Incitarea la tulburări și infracțiuni sedicioase în Emiratele Arabe Unite

Menținerea securității naționale, a ordinii publice și a stabilității sociale este de o importanță capitală în Emiratele Arabe Unite (EAU). Ca atare, țara a stabilit un cadru legal cuprinzător pentru a aborda acțiunile care amenință aceste aspecte vitale ale societății, inclusiv incitarea la tulburări și infracțiuni sedițioase. Legile EAU sunt concepute pentru a proteja interesele națiunii și pentru a proteja drepturile și siguranța cetățenilor și rezidenților săi prin incriminarea activităților precum răspândirea de informații false, incitarea la ură, participarea la proteste sau demonstrații neautorizate și angajarea în alte acte care ar putea perturba ordinea publică. sau să submineze autoritatea statului. Aceste legi prevăd sancțiuni severe pentru cei găsiți vinovați, reflectând angajamentul neclintit al Emiratelor Arabe Unite de a respecta legea și ordinea, păstrând în același timp valorile, principiile și coeziunea socială ale țării.

Care este definiția legală a sediției în conformitate cu legile EAU?

Conceptul de răzvrătire este clar definit și abordat în sistemul juridic al EAU, reflectând angajamentul țării de a menține securitatea națională și stabilitatea socială. Potrivit Codului Penal din Emiratele Arabe Unite, răzvrătirea cuprinde o serie de infracțiuni care implică incitarea la opoziție sau la nesupunere împotriva autorității statului sau încercarea de a submina legitimitatea guvernului.

Actele sedițioase în temeiul legislației Emiratelor Arabe Unite includ promovarea ideologiilor care urmăresc răsturnarea sistemului de conducere, incitarea la ură împotriva statului sau a instituțiilor acestuia, insultarea publică a președintelui, vicepreședintelui sau conducătorilor emiratelor și diseminarea de informații false sau zvonuri care ar putea amenința ordinea publică. . În plus, participarea la sau organizarea de proteste, demonstrații sau adunări neautorizate care ar putea perturba securitatea publică sau ar pune în pericol interesele societății sunt considerate infracțiuni sedițioase.

Definiția legală a sediției din Emiratele Arabe Unite este cuprinzătoare și cuprinde diverse acțiuni care ar putea destabiliza țesutul social al țării sau ar putea submina principiile sale de guvernare. Acest lucru reflectă atitudinea neclintită a națiunii împotriva oricăror activități care reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, ordinea publică și bunăstarea cetățenilor și rezidenților săi.

Ce acțiuni sau discurs pot fi considerate ca instigare la răzvrătire sau infracțiuni sedițioase în Emiratele Arabe Unite?

Legile EAU definesc o gamă largă de acțiuni și discursuri care pot fi considerate infracțiuni sedițioase sau incitare la sediție. Acestea includ:

 1. Promovarea ideologiilor sau credințelor care urmăresc răsturnarea sistemului de conducere, subminarea instituțiilor statului sau contestarea legitimității guvernului.
 2. Insultarea sau defăimarea publică a președintelui, vicepreședintelui, conducătorilor emiratelor sau membrilor Consiliului Suprem prin vorbire, scris sau alte mijloace.
 3. Diseminarea de informații false, zvonuri sau propagandă care ar putea amenința ordinea publică, stabilitatea socială sau interesele statului.
 4. Incitarea la ură, violență sau discordie sectantă împotriva statului, a instituțiilor acestuia sau a unor segmente ale societății pe baza unor factori precum religia, rasa sau etnia.
 5. Participarea la sau organizarea de proteste, demonstrații sau adunări publice neautorizate care ar putea perturba securitatea publică sau ar pune în pericol interesele societății.
 6. Publicarea sau difuzarea de materiale, fie în tipărire, fie online, care promovează ideologii sedițioase, incită la opoziția împotriva statului sau conțin informații false care ar putea submina securitatea națională.

Este important de remarcat faptul că legile Emiratelor Arabe Unite privind răzvrătirea sunt cuprinzătoare și pot cuprinde o gamă largă de acțiuni și discursuri, atât online, cât și offline, care sunt considerate a amenința stabilitatea, securitatea sau coeziunea socială a țării.

Care sunt pedepsele pentru crimele legate de sediție în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite adoptă o poziție strictă împotriva infracțiunilor legate de sediție, impunând pedepse severe celor găsiți vinovați de astfel de infracțiuni. Sancțiunile sunt prezentate în Codul Penal al Emiratelor Arabe Unite și în alte legi relevante, cum ar fi Decretul-lege federal nr. 5 din 2012 privind combaterea infracțiunilor cibernetice.

