Νόμοι για δωροδοκία, εγκλήματα διαφθοράς και τιμωρίες στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν θεσπίσει αυστηρούς νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Με μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε αυτά τα αδικήματα, η χώρα επιβάλλει αυστηρές ποινές σε άτομα και οργανισμούς που κρίνονται ένοχοι για εμπλοκή σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Οι προσπάθειες των ΗΑΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στοχεύουν στη διατήρηση της διαφάνειας, την υποστήριξη του κράτους δικαίου και την προώθηση ενός δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλους τους ενδιαφερόμενους. Λαμβάνοντας μια σταθερή στάση κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, τα ΗΑΕ επιδιώκουν να καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη, να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και να καθιερωθούν ως κορυφαίος παγκόσμιος επιχειρηματικός κόμβος που βασίζεται στις αρχές της λογοδοσίας και της ηθικής συμπεριφοράς.

Ποιος είναι ο ορισμός της δωροδοκίας σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ;

Σύμφωνα με το νομικό σύστημα των ΗΑΕ, η δωροδοκία ορίζεται ευρέως ως η πράξη προσφοράς, υπόσχεσης, παροχής, απαίτησης ή αποδοχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος ή κινήτρου, άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα ένα άτομο να ενεργήσει ή να μην ενεργήσει κατά την εκτέλεση τα καθήκοντά τους. Αυτό περιλαμβάνει ενεργητικές και παθητικές μορφές δωροδοκίας, στις οποίες εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και ιδιώτες και οντότητες. Η δωροδοκία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε μετρητά, δώρων, ψυχαγωγίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ικανοποίησης που έχει σκοπό να επηρεάσει ακατάλληλα την απόφαση ή τις ενέργειες του παραλήπτη.

Ο Ομοσπονδιακός Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ και άλλοι σχετικοί νόμοι παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον ορισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών δωροδοκίας. Αυτό περιλαμβάνει αδικήματα όπως δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων και πληρωμές διευκόλυνσης. Οι νόμοι καλύπτουν επίσης σχετικά αδικήματα όπως υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας, ξέπλυμα χρήματος και εμπορία επιρροής, που συχνά διασταυρώνονται με υποθέσεις δωροδοκίας και διαφθοράς. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία των ΗΑΕ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας δεν ισχύει μόνο για ιδιώτες αλλά και για εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, καθιστώντας τα υπόλογα για πρακτικές διαφθοράς. Στοχεύει επίσης στη διατήρηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλους τους τομείς, ενισχύοντας ένα δίκαιο και ηθικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ προάγει τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι δωροδοκίας που αναγνωρίζονται στα ΗΑΕ;

Είδος ΔωροδοκίαςΠεριγραφή
Δωροδοκία δημοσίων λειτουργώνΠροσφορά ή αποδοχή δωροδοκιών για να επηρεάσει τις ενέργειες ή τις αποφάσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υπουργών, δικαστών, αξιωματικών επιβολής του νόμου και δημοσίων υπαλλήλων.
Δωροδοκία στον Ιδιωτικό ΤομέαΠροσφορά ή αποδοχή δωροδοκιών στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών ή επιχειρηματικών συναλλαγών, στις οποίες εμπλέκονται ιδιώτες ή οντότητες.
Δωροδοκία ξένων δημοσίων λειτουργώνΔωροδοκία ξένων δημοσίων αξιωματούχων ή αξιωματούχων δημόσιων διεθνών οργανισμών για την απόκτηση ή διατήρηση επιχείρησης ή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος.
Πληρωμές ΔιευκόλυνσηςΜικρές ανεπίσημες πληρωμές που πραγματοποιούνται για την επιτάχυνση ή τη διασφάλιση της εκτέλεσης συνήθων κρατικών ενεργειών ή υπηρεσιών τις οποίες δικαιούται νόμιμα ο πληρωτής.
Trading in InfluenceΠροσφορά ή αποδοχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός δημόσιου λειτουργού ή αρχής.
ΥπεξαίρεσηΗ υπεξαίρεση ή μεταβίβαση περιουσίας ή κεφαλαίων που έχουν ανατεθεί στη φροντίδα κάποιου για προσωπικό όφελος.
Κατάχρηση εξουσίαςΗ ακατάλληλη χρήση μιας επίσημης θέσης ή εξουσίας για προσωπικό όφελος ή προς όφελος άλλων.
Ξέπλυμα Βρώμικου ΧρήματοςΗ διαδικασία απόκρυψης ή συγκάλυψης της προέλευσης χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα.

Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών διαφθοράς, διασφαλίζοντας ότι διάφορες μορφές δωροδοκίας και συναφών αδικημάτων αντιμετωπίζονται και τιμωρούνται ανάλογα, ανεξάρτητα από το πλαίσιο ή τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ποιες είναι οι βασικές διατάξεις του νόμου κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ;

Ακολουθούν οι βασικές διατάξεις του νόμου κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ:

 • Πλήρης ορισμός που καλύπτει τη δημόσια και ιδιωτική δωροδοκία: Ο νόμος παρέχει έναν ευρύ ορισμό της δωροδοκίας που περιλαμβάνει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζοντας ότι αντιμετωπίζονται οι πρακτικές διαφθοράς σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
 • Ποινικοποιεί την ενεργητική και παθητική δωροδοκία, συμπεριλαμβανομένων των ξένων αξιωματούχων: Ο νόμος ποινικοποιεί τόσο την πράξη προσφοράς δωροδοκίας (ενεργητική δωροδοκία) όσο και την πράξη αποδοχής δωροδοκίας (παθητική δωροδοκία), επεκτείνοντας την εμβέλειά της σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ξένοι δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Απαγορεύει τις πληρωμές διευκόλυνσης ή «λίπανσης»: Ο νόμος απαγορεύει την πληρωμή μικρών ανεπίσημων ποσών, γνωστών ως πληρωμών διευκόλυνσης ή «λίπανσης», τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για την επίσπευση συνήθων κυβερνητικών ενεργειών ή υπηρεσιών.
 • Σκληρές ποινές όπως φυλάκιση και βαριά πρόστιμα: Ο νόμος επιβάλλει αυστηρές ποινές για αδικήματα δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων ποινών φυλάκισης και σημαντικών οικονομικών προστίμων, που λειτουργούν ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια σε τέτοιες πρακτικές διαφθοράς.
 • Εταιρική ευθύνη για αδικήματα δωροδοκίας εργαζομένων/πρακτόρων: Ο νόμος καθιστά τους οργανισμούς υπεύθυνους για αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπαλλήλους ή πράκτορές τους, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες διατηρούν ισχυρά προγράμματα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και ασκούν τη δέουσα επιμέλεια.
 • Εξωεδαφική προσέγγιση για υπηκόους ΗΑΕ/κατοίκους στο εξωτερικό: Ο νόμος επεκτείνει τη δικαιοδοσία του να καλύπτει αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπηκόους των ΗΑΕ ή κατοίκους εκτός της χώρας, επιτρέποντας τη δίωξη ακόμη και αν το αδίκημα συνέβη στο εξωτερικό.
 • Προστασία πληροφοριοδοτών για την ενθάρρυνση της αναφοράς: Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών που αναφέρουν περιπτώσεις δωροδοκίας ή διαφθοράς, ενθαρρύνοντας τα άτομα να γνωστοποιούν πληροφορίες χωρίς φόβο αντεκδίκησης.
 • Κατάσχεση εσόδων από δωροδοκία: Ο νόμος επιτρέπει τη δήμευση και την ανάκτηση τυχόν εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από αδικήματα δωροδοκίας, διασφαλίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα παράνομα κέρδη τους.
 • Υποχρεωτικά προγράμματα συμμόρφωσης για οργανισμούς ΗΑΕ: Ο νόμος επιβάλλει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ να εφαρμόζουν ισχυρά προγράμματα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών και εκπαίδευσης, για την πρόληψη και τον εντοπισμό της δωροδοκίας.
 • Διεθνής συνεργασία σε έρευνες/διώξεις δωροδοκίας: Ο νόμος διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία και την αμοιβαία νομική συνδρομή σε έρευνες και διώξεις δωροδοκίας, επιτρέποντας τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρατικών υποθέσεων δωροδοκίας.

