บทลงโทษการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในยูเออี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีกฎหมายยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดในโลกและใช้นโยบายต่อต้านการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นศูนย์ ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง เช่น ค่าปรับจำนวนมาก จำคุก และถูกเนรเทศ หากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ คู่มือที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านยาเสพติดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความผิดด้านยาเสพติดประเภทต่างๆ บทลงโทษและการลงโทษ การป้องกันตัวทางกฎหมาย และคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพัวพันกับกฎหมายที่รุนแรงเหล่านี้

สารผิดกฎหมาย และยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ซื้อตามร้านขายยาบางชนิดถูกห้ามอย่างเด็ดขาดภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 14 ปี 1995 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ยาเสพติด และ  สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท. กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดนิยามต่างๆ ไว้อย่างพิถีพิถัน ตารางการใช้ยาผิดกฎหมาย และการจัดหมวดหมู่ตามศักยภาพของการละเมิดและการเสพติด

1 ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
2 บทลงโทษยาเสพติดยูเออี
3 บทลงโทษและบทลงโทษ

กฎระเบียบต่อต้านยาเสพติดที่เข้มงวดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเด็นสำคัญบางประการที่ครอบคลุมภายใต้กฎหมายนี้ ได้แก่ :

 • กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 14 ปี 1995 (หรือที่เรียกว่ากฎหมายยาเสพติด): กฎหมายหลักที่ควบคุมการควบคุมยาเสพติดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กฎหมายที่ครอบคลุมนี้กำหนดกรอบทางกฎหมายในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของสารอันตรายภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การแบ่งประเภทของสารควบคุม การกำหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การกำหนดบทลงโทษ แนวทางในการยึดและการสอบสวนทางปกครอง บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานบำบัดฟื้นฟู และกลไกในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

 • หน่วยงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติด (FADC): หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกฎหมายยาเสพติด และประสานงานความพยายามระดับชาติในการต่อต้านการค้ายาเสพติด ควบคู่ไปกับหน่วยงานในประเทศอื่นๆ เช่น ตำรวจดูไบ และตำรวจอาบูดาบี

 • การสนับสนุน: ส่งเสริม ยุยง หรือช่วยเหลือในการกระทำผิดทางอาญา รวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเรียกเก็บเงินค่าชดเชยได้ แม้ว่าการก่ออาชญากรรมโดยเจตนาจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ตาม

ประเภทของความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในยูเออี

กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบ่งประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดออกเป็นสามประเภทหลัก โดยมีบทลงโทษที่รุนแรงในทุกกรณี:

1. ของใช้ส่วนตัว

การครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อความบันเทิงแม้แต่น้อยถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ข้อกำหนดนี้ใช้กับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในหรือไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่สามารถสุ่มตรวจสารเสพติด ตรวจค้น และตรวจค้นเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดส่วนบุคคล

2. การส่งเสริมยา

กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ยาเสพติดอย่างแข็งขันยังต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างรุนแรงตามมาตรา 33 ถึง 38 ซึ่งรวมถึงการขาย การจำหน่าย การขนส่ง การขนส่ง หรือการจัดเก็บยาเสพติด แม้ว่าจะไม่มีเจตนาหากำไรหรือค้ายาเสพติดก็ตาม การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายยาหรือการแบ่งปันข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน

3. การค้ายาเสพติด

การละเมิดที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับกลุ่มการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ลักลอบขนยาผิดกฎหมายจำนวนมากเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อจำหน่ายและหาผลกำไร ผู้กระทำความผิดต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตและแม้แต่โทษประหารชีวิตภายใต้เงื่อนไขบางประการตามมาตรา 34 ถึง 47 ของกฎหมายยาเสพติด

ยาเสพติด สมบัติ และ  การค้ามนุษย์ จริงจัง อาชญากร ความผิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่มีความรุนแรง บทลงโทษ. คู่มือนี้จะตรวจสอบยูเออี ยาเสพติด กฎหมาย สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อหาครอบครองและค้ามนุษย์ และให้คำแนะนำในการแก้ต่างข้อกล่าวหา

