ความผิดทางอาญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: อาชญากรรมร้ายแรงและผลที่ตามมา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งมีจุดยืนที่เข้มงวดต่อความผิดทางอาญาร้ายแรงซึ่งจัดว่าเป็นความผิดทางอาญา อาชญากรรมทางอาญาเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างร้ายแรงที่สุด ซึ่งคุกคามความปลอดภัยและความมั่นคงของทั้งพลเมืองและผู้อยู่อาศัย ผลที่ตามมาของการพิพากษาลงโทษทางอาญานั้นรุนแรง ตั้งแต่โทษจำคุกที่ยาวนานไปจนถึงค่าปรับหนักหนา การเนรเทศชาวต่างชาติ และอาจถึงขั้นลงโทษประหารชีวิตสำหรับการกระทำที่น่ากลัวที่สุด ข้อมูลต่อไปนี้สรุปประเภทของความผิดทางอาญาหลักๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประเทศในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย

ความผิดทางอาญาในยูเออีคืออะไร

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความผิดทางอาญาถือเป็นอาชญากรรมประเภทร้ายแรงที่สุดที่สามารถดำเนินคดีได้ อาชญากรรมที่โดยทั่วไปจัดอยู่ในประเภทความผิดทางอาญา ได้แก่ การฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า การข่มขืน การทรยศ การทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนทำให้พิการหรือเสียโฉมถาวร การค้ายาเสพติด และการยักยอกเงินหรือยักยอกเงินสาธารณะเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่ง ความผิดทางอาญาโดยทั่วไปมีบทลงโทษที่รุนแรง เช่น โทษจำคุกเป็นเวลานานกว่า 3 ปี ค่าปรับจำนวนมากที่อาจสูงถึงหลายแสนเดอร์แฮม และในหลายกรณี การส่งกลับประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างถูกกฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าความผิดอาญาเป็นการละเมิดกฎหมายที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งบ่อนทำลายความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยทางสังคม

ความผิดร้ายแรงอื่นๆ เช่น การลักพาตัว การปล้นด้วยอาวุธ การติดสินบนหรือการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การฉ้อโกงทางการเงินเกินเกณฑ์ที่กำหนด และอาชญากรรมไซเบอร์บางประเภท เช่น การแฮ็กระบบของรัฐบาล อาจถูกดำเนินคดีเป็นความผิดอาญา โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะและความร้ายแรงของการกระทำทางอาญา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาและใช้การลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ เช่น การฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า การปลุกระดมต่อต้านผู้นำฝ่ายปกครอง การเข้าร่วมองค์กรก่อการร้าย หรือการกระทำของผู้ก่อการร้ายในดินแดนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยรวมแล้ว อาชญากรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายสาหัส การละเมิดความมั่นคงของชาติ หรือการกระทำที่ไม่คำนึงถึงกฎหมายและจริยธรรมทางสังคมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างโจ่งแจ้ง อาจถูกยกระดับเป็นข้อหาทางอาญา

อาชญากรรมประเภทใดในยูเออีมีอะไรบ้าง

ระบบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยอมรับอาชญากรรมทางอาญาประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทมีชุดการลงโทษของตนเอง ซึ่งมีการกำหนดและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดตามความรุนแรงและสถานการณ์ของการกระทำความผิด เนื้อหาต่อไปนี้สรุปประเภทของความผิดทางอาญาที่สำคัญๆ ที่ได้รับการดำเนินคดีอย่างจริงจังภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศที่ไม่ยอมให้มีการต่อต้านอาชญากรรมร้ายแรงดังกล่าวอย่างเด็ดขาด และความมุ่งมั่นที่จะรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยผ่านบทลงโทษที่รุนแรงและหลักนิติศาสตร์ที่เข้มงวด

ฆาตกรรม

การปลิดชีพมนุษย์อีกคนหนึ่งโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและกระทำโดยเจตนาถือเป็นอาชญากรรมทางอาญาที่ร้ายแรงที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การกระทำใดๆ ที่ส่งผลให้มีการสังหารบุคคลโดยผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรม โดยศาลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับของความรุนแรงที่ใช้ แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำดังกล่าว และไม่ว่าจะเกิดจากอุดมการณ์ของกลุ่มหัวรุนแรงหรือความเชื่อที่แสดงความเกลียดชังก็ตาม การพิพากษาลงโทษฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าส่งผลให้เกิดการลงโทษที่รุนแรงมาก ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งอาจยืดเยื้อไปหลายสิบปีหลังลูกกรง ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งการฆาตกรรมถูกมองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ศาลสามารถสั่งโทษประหารชีวิตให้กับผู้ต้องโทษได้เช่นกัน จุดยืนอันแข็งแกร่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวกับการฆาตกรรมเกิดขึ้นจากความเชื่อหลักของประเทศในการรักษาชีวิตมนุษย์และการรักษาระเบียบทางสังคม