Ποιες είναι οι τιμωρίες για αδικήματα δωροδοκίας στα ΗΑΕ;

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετούν μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς, με αυστηρές κυρώσεις που περιγράφονται στο Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 31 του 2021 σχετικά με την έκδοση του νόμου περί εγκλημάτων και κυρώσεων, και συγκεκριμένα στα άρθρα 275 έως 287 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ . Οι συνέπειες για τα αδικήματα δωροδοκίας είναι σοβαρές και ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του αδικήματος και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Δωροδοκία που εμπλέκει δημόσιους λειτουργούς

 1. Χρονική φυλάκιση
  • Η απαίτηση, η αποδοχή ή η λήψη δώρων, παροχών ή υποσχέσεων με αντάλλαγμα την εκτέλεση, παράλειψη ή παράβαση επίσημων καθηκόντων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια (άρθρα 275-278).
  • Η διάρκεια της ποινής φυλάκισης εξαρτάται από τη σοβαρότητα του αδικήματος και τις θέσεις που κατέχουν τα εμπλεκόμενα άτομα.
 2. Οικονομικές κυρώσεις
  • Επιπλέον ή εναλλακτικά της φυλάκισης, μπορούν να επιβληθούν και σημαντικά πρόστιμα.
  • Αυτά τα πρόστιμα συχνά υπολογίζονται με βάση την αξία της δωροδοκίας ή ως πολλαπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας.

Δωροδοκία στον Ιδιωτικό Τομέα

 1. Ενεργή δωροδοκία (Προσφορά δωροδοκίας)
  • Η προσφορά δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα είναι αξιόποινη πράξη, με δυνητική ποινή φυλάκισης έως 5 ετών (άρθρο 283).
 2. Παθητική δωροδοκία (Αποδοχή δωροδοκίας)
  • Η αποδοχή δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών (άρθρο 284).

Πρόσθετες συνέπειες και κυρώσεις

 1. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
  • Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν την εξουσία να κατάσχουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται ή χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη αδικημάτων δωροδοκίας (άρθρο 285).
 2. Αποκλεισμός και μαύρη λίστα
  • Τα άτομα και οι εταιρείες που κρίνονται ένοχοι για δωροδοκία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε κρατικές συμβάσεις ή να μπουν στη μαύρη λίστα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ΗΑΕ.
 3. Εταιρικές κυρώσεις
  • Εταιρείες που εμπλέκονται σε αδικήματα δωροδοκίας μπορεί να αντιμετωπίσουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ανάκλησης επιχειρηματικών αδειών, διάλυσης ή τοποθέτησης υπό δικαστική εποπτεία.
 4. Πρόσθετες κυρώσεις για ιδιώτες
  • Τα άτομα που καταδικάζονται για αδικήματα δωροδοκίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες κυρώσεις, όπως απώλεια πολιτικών δικαιωμάτων, απαγόρευση κατοχής ορισμένων θέσεων ή απέλαση για υπηκόους μη ΗΑΕ.

Η αυστηρή στάση των ΗΑΕ για τα αδικήματα δωροδοκίας υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών και της εφαρμογής ισχυρών πολιτικών και διαδικασιών κατά της διαφθοράς. Η αναζήτηση νομικών συμβουλών και η τήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας είναι ζωτικής σημασίας για άτομα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ.

Πώς χειρίζονται τα ΗΑΕ την έρευνα και τη δίωξη υποθέσεων δωροδοκίας;

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες μονάδες κατά της διαφθοράς εντός των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, όπως η Εισαγγελία του Ντουμπάι και το Δικαστικό Τμήμα του Άμπου Ντάμπι, υπεύθυνες για τη διερεύνηση καταγγελιών για δωροδοκία. Αυτές οι μονάδες απασχολούν εκπαιδευμένους ανακριτές και εισαγγελείς που συνεργάζονται στενά με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ρυθμιστικούς φορείς και άλλους κυβερνητικούς φορείς. Έχουν ευρείες εξουσίες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και τη λήψη σχετικών εγγράφων και αρχείων.

Μόλις συγκεντρωθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση παραπέμπεται στην Εισαγγελία, η οποία εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζει εάν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Οι εισαγγελείς στα ΗΑΕ είναι ανεξάρτητοι και έχουν την εξουσία να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Το δικαστικό σύστημα των ΗΑΕ ακολουθεί αυστηρές νομικές διαδικασίες, τηρώντας τις αρχές της δίκαιης δίκης και της δίκαιης δίκης, με τους κατηγορούμενους να έχουν δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης και την ευκαιρία να υποβάλουν την υπεράσπισή τους.

