Οικογενειακός δικηγόρος στα ΗΑΕ

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού

Η επαγγελματική μας νομική υπηρεσία είναι τιμήθηκε και εγκρίθηκε με βραβεία που εκδίδονται από διάφορους φορείς. Τα παρακάτω απονέμονται στο γραφείο μας και στους συνεργάτες του για την αριστεία τους στις νομικές υπηρεσίες.

Οικογενειακοί δικηγόροι στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) χειριστεί μερικά από τα πιο ευαίσθητα νομικές υποθέσεις συμμετοχή διαζύγιοεπιμέλεια παιδιούυποστήριξη συζύγουυιοθεσίασχεδιασμός περιουσίας κι αλλα. Το συγκρότημα πλοήγησης τους οικογενειακούς νόμους παρέχει κριτική συμβουλή και εκπροσώπηση σε πελάτες σε περιόδους συχνά βαθιά προκλήσεις.

Τι κάνει ένας οικογενειακός δικηγόρος;

Ένας οικογενειακός δικηγόρος συμβουλεύει και καθοδηγεί πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών η οικογένεια έχει σημασία που διέπεται από το Τα ΗΑΕ νομικό σύστημα και την εθνική νομοθεσία. Αυτοί είναι έμπειρος και έμπειρους νομικούς επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες όπως:

 • Συνήγορος και Σύμβουλος: Οικογενειακοί δικηγόροι μέσα Ντουμπάι ή απέναντι από την άλλη εμιράτα παρέχουν πελάτες με αμερόληπτη κατεύθυνση, υποστήριξη και συμβουλές εμπειρογνωμόνων καθώς αντιμετωπίζουν συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις όπως διαχωρισμός or διαζύγιο, καθορίζοντας επιμέλεια παιδιού or δικαιώματα επίσκεψης, και πολύπλοκο διαίρεση ιδιοκτησίας.
 • Σύνταξη και έλεγχος εγγράφου: Οικογενειακοί δικηγόροι συντάσσουν και εξασφάλιση κρίσιμων νομικών εγγράφων όπως προγαμιαία ή μεταγαμική συμφωνίεςυιοθεσία συμβάσεις ή εγγράφων σχεδιασμού ακινήτων αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια όλα μέρη τηρώντας παράλληλα τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων.
 • Διαμεσολάβηση/Διαιτησία: Κατά τη διάρκεια της διαφορών, συχνά χρησιμεύουν ως διαμεσολαβητές ή διαιτητές, συναντώντας τον καθένα σύζυγοςμητρική εταιρεία or μέλος της οικογένειας να βρίσκει λύσεις που αποφεύγουν τις αντιδικίες όποτε είναι δυνατόν.
 • Δίκη: Εάν το εξώδικο ψήφισμα αποτύχει, οι οικογενειακοί δικηγόροι θα το κάνουν με άγριο αλλά διακριτικό εκπροσωπώ τους πελάτες συμφέροντα στα οικογενειακά δικαστήρια των ΗΑΕ, πλοηγώντας επιδέξια σε όλα τα ισχύοντα εθνικά και σε επίπεδο εμιράτων νόμους.

An έμπειρος οικογενειακός δικηγόρος προσφέρει προσωπικές καθοδήγηση και κατεύθυνση προς την πελάτες σε ένα εύρος ευαίσθητων θέματα οικογενειακού δικαίου:

Διαζύγιο, χωρισμός και συζυγικές διαφορέςΠαιδιά & Θέματα Κηδεμονίας
Διαζύγιο, χωρισμός και ακύρωσηΕπιμέλεια & επίσκεψη παιδιού
Στήριξη/διατροφή συζύγωνΠαιδική προστασία και ευημερία
Διαίρεση περιουσίαςΥιοθεσία & παρένθετη μητρότητα
Συζυγικές συμφωνίεςΊδρυμα πατρότητας
Η ενδοοικογενειακή βίαΚηδεμονία & χειραφέτηση
Διαζύγιο στο εξωτερικόΔιεθνής απαγωγή παιδιών

Γιατί να προσλάβετε δικηγόρο οικογένειας;

Η ενασχόληση με οποιαδήποτε οικογενειακό νομικό ζήτημα ή διαφωνία από μόνη σας μπορεί να διακινδυνεύσει τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας εάν προχωρήσετε χωρίς να κατανοήσετε πλήρως τις επιλογές σας ή τις επιπτώσεις που συνεπάγεται. Ενα έμπειρος οικογενειακός δικηγόρος των ΗΑΕ χρησιμεύει ως αφοσιωμένος σύμβουλός σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε ενημερωμένες επιλογές που βοηθούν στην επίλυση θέματα έχοντας κατά νου το συμφέρον του παιδιού σας.