นิยามการครอบครองยาเสพติดและการค้ามนุษย์

ครอบครองยาเสพติดหมายถึงการถือครองหรือการจัดเก็บสารที่ผิดกฎหมายเพื่อการใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ในทางตรงกันข้าม การค้ายาเสพติดเกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่ง การจำหน่าย หรือการขายยาผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์มักมีนัยถึงเจตนาที่จะจำหน่ายหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และมักเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปริมาณที่มากขึ้น ทั้งสองเป็นอาชญากรรมระดับอาญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บทลงโทษยาเสพติดและการลงโทษในยูเออี

ยูเออี กฎหมาย มีจุดยืนแบบ "อดทนเป็นศูนย์" ต่อ ยาเสพติดครอบครอง หรือใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็ผิดกฎหมาย

กฎหมายหลักคือกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 14 ปี 1995 ซึ่งห้ามการค้ามนุษย์ การส่งเสริม และ ครอบครอง ยาเสพติด มันจัดหมวดหมู่ สาร ลงในตารางตามอันตรายและศักยภาพในการติดยา

 • ประเภทของยาเสพติด: บทลงโทษจะรุนแรงขึ้นสำหรับสารเสพติดสูงซึ่งจัดอยู่ในประเภทอันตรายมากกว่า เช่น เฮโรอีน และโคเคน
 • ปริมาณที่ยึดได้: ยาในปริมาณที่มากขึ้นต้องถูกคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้น
 • เจตนา: การใช้งานส่วนตัวได้รับการปฏิบัติที่รุนแรงน้อยกว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการจำหน่าย
 • สถานะความเป็นพลเมือง: การลงโทษที่หนักกว่าและการเนรเทศภาคบังคับนั้นถูกกำหนดให้กับชาวต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับพลเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ความผิดก่อนหน้า: บุคคลที่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะถูกลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น

การค้ามนุษย์ ความผิดจะได้รับการตัดสินที่รุนแรงขึ้น รวมถึงโทษประหารชีวิต ปัจจัยหลายประการ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำๆ สามารถเพิ่มโทษจำคุกได้ ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนในยูเออี ยังสามารถสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมยาเสพติดได้อีกด้วย

บทลงโทษลักษณะเฉพาะบางประการ ได้แก่:

ค่าปรับ:

จะมีการเรียกเก็บค่าปรับเป็นจำนวนเงินสูงสุด 50,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณยา นอกเหนือจากการจำคุก เมื่อเร็วๆ นี้ ค่าปรับถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกในการลงโทษสำหรับการละเมิดการใช้งานครั้งแรกที่มีเพียงเล็กน้อยมาก

การจำคุก:

โทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปี สำหรับความผิดฐานส่งเสริมหรือค้ามนุษย์ อาจมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ระยะเวลากักขังสำหรับ 'ของใช้ส่วนตัว' ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่มีระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ปี โทษประหารชีวิตใช้ในกรณีค้ามนุษย์ที่เป็นข้อยกเว้น

การเนรเทศ:

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองหรือชาวต่างชาติที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะถูกขับออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามคำสั่งศาล หลังจากรับโทษจำคุกแล้ว แม้จะละเมิดเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ การห้ามเข้าตลอดชีวิตยังถือเป็นการบังคับใช้ภายหลังการเนรเทศอีกด้วย

ตัวเลือกการพิจารณาโทษทางเลือก:

หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์มานานหลายปีเกี่ยวกับกฎหมายกักขังยาเสพติดที่รุนแรง การแก้ไขที่เริ่มใช้ในปี 2022 ได้ให้ทางเลือกในการพิจารณาคดีที่ยืดหยุ่นแทนการจำคุก:

 • โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • บทลงโทษการบริการชุมชน
 • โทษจำคุกขึ้นอยู่กับความประพฤติดี
 • การสละสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือผู้ต้องสงสัยที่ช่วยเหลือการสืบสวน

