal al Emiratelor Arabe Unite, persoanele fizice sau entitățile care se confruntă cu acuzații de luare de mită pot avea la dispoziție mai multe apărări, în funcție de circumstanțele specifice ale cazului. Iată câteva posibile apărări care ar putea fi ridicate:

 1. Lipsa de intenție sau de cunoștințe
  • Inculpatul poate susține că nu a avut intenția sau cunoștințele necesare pentru a comite infracțiunea de luare de mită.
  • Această apărare ar putea fi aplicabilă dacă pârâtul poate demonstra că a acționat fără a înțelege adevărata natură a tranzacției sau că nu cunoștea existența unei mite.
 2. Constrângere sau constrângere
  • Dacă inculpatul poate dovedi că a fost constrâns sau constrâns să accepte sau să ofere mită, aceasta ar putea servi drept apărare.
  • Cu toate acestea, sarcina probei pentru stabilirea constrângerii sau constrângerii este de obicei mare, iar pârâtul trebuie să furnizeze dovezi convingătoare pentru a susține această afirmație.
 3. prinderea
  • În cazurile în care inculpatul a fost indus sau prins în comiterea infracțiunii de luare de mită de către autoritățile de aplicare a legii sau oficialii guvernamentali, se poate aplica o apărare împotriva capcanei.
  • Inculpatul trebuie să demonstreze că nu a avut nicio predispoziție de a comite infracțiunea și că a fost supus unor presiuni sau îndemnări nejustificate din partea autorităților.
 4. Greșeală de fapt sau de lege
  • Pârâtul poate susține că a comis o greșeală reală de fapt sau de drept, făcându-i să creadă că acțiunile lor nu au fost ilegale.
  • Această apărare este dificil de stabilit, deoarece legile anti-mită din Emiratele Arabe Unite sunt mediatizate pe scară largă și sunt binecunoscute.
 5. Lipsa de jurisdicție
  • În cazurile care implică elemente transfrontaliere, inculpatul poate contesta jurisdicția Emiratelor Arabe Unite cu privire la presupusa infracțiune.
  • Această apărare ar putea fi relevantă dacă infracțiunea de luare de mită a avut loc în întregime în afara jurisdicției teritoriale a EAU.
 6. Statutul limitelor
  • În funcție de infracțiunea specifică de luare de mită și de termenul de prescripție aplicabil conform legislației din Emiratele Arabe Unite, inculpatul poate argumenta că urmărirea penală este prescrisă și nu poate continua.

Este important de menționat că disponibilitatea și succesul acestor apărări vor depinde de circumstanțele specifice fiecărui caz și de probele prezentate. Acuzații care se confruntă cu acuzații de luare de mită în Emiratele Arabe Unite sunt sfătuiți să caute consiliere juridică de la avocați cu experiență familiarizați cu legile anti-mită și sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite.

Cum se aplică legea anti-mita a Emiratelor Arabe Unite corporațiilor și întreprinderilor din Emiratele Arabe Unite?

Legile anti-mita din Emiratele Arabe Unite, inclusiv Decretul-lege federal nr. 31 din 2021 privind emiterea Legii privind infracțiunile și sancțiunile, se aplică corporațiilor și întreprinderilor care operează în țară. Companiile pot fi trase la răspundere penală pentru infracțiunile de luare de mită comise de angajații, agenții sau reprezentanții lor care acționează în numele companiei.

Răspunderea corporativă poate apărea atunci când o infracțiune de luare de mită este comisă în beneficiul companiei, chiar dacă conducerea sau conducerea companiei nu cunoștea comportamentul ilegal. Corporațiile se pot confrunta cu sancțiuni severe, inclusiv amenzi substanțiale, suspendarea sau revocarea licențelor de afaceri, dizolvarea sau plasarea sub supraveghere judiciară.

Pentru a atenua riscurile, se așteaptă ca întreprinderile din Emiratele Arabe Unite să pună în aplicare politici solide împotriva mită și corupție, să efectueze diligența necesară asupra intermediarilor terți și să ofere instruire regulată angajaților cu privire la respectarea legilor anti-mitere. Nerespectarea controalelor interne adecvate și a măsurilor preventive poate expune companiile la consecințe legale și reputaționale semnificative.

Derulaţi în sus