კორპორატიული იურისტების სასიცოცხლო როლი UAE-ში

Arabian Gulf ან არაბეთის გაერთიანებული საამიროები (UAE) გაჩნდა, როგორც წამყვანი გლობალური ბიზნეს ცენტრი, რომელიც იზიდავს კომპანიებსა და ინვესტორებს მთელი მსოფლიოდან. ქვეყნის ბიზნესისთვის ხელსაყრელი რეგულაციებისტრატეგიული მდებარეობა და განვითარებული ინფრასტრუქტურა ზრდისა და გაფართოების უზარმაზარ შესაძლებლობებს იძლევა.

თუმცა, რთული სამართლებრივი ლანდშაფტი ასევე მნიშვნელოვან რისკებს უქმნის კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ან ცდილობენ დამკვიდრდნენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. სწორედ აქ არის როლი გამოცდილი და მცოდნე კორპორატიული იურისტები აუცილებელი ხდება.

კორპორატიული იურიდიული სერვისების მიმოხილვა UAE-ში

კორპორატიული იურისტები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ფასდაუდებელ მომსახურებას უწევენ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ფირმებს სხვადასხვა სექტორში. მათი როლი მრავალმხრივია სასიცოცხლო ბიზნეს საქმიანობა:

 • რჩევებს მოქმედი ფედერალური და ადგილობრივი კანონების დაცვაზე
 • შედგენა წყალგაუმტარი კომერციული კონტრაქტები
 • კომპლექსური M&A გარიგებების ხელშეწყობა და კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია
 • ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა უფლებები
 • პრევენცია სამართლებრივი რისკები პროაქტიული კონსულტაციის მეშვეობით
 • საქმიანი დავების მოგვარება სამართალწარმოების ან ალტერნატიული მექანიზმების მეშვეობით
 • ჯანსაღი კორპორატიული მმართველობის უზრუნველყოფა პრაქტიკა
 • ხელმძღვანელობს კომპანიებს მარეგულირებელი პროცედურები ფორმირების, ლიცენზირებისა და მუდმივი შესაბამისობისთვის

ცნობილი იურიდიული ფირმები დიდ ემირატებში, როგორიცაა დუბაი და აბუ დაბი, გვთავაზობენ კორპორატიული იურიდიული სერვისების სრულ პაკეტს გუნდების მეშვეობით. მაღალკვალიფიციური იურისტები. მათ აქვთ დიდი გამოცდილება სხვადასხვა ინდუსტრიაში და მათ მხარს უჭერენ პარალეგები, იურიდიული ანალიტიკოსები და სხვა პროფესიონალები. Ზოგიერთი საუკეთესო საზღვაო იურიდიული ფირმები ასევე განლაგებულია ამ ემირატებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ საზღვაო და გადაზიდვის ინდუსტრიის საჭიროებებს.

კორპორატიული იურისტების ძირითადი პასუხისმგებლობები UAE-ში

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნეს იურისტების პასუხისმგებლობა ფართო სპექტრს მოიცავს, რაც დამოკიდებულია კომპანიის საჭიროებებზე და ინდუსტრიაზე. თუმცა, ზოგიერთი ძირითადი მოვალეობა მოიცავს:

1. ბიზნეს სუბიექტის ფორმირება და რესტრუქტურიზაცია

კორპორატიული იურისტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესის დაწყებიდან. ისინი აწვდიან მითითებებს:

 • სამართლებრივი სტრუქტურის არჩევანი - შპს, ინდივიდუალური მეწარმე, ფილიალი, წარმომადგენლობა ა.შ.
 • ოპტიმალური მდებარეობა – მატერიკული, თავისუფალი ზონები, სტრატეგიული ტერიტორიები, როგორიცაა DIFC და ADGM
 • ლიცენზირებისა და რეგისტრაციის ფორმალობა ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტის, თავისუფალი ზონის ხელისუფლების ან სხვა მარეგულირებელი ორგანოების მიხედვით
 • მემორანდუმის და წესდების შედგენა
 • სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია და სხვა IP დაცვა
 • მიმდინარე სამართლებრივი შესაბამისობა და მოვლა

ისინი შემდგომში ეხმარებიან კორპორატიულ რესტრუქტურიზაციას, მათ შორის ადგილობრივი შვილობილი კომპანიების შერწყმა, შესყიდვა, ლიკვიდაცია ან ლიკვიდაცია. ასეთი პროცესების დროს ისინი ასევე ატარებენ რამდენიმე სათანადო დილიგიის სახეები, მათ შორის ფინანსური, სამართლებრივი და ოპერატიული, შეუფერხებლად გადასვლის უზრუნველსაყოფად.

