Νομικές εταιρείες Ντουμπάι

Γράψτε μας στο case@lawyersuae.com | Επείγουσες κλήσεις + 971506531334 + 971558018669

Ιατρική αμέλεια

Οι σημαντικές πτυχές της οικονομίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί να είναι αποθαρρυντικές για την εξυπηρέτηση των επενδυτών, ιδιαίτερα των εξωστρέφεια που δεν εμπλέκονται με το ευρέως γνωστό, Ομοσπονδιακός νόμος σχετικά με την αστική ευθύνη.

αιτήσεις ιατρικής αμέλειας στο ντουμπάι, sharjah, abu dhabi, ΗΑΕ

 

Οι πάροχοι και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι πάντοτε υπεύθυνοι για τις διάφορες προσφορές που έχουν άμεση σχέση με τις ισορροπίες και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις. Στα ΗΑΕ, τα κύρια μηνύματα μπορούν να διατεθούν σε τρία διαφορετικά θέματα:

  1. Παίρνοντας ένα σαγόνι με την κατάλληλη αλήθεια;
  2. Το να κυριαρχεί ένα αστικό περιβάλλον, ή
  3. Πατώντας εγκληματικές κατηγορίες με την αστυνομία ή το δημόσιο πρόσωπο. Αυτά τα πράγματα μπορούν να επιδιωχθούν είτε σε κάποιο χρόνο είτε αναπόφευκτα, αν και οι ευθύνες τους στο δικαστήριο θα συνεχίσουν να παραμένουν σε κάθε άλλη περίπτωσή τους.

Αναλαμβάνοντας τον Dr Ameen Al Amіrі, βοηθός του Υπουργείου Οικονομίας και Προβλέψεων για την Πολιτική Δημοσίων Έργων και την Ενημέρωση.

Το νέο πνεύμα στο Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τη Σάρτζα, των ΗΑΕ στοχεύει να εξασφαλίσει δίκαιη διασκέδαση για ιατρούς και γιατρούς, καθώς και για μια καλή ισορροπία με αυτό που συμβαίνει. Ο λόγος είπε ότι χρειάστηκε να αποκτήσει σημαντική βοήθεια, να περιγράψει τη σχετική ιατρική για να διευκρινίσει και να διεκπεραιώσει τη διαδικασία έρευνας.

Κάτω από το γεγονός ότι οι ασθενείς μπορούν να ανακαλύψουν τυχόν αμέλεια ή ιατρική αμέλεια με ρισθούς ή πιο δύσκολες συζητήσεις με τις υγειονομικές αρχές.

Μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διεκπεραιωθούν από ασθενείς, το φακελλίσκο τους ή κάποια μερίδα στην άνοδο της ισορροπίας (για την οποία λαμβάνεται η συγκατάθεσή τους). Η υγειονομική περίθαλψη είναι υπεύθυνη για την αναστροφή των αιτίων στο ΗΑΕ (δηλαδή το DHA Ντουμπάι Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές του Αμπού Ντάμπι και το Υπουργείο Υγείας) θα διερευνήσουν τους διάφορους ιατρούς και θα καθορίσουν κατά πόσον τα κατάλληλα ιατρικά πρότυπα δεν είναι κατάλληλα. Εάν μια διαδικασία είναι απαραίτητη για την αμέλεια, η αρμόδια για την υγειονομική περίθαλψη αρχή πρέπει να λάβει τέσσερα βασικά θέματα:

(α) Να καταδικάσει τον επαγγελματία ή το ίδρυμα.

(β) Αναγκάζει την επιχείρηση να υποβληθεί σε περαιτέρω κατάρτιση και να αποχωρήσει από κάποια άλλη ιατρική περίθαλψη με άδεια υγείας.

(γ) Ανακουφίστε ή αφαιρέστε είτε τον ιατρό είτε το επάγγελμα του ιατρού (είτε προσωρινά είτε ανατρέχοντας στην αρχή του ιατρικού χώρου ή

(δ) Πρόστιμο για την ιδέα.

Επίσης, τα πολιτικά δικαστήρια μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερη συνύπαρξη κατά των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και την καταβολή πόρων για τις ζημίες που προκαλούνται από το ιατρικό επάγγελμα. Η σοφίτα θα αποζημιώσει αν διαπιστώσει ότι η αξία του λογαριασμού ήταν εξαιρετικά ανυπόφορη.

Δεν υπάρχουν προηγούμενα για τα διαμαρτυρόμενα από τα δικαστήρια ιατρικά μαρτυρία. Οι περισσότεροι από τη στιγμή που έχουν και είναι στη διακριτική ευχέρεια της κρίσης, η οποία αξιολογεί το λαιμό του dâmаgеѕ ѕuffеrеd από ένα ratіеnt. Η απόφαση θα ληφθεί σε μια σειρά από την έρευνα, η οποία αξιολογεί πάντα ιατρική έκθεση εμπειρογνώμονα ή κοινότητα.

Οι καταγγελίες θα αναφερθούν σε μια μεγάλη ευθύνη που θα προκύψει από τον υπεύθυνο της αντιμετώπισης και την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της υγείας του αούθωρα.

Το πρόβλημα θα αποφασίσει όταν υπάρχει αθέμιτη πρακτική, πόσο ακαθάριστο είναι, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην κακή πρακτική, μπορεί να προκύψει και να προκύψει. Οι ασθενείς, οι γιατροί και η βοήθεια μπορούν να υποστηρίξουν την απόφαση, εντός 30 ημερών, σε μια υψηλότερη πιθανότητα να οριστεί, ανάλογα με το ζήτημα. Ο μεγαλύτερος λόγος θα λάβει μια απόφαση, η οποία είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Δικηγόροι για ιατρική αμέλεια

 

Για την κακή πρακτική για να είναι εγκληματική, πρέπει να θεωρηθεί ως «σοβαρή κακή πρακτική» από την ανώτερη επιτροπή ευθύνης.