ตัวเลือกเหล่านี้ใช้กับความผิดเล็กน้อยจากการใช้งานครั้งแรกหรือการบรรเทาสถานการณ์เป็นหลัก ในขณะที่อาชญากรรมการค้ามนุษย์และการจัดหาสินค้ายังคงรับประกันโทษจำคุกที่เข้มงวดตามแนวทางการพิจารณาพิพากษาทั่วไป

ท้าทายคุณ ค่าใช้จ่าย: สำคัญ การป้องกัน สำหรับคดียาเสพติด

แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีจุดยืนที่เข้มงวดต่อความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่กลยุทธ์การป้องกันตัวทางกฎหมายหลายประการก็สามารถนำมาใช้เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาได้:

 • การคัดค้าน ถึงความถูกต้องตามกฎหมายในการค้นและยึด
 • แสดงว่าขาดความรู้หรือ ความตั้งใจ
 • การโต้เถียง สำหรับการลดข้อกล่าวหาหรือการพิจารณาคดีทางเลือก
 • โต้แย้งการครอบครองยาเสพติดที่แท้จริง
 • การตั้งคำถาม ความน่าเชื่อถือของหลักฐานและพยาน
 • ท้าทายกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
 • จุดอ่อนในด้านหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
 • ยาปลูกหรือปนเปื้อน
 • การจับกุมโดยตำรวจ
 • บริการทางการแพทย์ ความจำเป็น
 • การติดยาเสพติดเป็นการป้องกัน
 • โต้แย้งความเป็นเจ้าของหรือความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • เกินขอบเขตของก หมายค้น
 • ละเมิดสิทธิในการค้นและยึดอย่างไม่สมเหตุสมผล
 • พิจารณาโครงการผันตัว หากมี

เก่ง ทนายความ สามารถระบุและจ้างงานได้อย่างแข็งแกร่ง การป้องกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของกรณีของคุณที่เกี่ยวข้อง ค่ายาในยูเออี.

ผลที่ตามมาของศาล ความมั่นใจ

เกินกว่าจำคุกเหล่านั้น ตัดสิน of ยาเสพติด ความผิดอาจประสบ:

 • ประวัติอาชญากรรม: ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจ้างงานและสิทธิในยูเออี
 • การยึดทรัพย์: เงินสด โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอาจถูกยึด
 • คุก ประโยคและค่าปรับ
 • ยาบังคับ การรักษา โปรแกรม
 • การเนรเทศ: สั่งให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากกระทำความผิดทางอาญาร้ายแรง
 • ถูกห้ามจากยูเออี: การห้ามเดินทางกลับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลอดชีวิต ถือเป็นการห้ามถาวรจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลและทางวิชาชีพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการสนับสนุนทางกฎหมายที่เข้มแข็ง

สิ่งเหล่านี้ใช้กับความผิดเล็กน้อยจากการใช้งานครั้งแรกหรือการบรรเทาสถานการณ์เป็นหลัก ในขณะที่อาชญากรรมการค้ามนุษย์และการจัดหาสินค้ายังคงรับประกันโทษจำคุกที่เข้มงวดตามแนวทางการพิจารณาคดีทั่วไป

สัญญาณเตือนสำหรับนักเดินทาง

กฎหมายยาเสพติดที่รุนแรงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหรือชาวต่างชาติที่เพิ่งมาถึงโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้พวกเขาประสบปัญหาทางกฎหมายร้ายแรง ข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการ ได้แก่:

 • การพกพายาต้องห้าม เช่น โคเดอีน โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • โดนหลอกให้ขนยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัว
 • สมมติว่าการใช้กัญชาจะไม่ถูกตรวจพบหรือถูกกฎหมาย
 • เชื่อว่าสถานทูตสามารถปล่อยตัวได้ง่ายหากถูกจับได้

ความเข้าใจผิดดังกล่าวล่อลวงบุคคลที่ไม่สงสัยให้ใช้หรือขนส่งยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดภาวะช็อกจากการคุมขังและประวัติอาชญากรรม แนวทางเดียวที่รอบคอบคือการรับทราบถึงสารต้องห้าม หลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติดทุกชนิดระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และหลีกเลี่ยงบุคคลที่น่าสงสัยที่ส่งคำขอหรือข้อเสนอแปลก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ไม่มีฉลากทางการแพทย์ ความช่วยเหลือในการจัดเก็บ และข้อเสนอที่น่าสงสัยที่คล้ายกัน

