Υποκίνηση ταραχών και ταραχών στα ΗΑΕ

Η διατήρηση της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής σταθερότητας είναι υψίστης σημασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Ως εκ τούτου, η χώρα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ενεργειών που απειλούν αυτές τις ζωτικής σημασίας πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης αναταραχών και ταραχών. Οι νόμοι των ΗΑΕ έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα συμφέροντα του έθνους και να προστατεύουν τα δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων τους, ποινικοποιώντας δραστηριότητες όπως η διάδοση ψευδών πληροφοριών, η υποκίνηση μίσους, η συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένες διαδηλώσεις ή διαδηλώσεις και η εμπλοκή σε άλλες πράξεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη ή υπονομεύουν την εξουσία του κράτους. Αυτοί οι νόμοι επιφέρουν αυστηρές ποινές για όσους κριθούν ένοχοι, αντανακλώντας την ακλόνητη δέσμευση των ΗΑΕ για την τήρηση του νόμου και της τάξης, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες, τις αρχές και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Ποιος είναι ο νομικός ορισμός της εξέγερσης σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ;

Η έννοια της εξέγερσης ορίζεται σαφώς και αντιμετωπίζεται στο νομικό σύστημα των ΗΑΕ, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της χώρας για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής σταθερότητας. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα των ΗΑΕ, η εξέγερση περιλαμβάνει μια σειρά αδικημάτων που περιλαμβάνουν υποκίνηση εναντίωσης ή ανυπακοής κατά της εξουσίας του κράτους ή απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας της κυβέρνησης.

Οι στασιαστικές πράξεις βάσει της νομοθεσίας των ΗΑΕ περιλαμβάνουν την προώθηση ιδεολογιών που στοχεύουν στην ανατροπή του κυβερνώντος συστήματος, την υποκίνηση μίσους κατά του κράτους ή των θεσμών του, τη δημόσια προσβολή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή των αρχόντων των Εμιράτων και τη διάδοση ψευδών πληροφοριών ή φημών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια τάξη . Επιπλέον, η συμμετοχή ή η οργάνωση μη εξουσιοδοτημένων διαδηλώσεων, διαδηλώσεων ή συγκεντρώσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημόσια ασφάλεια ή να θέσουν σε κίνδυνο τα κοινωνικά συμφέροντα θεωρούνται αδικήματα.

Ο νομικός ορισμός των ΗΑΕ για την εξέγερση είναι περιεκτικός και περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας ή να υπονομεύσουν τις αρχές διακυβέρνησής της. Αυτό αντανακλά την αταλάντευτη στάση του έθνους ενάντια σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αποτελούν απειλή για την εθνική του ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την ευημερία των πολιτών και των κατοίκων του.

Ποιες ενέργειες ή ομιλία μπορούν να θεωρηθούν ως υποκίνηση εξέγερσης ή στασιαστικά αδικήματα στα ΗΑΕ;

Οι νόμοι των ΗΑΕ ορίζουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και ομιλιών που μπορούν να θεωρηθούν ταραχοποιητικά αδικήματα ή υποκίνηση εξέγερσης. Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Προώθηση ιδεολογιών ή πεποιθήσεων που στοχεύουν να ανατρέψουν το κυρίαρχο σύστημα, να υπονομεύσουν τους κρατικούς θεσμούς ή να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της κυβέρνησης.
 2. Δημόσια προσβολή ή δυσφήμιση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των ηγεμόνων των εμιράτων ή των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου μέσω λόγου, γραπτού ή άλλου τρόπου.
 3. Διάδοση ψευδών πληροφοριών, φημών ή προπαγάνδας που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια τάξη, την κοινωνική σταθερότητα ή τα συμφέροντα του κράτους.
 4. Υποκίνηση μίσους, βίας ή θρησκευτικής διχόνοιας εναντίον του κράτους, των θεσμών του ή τμημάτων της κοινωνίας με βάση παράγοντες όπως η θρησκεία, η φυλή ή η εθνικότητα.
 5. Συμμετοχή ή οργάνωση μη εξουσιοδοτημένων διαδηλώσεων, διαδηλώσεων ή δημόσιων συγκεντρώσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημόσια ασφάλεια ή να θέσουν σε κίνδυνο τα κοινωνικά συμφέροντα.
 6. Δημοσίευση ή κυκλοφορία υλικού, έντυπου ή διαδικτυακού, που προωθεί ταραχές ιδεολογίες, υποκινεί την εναντίωση κατά του κράτους ή περιέχει ψευδείς πληροφορίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι νόμοι των ΗΑΕ για την εξέγερση είναι περιεκτικοί και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και ομιλιών, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, που θεωρείται ότι απειλούν τη σταθερότητα, την ασφάλεια ή την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Ποιες είναι οι τιμωρίες για εγκλήματα που σχετίζονται με την εξέγερση στα ΗΑΕ;

