Criminal Justice in Dubai: Typer forbrytelser, straffer og straffer

Straffeloven i Dubai eller UAE er en lovgren som dekker alle lovbrudd og forbrytelser begått av en person mot staten. Formålet er å tydelig sette en grense for hva som anses som uakseptabelt for staten og samfunnet. 

De De forente arabiske emirater (UAE) har en unik rettssystem som stammer fra en kombinasjon av Islamsk (sharia) lov, samt noen aspekter ved sivil lov og felles lov tradisjoner. Forbrytelser og lovbrudd i UAE faller inn under tre hovedkategorier – overtredelser, forseelser, og forbrytelser – med kategoriseringsbestemmende potensial straffer og straffer.

Vi gir en oversikt over viktige aspekter ved UAE strafferett system, inkludert:

 • Vanlige forbrytelser og lovbrudd
 • Typer straff
 • Den strafferettslige prosessen
 • Tiltaltes rettigheter
 • Råd til besøkende og expats

UAE straffelov

UAE rettssystem reflekterer kulturelle og religiøse verdier forankret i landets historie og islamske arv. Rettshåndhevende byråer som politi har som mål å fremme offentlig sikkerhet samtidig som lokale skikker og normer respekteres.

 • Sharia-prinsipper fra islamsk rettsvitenskap påvirke mange lover, spesielt rundt moral og oppførsel.
 • Aspekter av sivil lov fra franske og egyptiske systemer former kommersielle og sivile forskrifter.
 • Prinsipper for felles lov påvirke straffeprosess, påtale og rettigheter til siktede.

Det resulterende rettssystemet inneholder elementer fra hver tradisjon, tilpasset UAEs unike nasjonale identitet.

Sentrale prinsipper som ligger til grunn for strafferetten inkluderer:

 • Uskyldspresumsjonen – Siktede anses som uskyldig inntil bevis beviser skyld utover rimelig tvil.
 • Rett til juridisk bistand – Siktede har rett til en advokat for sitt rettslige forsvar under en rettssak.
 • Forholdsmessige straffer – Dommene tar sikte på å passe til alvorlighetsgraden og omstendighetene ved en forbrytelse.

Straffene for alvorlige forbrytelser kan være strenge i henhold til sharia-prinsippene, men rehabilitering og gjenopprettende rettferdighet vektlegges i økende grad.

Viktige typer forbrytelser og lovbrudd

De UAE straffelov definerer et bredt spekter av atferd som anses som straffbare handlinger. Nøkkelkategorier inkluderer:

Voldelig/personlig kriminalitet

 • Assault – Voldelig fysisk angrep eller trussel mot en annen person
 • Ran – Tyveri av eiendom ved makt eller trussel
 • Murder – Ulovlig drap på et menneske
 • Voldtekt – Tvunget seksuell omgang uten samtykke
 • Kidnapping – Ulovlig beslagleggelse og varetektsfengsling av en person

Eiendomsforbrytelser

 • Tyveri – Ta eiendom uten eiers samtykke
 • Innbrudd – Ulovlig innreise for å stjele fra en eiendom
 • Mordbrann – Ødelegge eller skade eiendom gjennom forsettlig brann
 • underslag – Å stjele eiendeler som er overlatt til noens omsorg

Økonomiske forbrytelser

 • Bedrageri – Bedrageri for ulovlig vinning (falske fakturaer, ID-tyveri, etc.)
 • Hvitvasking – Skjuling av ulovlig innhentede midler
 • Tillitsbrudd – Uærlig misbruk av eiendom som er betrodd deg

cybercrimes

 • Hacking – Ulovlig tilgang til datasystemer eller data
 • Identitetstyveri – Å bruke andres identitet til å begå svindel
 • Online svindel – Lure ofre til å sende penger eller informasjon

Narkotikarelaterte lovbrudd

 • trafficking – Smugling av ulovlige stoffer som marihuana eller heroin
 • Possession – Å ha ulovlige rusmidler, selv i små mengder
 • Forbruk – Å ta ulovlige stoffer på fritiden

Trafikkbrudd

 • farts~~POS=TRUNC – Overskridelse av angitte fartsgrenser
 • Farlig kjøring – Kjøre kjøretøyer hensynsløst, risikere skade
 • DUI – Kjøring i påvirket tilstand av narkotika eller alkohol

Andre forbrytelser inkluderer lovbrudd mot offentlig anstendighet som offentlig rus, relasjonstabuer som utenomekteskapelige forhold og handlinger som anses som respektløse for religion eller lokale kulturelle verdier.

Expats, turister og besøkende begår ofte utilsiktet mindreårige lovbrudd i offentlig orden, ofte på grunn av kulturelle misforståelser eller manglende bevissthet om lokale lover og normer.