Ο Δρ Al Amiri έκρινε ότι τα θύματα αμέλειας ή μεγάλης αμέλειας μπορούν να παραμείνουν αντιμέτωποι με την αντιμετώπισή τους σε τρία διαφορετικά ζητήματα: Μπορούν να περάσουν μια συζήτηση με την τοπική υγειονομική αρχή, με μια ευνοϊκή περίπτωσή τους ενώπιον των συντρόφων και - αν η απάντηση η κακή πρακτική ήταν σοβαρή - συνεχίζει μια μείζονα υπόθεση εναντίον του δωρητή ή του πάροχου με τον πλουραλιστικό αντιπρόσωπο.

Ορισμένες από τις κατηγορίες ιατρικών κακοδιοίκησης των ΗΑΕ που ειδικεύεται στο δικηγορικό γραφείο μας από δικηγόρους και δικηγόρους της Ντάβας είναι:

. Χειρουργικά σφάλματα
. Σφάλματα φαρμάκων και φαρμακείων
. Μετεγχειρητικά σφάλματα περίθαλψης
. Ακτινολογικά λάθη
. Αποτυχία διάγνωσης καρκίνου και άλλων παθήσεων
. Λανθασμένη διάγνωση τραυματισμού ή ασθένειας
. Τραυματισμοί Γέννησης και Τραύμα
. Εγκεφαλική παράλυση
. Η παράλυση του Ερμπ
. Σφάλματα αναισθησίας
. Νοσηλευτική αμέλεια
. Παραπλανητικός θάνατος
. Αμέλεια που επηρεάζει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό
. Λάθη στη συνταγογράφηση ή τη χορήγηση φαρμάκων
. Καθυστερημένη διάγνωση
. Αποτυχία αντιμετώπισης
. Αστική ευθύνη προϊόντων
. Οποιοσδήποτε τύπος λανθασμένης διάγνωσης
. Πολλά περισσότερα..

«Σε όλες τις περιπτώσεις, dосtоrѕ аnd mеdісаl tесhnісіаnѕ μπορεί nоt Να είστε аrrеѕtеd, ԛuеѕtіоnеd оr dеtаіnеd unlеѕѕ ένα fіnаl dесіѕіоn από το hіghеr ιατρική lіаbіlіtу соmmіѕѕіоn іѕ πραγματοποιηθεί προς thе еffесt εκείνο το ακαθάριστο mеdісаl αμέλεια hаѕ bееn соmmіttеd,» είπε ο Δρ Αλ Amіrі. Εάν η σοβαρότητα και η σοβαρότητα της βλάβης που έχει προκύψει έχουν γίνει σοβαρά, αν και έχουν σημαντική διαφορά, ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει έναν όρο φυλάκισης από ένα άτομο μέχρι ένα ή άλλο από το Dh200,000 ή και από τα δύο.

Αυτά τα τέλη είναι πληρωτέα σε αυτό και πρέπει να λάβουμε οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση που απονέμεται στο θύμα με ένα ασφαλές κουρτίνα. Εάν το ακαθάριστο παράπτωμα χρειαστεί θάνατο, τότε θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο όριο έως δύο ετών, ή ένα πρόστιμο έως 500,000 ή και τα δύο. Και αν η αιτία αυτού του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι έκανε κάτι άλλο, τότε το ζήτημα θα μπορούσε να αυξηθεί έως το Dh1.

Δήλωσε ο Δρ Al Amіrі η οποία αφορά τη σοβαρή ιατρική αμέλεια ή τη σοβαρότητα που ασκείται στα μικρά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απόφαση και τον ειδικό εμπειρογνώμονα από το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, πριν διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους.

"Το τελευταίο, ωστόσο, προσφέρει μια τεράστια ανακούφιση στους παροχείς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλη η φιλική προς το περιβάλλον λύση σε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά από ένα τελικό δικαστήριο που έχει εκδοθεί. Η λεσβία σημαίνει ότι το σημαντικό κομμάτι είναι αποφασισμένο και το πιο δημοφιλές, αν αναλογιστεί κανείς αν το ζητούμενο επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εξάσκησής του,"Δήλωσε ο Αλ Άμιρι.

Ο διακανονισμός, ωστόσο, δεν επηρεάζει τα θύματα του θύματος να ζητήσουν συνειδητοποίηση κατά τη διάρκεια της σορού του. Και η τακτοποίηση πρόκειται να αποτελέσει την αιτία της επανάληψης της ολιγαρχίας ή της μαζικής αμέλειας.

Ενώ η ιατρική αμέλεια μπορεί να συμβεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, το γενικό θέμα είναι ότι ένας ιατρός επαγγελματίας αποκλίνει από το επίπεδο περίθαλψης που απαιτείται από το καθήκον του προς τους ασθενείς.

Οποιαδήποτε απόκλιση από το αποδεκτό ιατρικό επίπεδο φροντίδας θεωρείται ιατρική αμέλεια και αν προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη σε έναν ασθενή, ο γιατρός, το προσωπικό ή / και το νοσοκομείο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Ιατρικά αδίκημα δικηγόρων και νομικών συμβούλων στο Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και το Sharjah, ΗΑΕ

Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση στα νομικά καταλόγους. Οι δικηγόροι και οι νομικοί σύμβουλοί μας στο Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και το Sharjah της ΗΑΕ αναγνωρίζονται ως ομάδα ειδικών για ιατρική αμέλεια ή αμέλεια, κλινική αμέλεια και σωματική βλάβη.

Υποβολή και αξιολόγηση για περίπτωση ιατρικής αμέλειας.

Μεταβείτε στην κορυφή