Αποτελεσματικές λύσεις ανάκτησης χρέους στα ΗΑΕ

Η είσπραξη οφειλών είναι μια κρίσιμη διαδικασία για επιχειρήσεις και πιστωτές για ανάκτηση εκκρεμών πληρωμών από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ή οφειλέτες. Με τις σωστές στρατηγικές και την τεχνογνωσία, οι επιχειρήσεις στα ΗΑΕ μπορούν να εισπράξουν αποτελεσματικά απλήρωτα χρεών τηρώντας παράλληλα τους νομικούς και ηθικούς κανονισμούς.

Είσπραξη εμπορικού χρέους στα ΗΑΕ

Ο κλάδος είσπραξης οφειλών στην Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχει αναπτυχθεί ραγδαία μαζί με την οικονομία της χώρας. Καθώς περισσότερες εταιρείες ασκούν τις δραστηριότητές τους με πιστωτικούς όρους, υπάρχει επίσης παράλληλη ανάγκη επαγγελματικές υπηρεσίες είσπραξης χρεών όταν οι πληρωμές πέφτουν σε καθυστέρηση.

Η Έρευνα ληξιπρόθεσμων πληρωμών της Euler Hermes GCC για το 2022 σημείωσε ότι πάνω από το 65% των τιμολογίων B2B στα ΗΑΕ είναι απλήρωτα μετά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης, ενώ περίπου το 8% των απαιτήσεων καθίστανται ληξιπρόθεσμες για περισσότερες από 90 ημέρες κατά μέσο όρο. Αυτό αυξάνει τις πιέσεις των ταμειακών ροών στις εταιρείες, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ με περιορισμένα αποθέματα κεφαλαίου κίνησης.

Η κατανόηση των περιπλοκών των κανονισμών και των διαδικασιών είσπραξης οφειλών είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ανακτήσουν τις εκκρεμείς πληρωμές στα ΗΑΕ. Η στρατηγική ανάπτυξη συμβατών και ηθικών μηχανισμών ανάκτησης χρέους προσαρμοσμένων στο πλαίσιο των ΗΑΕ μπορεί να μειώσει σημαντικά τους πιστωτικούς κινδύνους και να βελτιώσει τις ταμειακές ροές για τις επιχειρήσεις.

Η πρόσληψη μιας εταιρείας είσπραξης χρεών μπορεί να βοηθήσει οι επιχειρήσεις ανακτούν περισσότερα απλήρωτα χρέη ενώ εξοικονομεί χρόνο και πόρους προσπαθώντας να συλλέξει τις πληρωμές ανεξάρτητα. Οι επαγγελματικές αντιπροσωπείες έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη νομική κατανόηση για την αποτελεσματική είσπραξη οφειλών. Ωστόσο, οι πρακτικές είσπραξης οφειλών ρυθμίζονται αυστηρά από τη νομοθεσία των ΗΑΕ για την προστασία τόσο των πιστωτών όσο και των οφειλετών. 

Κανονισμοί είσπραξης οφειλών στα ΗΑΕ

Το νομικό σύστημα που διέπει την ανάκτηση χρέους στα ΗΑΕ παρουσιάζει μοναδικές δομές, κανονισμούς και
απαιτήσεις για τους πιστωτές και τους συλλέκτες να επιδιώξουν νόμιμα τα ανεξόφλητα ποσά:

 • Νόμος για τις αστικές συναλλαγές των ΗΑΕ – Διέπει συμβατικές διαφορές και παραβιάσεις που σχετίζονται με υποχρεώσεις χρέους σε συναλλαγές B2B. Προβλέπει διαδικασίες για την κατάθεση πολιτικών αγωγών και αξιώσεων.
 • Νόμος για τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΑΕ – Ρυθμίζει την είσπραξη χρεών για δάνεια που έχουν αθετήσει, πιστωτικές διευκολύνσεις και συναφείς τραπεζικές συναλλαγές.
 • Νόμος περί πτώχευσης των ΗΑΕ (Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμος αριθ. 9/2016) – Αναθεωρημένος κανονισμός πτώχευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης και αναδιάρθρωσης για άτομα/επιχειρήσεις που αθετούν