Τα ΗΑΕ λαμβάνουν αυστηρή στάση κατά των εγκλημάτων που σχετίζονται με την εξέγερση, επιβάλλοντας αυστηρές ποινές σε όσους κρίνονται ένοχοι για τέτοια αδικήματα. Οι κυρώσεις περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα των ΗΑΕ και σε άλλους σχετικούς νόμους, όπως το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 5 του 2012 για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.

 1. Φυλάκιση: Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα του αδικήματος, τα άτομα που καταδικάζονται για εγκλήματα που σχετίζονται με την εξέγερση μπορούν να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ, όποιος ιδρύει, διευθύνει ή εντάσσεται σε μια οργάνωση που στοχεύει στην ανατροπή της κυβέρνησης ή στην υπονόμευση του κυβερνητικού συστήματος του κράτους μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ή σε προσωρινή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
 2. Θανατική ποινή: Σε ορισμένες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτές που αφορούν πράξεις βίας ή τρομοκρατίας στο όνομα της εξέγερσης, μπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή. Το άρθρο 180 του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι όποιος κριθεί ένοχος για διάπραξη πράξης εξέγερσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου προσώπου μπορεί να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.
 3. Πρόστιμα: Σημαντικά πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν παράλληλα ή αντί για φυλάκιση. Για παράδειγμα, το άρθρο 183 του Ποινικού Κώδικα ορίζει πρόστιμο εντός συγκεκριμένου εύρους για όποιον προσβάλλει δημόσια τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τους ηγεμόνες των Εμιράτων.
 4. Απέλαση: Υπήκοοι εκτός των ΗΑΕ που καταδικάστηκαν για εγκλήματα που σχετίζονται με την εξέγερση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απέλαση από τη χώρα, εκτός από άλλες ποινές, όπως φυλάκιση και πρόστιμα.
 5. Ποινές για το ηλεκτρονικό έγκλημα: Το ομοσπονδιακό διάταγμα νόμου αριθ. 5 του 2012 για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο περιγράφει συγκεκριμένες κυρώσεις για αδικήματα που σχετίζονται με την εξέγερση που διαπράττονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής φυλάκισης και των προστίμων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αρχές των ΗΑΕ έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλουν κατάλληλες ποινές με βάση τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η σοβαρότητα του αδικήματος, οι πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη και επίπεδο συμμετοχής ή πρόθεσης.

Πώς διαφοροποιούν οι νόμοι των ΗΑΕ μεταξύ κριτικής/διαφωνίας και ταραχών;

Κριτική / ΔιαφωνίαΑνατρεπτικές Δραστηριότητες
Εκφράζεται με ειρηνικά, νόμιμα και μη βίαια μέσαΑμφισβήτηση της νομιμότητας της κυβέρνησης
Διατύπωση απόψεων, διατύπωσης ανησυχιών ή συμμετοχής σε συζητήσεις με σεβασμό για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντοςΠροώθηση ιδεολογιών που στοχεύουν στην ανατροπή του κυρίαρχου συστήματος
Γενικά προστατεύεται ως ελευθερία έκφρασης, αρκεί να μην υποδαυλίζει μίσος ή βίαΥποκίνηση βίας, σεχταριστικής διχόνοιας ή μίσους
Συμβολή στην ανάπτυξη και ανάπτυξη της κοινωνίαςΔιάδοση ψευδών πληροφοριών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη
Επιτρέπεται εντός των ορίων του νόμουΘεωρείται παράνομο και τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ
Η πρόθεση, το πλαίσιο και ο πιθανός αντίκτυπος αξιολογούνται από τις αρχέςΑποτελεί απειλή για τη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή της χώρας

