Κατασκευαστικές διαφορές στα ΗΑΕ: Αιτίες και συνέπειες

Οι κατασκευαστικές διαφορές είναι σύνηθες φαινόμενο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και μπορεί να εμπλέκουν διάφορα μέρη, όπως ιδιοκτήτες, σχεδιαστές και εργολάβους. Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση αυτών των διαφορών στα ΗΑΕ περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση, τη διαμεσολάβηση, τη διαιτησία και την αντιδικία.

Μερικές από τις κύριες αιτίες και συνέπειες των κατασκευαστικών διαφορών περιλαμβάνουν:

Κοινές αιτίες:

 1. Κακές συμβατικές ρυθμίσεις και ανεπαρκώς διατυπωμένοι συμβατικοί όροι
 2. Αλλαγές εμβέλειας με πρωτοβουλία του εργοδότη
 3. Απρόβλεπτες συνθήκες τοποθεσίας ή αλλαγές
 4. Κακή κατανόηση και διαχείριση του συμβολαίου
 5. Ζητήματα με την ποιότητα εργασίας του εργολάβου
 6. Αδυναμία του αναδόχου να επιτύχει χρονικούς στόχους
 7. Μη πληρωμή ή καθυστερημένες πληρωμές
 8. Κακή ποιότητα σχεδίασης
 9. Σφάλματα στις υποβολές αξιώσεων
 10. Συγκρούσεις για καθυστερήσεις κατασκευής

Συνέπειες:

 1. Οικονομικό κόστος – Το μέσο κόστος των κατασκευαστικών διαφορών στις ΗΠΑ ήταν 42.8 εκατομμύρια δολάρια το 2022
 2. Καθυστερήσεις και διακοπές του έργου
 3. Κατεστραμμένες σχέσεις μεταξύ των μερών
 4. Δυνατότητα νομικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της αγωγής ή της διαιτησίας
 5. Αρνητικές επιπτώσεις στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων
 6. Χρόνος και πόροι που διατίθενται για την επίλυση διαφορών
 7. Πιθανή αναστολή εργασιών σε ακραίες περιπτώσεις

Για την επίλυση διαφορών, πολλά μέρη καταφεύγουν στη διαιτησία ως εναλλακτική λύση στη διαφορά. Η διαιτησία θεωρείται δυνητικά ταχύτερη και πιο οικονομική, ενώ προσφέρει επίσης οφέλη όπως ευελιξία, απόρρητο και δυνατότητα επιλογής διαιτητών με εξειδικευμένες κατασκευαστικές γνώσεις.

Πώς χειρίζονται συνήθως τα δικαστήρια των ΗΑΕ τις διαφορές σχετικά με ποινικές ρήτρες στα κατασκευαστικά συμβόλαια

Τα δικαστήρια των ΗΑΕ συνήθως χειρίζονται διαφορές σχετικά με ποινικές ρήτρες στα κατασκευαστικά συμβόλαια ως εξής:

 1. Εγκυρότητα και εκτελεστότητα: Η νομοθεσία των ΗΑΕ αναγνωρίζει την εγκυρότητα των ποινικών ρητρών στις συμφωνίες και τα δικαστήρια έχουν γενικά την εξουσία να τις επιβάλλουν.
 2. Τεκμήριο βλάβης: Όταν μια ποινική ρήτρα περιλαμβάνεται σε μια σύμβαση, τα δικαστήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνήθως τεκμαίρουν ότι η ζημιά επήλθε αυτόματα κατά την παράβαση, χωρίς να απαιτείται από τον ενάγοντα να αποδείξει την πραγματική ζημία. Αυτό μεταθέτει το βάρος της απόδειξης στον εναγόμενο για να διαψεύσει τη συσχέτιση μεταξύ της παραβίασης και της βλάβης.
 3. Δικαστική διακριτική ευχέρεια για την προσαρμογή των ποινών: Ενώ οι ποινικές ρήτρες είναι γενικά εκτελεστές, η νομοθεσία των ΗΑΕ παρέχει στους δικαστές τη διακριτική ευχέρεια να προσαρμόσουν το ποσό που καθορίζεται σε μια ποινική ρήτρα ή να το ακυρώσουν εντελώς εάν κρίνουν ότι είναι πολύ καταχρηστικό ή άδικο για ένα μέρος.
 4. Ρευστοποιούνται αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης: Τα δικαστήρια έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προσυμφωνημένες αποζημιώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε περιπτώσεις καθυστερημένης ολοκλήρωσης, όχι για μερική ή μη εκτέλεση εργασιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εργοδότης δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση βάσει άλλων συμβατικών ή νομικών διατάξεων.
 5. Καμία διάκριση μεταξύ κυρώσεων και εκκαθαρισμένων ζημιών: Τα δικαστήρια των ΗΑΕ συνήθως δεν κάνουν διάκριση μεταξύ καθαρών ποινικών ρητρών και διατάξεων αποζημίωσης για εκκαθάριση. Και οι δύο αντιμετωπίζονται γενικά παρόμοια σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ.
 6. Βάρος απόδειξης για εκκαθαρισμένες ζημίες: Δεδομένου ότι οι εκκαθαρισμένες ζημίες είναι συναινετικές, ο εργοδότης δεν απαιτείται να αποδείξει τις πραγματικές ζημίες πριν τις επιβάλει βάσει της σύμβασης. Ωστόσο, το επίπεδο των απαιτούμενων αποζημιώσεων πρέπει να είναι ανάλογο με τη ζημία που υπέστη ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 390 του Αστικού Κώδικα των ΗΑΕ.
 7. Εφάπαξ έναντι επαναμετρούμενων συμβάσεων: Το Ακυρωτικό Δικαστήριο του Ντουμπάι επιβεβαίωσε τη διάκριση μεταξύ κατ' αποκοπή ποσού και επαναμετρούμενων συμβάσεων για την εκτίμηση της τιμής των διακυμάνσεων, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία πραγματογνωμοσύνης: Ενώ τα δικαστήρια συχνά βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία πραγματογνωμοσύνης σε κατασκευαστικές διαφορές, διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να υιοθετούν ή να απορρίπτουν πορίσματα εμπειρογνωμόνων που σχετίζονται με ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις.

Τα δικαστήρια των ΗΑΕ επιβάλλουν γενικά ποινικές ρήτρες στις κατασκευαστικές συμβάσεις, αλλά έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τις προσαρμόσουν ή να τις ακυρώσουν εάν κριθούν υπερβολικές. Το βάρος της απόδειξης συνήθως μετατίθεται στον εναγόμενο για να απορρίψει τη ζημιά μόλις γίνει επίκληση μιας ποινικής ρήτρας και τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις εκκαθαρισμένες ζημίες παρόμοια με άλλες ποινικές διατάξεις.

  Καλέστε μας τώρα για ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669