Επιπλέον, το Κρατικό Ελεγκτικό Ίδρυμα (SAI) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρατικών υπηρεσιών και στη διασφάλιση της ορθής χρήσης των δημόσιων πόρων. Εάν εντοπιστούν περιπτώσεις δωροδοκίας ή κατάχρησης δημοσίων πόρων, το SAI μπορεί να παραπέμψει το θέμα στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω έρευνα και πιθανή δίωξη.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες άμυνες για τις κατηγορίες δωροδοκίας σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ;

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των ΗΑΕ, τα άτομα ή οι οντότητες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους διάφορες άμυνες, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές άμυνες που θα μπορούσαν να προβληθούν:

 1. Έλλειψη πρόθεσης ή γνώσης
  • Ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είχε την απαραίτητη πρόθεση ή γνώση για να διαπράξει το αδίκημα της δωροδοκίας.
  • Αυτή η άμυνα θα μπορούσε να εφαρμοστεί εάν ο κατηγορούμενος μπορεί να αποδείξει ότι ενήργησε χωρίς να κατανοήσει την πραγματική φύση της συναλλαγής ή ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη δωροδοκίας.
 2. Καταναγκασμός ή εξαναγκασμός
  • Εάν ο κατηγορούμενος μπορεί να αποδείξει ότι ήταν υπό πίεση ή εξαναγκάστηκε να δεχτεί ή να προσφέρει δωροδοκία, αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως άμυνα.
  • Ωστόσο, το βάρος της απόδειξης για τη διαπίστωση καταναγκασμού ή εξαναγκασμού είναι συνήθως υψηλό και ο εναγόμενος πρέπει να παράσχει επιτακτικά στοιχεία για να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό.
 3. Εγκλωβισμός
  • Σε περιπτώσεις όπου ο κατηγορούμενος παρακινήθηκε ή παγιδεύτηκε να διαπράξει το αδίκημα της δωροδοκίας από αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικούς αξιωματούχους, μπορεί να εφαρμοστεί υπεράσπιση παγίδευσης.
  • Ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είχε καμία προδιάθεση να διαπράξει το αδίκημα και ότι δέχθηκε αδικαιολόγητη πίεση ή παρότρυνση από τις αρχές.
 4. Λάθος Γεγονότος ή Νόμου
  • Ο κατηγορούμενος μπορεί να υποστηρίξει ότι έκαναν ένα γνήσιο πραγματικό ή νομικό λάθος, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι οι ενέργειές τους δεν ήταν παράνομες.
  • Αυτή η υπεράσπιση είναι δύσκολο να καθιερωθεί, καθώς οι νόμοι κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ είναι ευρέως δημοσιευμένοι και γνωστοί.
 5. Έλλειψη δικαιοδοσίας
  • Σε υποθέσεις που αφορούν διασυνοριακά στοιχεία, ο κατηγορούμενος μπορεί να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία των ΗΑΕ για το φερόμενο αδίκημα.
  • Αυτή η υπεράσπιση θα μπορούσε να είναι σχετική εάν το αδίκημα της δωροδοκίας έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας των ΗΑΕ.
 6. Παραγραφή
  • Ανάλογα με το συγκεκριμένο αδίκημα δωροδοκίας και την ισχύουσα παραγραφή σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ, ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί ότι η δίωξη έχει παραγραφεί και δεν μπορεί να προχωρήσει.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα και η επιτυχία αυτών των υπερασπιστών θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται. Συνιστάται στους κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία στα ΗΑΕ να αναζητήσουν νομική συμβουλή από έμπειρους δικηγόρους που είναι εξοικειωμένοι με τους νόμους και το νομικό σύστημα των ΗΑΕ κατά της δωροδοκίας.

Πώς εφαρμόζεται ο νόμος κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ σε εταιρείες και επιχειρήσεις στα ΗΑΕ;

Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Διατάγματος Νο. 31 του 2021 σχετικά με την έκδοση του νόμου περί εγκλημάτων και κυρώσεων, ισχύουν για εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνες για αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους τους που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.

Η εταιρική ευθύνη μπορεί να προκύψει όταν διαπράττεται αδίκημα δωροδοκίας προς όφελος της εταιρείας, ακόμη και αν η διοίκηση ή η ηγεσία της εταιρείας αγνοούσαν την παράνομη συμπεριφορά. Οι εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προστίμων, αναστολής ή ανάκλησης αδειών εκμετάλλευσης, διάλυσης ή τοποθέτησης υπό δικαστική εποπτεία.

Για τον μετριασμό των κινδύνων, οι επιχειρήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια σε τρίτους μεσάζοντες και να παρέχουν τακτική εκπαίδευση στους υπαλλήλους σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας. Η αδυναμία διατήρησης επαρκών εσωτερικών ελέγχων και προληπτικών μέτρων μπορεί να εκθέσει τις εταιρείες σε σημαντικές νομικές συνέπειες και συνέπειες για τη φήμη.

Μεταβείτε στην κορυφή