Οι αρχές των ΗΑΕ κάνουν διάκριση μεταξύ νόμιμων μορφών κριτικής ή διαφωνίας, που είναι γενικά ανεκτές, και ταραχών, που θεωρούνται παράνομες και υπόκεινται σε νομικές ενέργειες και κατάλληλες τιμωρίες. Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η πρόθεση, το πλαίσιο και ο δυνητικός αντίκτυπος των εν λόγω πράξεων ή ομιλίας, καθώς και κατά πόσον υπερβαίνουν τα όρια για υποκίνηση βίας, υπονόμευση κρατικών θεσμών ή απειλή για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Τι ρόλο παίζει η πρόθεση στον προσδιορισμό του αν οι πράξεις κάποιου συνιστούν εξέγερση;

Η πρόθεση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του εάν οι πράξεις ή ο λόγος ενός ατόμου συνιστούν εξέγερση σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ. Οι αρχές αξιολογούν την υποκείμενη πρόθεση πίσω από τις ενέργειες ή τις δηλώσεις να κάνουν διάκριση μεταξύ της νόμιμης κριτικής ή της διαφωνίας και των ταραχοποιών δραστηριοτήτων που απειλούν την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Εάν η πρόθεση θεωρείται ότι είναι η ειρηνική έκφραση απόψεων, η έκφραση ανησυχιών ή η εμπλοκή σε συζητήσεις με σεβασμό για θέματα δημοσίου συμφέροντος, γενικά δεν θεωρείται στασιασμός. Ωστόσο, εάν η πρόθεση είναι να υποκινήσει τη βία, να προωθήσει ιδεολογίες που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης ή να υπονομεύσει τους κρατικούς θεσμούς και την κοινωνική σταθερότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ταραχοποιό αδίκημα.

Επιπλέον, λαμβάνονται επίσης υπόψη το πλαίσιο και ο πιθανός αντίκτυπος των πράξεων ή της ομιλίας. Ακόμα κι αν η πρόθεση δεν είναι ρητά στασιαστική, εάν οι ενέργειες ή οι δηλώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημόσιες αναταραχές, θρησκευτικές διαφωνίες ή υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας, μπορεί να θεωρηθούν ως ταραχοποιητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους των ΗΑΕ.

Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στους νόμους των ΗΑΕ σχετικά με την εξέγερση που διαπράττεται μέσω μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακών πλατφορμών ή δημοσιεύσεων;

Ναι, οι νόμοι των ΗΑΕ έχουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με αδικήματα που σχετίζονται με την εξέγερση που διαπράττονται μέσω μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακών πλατφορμών ή δημοσιεύσεων. Οι αρχές αναγνωρίζουν την πιθανότητα κατάχρησης αυτών των καναλιών για τη διάδοση ταραχοποιού περιεχομένου ή την υποκίνηση ταραχών. Το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 5 του 2012 για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο περιγράφει τις κυρώσεις για αδικήματα που σχετίζονται με την εξέγερση που διαπράττονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως προσωρινή φυλάκιση και πρόστιμα που κυμαίνονται από 250,000 AED (68,000 $) έως 1,000,000 (272,000 $) AED.

Επιπλέον, ο Ποινικός Κώδικας των ΗΑΕ και άλλοι σχετικοί νόμοι καλύπτουν επίσης ταραχοποιητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύσεις ή δημόσιες συγκεντρώσεις. Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φυλάκιση, βαριά πρόστιμα, ακόμη και απέλαση για υπηκόους εκτός ΗΑΕ που έχουν καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα.

Μεταβείτε στην κορυφή