 1. Pedeapsa cu închisoarea: În funcție de natura și gravitatea infracțiunii, persoanele condamnate pentru infracțiuni legate de sediție se pot confrunta cu pedepse lungi cu închisoarea. Conform articolului 183 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite, oricine înființează, conduce sau se alătură unei organizații care vizează răsturnarea guvernului sau subminarea sistemului de guvernare al statului poate fi condamnat la închisoare pe viață sau o pedeapsă temporară de închisoare de cel puțin 10 ani.
 2. Pedeapsa capitală: În unele cazuri extrem de grave, cum ar fi cele care implică acte de violență sau terorism în numele sediției, poate fi impusă pedeapsa cu moartea. Articolul 180 din Codul Penal prevede că orice persoană găsită vinovată de săvârșirea unui act de răzvrătire care a avut ca rezultat moartea altei persoane poate risca pedeapsa cu moartea.
 3. Amenzi: Amenzi substanțiale pot fi aplicate în paralel sau în locul închisorii. De exemplu, articolul 183 din Codul penal prevede amendă într-un anumit interval pentru oricine insultă public președintele, vicepreședintele sau conducătorii emiratelor.
 4. Deportare: Cetățenii din afara Emiratelor Arabe Unite condamnați pentru infracțiuni legate de sediție pot fi expulzați din țară, pe lângă alte pedepse, cum ar fi închisoare și amenzi.
 5. Sancțiuni pentru infracțiunile cibernetice: Decretul-lege federal nr. 5 din 2012 privind combaterea infracțiunilor cibernetice stabilește pedepse specifice pentru infracțiunile legate de răzvrătire comise prin mijloace electronice, inclusiv închisoarea temporară și amenzile.

Este esențial de remarcat faptul că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au libertatea de a impune pedepse adecvate în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz, ținând cont de factori precum gravitatea infracțiunii, impactul potențial asupra securității naționale și ordinii publice și a caracterului individului. nivelul de implicare sau intenţie.

Cum diferențiază legile din Emiratele Arabe Unite între critică/disidență și activități sedițioase?

Critică/DisidențăActivități sedițioase
Exprimat prin mijloace pașnice, legale și non-violenteContestarea legitimității guvernului
Exprimarea opiniilor, ridicarea preocupărilor sau angajarea în dezbateri respectuoase pe probleme de interes publicPromovarea ideologiilor care vizează răsturnarea sistemului de guvernare
În general, este protejată ca libertate de exprimare, atâta timp cât nu incită la ură sau la violențăIncitarea la violență, discordie sectantă sau ură
Contribuția la creșterea și dezvoltarea societățiiDiseminarea de informații false care ar putea submina securitatea națională sau ordinea publică
Permis în limitele legiiConsiderat ilegal și pedepsit în conformitate cu legile EAU
Intenția, contextul și impactul potențial evaluate de autoritățiReprezentând o amenințare la adresa stabilității și coeziunii sociale a țării

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite fac diferența între formele legitime de critică sau disidență, care sunt în general tolerate, și activitățile sedițioase, care sunt considerate ilegale și supuse acțiunilor legale și pedepselor adecvate. Factorii cheie luați în considerare sunt intenția, contextul și impactul potențial al acțiunilor sau discursului în cauză, precum și dacă acestea trec linia în incitarea la violență, subminarea instituțiilor statului sau amenințarea securității naționale și ordinii publice.

Ce rol joacă intenția în a determina dacă acțiunile cuiva constituie sediție?

Intenția joacă un rol crucial în a determina dacă acțiunile sau discursul unui individ constituie sediție în conformitate cu legile EAU. Autoritățile evaluează intenția care stă la baza acțiunilor sau declarațiilor de a face diferența între criticile sau disidența legitime și activitățile sedițioase care amenință securitatea națională și ordinea publică.

Dacă intenția este considerată a fi exprimarea pașnică a opiniilor, ridicarea de îngrijorări sau angajarea în dezbateri respectuoase pe probleme de interes public, în general, nu este considerată răzvrătire. Cu toate acestea, dacă intenția este de a incita la violență, de a promova ideologii care vizează răsturnarea guvernului sau de a submina instituțiile statului și stabilitatea socială, aceasta poate fi clasificată drept infracțiune sedițioasă.

În plus, contextul și impactul potențial al acțiunilor sau discursului sunt de asemenea luate în considerare. Chiar dacă intenția nu este în mod explicit sedițioasă, dacă acțiunile sau declarațiile ar putea duce la tulburări publice, discordie sectantă sau subminarea securității naționale, acestea pot fi considerate în continuare activități sedițioase în conformitate cu legile EAU.

Există prevederi specifice în legile Emiratelor Arabe Unite cu privire la răzvrătirea comisă prin mass-media, platforme online sau publicații?

Da, legile din Emiratele Arabe Unite au prevederi specifice cu privire la infracțiunile legate de sediție comise prin mass-media, platforme online sau publicații. Autoritățile recunosc potențialul ca aceste canale să fie utilizate abuziv pentru a răspândi conținut sedițios sau pentru a incita tulburări. Decretul-lege federal nr. 5 din 2012 al Emiratelor Arabe Unite privind combaterea infracțiunilor cibernetice descrie sancțiunile pentru infracțiunile legate de răzvrătire comise prin mijloace electronice, cum ar fi închisoarea temporară și amenzi cuprinse între 250,000 AED (68,000 USD) și 1,000,000 USD (272,000 USD).

În plus, Codul Penal din Emiratele Arabe Unite și alte legi relevante acoperă, de asemenea, activități sedițioase care implică mass-media tradiționale, publicații sau adunări publice. Pedepsele pot include închisoare, amenzi mari și chiar deportare pentru cetățenii din afara Emiratelor Arabe Unite condamnați pentru astfel de infracțiuni.

Derulaţi în sus