โซลูชันการทวงคืนหนี้ที่มีประสิทธิภาพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การติดตามทวงถามหนี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับ ธุรกิจและเจ้าหนี้ เพื่อเรียกคืนการชำระเงินคงค้างจากบัญชีที่ค้างชำระหรือ ลูกหนี้. ด้วยกลยุทธ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนี้สิน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

การเก็บหนี้เชิงพาณิชย์ในยูเออี

อุตสาหกรรมทวงถามหนี้ใน สหรัฐอาหรับเอมิ (UAE) ได้เติบโตอย่างรวดเร็วตามเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขสินเชื่อมากขึ้น จึงมีความจำเป็นควบคู่ไปด้วย บริการทวงหนี้อย่างมืออาชีพ เมื่อการชำระเงินค้างชำระ

แบบสำรวจการชำระเงินเกินกำหนดของ Euler Hermes GCC ปี 2022 ระบุว่าใบแจ้งหนี้ B65B กว่า 2% ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้รับการชำระเงินหลังจาก 30 วันนับจากวันครบกำหนด ในขณะที่ลูกหนี้ประมาณ 8% กลับค้างชำระนานกว่า 90 วันโดยเฉลี่ย สิ่งนี้เพิ่มแรงกดดันด้านกระแสเงินสดให้กับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีบัฟเฟอร์เงินทุนหมุนเวียนจำกัด

การทำความเข้าใจความซับซ้อนของกฎระเบียบและขั้นตอนการติดตามหนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการกู้คืนการชำระเงินคงค้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การใช้งานเชิงกลยุทธ์ของกลไกการชดใช้หนี้ที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องกับบริบทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างมากและปรับปรุงกระแสเงินสดสำหรับองค์กร

การจ้างหน่วยงานทวงถามหนี้สามารถช่วยได้ ธุรกิจสามารถกู้คืนหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการพยายามเรียกเก็บเงินอย่างอิสระ หน่วยงานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเข้าใจทางกฎหมายในการติดตามทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติในการทวงถามหนี้ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อปกป้องทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

กฎระเบียบการติดตามหนี้ในยูเออี

ระบบกฎหมายที่ควบคุมการทวงคืนหนี้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีโครงสร้าง ข้อบังคับ และลักษณะเฉพาะ
ข้อกำหนดสำหรับเจ้าหนี้และผู้เรียกเก็บเงินในการติดตามจำนวนเงินคงค้างตามกฎหมาย:

 • กฎหมายธุรกรรมทางแพ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ควบคุมข้อพิพาทตามสัญญาและการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ในธุรกรรม B2B กำหนดกระบวนการในการยื่นฟ้องและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
 • กฎหมายธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ควบคุมการเก็บหนี้สำหรับสินเชื่อที่ผิดนัด วงเงินสินเชื่อ และธุรกรรมทางธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Federal Decree-Law No. 9/2016) – ปรับปรุงกฎระเบียบการล้มละลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการชำระบัญชีและการปรับโครงสร้างใหม่สำหรับบุคคล/องค์กรที่ผิดนัดชำระหนี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – https://www.moj.gov.ae
กระทรวงเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – https://www.economy.gov.ae
ศาลศูนย์การเงินนานาชาติดูไบ – https://www.difccourts.ae

ประเภทหนี้ที่มักต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นตัวในภูมิภาค ได้แก่:

 • ใบแจ้งหนี้คงค้าง – สำหรับสินค้า/บริการ
 • สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
 • ค้างค่าเช่า
 • ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
 • เช็คเด้ง

การชดใช้หนี้เหล่านี้จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศต้องใช้แนวทางที่มีข้อมูลครบถ้วน ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบสามารถทำให้กระบวนการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าหนี้

ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการติดตามหนี้ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทีมกฎหมายเฉพาะทางจะปรับแต่งกระบวนการทวงถามหนี้ให้เหมาะกับแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนมาตรฐานได้แก่:

1. การพิจารณารายละเอียดคดี

 • ตรวจสอบประเภทของหนี้
 • ยืนยันเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมเอกสาร – ใบแจ้งหนี้ ข้อตกลง การสื่อสาร ฯลฯ
 • ประเมินโอกาสและทางเลือกในการฟื้นตัว

2. การติดต่อ

 • เริ่มต้นการสื่อสารกับลูกหนี้
 • ชี้แจงสถานการณ์และคาดว่าจะจ่ายเงิน
 • บันทึกการติดต่อทั้งหมด
 • พยายามแก้ไขตามสมควร

3. ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ

 • แจ้งอย่างเป็นทางการหากละเลย
 • ประกาศเจตนารมณ์ขอคืนหนี้อย่างเป็นทางการ
 • ระบุกระบวนการหากไม่ได้รับความร่วมมือ