2. კომერციული ხელშეკრულება

ძლიერი კომერციული კონტრაქტების შედგენა კორპორატიული იურისტების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და კრიტიკული ამოცანაა UAE-ში. Ეს მოიცავს:

 • გამყიდველისა და მიწოდების ხელშეკრულებები
 • მომსახურების კონტრაქტები
 • სააგენტო და სადისტრიბუციო ხელშეკრულებები
 • სამუშაო/საკონსულტაციო კონტრაქტები
 • კონფიდენციალურობისა და გამჟღავნების ხელშეკრულებები
 • ლიცენზირებისა და ფრენჩაიზინგის ხელშეკრულებები
 • ერთობლივი საწარმოსა და აქციონერთა კონტრაქტები
 • ყველა სახის კორპორატიული ტრანზაქცია

გამოცდილი განხილვა და კონტრაქტების მოლაპარაკება კომპანიის ინტერესების ოპტიმალური დაცვის საშუალებას იძლევა.

3. შესაბამისობა და რისკების მართვა

კორპორატიული იურისტები არა მხოლოდ კარგად ერკვევიან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მარეგულირებელ გარემოში, არამედ ასევე ცვლილებების პროაქტიულად მონიტორინგი ფედერალურ და ადგილობრივ კანონებში, ასევე თავისუფალი ზონის რეგულაციებში. ეს საშუალებას აძლევს მათ უზრუნველყონ შესაბამისობის განახლებული მითითებები და მიიღონ ზომები რისკების შერბილება. ძირითადი სფეროები მოიცავს:

 • ფედერალური შრომის სამართალი და DIFC დასაქმების კანონი – დავების და პრეტენზიების თავიდან ასაცილებლად
 • მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის კანონები - განსაკუთრებით ფინტექს, ელექტრონული კომერციის და IT კომპანიებისთვის
 • მექრთამეობისა და კორუფციის საწინააღმდეგო კანონები
 • სახელმწიფო უსაფრთხოების რეგულაციები – ბიომეტრიისთვის, სათვალთვალო სისტემებისთვის და ა.შ.
 • გარემოსდაცვითი რეგულაციები - ნარჩენების მართვა, სახიფათო მასალები და ა.შ.
 • ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტები
 • დაზღვევისა და პასუხისმგებლობის მოთხოვნები

4. კორპორატიული მმართველობა და ადმინისტრირება

კორპორაციული სამართლის ექსპერტები ასევე საშუალებას აძლევს კლიენტებს შექმნან ძლიერი მმართველობა და ადმინისტრაციული ჩარჩო დაარსების დღიდან. ეს ქმნის საფუძველს ეფექტური მართვისა და კონტროლისთვის, ასევე უნერგავს ინვესტორებს ნდობას. იგი მოიცავს მითითებებს საკითხებთან დაკავშირებით:

 • აქციონერთა უფლებები და შეხვედრები - დადგენილების წარდგენა, შეხვედრის ოქმები და ა.შ.
 • დირექტორის მოვალეობები და გადაწყვეტილების მიღება - ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება
 • ანგარიშვალდებულება, ამოწმებს და ბალანსებს
 • მოხსენებისა და გამჟღავნების მოთხოვნები
 • კორპორატიული სამდივნო მომსახურება

5. დავის გადაწყვეტა

მიუხედავად საუკეთესო სახელშეკრულებო გარანტიებისა და შესაბამისობის მცდელობისა, კომერციული დავები მაინც შეიძლება წარმოიშვას ბიზნესის მსვლელობისას. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კორპორატიული იურისტები წარმოადგენენ კლიენტებს სამართალწარმოებაში, არბიტრაჟში, მედიაციაში და სხვა იურიდიულ პროცესებში. მათი ექსპერტიზა ეხმარება კონფლიქტების ეფექტურად მოგვარება მეშვეობით:

 • საქმის არსებითი შეფასება და მოქმედების ოპტიმალური კურსი
 • კლიენტების კომერციული მიზნების შესაბამისად სასამართლო დავის სტრატეგიების გამოყენება
 • კორესპონდენციის განხილვა, მტკიცებულებების წარდგენა და კლიენტების სახელით გამოცხადება მოსმენებზე
 • ორმხრივად მომგებიანი მორიგების პირობების მოლაპარაკება

ეს თავიდან აიცილებს ძვირადღირებულ დავას, რომელიც ხელს უშლის ბიზნესის უწყვეტობას.