Straffer og straffer

Straffer for forbrytelser tar sikte på å passe alvorlighetsgraden og hensikten bak lovbrudd. Mulige straffedommer inkluderer:

bøter

Skalering av pengestraff basert på forbrytelsen og omstendighetene:

 • Mindre trafikkbøter på noen hundre AED
 • Store svindelanklager som pådrar seg bøter på titusenvis av AED

Bøter følger ofte med andre straffer som fengsel eller utvisning.

Fengsling

Fengselstiden avhengig av faktorer som:

 • Type og alvorlighetsgrad av kriminalitet
 • Bruk av vold eller våpen
 • Tidligere lovbrudd og kriminell historie

Narkotikasmugling, voldtekt, kidnapping og drap medfører ofte flere tiår lange fengselsstraffer. De Straff for undertrykkelse eller bistå i utførelsen av disse forbrytelsene kan også resultere i fengsel.

Deportasjon

Ikke-borgere funnet skyldig i forbrytelser kan bli deportert og utestengt fra UAE for lengre perioder eller livet.

Korporal og dødsstraff

 • pisking – Pisking som straff for moralske lovbrudd under sharialoven
 • Stening – Sjelden brukt for utroskapsdommer
 • Dødsstraff – Henrettelse i ekstreme drapssaker

Disse kontroversielle dommene gjenspeiler UAEs rettssystems grunnlag i islamsk lov. Men de blir sjelden implementert i praksis.

Rehabiliteringstiltak gir rådgivning og yrkesopplæring for å redusere gjentatte lovbrudd etter løslatelse. Alternative sanksjoner uten forvaring som samfunnstjeneste har som mål å reintegrere kriminelle i samfunnet.

Strafferettssystemets prosess

De forente arabiske emiraters rettssystem innebærer omfattende prosedyrer fra første politirapporter til straffesaker og anker. Nøkkeltrinn inkluderer:

 1. Sende inn en klage – Ofre eller vitner melder formelt påståtte forbrytelser til politiet
 2. Etterforskning – Politiet samler bevis og bygger en saksmappe for påtalemyndigheten
 3. Tiltale – Regjeringsadvokater vurderer siktelser og argumenterer for domfellelse
 4. Trial – Dommere hører argumenter og bevis i retten før de avsier dommer
 5. straffeutmålingen – Domfelte tiltalte får straff basert på anklagene
 6. Klage – Høyere domstoler vurderer og kan potensielt oppheve domfellelser

På hvert trinn har den siktede rett til juridisk representasjon og rettferdig prosess som nedfelt i UAE-loven.

Tiltaltes rettigheter

De forente arabiske emiraters grunnlov opprettholder sivile friheter og rettigheter til rettferdig prosess, inkludert:

 • Uskyldspresumsjonen – Bevisbyrden hviler på påtalemyndigheten i stedet for tiltalte
 • Tilgang til advokat – Obligatorisk juridisk representasjon i forbrytelsessaker
 • Rett til tolk – Oversettelsestjenester sikret for ikke-arabisktalende
 • Rett til å klage – Mulighet til å bestride kjennelser i høyere domstoler
 • Beskyttelse mot misbruk – Grunnlovsbestemmelser mot vilkårlig arrestasjon eller tvang

Å respektere disse rettighetene forhindrer falske eller tvungne tilståelser, og bidrar til å sikre rettferdige resultater.

typer forbrytelser uae
kriminalitet fengsel
alvorlighetsgraden av forbrytelsen

Råd til besøkende og expats

Gitt kulturelle hull og ukjente lover, begår turister og expats ofte utilsiktet mindre brudd. Vanlige problemer inkluderer:

 • Offentlig drukkenskap – Kraftig bøtelagt og advart, eller utvist
 • Usømmelige handlinger – Uanstendig oppførsel, påkledning, offentlig hengivenhet
 • Trafikklovbrudd – Skilting ofte bare på arabisk, bøter håndheves strengt
 • Medisin på resept – Bære ikke-utpekte medisiner

Hvis varetektsfengslet eller siktet, inkluderer nøkkeltrinn:

 • Forbli rolig og samarbeidsvillig – Respektfulle samhandlinger forhindrer eskalering
 • Ta kontakt med konsulatet/ambassaden – Varsle tjenestemenn som kan yte bistand
 • Sikker juridisk hjelp – Rådfør deg med kvalifiserte advokater som er kjent med UAE-systemet
 • Lære fra feil – Bruk kulturelle treningsressurser før du reiser

Grundig forberedelse og bevissthet hjelper besøkende med å unngå juridiske problemer i utlandet.

UAE prioriterer offentlig orden og sikkerhet gjennom et rettssystem som blander islamske og sivilrettslige tradisjoner. Mens noen straffer virker harde etter vestlige standarder, vektlegges rehabilitering og samfunnets velvære i økende grad fremfor gjengjeldelse.