Σχετικοί πόροι:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΑΕ – https://www.moj.gov.ae
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΑΕ – https://www.economy.gov.ae
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ – https://www.difccourts.ae

Οι τύποι χρέους που συνήθως απαιτούν βοήθεια ανάκτησης στην περιοχή περιλαμβάνουν:

 • Εκκρεμή τιμολόγια – Για αγαθά/υπηρεσίες
 • Εμπορικά δάνεια
 • Καθυστερήσεις ενοικίων
 • Συναλλαγές ακινήτων
 • Αναπηδημένες επιταγές

Η ανάκτηση αυτών των χρεών από τοπικούς και διεθνείς φορείς απαιτεί μια ενημερωμένη προσέγγιση. Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και η ρυθμιστική εμπειρογνωμοσύνη μπορούν να καταστήσουν τις διαδικασίες σημαντικά πιο αποτελεσματικές για τους πιστωτές.

Βασικά βήματα στη διαδικασία είσπραξης οφειλών των ΗΑΕ

Εξειδικευμένες νομικές ομάδες προσαρμόζουν τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα τυπικά βήματα περιλαμβάνουν:

1. Επανεξέταση Λεπτομέρειων Υπόθεσης

 • Επαληθεύστε το είδος του χρέους
 • Επιβεβαιώστε τη σχετική δικαιοδοσία
 • Συγκεντρώστε έγγραφα – Τιμολόγια, συμφωνίες, επικοινωνίες κ.λπ.
 • Αξιολογήστε τις πιθανότητες και τις επιλογές για ανάκαμψη

2. Πραγματοποίηση επαφής

 • Ξεκινήστε την επικοινωνία με τους οφειλέτες
 • Αποσαφηνίστε την κατάσταση και την αναμενόμενη πληρωμή
 • Καταγράψτε όλη την αλληλογραφία
 • Προσπάθεια επιδεκτικής ανάλυσης

3. Ειδοποίηση Επίσημης Είσπραξης

 • Δώστε επίσημη ειδοποίηση εάν αγνοηθεί
 • Δηλώστε επίσημα την πρόθεσή σας για ανάκτηση του χρέους
 • Προσδιορίστε τη διαδικασία εάν δεν ληφθεί συνεργασία

4. Επιστολή απαίτησης προ της προσφυγής (νομική ειδοποίηση)

 • Τελική ειδοποίηση που κοινοποιεί την αναμενόμενη πληρωμή
 • Περιγράψτε τις συνέπειες της περαιτέρω μη ανταπόκρισης
 • Συνήθως 30 ημέρες για να απαντήσετε

5. Νομική Δράση

 • Καταθέστε αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο
 • Διαχείριση δικαστικών διαδικασιών και εγγράφων
 • Εκπροσωπήστε τα συμφέροντα των πιστωτών στις ακροάσεις
 • Εκτέλεση της δικαστικής απόφασης εάν επιδικαστεί

Αυτή η διαδικασία παρέχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκτησης επιχειρηματικών χρεών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την προσπάθεια και την απογοήτευση των πιστωτών.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς ως εταιρεία ανάκτησης χρέους των ΗΑΕ

Προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας ανάκτησης χρέους. Οι τυπικές προσφορές περιλαμβάνουν:

 • Νομικές εκτιμήσεις υποθέσεων
 • Απόπειρα επίλυσης πριν από την προσφυγή
 • Υποβολή αξιώσεων και αγωγών
 • Διαχείριση γραφειοκρατίας και γραφειοκρατίας
 • Προετοιμασία ακροαματικής διαδικασίας και εκπροσώπηση
 • Εκτέλεση αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων
 • Εντοπισμός διαφυγόντων οφειλετών
 • Αποδοχή σχεδίων πληρωμής εάν χρειάζεται
 • Συμβουλευτική για προληπτικές στρατηγικές

Γιατί να δεσμεύσουμε τους εισπράκτορες χρέους στα ΗΑΕ;

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες εμπορικής ανάκτησης χρέους απλοποιούν τις διαδικασίες για τους πιστωτές μέσω:

 • Εξοικείωση με το χειρισμό των δικαστηρίων και των διαδικασιών των ΗΑΕ
 • Υπάρχουσες σχέσεις με βασικούς νομικούς παράγοντες
 • Κατανόηση των πολιτισμικών αποχρώσεων
 • Άπταιστα αραβόφωνοι και μεταφραστές
 • Η τοπική παρουσία επιτρέπει γρήγορο ταξίδι για ακροάσεις
 • Τεχνολογία για τον εξορθολογισμό της τεκμηρίωσης και της παρακολούθησης
 • Επιτυχία στην ανάκτηση δύσκολων διασυνοριακών χρεών

Μια ηθική-πρώτη προσέγγιση στην ανάκτηση χρέους. Παρά τις πολιτισμικές διαφορές και τις πολυπλοκότητες στην αγορά των ΗΑΕ, οι ηθικές πρακτικές παραμένουν πρωταρχικής σημασίας κατά την ανάκτηση απλήρωτων χρεών. Οι αξιόπιστες υπηρεσίες διασφαλίζουν: Συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και σεβασμό και μη συγκρουσιακή δέσμευση

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την είσπραξη χρεών στα ΗΑΕ

Ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες που πρέπει να προσέξετε στις απάτες είσπραξης χρεών;

Ορισμένα σημάδια δόλιας εισπράκτορας χρεών περιλαμβάνουν επιθετικές απειλές, ασυνήθιστες μεθόδους πληρωμής, άρνηση παροχής επικύρωσης, έλλειψη κατάλληλης τεκμηρίωσης και επικοινωνία με τρίτους σχετικά με το χρέος.

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να προστατευτούν από καταχρηστικές πρακτικές είσπραξης χρεών;

Οι βασικές προστασίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο αδειών συλλεκτών, την καταγραφή των αλληλεπιδράσεων, την αποστολή γραπτών διαφορών με επικυρωμένο ταχυδρομείο, την αναφορά παραβιάσεων στις ρυθμιστικές αρχές και τη διαβούλευση με νομικούς επαγγελματίες όταν χρειάζεται.

Τι μπορεί να συμβεί εάν οι επιχειρήσεις δεν λάβουν μέτρα για τις εκκρεμείς πληρωμές;

Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρές απώλειες σε αγαθά και υπηρεσίες που έχουν ήδη παραδοθεί, σπατάλη χρόνου και πόρων κυνηγώντας πληρωμές, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και ανάπτυξη φήμης ως εύκολου στόχου για επισφαλείς απαιτήσεις.

Πού μπορούν οι πιστωτές και οι οφειλέτες να μάθουν περισσότερα σχετικά με την είσπραξη χρεών στα ΗΑΕ;

Οι χρήσιμοι πόροι περιλαμβάνουν την ενότητα για τα δικαιώματα των καταναλωτών στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, τους κανονισμούς για την πύλη του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης, συμβουλές από το Υπουργείο Οικονομικών και νομική βοήθεια από ειδικευμένους δικηγόρους.

Γιατί η έγκαιρη δράση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ανάκτηση του χρέους

Με το σωστό σύνολο στρατηγικών και ηθικών πρακτικών, το εμπορικό χρέος στα ΗΑΕ δεν χρειάζεται να είναι μια χαμένη μάχη για τους πιστωτές. Οι επαγγελματίες εισπράκτορες οφειλών μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις να ανακτήσουν τις εκκρεμείς πληρωμές, διατηρώντας επίσης θετικές σχέσεις με πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Με προσαρμοσμένες λύσεις που συνδυάζουν νομική τεχνογνωσία, ηθικές πρακτικές και τεχνολογία, οι επιχειρήσεις στα ΗΑΕ μπορούν να ξεπεράσουν αποτελεσματικά ζητήματα με απλήρωτα τιμολόγια και εκκρεμείς οφειλές.

Καλέστε μας τώρα για ένα επείγον ραντεβού στο + 971506531334 + 971558018669 Τοπική νομική εμπειρογνωμοσύνη με αποδεδειγμένα αποτελέσματα είσπραξης οφειλών.

Μεταβείτε στην κορυφή