კორპორატიული იურისტების ძირითადი უნარები და გამოცდილება

მრავალმხრივი მოვალეობების ეფექტურად შესასრულებლად, ბიზნეს იურისტები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში საჭიროებენ მრავალფეროვან იურიდიულ უნარებს სხვა კომპეტენციებთან ერთად:

 • არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონმდებლობის სიღრმისეული ცოდნა – კორპორატიული სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, დასაქმების რეგულირება და ა.შ.
 • ვაჭრობის, დაზღვევის, საზღვაო საქმიანობის და ა.შ. სამართლებრივი პრინციპების მტკიცე გაგება კლიენტთა ბიზნესის ხასიათის მიხედვით
 • თავისუფლად ფლობს არაბულს კანონების, კონტრაქტების გააზრება და ხელისუფლებასთან ზუსტად კომუნიკაცია
 • შესანიშნავი კონტრაქტის შედგენისა და განხილვის უნარი
 • ზედმიწევნითი და ანალიტიკური მიდგომა
 • მკვეთრი მოლაპარაკების უნარი - ზეპირი და წერილობითი
 • ბუღალტრული, საფინანსო და საგადასახადო ნორმების გააზრება
 • ინტერპერსონალური და კომუნიკაციის კომპეტენციები
 • სასამართლო პროცესებისა და სამართალწარმოების ცოდნა
 • ტექნოლოგიაზე ორიენტაცია – საქმის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, AI ინსტრუმენტები და ა.შ.
 • კულტურული ცნობიერება და მგრძნობელობა – კლიენტებთან და ავტორიტეტებთან ურთიერთობა

წამყვანი იურიდიული ფირმები დუბაიში და აბუ დაბიში ამაყობენ დიდი გუნდებით მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი იურისტები, რომლებიც გვთავაზობენ ასეთ ყოვლისმომცველ გამოცდილებას ერთი სახურავის ქვეშ.

”მკვეთრი ბიზნეს გონება, რომელსაც შეუძლია დააკავშიროს იურიდიული შედეგები კომერციულ შედეგებთან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კორპორატიული იურისტების მიერ, რათა უზრუნველყონ კლიენტებს სტრატეგიული ხელმძღვანელობა და არა მხოლოდ ტექნიკური რჩევა.”

კორპორატიული იურისტების მნიშვნელობა ბიზნესისთვის UAE-ში

კომპეტენტური კორპორატიული იურიდიული მრჩევლის დაქირავება ფასდაუდებელია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მყოფი კომპანიებისთვის, დაკავშირებული უპირატესობებისა და ბიზნესის გავლენის გამო:

1. ძვირადღირებული შეცდომების თავიდან აცილება

უმნიშვნელო იურიდიულმა ზედამხედველობამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს სოლიდური ჯარიმები ისეთი ხელისუფლების მიერ, როგორიცაა ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი. მონაცემთა კონფიდენციალურობის ნორმების დარღვევამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს რეპუტაციის მონუმენტური ზიანი. გამოცდილი იურისტები ეხმარებიან ამგვარი სცენარების თავიდან აცილებას დროული რჩევით.

2. რისკის პროაქტიულად შერბილება

კონტრაქტების რეგულარული განხილვით და შესაბამისობის მონიტორინგით, კორპორატიული იურისტები წინასწარ მიუთითებენ პოტენციურ საკითხებზე. ეს საშუალებას აძლევს ბიზნესს მიიღოს მაკორექტირებელი ქმედებები და თავიდან აიცილოს ვალდებულებები ან დავა.

3. გაფართოების ხელშეწყობა

ახალ ბაზრებზე შესვლისას ან სტრატეგიული ინიციატივების წამოწყებისას, სამართლებრივი ფორმალობები უნდა განხორციელდეს ეფექტურად. იურისტები ეხმარებიან პროცესების დაჩქარებას მათი გამოცდილებით.

