ครอบครัว

กฎหมายมรดกทรัพย์สิน

ทำความเข้าใจกฎหมายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมรดกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การสืบทอดทรัพย์สินและการทำความเข้าใจกฎหมายการรับมรดกที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิทัศน์ทางกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) คู่มือนี้จะแจกแจงประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรรู้ ประเด็นสำคัญของกฎหมายการรับมรดกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรื่องการรับมรดกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการภายใต้หลักการจากกฎหมายอิสลามอิสลาม ซึ่งสร้างกรอบการทำงานที่ซับซ้อนพร้อมบทบัญญัติพิเศษตามสถานะทางศาสนาของตน พื้นฐานในอิสลาม […]

ทำความเข้าใจกฎหมายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและมรดกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Read More »

กฎหมายการล่วงละเมิดและการล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายร่างกายถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดว่าการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบถือเป็นอาชญากรรม รวมถึงการข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ มาตรา 354 ห้ามมิให้มีการทำร้ายร่างกายอย่างอนาจารโดยเฉพาะ และให้คำจำกัดความอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมถึงการกระทำใดๆ ที่ละเมิดความสุภาพเรียบร้อยของบุคคลผ่านการกระทำทางเพศหรือลามกอนาจาร ในขณะที่

กฎหมายการล่วงละเมิดและการล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Read More »

วิธีจัดการและดำเนินการทางกฎหมายสำหรับความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว – วิธีจัดการกับมันและดำเนินการทางกฎหมาย หากคุณตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว นี่คือขั้นตอนทางกฎหมายที่คุณต้องดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและรับการคุ้มครองและความยุติธรรมที่คุณสมควรได้รับ ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในลักษณะใด? ตามคำจำกัดความ “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง ความรุนแรง

วิธีจัดการและดำเนินการทางกฎหมายสำหรับความรุนแรงในครอบครัว Read More »