4. หนังสือเรียกร้องก่อนการดำเนินคดี (ประกาศทางกฎหมาย)

 • ประกาศครั้งสุดท้ายที่แจ้งการชำระเงินที่คาดหวัง
 • สรุปผลที่ตามมาของการไม่ตอบสนองเพิ่มเติม
 • โดยปกติจะใช้เวลาตอบกลับ 30 วัน

5. การดำเนินการทางกฎหมาย

 • ยื่นคำร้องต่อศาลที่เหมาะสม
 • จัดการขั้นตอนและเอกสารของศาล
 • เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในการพิจารณาคดี
 • บังคับใช้การตัดสินหากได้รับรางวัล

กระบวนการนี้ทำให้มีโอกาสสูงสุดในการชดใช้หนี้ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ลดความพยายามและความยุ่งยากของเจ้าหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด

บริการที่นำเสนอโดยเราในฐานะบริษัททวงคืนหนี้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรานำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งครอบคลุมทุกด้านของกระบวนการทวงถามหนี้ ข้อเสนอมาตรฐานประกอบด้วย:

 • การประเมินทางกฎหมายของคดี
 • พยายามยุติการดำเนินคดีก่อน
 • การยื่นฟ้องร้องและดำเนินคดี
 • การจัดการเอกสารและระบบราชการ
 • การเตรียมการพิจารณาคดีของศาลและการเป็นตัวแทน
 • การบังคับใช้คำตัดสินและการตัดสิน
 • ตามหาลูกหนี้ที่หลบหนี
 • ยอมรับแผนการชำระเงินหากจำเป็น
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกัน

เหตุใดจึงมีส่วนร่วมกับผู้สะสมหนี้ในยูเออี

บริการทวงหนี้เชิงพาณิชย์โดยผู้เชี่ยวชาญช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการสำหรับเจ้าหนี้ผ่าน:

 • ความคุ้นเคยกับการจัดการศาลและขั้นตอนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้เล่นทางกฎหมายที่สำคัญ
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • ผู้พูดและนักแปลภาษาอาหรับคล่องแคล่ว
 • การปรากฏตัวในท้องถิ่นช่วยให้สามารถเดินทางไปพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงเอกสารและการติดตาม
 • ความสำเร็จในการกู้หนี้ข้ามพรมแดนที่ยากลำบาก

แนวทางจริยธรรมอันดับแรกในการกู้คืนหนี้ แม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความซับซ้อนในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการกู้คืนหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ หน่วยงานที่มีชื่อเสียงรับประกันว่า: ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการมีส่วนร่วมด้วยความเคารพและไม่เผชิญหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติดตามหนี้ในยูเออี

ธงอันตรายที่ควรระวังในการหลอกลวงทวงหนี้มีอะไรบ้าง

สัญญาณบางประการของผู้ทวงถามหนี้ที่ฉ้อโกง ได้แก่ การคุกคามเชิงรุก วิธีการชำระเงินที่ผิดปกติ ปฏิเสธที่จะให้การตรวจสอบ การขาดเอกสารที่เหมาะสม และการติดต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับหนี้

ธุรกิจจะป้องกันตนเองจากแนวทางปฏิบัติในการทวงถามหนี้โดยมิชอบได้อย่างไร

การป้องกันที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบใบอนุญาตของผู้รวบรวม บันทึกการโต้ตอบ การส่งข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรอง การรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเมื่อจำเป็น

จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่ดำเนินการกับการชำระเงินคงค้าง?

ผลที่ตามมาอาจรวมถึงการสูญเสียสินค้าและบริการที่ได้ให้ไปแล้วอย่างร้ายแรง การเสียเวลาและทรัพยากรในการไล่ตามการชำระเงิน ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ซ้ำๆ และพัฒนาชื่อเสียงให้เป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับหนี้เสีย

เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ในยูเออีได้จากที่ใด

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ส่วนสิทธิผู้บริโภคบนเว็บไซต์ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎระเบียบในพอร์ทัลของกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ คำแนะนำจากกระทรวงการคลัง และความช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความที่มีคุณสมบัติ

เหตุใดการดำเนินการทันทีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกู้คืนหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยชุดกลยุทธ์และหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง หนี้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่จำเป็นต้องเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเจ้าหนี้ นักทวงหนี้มืออาชีพสามารถช่วยให้ธุรกิจกู้คืนการชำระเงินคงค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงิน

ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม และเทคโนโลยี ธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและหนี้คงค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669 ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในท้องถิ่นพร้อมผลลัพธ์การติดตามหนี้ที่พิสูจน์แล้ว

เลื่อนไปที่ด้านบน