Βοηθούν πελάτες πλοήγηση σε περίπλοκο νομικό έδαφος ενώ τους φέρεται με συμπόνια. Οι βασικοί λόγοι για να διατηρήσετε έναν οικογενειακό δικηγόρο περιλαμβάνουν το κέρδος:

Εξειδικευμένη Εμπειρογνωμοσύνη

Δίκαιο οικογένειας και διαζυγίου απαιτεί έμπειρη τεχνογνωσία για την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα καταστατικά, η προτεραιότητα των υποθέσεων και οι ποικίλες δικαστικές προοπτικές για κάθε μοναδική κατάσταση. Ενα πληρεξούσιος γνώστης στα τοπικά οικογενειακά δικαστήρια μπορεί να προβλέψει ζητήματα, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να δημιουργήσει προσεκτικά νομικές στρατηγικές που να ανταποκρίνονται πελάτης και την μέλη της οικογένειας η μεγαλύτερη πιθανότητα ευνοϊκού αποτελέσματος.

Αντικειμενική Καθοδήγηση

Δύσκολες αποφάσεις Όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών, τη διαίρεση περιουσιακών στοιχείων, τα κτήματα και τη μεταγαμιαία ζωή είναι εξαιρετικά προσωπικά. Ενα έμπειρος, αμερόληπτος οικογενειακός δικηγόρος τους βοηθάει οι πελάτες βλέπουν όλες τις πλευρές περίπλοκων ζητημάτων χωρίς προκαταλήψεις, συμβουλεύοντάς τους για συνετές ενέργειες.

Δικαστική Αντιπροσωπεία

Εάν μια φιλική συμφωνία παραμένει άπιαστη, ποιοτική νομική εκπροσώπηση καθίσταται ουσιώδης κατά τη διάρκεια της δίκης και της δικαστικής διαδικασίας. Οικογενειακοί δικηγόροι που ειδικεύονται στο δίκαιο των ΗΑΕ κατανοήσουν καλά τις αποχρώσεις του. Χρησιμεύουν ως σθεναροί συνήγοροι ενώπιον δικαστών, διατυπώνοντας έμπειρα επιχειρήματα ενώ αμφισβητούν θέσεις αντίθετες με τους πελάτες τα ενδιαφέροντα.

Σημαντικές Υπηρεσίες που καλύπτονται από Οικογενειακούς Δικηγόρους

Τα οικογενειακά νομικά ζητήματα ποικίλλουν πολύ αλλά συχνά περιλαμβάνουν υψηλά συναισθήματα, κρίσιμα ζητήματα και δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα με μακροπρόθεσμες συνέπειες πολύ πέρα ​​από την ίδια την υπόθεση.

Είτε αντιμετωπίζουν οι πελάτες διαζύγιοδιαφωνίες για την επιμέλειαζητήματα πατρότητας, ανεπιθύμητη αποτελέσματα περιουσίας, απειλές για παιδική μέριμναή σύνθετο υιοθεσία Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι οικογενειακοί δικηγόροι των ΗΑΕ παρέχουν δεσμευμένες συμβουλές και υπεράσπιση σε αυτούς τους τομείς:

Διαζύγιο & Χωρισμός

 • Κίνηση αιτήσεων διαζυγίου και αρχειοθέτησης
 • Αμφισβητούμενοι λόγοι χωρισμού/διαζυγίου
 • Υπολογισμός και προσδιορισμός του υποστήριξη συζύγου/παιδιού
 • Διαίρεση συζυγικών περιουσιακών στοιχείων και χρεών
 • Αίτηση/υπεράσπιση εντολών προστασίας
 • Σχέδιο και κατάθεση συμφωνιών χωρισμού

Επιμέλεια Παιδιού, Επίσκεψη & Συνηγορία Πρόνοιας

 • Θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων φύλαξης
 • Τροποποίηση υφιστάμενων εντολών φύλαξης
 • Εποπτευόμενα αιτήματα επίσκεψης και υπεράσπιση
 • Καταγγελίες για έρευνα παραμέλησης/κατάχρησης
 • Διορισμός/επίβλεψη συντονιστών γονέων
 • Υποστήριξη για πόρους που υποστηρίζουν ειδικές ανάγκες