สินค้าต้องห้ามและถูก จำกัด ล่าสุด - ศุลกากรชาร์จาห์ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สิ่งที่คุณไม่ควรนำเข้าไปใน UAE - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

สิ่งที่คุณไม่ควรนำเข้าไปใน UAE - สนามบินนานาชาติดูไบ

4 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
5 การค้ายาเสพติด
6 ประโยคเผชิญชีวิต

ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ

การบอกเป็นนัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสารผิดกฎหมายจะต้องติดต่อทนายความคดีอาญาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทันที ก่อนที่จะตอบกลับเจ้าหน้าที่หรือลงนามในเอกสารใดๆ ผู้สนับสนุนทางกฎหมายที่มีทักษะเชี่ยวชาญการเจรจาต่อรองข้อกล่าวหาโดยอาศัยบทบัญญัติภายในกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 14 เองที่อนุญาตให้จำเลยที่ร่วมมือหรือผู้ที่มาครั้งแรกอาจได้รับโทษจำคุกที่ไม่ใช่การคุมขัง

ทนายความชั้นนำใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการดำเนินคดีเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกคุมขัง และรับประกันการยกเว้นการเนรเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกจับในข้อหาละเมิดยาเสพติดเล็กน้อย ทีมงานของพวกเขาช่วยเจรจาตำแหน่งของโปรแกรมการฟื้นฟูและการพักโทษประโยคตามเงื่อนไขผ่านการโต้แย้งทางเทคนิคที่เหมาะสมยิ่ง พวกเขายังคงพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ต้องขังที่ตื่นตระหนก

แม้ว่าภายนอกกฎหมายยาเสพติดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะดูเข้มงวดอย่างเข้มงวด แต่ระบบยุติธรรมก็ฝังการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีความสามารถสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์อย่างมากสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในระบบกฎหมายที่รุนแรงนี้ คำเตือนอยู่ที่การดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อถูกจับกุม และไม่รอช้าจนกว่าเอกสารการดำเนินคดีจะได้รับการลงนามอย่างรวดเร็วเป็นภาษาอาหรับโดยไม่เข้าใจผลกระทบ

ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการติดต่อ ทนายความจำเลยในคดีอาญา ในอาบูดาบีหรือดูไบ สำหรับการประเมินกรณีเร่งด่วนและการวางกลยุทธ์ในแนวทางที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ประเภทและขนาดการละเมิด รายละเอียดรายละเอียดของแผนกในการจับกุม ภูมิหลังของจำเลย และปัจจัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ ที่เป็นตัวกำหนดจุดยืนทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ เสนอเป็นความลับ การให้คำปรึกษาครั้งแรก เพื่อจับกุมชาวต่างชาติที่หวาดกลัวเส้นทางที่สับสนข้างหน้า

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

บทลงโทษการใช้ยาในทางที่ผิดและการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ข้อเท็จจริงที่สำคัญ 10 ประการ

 1. แม้แต่การมีอยู่ของยาที่หลงเหลืออยู่ยังรับประกันการลงโทษ
 2. การใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนั้นผิดกฎหมายพอๆ กับการลักลอบขนสินค้าจำนวนมาก
 3. บังคับคัดกรองยาสำหรับผู้ต้องสงสัย
 4. กำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปีสำหรับการค้ามนุษย์
 5. ชาวต่างชาติเผชิญโทษเนรเทศหลังรับโทษ
 6. โอกาสเปลี่ยนเส้นทางการพิจารณาคดีสำหรับผู้ที่มาครั้งแรก
 7. การพกพายาตามใบสั่งแพทย์ที่ไม่ได้รับการรับรองถือเป็นความเสี่ยง
 8. กฎหมายของเอมิเรตส์ใช้กับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องด้วย
 9. ทนายความจำเลยผู้เชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้
 10. ดำเนินการที่จำเป็นอย่างรวดเร็วหลังจากการคุมขัง

