Medisinsk uaktsomhet

MANGLENDE MAKERING AV UTSKRIFTER I UAE-områdene kan være skremmende for at det er noen spesielle spørsmål om det er noe føderal lov på mindre ansvar.

krav om medisinsk uaktsomhet i Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, UAE

Det er mange og de fleste tilbydere som er mest relevante for de forskjellige problemene i alle tilfeller som er like viktige og de viktigste konsekvensene. I UAE kan flere mangler omstendigheter forklares i tre forskjellige måter:

  1. Forbli en spesiell karakter med den riktige egnetheten;
  2. Å komme i en sivil del kan være resultatene; eller
  3. Å trykke på straffeskyld med politiet eller offentligheten. Disse artiklene kan forfølges annet på samme tid eller tilsynelatende, selv om berettigede fordi domstolen ikke vil være i noen tilfelle.

Aksen med dr. Ameen Al Amіrі, assistent undervurderer departementet for helhet og overveielse for publisering av helsepolitikk og lignende.

Den nye svingen i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, De forente arabiske emirater, tar sikte på å forsikre seg om rimelige forhold for behandlere, leger og hjelpere, så en bedre balanse med at det er noe av det. Den lave veiledningen hjelper til med å skaffe medisinsk sikkerhet, og skissere legens spørsmål om at det er påstått at det allerede er påstått at

I løpet av lavprøve kan pasienter omprøve all feilbehandling eller medisinsk uaktsomhet ved å gjøre noe særlig om eller om å gjøre noe med helsemyndighetene.

MANGLENDE MILJØER MELLOM MELDIGE myndigheter kan bli fulgt av pasienter, er deres falske eller noen som helst som er anført på stedet for det (innhentet deres samtykke er innhentet). Helsevesenet er sant ansvarlig for å regulere helseprogrammer i UAE (dvs. DHA Duba Health Authority og Abu Dhabi HELE Myndigheter, og Helsedepartementet) vil undersøke de mest aktuelle legene og avgjøre om ikke de passende medisinske standarder som er nødvendige. Hvis en måte å gjøre er uaktsom med, er helsevesenet nødt til å ta fire forskjellige definisjoner som følger:

(а) Angrer den profesjonelle eller institusjonen;

(b) Gjør deg fri om å gjennomgå videre opplæring og overveie fra andre lisensierte helsetjenester som er godkjente;

(c) Forhåndsvis eller overvei enten legen eller den mest sansynlige behandlingen (nøkkel eller redigering av den nødvendige medisinen)

(d) Fin den intakte.

Posisjoner kan også gjelde de sivile domstolene for å gjøre krav på at det kan stilles krav til motstandere mot helsepersonell og om rettigheter. for skader ikke nødvendigvis medisinsk mishandling. Dette kan være en kompensasjon hvis den finner ut at en stor grad av feil var veldig nødvendig.

Det er ingen prejudikater for de figer som er lagt til av domstolene i medisinsk mangfoldighetstegn. De mest avgjørende fra valg til å utføre og er i henhold til skjønn av dommen, som vurderer hvor mange detaljer som er utstilt av et punkt. Avgjørelsen vil bli utført på nytt av overlevelsen, som i det store og hele inneholder en medisinsk ekspertrapport eller noe annet.

Klager vil bli henvist til et viktig ansvar som kan komme til å komme ut av mishandlingen fra helhet og forebygging eller den sikkerhetsmessige årsaken til den beste helsen.

Følgende vil avgjøre hvor det er en feilbehandling, hvor grov er det, som er mulig for feilbehandling, det kan og svarer. Pasienter, leger og advokater kan få tak i bestillingen innen 30 dager for å få en høyere sannsynlighet å stille inn, sett oss av kabinettet. Den høye tiden vil ta en beslutning, som er endelig og bindende på alle involverte forhold.

Talsmenn for medisinsk uaktsomhet

For malpractice for å bli kalt en kriminell, må det betraktes som 'største malpractice' av den øverste ansvarlige kommisjonen.