4. კონკურენტუნარიანობის ამაღლება

ძლიერი IP დაცვის მექანიზმები, წყალგაუმტარი საკონტრაქტო პირობები და მჭლე მარეგულირებელი შესაბამისობის პროცესები, რაც ამცირებს ბიზნეს ხახუნს. ეს ზრდის პროდუქტიულობას და კონკურენტუნარიანობას.

5. სანდოობისა და ნდობის აღძვრა

მკაცრი მმართველობის პროტოკოლები და ოპერაციების გამჭვირვალობა აძლიერებს ნდობას ინვესტორებს, მომხმარებლებსა და ხელისუფლებას შორის. ეს ზრდის ზრდას და მომგებიანობას.

არსებითად, კორპორატიული იურისტები კომპანიებს უფლებას აძლევენ მათი სრული ეკონომიკური პოტენციალის გახსნა ხოლო იურიდიულად დაცული.

უახლესი მოვლენები, რომლებიც გავლენას ახდენენ კორპორატიული იურისტების როლზე UAE-ში

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების მთავრობამ ბოლო დროს რამდენიმე საკანონმდებლო რეფორმა გაატარა ბიზნეს საქმიანობის სტიმულირებისთვის. კორპორატიული იურისტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კლიენტების ინფორმირებაში შესაბამისი ცვლილებების შესახებ და სტრატეგიების შემუშავებაში, რათა გამოიყენონ ახალი შესაძლებლობები.

ზოგიერთი მნიშვნელოვანი განვითარება მოიცავს:

 • გრძელვადიანი დანერგვა ბინადრობის ვიზები - გამოცდილი ნიჭის უფრო ადვილი შენარჩუნება
 • უცხოური საკუთრების წესების მოდუნება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კანონის მიხედვით გარკვეულ სექტორებში
 • დამატებითი თავისუფალი ზონის წახალისება ხელი შეუწყოს ცოდნის ეკონომიკას
 • გაძლიერებული დაცვა უმცირესობის ინვესტორებისთვის
 • უფრო მკაცრი ჯარიმები ამისთვის DIFC მონაცემთა დაცვის კანონის შეუსრულებლობა
 • ახალი ფედერალური კანონი საავტორო უფლებების შესახებ - შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის
 • ეტაპობრივი კორპორატიული გადასახადის გაშვება 2023 წლიდან მოყოლებული

ვინაიდან სამართლებრივი ლანდშაფტი აგრძელებს განვითარებას, დაეყრდნობით მას ექსპერტი კორპორატიული იურისტები კიდევ უფრო გააქტიურდებიან. ისინი არა მხოლოდ რჩევებს აძლევენ ტექნიკურ წვრილმანებზე, არამედ სთავაზობენ სტრატეგიულ შეხედულებებს კომერციული პერსპექტივიდან.

ძირითადი რეკომენდაციები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კორპორატიული იურისტების დაქირავების შესახებ

როგორც ახალი აბიტურიენტებისთვის, ასევე ჩამოყალიბებული მოთამაშეებისთვის, კვალიფიციური იურიდიული მრჩეველი კომპანიებს აძლევს უფლებას განიხილონ თავიანთი სრული პოტენციალი და დარჩნენ შესაბამისობაში. აქ არის ძირითადი მოსაზრებები:

 • გაარკვიეთ ყველა იურიდიული საჭიროება - ფორმირება, IP საკითხები, კომერციული ხელშეკრულებები და ა.შ.
 • თქვენს სექტორში შესაბამისი გამოცდილების მქონე იურიდიული ფირმების მოკლე სია
 • გაზომეთ ინდუსტრიის რეპუტაცია და კლიენტურა
 • შეაფასეთ ინდივიდუალური იურისტების შესაძლებლობები, რომლებიც გაუმკლავდებიან თქვენს საკითხებს
 • კულტურული ნათესაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მშვიდი თანამშრომლობისთვის
 • აირჩიე გრძელვადიანი შემანარჩუნებელი კონტრაქტები განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის
 • დარწმუნდით, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა, პროაქტიულად გააკონტროლონ კანონში ცვლილებები

სწორი კორპორატიული იურიდიული პარტნიორით, კომპანიებს შეუძლიათ გაატარონ აგრესიული ზრდის სტრატეგიები შეშფოთების გარეშე.

