บทลงโทษการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหมายยาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: การลงโทษและบทลงโทษสำหรับการค้ายาเสพติด

กฎหมายยาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: บทลงโทษการใช้ยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งที่สังคมปัจจุบันเผชิญอยู่ มันได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก โดยเกือบทุกประเทศกำลังเผชิญกับผลด้านลบที่ตามมา ความชั่วร้ายนี้ส่งผลเสียต่อบุคคลและสังคมโดยเฉพาะเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อการตั้งค่าครอบครัวด้วยความล้มเหลวของครอบครัวหลายประการอันเนื่องมาจากการใช้ยาในทางที่ผิด

น่าเสียดายที่ปัญหาการใช้ยาเสพติดได้พิสูจน์แล้วว่ายากจะขจัดในหลายประเทศ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร ซึ่งรวมถึงการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน โดยพื้นฐานแล้ว การใช้ยาเสพติดได้กลายเป็นโรคระบาดที่น่าสยดสยองจนเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีส่วนร่วมในการใช้ยาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยุติธรรม

การคุกคามของการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้น ประกอบกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และความน่าดึงดูดใจในฐานะศูนย์กลางธุรกิจ ผู้อพยพและแหล่งท่องเที่ยว โดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากเป็นบ้านของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงไม่สามารถหย่าขาดจากปัญหายาเสพติดทั่วโลกได้ นอกจากนี้ องค์ประกอบทางอาญาได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายเปิดกว้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเพื่อลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน ค้นหายาชนิดใดที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทลงโทษและบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการใช้และการครอบครองยาเสพติด การค้ามนุษย์ การผลิตและการจัดจำหน่าย

กฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีนโยบายต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด กฎหมายของรัฐบาลกลางของ UAE ฉบับที่ 14 ของปี 1995 (กฎหมายยาเสพติดให้โทษและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท) กำหนดโทษขั้นรุนแรงแก่ผู้ใดที่พบว่ามีความผิดในการนำเข้า ส่งออก ขนส่ง บริโภค ครอบครอง หรือจัดเก็บยาเสพติดและสารต้องห้ามอื่นๆ

กฎหมายของรัฐบาลกลางแบ่งยาออกเป็น XNUMX กลุ่ม ได้แก่

  • ยาเสพติด รวมทั้งกัญชาหรือกัญชา โคเคน เฮโรอีน เมทาโดน ฝิ่น และนิโคมอร์ฟีน
  • สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวมทั้ง aminorex, butalbital, ethinamate และ barbital

แม้ว่าบทลงโทษสำหรับการใช้ยาเสพติดจะรวมถึงโทษจำคุกและค่าปรับตามประเภทของยา แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อจัดตั้ง หน่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติด. หน่วยนี้เปรียบเสมือนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่รัฐบาลเสนอให้ช่วยเหลือผู้ต้องหาในเส้นทางการฟื้นตัวและการกลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงและการรับเข้าหน่วยเป็นความสมัครใจ

การลงโทษสำหรับการค้ายาเสพติดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ต่างจากผู้กระทำความผิดด้านการใช้ยาเสพติด บุคคลที่พบว่ามีความผิดในการค้ายาเสพติดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด ต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงกว่ามาก บทลงโทษบางประการสำหรับการค้ามนุษย์และการส่งเสริมยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่:

  • โทษจำคุกระหว่างสิบปีถึงสิบห้าปีและปรับไม่น้อยกว่า 20,000 Dh สำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดในการจัดการหรือจัดตั้งสถานที่สำหรับการใช้ยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตาราง 1, 2, 4 และ 5 ของกฎหมายยาเสพติดและจิตประสาท
  • จำคุกระหว่างเจ็ดถึงสิบปี และปรับไม่น้อยกว่า 20,000 Dh สำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดในการจัดการหรือจัดตั้งสถานที่สำหรับการใช้ยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประเภท 3, 6, 7 และ 8 ของ กฎหมายยาเสพติดและจิตประสาท
  • โทษจำคุกระหว่างสิบปีถึงสิบห้าปีและปรับไม่น้อยกว่า 50,000 DhXNUMX สำหรับใครก็ตามที่มีความผิดในการค้ายาเสพติดหรือการส่งเสริม
  • โทษจำคุกระหว่างเจ็ดถึงสิบปีสำหรับผู้ที่กระทำความผิดในการนำเข้า นำเข้า ส่งออก ผลิต สกัด หรือผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามรายการ 3, 6, 7 และ 8 ของกฎหมายยาเสพติดให้โทษและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  • หากพบว่าบุคคลมีความผิดในการกระทำความผิดใด ๆ ข้างต้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการค้ามนุษย์หรือเลื่อนตำแหน่ง เขาต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับระหว่าง 50,000 ถึง 200,000 เหรียญสหรัฐ

นอกจากบทลงโทษเหล่านี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับกิจกรรมทางไซเบอร์หรือออนไลน์ที่ส่งเสริมการใช้ยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการจัดการเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ ฝ่ายที่มีความผิดต้องเผชิญกับโทษจำคุกชั่วคราวตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไซเบอร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้าน DhXNUMX ล้านหรือปรับทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเล็กๆ ที่การละเมิดยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์อาจดึงดูดโทษประหารชีวิต ผู้มาเยี่ยมเยียน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว ต้องเผชิญกับการเนรเทศอย่างถาวร นอกเหนือจากบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม UAE อนุญาตให้ครอบครองยาที่สั่งจ่ายสำหรับบุคคลที่มาเยือนประเทศ

ยูเออีกำหนดบทลงโทษรุนแรง

การใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก โดยหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ด้วยจำนวนประชากรต่างชาติที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ จะมีกฎหมายไม่ยอมรับก็ตาม นอกเหนือจากบทลงโทษที่เข้มงวดในบางครั้ง UAE ยังได้ดำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาเสพติด รวมถึงการจัดตั้งหน่วยบำบัดผู้ติดยาเพื่อการฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการปรับปรุงในด้านต่างๆ รวมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติว่าควรให้ยาประเภทใดเข้าประเทศ

ทนายความด้านยาเสพติดที่เชี่ยวชาญในดูไบ

คุณกำลังเผชิญกับบทลงโทษการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่? การนำเข้า ส่งออก ครอบครอง ผลิต หรือจัดการกับยาผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีนโยบายที่ไม่ยอมให้มีการค้ายาเสพติด อาชญากรรมการค้ายาเสพติดอาจส่งผลให้ถูกจำคุก ค่าปรับจำนวนมากและการเนรเทศ 

ทนายความ ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ความช่วยเหลือ และเป็นตัวแทนเกี่ยวกับบทลงโทษการใช้ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทนายความของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายยาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีประสบการณ์มากมายในการจัดการยาเสพติดและคดีการค้ามนุษย์ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอคำปรึกษา!

โทรหาเราตอนนี้เพื่อนัดหมายและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดและทนายความด้านอาญาของเราได้ที่ +971506531334 +971558018669

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!
เลื่อนไปที่ด้านบน