การลักขโมย

การบุกรุกและเข้าไปในบ้านพักอาศัย สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ หรือทรัพย์สินส่วนตัว/สาธารณะอื่นๆ อย่างผิดกฎหมาย โดยมีเจตนาที่จะขโมย ทำลายทรัพย์สิน หรือกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ ถือเป็นความผิดทางอาญาของการลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อหาลักทรัพย์อาจรุนแรงขึ้นอีกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การติดอาวุธร้ายแรงในระหว่างการก่ออาชญากรรม การทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย การกำหนดเป้าหมายไปยังสถานที่ซึ่งมีความสำคัญระดับชาติ เช่น อาคารของรัฐบาลหรือคณะทูต และการเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ครั้งก่อน บทลงโทษสำหรับการพิพากษาลงโทษฐานลักทรัพย์ทางอาญานั้นรุนแรง โดยมีโทษจำคุกขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 5 ปี แต่มักจะขยายเวลาเกินกว่า 10 ปีสำหรับคดีที่ร้ายแรงกว่า นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาลักขโมยต้องเผชิญกับการรับประกันว่าจะถูกส่งตัวกลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อพ้นโทษจำคุกแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าการลักขโมยเป็นอาชญากรรมที่ไม่เพียงแต่ปล้นทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวของพลเมืองเท่านั้น แต่ยังอาจบานปลายไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงซึ่งคุกคามชีวิตอีกด้วย

การติดสินบน

การมีส่วนร่วมในการติดสินบนในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการเสนอการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ หรือโดยการรับสินบนดังกล่าว ถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งครอบคลุมถึงสินบนที่เป็นตัวเงินซึ่งมุ่งเป้าไปที่การโน้มน้าวการตัดสินใจของทางการ เช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงิน การติดต่อทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการมอบสิทธิพิเศษเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีความอดทนต่อการรับสินบนดังกล่าว ซึ่งบ่อนทำลายความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อระหว่างภาครัฐและองค์กร บทลงโทษสำหรับการติดสินบนรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ระดับของเจ้าหน้าที่ที่ติดสินบน และการติดสินบนนั้นทำให้เกิดอาชญากรรมเสริมอื่นๆ หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการเรียกเก็บค่าปรับจำนวนมากถึงเดอร์แฮมนับล้านกับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหารับสินบนทางอาญา

การลักพาตัว

การกระทำที่ผิดกฎหมายในการลักพาตัว บังคับเคลื่อนย้าย กักขัง หรือกักขังบุคคลโดยปราศจากความประสงค์ของตนผ่านการข่มขู่ ใช้กำลัง หรือการหลอกลวง ถือเป็นอาชญากรรมทางอาญาของการลักพาตัว ตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความผิดดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเสรีภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง คดีลักพาตัวจะถือว่ารุนแรงยิ่งขึ้นหากเกี่ยวข้องกับเหยื่อที่เป็นเด็ก รวมถึงการเรียกร้องค่าไถ่ มีแรงจูงใจจากอุดมการณ์ของผู้ก่อการร้าย หรือส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย/ทางเพศต่อเหยื่อระหว่างที่ถูกคุมขัง ระบบยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับการพิพากษาลงโทษฐานลักพาตัว โดยมีตั้งแต่จำคุกขั้นต่ำ 7 ปี ไปจนถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตในกรณีที่รุนแรงที่สุด ไม่มีการผ่อนปรนใดๆ แม้แต่การลักพาตัวหรือการลักพาตัวในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเหยื่อก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยในที่สุด

อาชญากรรมทางเพศ

การกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมายใดๆ ตั้งแต่การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ ไปจนถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ การค้ามนุษย์ทางเพศ ภาพอนาจารเด็ก และอาชญากรรมทางเพศอื่นๆ ถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษที่รุนแรงอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายอิสลามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาอิสลามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศได้ใช้นโยบายไม่ยอมให้มีการต่อต้านอาชญากรรมทางศีลธรรมซึ่งถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นค่านิยมและจริยธรรมทางสังคมของศาสนาอิสลาม การลงโทษสำหรับความผิดฐานก่ออาชญากรรมทางเพศทางอาญาอาจรวมถึงโทษจำคุกที่ยาวนานตั้งแต่ 10 ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต การตอนนักโทษที่ข่มขืนด้วยสารเคมี การเฆี่ยนตีในที่สาธารณะในบางกรณี การริบทรัพย์สินทั้งหมด และการส่งกลับผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติหลังจากรับโทษจำคุกแล้ว จุดยืนทางกฎหมายที่เข้มแข็งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเป้าหมายที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ยับยั้ง ปกป้องโครงสร้างทางศีลธรรมของประเทศ และให้ความคุ้มครองสตรีและเด็กซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดต่อการกระทำที่ชั่วร้ายดังกล่าว