Προγαμιαία & Μεταγαμιαία Συμφωνία

 • Ολοκληρωμένη σύνταξη εγγράφων
 • Διευκρίνιση και γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων/χρέους
 • Εξετάστε και εξηγήστε τα δικαιώματα, τα δικαιώματα
 • Υποστήριξη της διαπραγμάτευσης δίκαιων όρων συμβολαίου
 • Κατάθεση συμφωνίας σε δικαστήριο οικογένειας/σαρία
 • Απαντήστε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπογραφής

Υιοθεσίες, Παρένθετη μητρότητα, Πατρότητα & Κηδεμονία

 • Διευκόλυνση υιοθεσίας, ίδρυση αναδοχής
 • Σύνταξη και αναθεώρηση σύμβασης παρένθετης μητρότητας
 • Αιτήσεις δικαστηρίου για αποφάσεις πατρότητας
 • Καταγγελία των γονικών δικαιωμάτων
 • Κηδεμόνας, συντηρητής αιτήματα/υπεράσπιση
 • Διαδικασίες απελευθέρωσης ανηλίκων

Προκλήσεις, Σχεδιασμός & Διοίκηση Περιουσίας

 • Αμφισβήτηση αμφισβητούμενων διαθηκών, καταπιστευμάτων
 • Αποτίμηση και διαίρεση περιουσιακών στοιχείων
 • Διαμεσολάβηση / δικαστικές διαφορές κληρονομικών διαφορών
 • Δημιουργία προσαρμοσμένων σχεδίων που καλύπτουν τις οικογενειακές ανάγκες
 • Δικαστική επικύρωση των διαθηκών που έχουν συνταχθεί πρόσφατα
 • Διοικητική υποστήριξη που διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση

Πώς αμείβονται οι οικογενειακοί δικηγόροι;

Κατά την αρχική διαβουλεύσεις, οι οικογενειακοί δικηγόροι των ΗΑΕ διευκρινίζουν τις προσδοκίες και τις επιλογές τιμολόγησης και πληρωμής με τις πιθανές πελάτες. Λίγοι μπορεί να έχουν ωριαίες χρεώσεις, αν και μπορεί να ισχύουν κατ' αποκοπή τέλη για την προετοιμασία/επισκόπηση εγγράφων και για απλά νομικά ζητήματα που περιλαμβάνουν ελάχιστες εμφανίσεις στο δικαστήριο.

Βοηθά πάρα πολύ να λαμβάνετε τις λεπτομέρειες της δομής της αμοιβής και τις εκτιμήσεις κόστους γραπτώς πριν από τη διατήρηση οποιουδήποτε δικηγόρου. Η κατανόηση του χρόνου πληρωμής και των σχεδίων για την ελαχιστοποίηση των δαπανών παρέχει επίσης την ησυχία σας όταν μπείτε σε περίπλοκες διαδικασίες.

Εάν μια υπόθεση εμφανίζεται εξαιρετικά εμπλεκόμενη με απρόβλεπτες ανατροπές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνολικές αμοιβές, ορισμένοι δικηγόροι προτείνουν συνδυασμένες ωριαίες/έκτακτες ρυθμίσεις όπου ένα μέρος των τελών καταβάλλεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Ορισμένες πελάτες αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς, αλλά εξακολουθούν να απαιτούν νομική εκπροσώπηση προστατεύουν ζωτικά οικογενειακά συμφέρονταPro bono βοήθεια υπάρχει εντός των ΗΑΕ που παρέχεται από ομάδες νομικής υπεράσπισης ή μέσω δικαστικού ραντεβού.

Εντοπισμός και Επιλογή Οικογενειακού Δικηγόρου

Όσοι θέλουν να προσλάβουν έναν οικογενειακό δικηγόρο θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να βρουν κάποιον του οποίου το υπόβαθρο, η πείρα και η προσωπικότητα φαίνονται καλά.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν οξεία νομική διάνοια σε συνδυασμό με ενσυναίσθηση και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα κριτήρια αναζήτησης κατά την αξιολόγηση των δικηγόρων περιλαμβάνουν:

 • Εξοικείωση με το Οικογενειακό Δίκαιο των ΗΑΕ – Ενδελεχής κατανόηση του ισχύοντος καταστατικού του γάμου, της προστασίας των παιδιών και των δικαστικών οδηγιών
 • Χρόνια Χειρισμός Υποθέσεων Οικογενειακού Δικαίου – Η εκτεταμένη εμπειρία από πρώτο χέρι καθοδηγεί τη στρατηγική και προβλέπει επιχειρήματα στην αίθουσα του δικαστηρίου
 • Αποτελέσματα υπόθεσης & Ποσοστά Διακανονισμού – Αποδεδειγμένα αρχεία που επιλύουν ευνοϊκά τις οικογενειακές διαφορές
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Τρόπος στο κρεβάτι – Ικανότητα να εξηγεί περίπλοκα νομικά ζητήματα ενώ αντιμετωπίζει τους πελάτες με συμπόνια
 • Δέσμευση & Διαθεσιμότητα – Η αφοσίωση ανταποκρίνεται άμεσα όπως υπαγορεύουν οι ανάγκες του πελάτη
 • Δομή αμοιβής – Ξεκάθαρα τιμολόγια και προβολή του συνολικού αναμενόμενου κόστους
 • Μέγεθος Ομάδας Υποστήριξης – Βάθος καταρτισμένων επαγγελματιών που αυξάνουν τις δυνατότητές τους

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Emirates προσφέρει έναν κατάλογο αδειούχων, έμπειρων δικηγόρων με δυνατότητα αναζήτησης ανά περιοχή ειδικότητας και τοποθεσίας. Ελέγξτε πολλούς υποψηφίους στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια κανονίστε συναντήσεις γνωριμίας με κορυφαίους υποψήφιους.

Κάντε ερωτήσεις απευθείας σχετικά με το ιστορικό τους, την εμπειρία τους στο οικογενειακό δίκαιο και τις στρατηγικές υποθέσεων, ενώ κρίνετε την ανταπόκριση που υποστηρίζει την κατάστασή σας. Λάβετε υπόψη τη χημεία και τη διαισθητική αίσθηση όταν λαμβάνετε τελικές αποφάσεις πρόσληψης.

Τα οικογενειακά νομικά ζητήματα προκαλούν αγχωτικές, συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις που ενισχύονται από δεσμευτικές νομικές επιπτώσεις που αλλάζουν αμετάκλητα τη ζωή. Η πρόσληψη ενός καταρτισμένου οικογενειακού δικηγόρου εξυπηρετεί πάρα πολύ τα συμφέροντα των πελατών κατά την πλοήγηση σε αυτές τις ταραχώδεις διαδικασίες.

Οι σύμβουλοί τους εξουσιοδοτούν τους πελάτες να λαμβάνουν πλήρως τεκμηριωμένες αποφάσεις αντί να αντιδρούν βιαστικά σε ελλιπείς πληροφορίες. Οι έμπειροι οικογενειακοί δικηγόροι καθοδηγούν τους πελάτες προς ισότιμες συμφωνίες πρώτα, αλλά υπερασπίζονται σθεναρά τα δικαιώματα ενώπιον των δικαστών, όταν οι αρμονικές αποφάσεις παραμένουν απρόσιτες.

Η τεχνογνωσία ενός έμπειρου οικογενειακού δικηγόρου βοηθά να διασφαλίσετε ότι τα δικαιώματά σας παραμένουν προστατευμένα, ενώ δημιουργείτε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που εστιάζονται στην ευημερία της οικογένειας. Η βαθιά κατανόησή τους για τους νόμους των ΗΑΕ, τις διαδικασίες των οικογενειακών δικαστηρίων και τους δεσμούς με επαγγελματίες εμπειρογνώμονες τους εξοπλίζει για να χειρίζονται τις οικογενειακές διαφορές με σύνεση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση διαζυγίου στα ΗΑΕ: Ένας πλήρης οδηγός
Προσλάβετε έναν κορυφαίο δικηγόρο διαζυγίου στο Ντουμπάι
Δίκαιο διαζυγίου ΗΑΕ: Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)
Οικογενειακός δικηγόρος
Δικηγόρος Κληρονομιάς
Καταχωρίστε τις διαθήκες σας

Η διατήρηση της κατάλληλης νομικής εκπροσώπησης παρέχει διαβεβαίωση και υποστήριξη σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής. Ένας συμπονετικός δικηγόρος που σας αντιμετωπίζει σαν οικογένεια προσφέρει έναν ανεκτίμητο πόρο για την προστασία των σχέσεων και των συμφερόντων σας όταν αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε για νομική διαβούλευση, παρακαλούμε στείλτε μας email στο legal@lawyersuae.com ή καλέστε μας +971506531334 +971558018669 (Μπορεί να ισχύει χρέωση συμβουλευτικής)

Μεταβείτε στην κορυφή