Dr Al Amiri foreslo at ofre for malpractice eller mishandling av uaktsomhet kan snakke om motstander i tre forskjellige forhold: Malpractice var alvorlig å gjøre - selv forfølge en sak mot saken eller den andre leverandøren med den aktuelle regelen.

Noen av UAE-kategoriene for medisinsk malpraktikk som advokatfirmaet dubai advokater og advokater spesialiserer seg i er:

. Kirurgiske feil
. Medisiner og apotekfeil
. Feil etter postoperativ pleie
. Radiologifeil
. Manglende diagnostisering av kreft og andre forhold
. Feildiagnostisering av skade eller sykdom
. Fødselsskader og traumer
. Cerebral Parese
. Erbs parese
. Anestesifeil
. Sykepleier Malpractice
. Feilaktig død
. Uaktsomhet som påvirker graviditet og fødsel
. Feil ved forskrivning eller administrering av medisiner
. Forsinket diagnose
. Unnlatelse av å behandle
. Medisinsk produktansvar
. Enhver form for feildiagnostisering
. Mange flere..

“I alle tilfeller dосtоrѕ аnd mеdісаl tесhnісіаnѕ kan nоt være аrrеѕtеd, ԛuеѕtіоnеd оr dеtаіnеd unlеѕѕ en fіnаl dесіѕіоn ved hіghеr medisinske lіаbіlіtу соmmіѕѕіоn іѕ gjort til den еffесt at en grov mеdісаl feilbehandling har blitt соmmіttеd,” Dr. Al Amіrі sa. Hvis overveielsen og gjenoppretting av skader ikke blir gjort alvorlig, må du få en fengselsstraff på tvers av en domstol for et par av dem.

Disse finnene betales til autentisitetene og er i ferd med å få noen økonomisk kompensasjon tildelt offeret av en annen søndag. Hvis grov ukorrekt praksis dør til døden, vil reelliteten være en ny ramme på opptil to ting, eller en fin av Dh500,000 eller begge deler. Og hvis årsaken til at maleriet er funnet å være på grunn av hjelpen, er det viktig at alt eller narkotika, da kan finen økes til Dh1-munnen.

Dr. Al Amіrі sa Saker som involverer største medisinske uaktsomhet eller mishandling avgjøres i de domstolene som skyldes den fina avgjørelsen og de som kan utarbeides av noen som helst andre beslutninger.

"Det lave, men tilbyr en enorm lettelse for fysiske og helsepersonell, alle gode vennlige ting utenom noe som helst på ethvert tidspunkt, selv etter en endelig domstolsavgjørelse er brukt. Det samme betyr at den faktiske situasjonen er riktig, og at det er noen som helst anvisning på noen som helst måte, hvis dette er nådd under noen omstendighetene”Sa Al Amіrі.

Forliket påvirker imidlertid ikke forholdene til offeret for å se at det er mulig å gjøre det vanskeligere. Og bosetning bør være et sted i tilfelle om gjentakelse av noen grove mishandling eller uaktsomhet.

Mens medisinsk uaktsomhet kan oppstå på mange forskjellige måter, er det generelle temaet at en medisinsk fagperson avviker fra det omsorgsnivået som kreves av hans eller hennes plikt overfor pasienter.

Ethvert avvik fra den aksepterte medisinske standard for omsorg anses å være medisinsk uaktsomhet, og hvis det medfører unødig skade for en pasient, kan legen, personalet og / eller sykehuset holdes ansvarlig.

Medisinske malpractice advokater og juridiske konsulenter i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, UAE

Vi er topprangert i de juridiske katalogene. Våre advokater og juridiske konsulenter i Dubai, Abu Dhabi og Sharjah, UAE er anerkjent som et spesialistteam innen medisinsk uaktsomhet eller feilbehandling, klinisk uaktsomhet og personskade. Ring oss for å avtale en juridisk konsultasjon +971506531334

Send inn og vurder for en medisinsk uaktsomhetssak.

feil: Innholdet er beskyttet !!
Rull til toppen