จู่โจมและแบตเตอรี่

แม้ว่ากรณีของการทำร้ายร่างกายธรรมดาๆ โดยไม่มีปัจจัยที่ทำให้รุนแรงขึ้นอาจถือเป็นความผิดลหุโทษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดประเภทการกระทำความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธร้ายแรง การมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ การทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียโฉมอย่างถาวร และการทำร้ายร่างกายโดย กลุ่มที่เป็นอาชญากรรมทางอาญา กรณีของการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและการใช้แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสสามารถนำไปสู่การพิพากษาลงโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เจตนา ระดับของความรุนแรง และผลกระทบที่ยั่งยืนต่อเหยื่อ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าการกระทำรุนแรงต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยั่วยุดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดความมั่นคงสาธารณะอย่างร้ายแรง และเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรุนแรง การทำร้ายร่างกายที่กระทำต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้เกิดการลงโทษที่เพิ่มขึ้น

ความรุนแรงภายใน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎหมายที่เข้มงวดในการปกป้องเหยื่อของการละเมิดในครอบครัวและความรุนแรงภายในครัวเรือน การทำร้ายร่างกาย การทรมานทางอารมณ์/จิตใจ หรือการทารุณกรรมในรูปแบบอื่นใดที่กระทำต่อคู่สมรส บุตร หรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ถือเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว สิ่งที่แตกต่างจากการทำร้ายร่างกายทั่วไปคือการละเมิดความไว้วางใจของครอบครัวและความศักดิ์สิทธิ์ของสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ผู้กระทำความผิดอาจถูกจำคุก 5-10 ปี นอกเหนือจากค่าปรับ การสูญเสียสิทธิในการดูแล/เยี่ยมเยียนเด็ก และการเนรเทศสำหรับชาวต่างชาติ ระบบกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องหน่วยครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมยูเออี

การปลอม

การกระทำผิดทางอาญาโดยฉ้อฉล จัดทำ เปลี่ยนแปลง หรือทำซ้ำเอกสาร สกุลเงิน ตราประทับ/แสตมป์อย่างเป็นทางการ ลายเซ็นหรือเอกสารอื่นๆ โดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือฉ้อโกงบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นการปลอมแปลงความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ การใช้เอกสารปลอมเพื่อขอสินเชื่อ การจัดเตรียมใบรับรองการศึกษาปลอม การปลอมแปลงเงินสด/เช็ค ฯลฯ การพิพากษาลงโทษด้วยการปลอมแปลงมีโทษจำคุกที่เข้มงวดตั้งแต่ 2-10 ปี โดยพิจารณาจากมูลค่าเงินที่ถูกฉ้อโกง และหน่วยงานของรัฐถูกหลอกลวงหรือไม่ ธุรกิจยังต้องเก็บรักษาบันทึกอย่างพิถีพิถันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินจากการปลอมแปลงข้อมูลขององค์กร

ขโมย

แม้ว่าการโจรกรรมเล็กๆ น้อยๆ อาจถือเป็นความผิดทางอาญา แต่การฟ้องร้องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เพิ่มข้อหาการโจรกรรมให้อยู่ในระดับความผิดทางอาญาโดยพิจารณาจากมูลค่าเงินที่ถูกขโมย การใช้กำลัง/อาวุธ การกำหนดเป้าหมายไปที่ทรัพย์สินสาธารณะ/ทางศาสนา และการกระทำผิดซ้ำๆ การโจรกรรมความผิดทางอาญามีโทษจำคุกขั้นต่ำ 3 ปี ซึ่งอาจสูงสุด 15 ปีในข้อหาลักขโมยขนาดใหญ่ หรือการปล้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร สำหรับชาวต่างชาติ การเนรเทศเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีการตัดสินลงโทษหรือครบกำหนดโทษจำคุก จุดยืนที่เข้มงวดปกป้องสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลและสาธารณะ

การฉ้อฉล

การยักยอกหรือโอนเงินทุน ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายโดยบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกง อาชญากรรมปกขาวนี้ครอบคลุมถึงการกระทำของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดำเนินการ หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันที่ได้รับความไว้วางใจ การยักยอกเงินสาธารณะหรือทรัพย์สินถือเป็นความผิดร้ายแรงยิ่งขึ้น บทลงโทษรวมถึงโทษจำคุกนาน 3-20 ปี โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ถูกยักยอก และไม่ว่าจะก่อให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน การยึดทรัพย์สิน และการห้ามจ้างงานตลอดชีวิต

cybercrimes

ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้ออกกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เข้มงวดเพื่อปกป้องระบบและข้อมูล ความผิดทางอาญาที่สำคัญ ได้แก่ การแฮ็กเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้เกิดการหยุดชะงัก การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน การกระจายมัลแวร์ การฉ้อโกงทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศทางออนไลน์ และการก่อการร้ายทางไซเบอร์ การลงโทษสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดมีตั้งแต่จำคุก 7 ปี ไปจนถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับการกระทำต่างๆ เช่น ละเมิดระบบธนาคาร หรือการตั้งค่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าการปกป้องสภาพแวดล้อมดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การฟอกเงิน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกกฎหมายที่ครอบคลุมเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมการฟอกเงินที่อนุญาตให้อาชญากรสร้างความชอบธรรมให้กับผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากความผิด เช่น การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด การยักยอกเงิน ฯลฯ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการโอน ปกปิด หรือปลอมแปลงต้นกำเนิดที่แท้จริงของเงินทุนที่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายจะถือเป็น ความผิดอาญาของการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงวิธีการที่ซับซ้อน เช่น การค้าขายเกิน/ต่ำกว่าใบแจ้งหนี้ การใช้บริษัทเชลล์ ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์/ธนาคาร และการลักลอบขนเงินสด การพิพากษาลงโทษฐานฟอกเงินกำหนดให้มีโทษจำคุก 7-10 ปี อย่างรุนแรง นอกเหนือจากค่าปรับตามจำนวนเงินที่ถูกฟอก และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นไปได้สำหรับชาวต่างชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก

การหลีกเลี่ยงภาษี

แม้ว่าในอดีตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก็เก็บภาษีธุรกิจและกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดในการยื่นภาษีนิติบุคคล การจงใจหลีกเลี่ยงด้วยการรายงานรายได้/กำไรต่ำกว่าความเป็นจริง การบิดเบือนบันทึกทางการเงิน การไม่ลงทะเบียนภาษี หรือการหักเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต จัดเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การหลีกเลี่ยงภาษีที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอาจนำไปสู่โทษจำคุก 3-5 ปี พร้อมโทษปรับสูงสุดถึงสามเท่าของจำนวนภาษีที่หลบเลี่ยง รัฐบาลยังขึ้นบัญชีดำบริษัทที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งห้ามไม่ดำเนินการในอนาคต

พนัน

การพนันทุกรูปแบบ รวมถึงคาสิโน การเดิมพันการแข่งขัน และการเดิมพันออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามหลักการของ Sharia การใช้ไม้หรือสถานที่เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบถือเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2-3 ปี โทษหนักกว่านั้นคือ 5-10 ปี ใช้กับผู้ที่ถูกจับได้ว่าบริหารเครือข่ายและเครือข่ายการพนันขนาดใหญ่ การเนรเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชญากรชาวต่างชาติหลังจำคุก เฉพาะกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมบางกิจกรรม เช่น การจับฉลากเพื่อการกุศลเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นจากการสั่งห้าม

การค้ายาเสพติด

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บังคับใช้นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ การผลิต หรือการจำหน่ายสารเสพติดและยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกประเภทอย่างเข้มงวด ความผิดทางอาญานี้ได้รับโทษหนัก รวมถึงโทษจำคุกขั้นต่ำ 10 ปี และค่าปรับหลายล้านเดอร์แฮมตามปริมาณการค้ามนุษย์ สำหรับการค้าในปริมาณมาก นักโทษอาจต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต นอกเหนือจากการยึดทรัพย์สิน โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้สำหรับเจ้าพ่อยาเสพติดที่ถูกจับได้ว่าเป็นเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศรายใหญ่ผ่านทางสนามบินและท่าเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การเนรเทศใช้กับชาวต่างชาติหลังประโยคของพวกเขา

เดิมพัน

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การกระทำโดยเจตนาช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ส่งเสริม หรือช่วยเหลือในการก่ออาชญากรรม ทำให้บุคคลต้องรับผิดในข้อหาสนับสนุน ความผิดทางอาญานี้มีผลไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่ก็ตาม การโน้มน้าวการพิพากษาลงโทษสามารถนำไปสู่การลงโทษเท่ากับหรือเกือบเท่ากับผู้กระทำความผิดหลัก โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความเกี่ยวข้องและบทบาทที่เล่น สำหรับความผิดทางอาญาร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม ผู้กระทำความผิดอาจต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตในกรณีร้ายแรง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าการสนับสนุนเป็นการเอื้อให้เกิดกิจกรรมทางอาญาที่รบกวนความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสาธารณะ

การปลุกระดม

การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง การดูถูก หรือความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ปกครอง สถาบันตุลาการ หรือความพยายามที่จะยุยงให้เกิดความรุนแรงและความไม่สงบในที่สาธารณะ ถือเป็นความผิดทางอาญาของการยุยงปลุกปั่น ซึ่งรวมถึงการยั่วยุด้วยคำพูด สิ่งพิมพ์ เนื้อหาออนไลน์ หรือการกระทำทางกายภาพ ประเทศไม่มีความอดทนต่อกิจกรรมดังกล่าวที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของชาติ เมื่อพิพากษาลงโทษแล้ว บทลงโทษจะเข้มงวด ตั้งแต่จำคุก 5 ปี ไปจนถึงโทษจำคุกตลอดชีวิต และโทษประหารชีวิตสำหรับคดียุยงปลุกปั่นร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย/การจลาจลด้วยอาวุธ

ต่อต้านการผูกขาด

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดเสรีและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค การละเมิดความผิดอาญารวมถึงการดำเนินธุรกิจทางอาญา เช่น กลุ่มพันธมิตรกำหนดราคา การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิด การทำข้อตกลงต่อต้านการแข่งขันเพื่อจำกัดการค้า และการกระทำของการฉ้อโกงในองค์กรที่บิดเบือนกลไกตลาด บริษัทและบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานต่อต้านการผูกขาดทางอาญา ต้องเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินขั้นรุนแรงสูงถึง 500 ล้านเดอร์แฮม พร้อมโทษจำคุกสำหรับผู้กระทำผิดหลัก หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันยังมีอำนาจสั่งการสลายกิจการที่ผูกขาดได้ การหักเงินจากสัญญาภาครัฐถือเป็นมาตรการเพิ่มเติม

กฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับอาชญากรรมทางอาญา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตรากฎหมายชุดหนึ่งที่ครอบคลุมภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางและกฎเกณฑ์อื่นๆ เพื่อกำหนดและลงโทษความผิดทางอาญาอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 3 ปี 1987 ว่าด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายรัฐบาลกลางฉบับที่ 35 ปี 1992 เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายรัฐบาลกลางฉบับที่ 39 ปี 2006 ว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางซึ่งครอบคลุมถึงอาชญากรรม เช่น การฆาตกรรม การโจรกรรม การทำร้ายร่างกาย การลักพาตัว และกฎหมายกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ 34 ปี 2021 ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์

กฎหมายหลายฉบับยังดึงหลักการจากอิสลามมาลงโทษความผิดทางศีลธรรมที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา เช่น กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 3 ปี 1987 ว่าด้วยการออกประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งห้ามมิให้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมต่อสาธารณะและเกียรติยศ เช่น การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ กรอบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือในการกำหนดลักษณะร้ายแรงของความผิดทางอาญาและคำสั่งของศาลตามหลักฐานโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินคดีอย่างยุติธรรม

บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมสามารถเดินทางไปหรือเยี่ยมชมดูไบได้หรือไม่?

บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมทางอาญาอาจเผชิญกับความท้าทายและข้อจำกัดเมื่อพยายามเดินทางไปหรือเยี่ยมชมดูไบและเอมิเรตส์อื่นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศนี้มีข้อกำหนดในการเข้าที่เข้มงวดและดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้เข้าชมอย่างละเอียด ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรม เช่น การฆาตกรรม การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด หรือความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ อาจถูกห้ามไม่ให้เข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างถาวร สำหรับความผิดทางอาญาอื่นๆ การเข้ามาจะได้รับการประเมินเป็นกรณีๆ ไป โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอาชญากรรม เวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่มีการพิพากษาลงโทษ และมีการอนุมัติการอภัยโทษจากประธานาธิบดีหรือการผ่อนผันที่คล้ายกันหรือไม่ ผู้เยี่ยมชมจะต้องทราบประวัติอาชญากรรมอย่างตรงไปตรงมาในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า เนื่องจากการปกปิดข้อเท็จจริงอาจนำไปสู่การถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ การดำเนินคดี ค่าปรับ และส่งกลับเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยรวมแล้ว การมีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงจะลดโอกาสที่จะได้รับอนุญาตให้ไปเยือนดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงอย่างมาก

เลื่อนไปที่ด้านบน