Potensielt strenge straffer betyr imidlertid at utvandrere og turister må utvise forsiktighet og kulturell følsomhet. Å forstå unike lover og skikker bidrar til å forhindre juridiske problemer. Med forsiktig respekt for lokale verdier kan besøkende fullt ut nyte UAEs gjestfrihet og fasiliteter.


Ofte Stilte Spørsmål

Hva er unikt med UAEs rettssystem sammenlignet med andre land?

De forente arabiske emirater blander aspekter av islamsk sharia-lov, fransk/egyptisk sivilrett og noen felles lovprosedyrer fra britisk innflytelse. Dette hybridsystemet reflekterer landets kulturarv og moderne prioriteringer.

Hva er noen eksempler på vanlige turistforbrytelser og lovbrudd i UAE?

Besøkende begår ofte utilsiktet mindre offentlige ordensforbrytelser som offentlig drukkenskap, usømmelige klær, offentlig hengivenhet, trafikkbrudd og å bære medisiner som reseptbelagte narkotika.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir arrestert eller anklaget for en forbrytelse i Dubai eller Abu Dhabi?

Forbli rolig og samarbeidsvillig med myndighetene. Sikre juridisk representasjon med en gang – UAE krever advokater for forbrytelsessaker og tillater dem for forseelser. Følg politiets instrukser med respekt, men kjenn til dine rettigheter.

Kan jeg drikke alkohol eller vise offentlig hengivenhet med partneren min i UAE?

Å drikke alkohol er sterkt begrenset. Bruk det bare lovlig på lisensierte steder som hoteller og restauranter. Offentlig hengivenhet med romantiske partnere er også forbudt – begrens kontakt til private omgivelser.

Hvordan kan forbrytelser rapporteres og juridiske klager innleveres til UAE-myndighetene?

For å formelt rapportere en forbrytelse, send inn en klage på din lokale politistasjon. Dubai-politiet, Abu Dhabi-politiet og det generelle nødnummeret godtar alle offisielle klager for å utløse strafferettslige prosedyrer.

Hva er noen eksempler på eiendom & finansiell forbrytelser og deres straffer i UAE?

Bedrageri, hvitvasking av penger, underslag, tyveri og innbrudd fører ofte til fengselsstraff + oppreisningsbøter. Brannstiftelse har opptil 15 års fengsel gitt brannrisikoen i tette byer i UAE. Nettkriminalitet resulterer også i bøter, inndragning av utstyr, deportasjoner eller fengsel.

Kan jeg ta med vanlige reseptbelagte medisiner når jeg reiser til Dubai eller Abu Dhabi?

Å ha med seg utpekte legemidler, til og med vanlige resepter, risikerer internering eller siktelse i UAE. Besøkende bør undersøke regelverket grundig, be om reisetillatelser og ha legenes resepter for hånden.

Hvordan kan en lokal UAE-advokat hjelpe deg med din straffesak

Som nevnt under artikkel 4 i de generelle bestemmelsene fra Føderal lov nr. 35/1992, enhver person som er anklaget for en forbrytelse mot livsvarig fengsel eller død, må bistås av en pålitelig advokat. Hvis personen ikke hadde råd til det, skal retten utpeke en for ham.

Generelt har påtalemyndigheten enekompetanse til å utføre etterforskningen og retter tiltale i henhold til lovens bestemmelser. Imidlertid trenger noen saker oppført i artikkel 10 i føderal lov nr. 35/1992 ikke aktorens hjelp, og klageren kan anke handlingen selv eller gjennom sin juridiske representant.

Det er viktig å merke seg at i Dubai eller De forente arabiske emirater må den kvalifiserte Emirati-advokaten være godt bevandret i arabisk og ha rett til et publikum; ellers søker de hjelp av en tolk etter å ha avlagt ed. Bemerkelsesverdig er det faktum at de kriminelle handlingene utløper. Tilbaketrekking eller død av offeret vil oppheve den kriminelle handlingen.

Du trenger en UAE advokat som kan hjelpe deg med å navigere deg gjennom strafferettssystemet for at du skal få den rettferdigheten du fortjener. For uten bistand fra et juridisk sinn, vil ikke loven hjelpe ofrene som trenger det mest.

Din juridiske konsultasjon med oss ​​vil hjelpe oss å forstå din situasjon og bekymringer. Hvis du eller en du er glad i står overfor kriminelle anklager i UAE, kan vi hjelpe. 

Kontakt oss for å avtale et møte. Vi har de beste straffeadvokatene i Dubai eller Abu Dhabi for å hjelpe deg. Å få strafferett i Dubai kan være litt overveldende. Du trenger en straffeadvokat som er kunnskapsrik og erfaren i landets strafferettssystem. For hasteanrop + 971506531334 + 971558018669

Rull til toppen