สรุป

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงรักษาความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อยาเสพติดที่ผิดกฎหมายด้วยบทลงโทษที่เข้มงวด โครงการริเริ่มด้านความปลอดภัย เช่น การเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดที่แพร่หลาย และเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองชายแดนขั้นสูง การขับเคลื่อนการรับรู้ของสาธารณะ และการสนับสนุนที่มุ่งมั่นสำหรับหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดในระดับภูมิภาคและระดับโลก

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติทางกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขในขณะนี้มีความสมดุลระหว่างการลงโทษกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการตัดสินสำหรับการละเมิดเล็กน้อย สิ่งนี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยปฏิรูปผู้ใช้เป็นครั้งคราว ขณะเดียวกันก็รักษามาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงต่อผู้ค้ายาและผู้ค้ายาเสพติด

สำหรับผู้มาเยือนและชาวต่างชาติ การหลีกเลี่ยงการติดกับดักต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสารต้องห้าม การอนุมัติยา คนรู้จักที่น่าสงสัย การสร้างและดำเนินการอย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การลื่นไถลเกิดขึ้นได้แม้จะมีการป้องกันที่ดีที่สุดก็ตาม และปฏิกิริยาที่เลวร้ายที่สุดคือการรีบเร่ง ความตื่นตระหนก หรือการลาออก ทนายคดีอาญาที่เชี่ยวชาญจะให้การตอบสนองฉุกเฉินที่เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับกลไกทางกฎหมายที่ซับซ้อน เจรจาอย่างเชี่ยวชาญในนามของลูกค้า และบรรลุผลลัพธ์ที่สมจริง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจมีกฎหมายยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ก็ไม่ได้ยืดหยุ่นเต็มที่หากได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในช่วงวันแรก ๆ ที่สำคัญ ทนายฝ่ายจำเลยที่เชี่ยวชาญยังคงเป็นแนวทางชีวิตที่ดีที่สุด ก่อนที่การจำคุกจะปิดประตูไถ่ถอนทั้งหมด

ค้นหาสิ่งที่ถูกต้อง ทนายความ

กำลังมองหา ผู้เชี่ยวชาญยูเออี อัยการ อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่เลวร้าย เช่น ประโยคหรือการประหารชีวิตที่ยาวนานนับสิบปี

คำแนะนำในอุดมคติคือ:

 • เรามีประสบการณ์ กับท้องถิ่น ยาเสพติด กรณี
 • หลงใหล เกี่ยวกับการบรรลุผลที่ดีที่สุด
 • ยุทธศาสตร์ ในการปะติดปะต่อกันอย่างแข็งแกร่ง การป้องกัน
 • ได้รับคะแนนสูง โดยลูกค้าเก่า
 • พูดได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือสิ่งที่พบบ่อยที่สุด ยาเสพติด ความผิดในยูเออี?

บ่อยที่สุด ยาเสพติด ความผิดคือ สมบัติ of กัญชา, MDMA, ฝิ่น และยาเม็ดที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เช่น ทรามาดอล การค้ามนุษย์ ค่าใช้จ่ายมักเกี่ยวข้องกับสารกระตุ้นประเภทแฮชและแอมเฟตามีน

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าฉันมี ประวัติอาชญากรรม ในยูเออี?

ส่งคำขอไปยังแผนกประวัติอาชญากรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนเอมิเรตส์ และตราประทับเข้า/ออก พวกเขาจะค้นหาบันทึกของรัฐบาลกลางและเปิดเผยหากมี ความเชื่อมั่น อยู่ในไฟล์ เรามี บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม.

ฉันสามารถเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หรือไม่ หากฉันมีผู้เยาว์มาก่อน ความเชื่อมั่นด้านยาเสพติด ที่อื่นเหรอ?

ในทางเทคนิคแล้ว ผู้ที่เดินทางมากับชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า ความเชื่อมั่นในยาเสพติด ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม สำหรับความผิดเล็กๆ น้อยๆ คุณยังคงสามารถเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หากผ่านไปหลายปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปรึกษาทางกฎหมายล่วงหน้า

โทรหาเราเพื่อนัดหมายด่วนได้ที่ +971506531334 +971558018669

เลื่อนไปที่ด้านบน