ხშირად დასმული კითხვები კორპორატიული იურიდიული სერვისების შესახებ UAE-ში

Q1. რატომ არის კორპორატიული იურისტები ასე მნიშვნელოვანი ბიზნესის წარმატებისთვის არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

რთული მარეგულირებელი მატრიცა და რთული კომერციული ლანდშაფტი ფასდაუდებელს ხდის ექსპერტების იურიდიულ ხელმძღვანელობას. შესაბამისობის, კონტრაქტების, დავების და ა.შ. რჩევებით იურისტები ხელს უწყობენ ძვირადღირებული შეცდომების თავიდან აცილებას და მდგრად ზრდას.

Q2. რა ასპექტები უნდა გავითვალისწინო დუბაიში/აბუ დაბიში კორპორატიული იურისტის დანიშვნისას?

შესაბამისი იურიდიული სპეციალიზაცია, ინდუსტრიის გამოცდილება, რეპუტაცია, კლიენტების ჩვენებები, რესურსები, კულტურული მორგება, მომსახურების ხარისხი და გრძელვადიანი ორიენტაცია შერჩევის რამდენიმე ძირითადი პარამეტრია.

Q3. შეუძლიათ თუ არა უცხოურ კორპორაციებს მუშაობა ადგილობრივი კორპორატიული ადვოკატის დანიშვნის გარეშე?

მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიულად სავალდებულო არ არის, ექსპერტის რჩევის ნაკლებობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეაფერხოს ბაზარზე შესვლა და ყოველდღიური ოპერაციები. ნიუანსები ლიცენზირების, კონტრაქტების, დავების და ა.შ. საჭიროებს ლოკალიზებულ იურიდიულ მხარდაჭერას.

Q4. არსებობს რაიმე კონკრეტული რეგულაციები, რომლებიც არეგულირებს იურიდიულ მომსახურებას თავისუფალ ზონებში არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

დიახ, თავისუფალ ზონებში შემოთავაზებული იურიდიული მომსახურება რეგულირდება თავისუფალი ზონის შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული სპეციალური პროტოკოლებით. ადვოკატებს უნდა ჰქონდეთ მოქმედი თავისუფალი ზონის ლიცენზიები, რათა უზრუნველყონ ადვოკატი ამ იურისდიქციებში.

Q5. როგორ შეუძლია ტექნოლოგია გაზარდოს იურიდიული სერვისების მიწოდება კორპორატიული იურიდიული ფირმების მიერ UAE-ში?

დოკუმენტების შექმნის ავტომატიზაცია, ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ჭკვიანი კონტრაქტები და AI პროგნოზირებადი ანალიტიკისთვის არის რამდენიმე ინოვაცია, რომელსაც UAE იურიდიული ფირმები იღებენ ეფექტურობისა და კლიენტის ღირებულების გასაზრდელად.

საბოლოო ფიქრები

რამდენადაც არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროები მიისწრაფვიან თავისი ხედვითი განვითარების მიზნებისკენ, კორპორატიული იურისტების როლი გაგრძელდება ტანდემში განვითარებასა და გაფართოებას. რეგიონული გაფართოების, ტექნიკური აშლილობის, კლიმატის მიზნებისა და ნიჭის განვითარების ეროვნულ დღის წესრიგში მაღლა, წარმოიქმნება რთული სამართლებრივი მოსაზრებები, რომელიც საჭიროებს ექსპერტთა რჩევას.

როგორც ფედერალური, ასევე ადგილობრივი მარეგულირებლები ასევე იღებენ პროაქტიულ ზომებს ბიზნესის კეთების სიმარტივის გასაუმჯობესებლად და ამავე დროს იცავენ საზოგადოების და მომხმარებელთა ინტერესებს. ეს მოითხოვს კორპორატიული იურისტების მუდმივ კვალიფიკაციის ამაღლებას და სტრატეგიული რჩევების მიწოდებას, რომელიც დაკავშირებულია ძლიერ კომერციულ შედეგებზე.

საბოლოო ჯამში, კომპანიები, რომლებიც თავიდანვე ინვესტირებას ახდენენ ძლიერ იურიდიულ პარტნიორობაში, საუკეთესოდ არიან მზად, რომ მაქსიმალურად გაზარდონ შესაძლებლობები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მომავალი ზრდის ისტორიაში.

დაგვირეკეთ ახლა სასწრაფო შეხვედრისთვის ნომერზე + 971506531334 + 971558018669

ავტორის შესახებ

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

გადაახვიეთ ზემოთ